Tải bản đầy đủ

Lần nữa nhìn lại thơ mới và sự đổi mới thơ 1930

Lần nữa nhìn lại thơ mới và sự đổi mới thơ 1930-1945

Thơ mới là một hiện tượng nổi bật của văn học Việt Nam nói chung và thơ ca
nói riêng trong thế kỷ XX. Nó vừa ra đời đã nhanh chóng khẳng định vị trí
xứng dáng trong nền văn học dân tộc với các "hoàng tử thơ": Thế Lữ , Xuân
Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử v.v... Đồng thời, Thơ
mới là một hiện tượng thơ ca gây rất nhiều ý kiến khác nhau trong giới phê
bình, nghiên cứu và độc giả theo từng thời kỳ lịch sử xã hội, cho đến bây giờ
việc đánh giá vẫn còn đặt ra sôi nổi. Với phạm vi bài viết này, chúng tôi điểm
lại những khái niệm về Thơ mới và sự đổi mới nghệ thuật thơ của các bậc
thầy đi trước và tìm câu trả lời cho là hợp lý trong bao nhiêu ý kiến trái ngược
nhau.
Thơ mới là gì? Chính Phan Khôi, người đề xướng ra nó, cũng chưa biết gọi tên
là gì, chỉ giới thiệu sơ lược trên Phụ nữ Tân văn số 122, 1932, như sau: "... Tôi
sắp toan bày ra một lối Thơ mới. Vì nó chưa thành thục nên chưa có thể đặt
tên là lối gì được, song có thể cứ cái đại ý của lối Thơ mới này ra, là: đem ý
có thật trong tâm khảm mình tả ra bằng những câu, có vận mà không phải
bó buộc bởi niêm luật gì hết". Một năm sau, cũng trên Phụ nữ Tân văn (số
211). Nguyễn Thị Kiêm, một trong những nhà diễn thuyết đầu tiên ủng hộ
phong trào Thơ mới cho rằng: "Muốn cho tình tứ không vì khuôn khổ mà đẹt
mất thì cần một lối thơ khác, do lề lối nguyên tắc rộng rãi hơn. Thơ này khác

lối xưa nên gọi là Thơ mới.
Theo ý hai tác giả trên thì Thơ mới là thơ tự do. Mười năm sau, khi Thơ mới
tương đối ổn định, chính lúc đó Hoài Thanh, Hoài Chân tổng kết phong trào
lại cho rằng: "Không thể hiểu theo cách định nghĩa của ông Phan Khôi. Thơ tự
do chỉ là một phần nhỏ trong Thơ mới. Phong trào Thơ mới trước hết là một
cuộc thí nghiệm táo bạo để định lại giá trị những khuôn phép xưa".
Trong cuộc thí nghiệm ấy "phong trào Thơ mới vứt đi nhiều khuôn phép xưa,
song cũng nhiều khuôn phép nhân đó sẽ bền vững... trong các khuôn phép
mới xuất hiện đều bị tiêu trầm như thơ tự do, thơ mười chữ, thơ mười hai chữ,
hay sắp sửa tiêu trầm như những cách gieo vần phỏng theo thơ Pháp".
Các tác giả "Thi nhân Việt Nam" cũng đưa ra kết quả của cuộc thí nghiệm đó
trên các thể thơ truyền thống được vận dụng sáng tạo bởi các nhà Thơ mới
để minh chứng cho phần nhận định của mình.


Sau này (1971), Hà Minh Đức thống kê 168 bài thơ của 45 nhà Thơ mới được
Hoài Thanh, Hoài Chân tuyển vào tập Thi nhân Việt Nam và đi đến kết luận:
"Nhìn chung các thể thơ 7 từ, 8 từ, lục bát và năm từ là những thể thơ được
phổ biến nhất trong phong trào Thơ mới”.
Kết luận của Hà Minh Đứcc về các thể thơ phổ biến của phong trào Thơ mới
cho ta thấy nhận xét ban đầu của Hoài Thanh, Hoài Chân có giá trị và xác
đáng.
Đi tìm thực chất của khái niệm về Thơ mới, các tác giả "Thi nhân Việt Nam"
dừng lại ở chữ "tôi" và cho rằng đó là điều quan trọng - tinh thần của Thơ
mới. Theo các ông "tinh thần thời xưa - hay thơ cũ" nằm trong "chữ ta", "tinh
thần thời nay - hay Thơ mới nằm trong "chữ tôi", "tức là ở nguồn cảm hứng
của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa lãng mạn đã trở thành linh hồn của Thơ
mới thời bấy giờ. Các ôngcũng thấy tinh thần thơ ấy buồn xôn xao, vì "thiếu
một lòng tin đầy đủ". Quan niệm về Thơ mới như vậy là đúng đắn và có
chừng mực tiếp cận được thực chất của vấn đề. Các nhà nghiên cứu Vũ Ngọc
Phan, Dương Quảng Hàm cũng không đi xa ngoài ý kiến của Hoài Thanh,
Hoài Chân.
Bên cạnh quan niệm về Thơ mới bằng cách đối sánh với "thơ cũ" đã nêu ở
trên, một quan niệm về Thơ mới đối sánh với "thơ cách mạng" cũng đáng chú
ý. Chẳng hạn: "Thơ mới ở đây là phong trào thơ ca lãng mạn 1932 - 1945
mang ý thức hệ tư sản và quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật" (Phan Cự Đệ
1997 : 22). "Phong trào Thơ mới cũng như khuynh hướng lãng mạn nói chung
là biểu hiện của cá nhân tư sản" (Nhóm Lê Qúy Đôn 1957:290). "Thơ mới
trong thời kỳ này có nghĩa không bằng lòng với cuộc sống trước mắt, nhưng
nó hướng người đọc vào những con đường bế tắc" (Viện Văn học 1964:79).


Một quan niệm như vậy rõ ràng đã đánh giá thấp, phê phán nặng về nội
dung tư tưởng và tác dụng của Thơ mới, dù có vạch ra một ranh giới giữa Thơ
mới với thơ cách mạng và kháng chiến trước và sau 1945.
Bước vào thời kỳ đổi mới, khái niệm Thơ mới dược nhiều nhà nghiên cứu đối
sánh với thơ hiện dại. Huy Cận (1933: 10- 1l) cho rằng: "Thơ mới đã tạo ra
cảm xúc thi ca chung cho cả thời đại, và những bài thơ đương thời có giá trị
đều được sáng tác với luồng cảm xúc mới ấy cho dù các đề tài mà các tác giả
lựa chọn có thể rất khác nhau... Thơ mới đã tiếp tục sống, tiếp tục phát triển,
nở nhiều hoa, kết nhiều trái qua các giai đoạn phát triển của thơ ca dân tộc".
Phan Cự Đệ (1997 : 22) cho rằng: "Phong trào Thơ mới là một hiện tượng lớn


nhất trong nửa đầu thế kỷ, nó đã đưa thơ ca Việt Nam vào thời kỳ hiện đại,
góp phần tạo nguồn và còn ảnh hưởng đến thi ca hôm nay".
Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao Thơ mới, gần như muốn đánh
đồng Thơ mới với thơ Việt Nam hiện dại.
Nhiều ý kiến muốn xác định phạm vi thời gian và không gian cụ thể của nó.
Phổ biến nhất hiện nay là ý kiến cho rằng khởi điểm của Thơ mới là 1932 và
kết thúc 1945. Ý kiến này căn cứ vào những hiện tượng văn học ra đời năm
1932, trong đó có Tự lực Văn đoàn và bài thơ "Tình già của Phan Khôi, và sự
kiện Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945. Cách xác dịnh như vậy có
sự thiếu nhất quán: mốc đầu thì lấy mốc văn học còn mốc cuối thì lấy mốc
lịch sử. Tại sao lại thay đổi sự phân định trước đây về giai đoạn văn học 1930
- 1945 trong đó có Thơ mới?
Và gần đây có ý kiến cho rằng toàn bộ thơ hiện đại kể cả thơ hôm nay về cơ
bản là sự lặp lại và nối tiếp Thơ mới. Một quan niệm như vậy đề cao quá mức
và gán cho Thơ mới những giá trị mà vai trò lịch sử cụ thể của nó không thể
có được. Đồng thời, ý kiến này vô tình hay hữu ý phủ nhận giá trị và vai trò
lịch sử của thơ sau 1945, một nền thơ đã có sự đổi mới về thi hứng lẫn thi
pháp.
Chúng tôi cho rằng nên quan niệm Thơ mới là một hiện tượng văn chương có
tính lịch sử, là một phong trào văn chương, một cuộc vận dộng đổi mới về
văn chương có phần lý thuyết và thực hành, có người khởi xướng về quan
niệm và có nhà thơ sáng tác đi đến khẳng định thành tựu với nhũng tác
phẩm có giá trị trong một giai đoạn lịch sử văn học nhất định. Đó là giai đoạn
văn học 1930 - 1945.
Có thể nói, Thơ mới được đóng khung trong giai đoạn 1930 - 1945. Trước đó
đã có mầm mống bắt đầu của Thơ mới. Đó là năm 1928. Nguyễn Văn Vĩnh
với bài thơ dịch "Con ve và con kiến" (La Cigale et la Fourmi) lần đầu tiên
xuất hiện trên Trung Bắc Tân Văn. Bài thơ không niêm, không luật, không hạn
chữ, hạn câu cho độc giả thấy khuôn khổ bài "thơ cũ" bắt đầu rạn nứt, báo
hiệu mầm mống Thơ mới sau này. Còn về cảm hứng thì như Hoài Thanh, Hoài
Chân ( 1941 ) nhận xét: "Trong đôi bài thơ của Tản Đà mới thấy phảng phất
chút bâng khuâng, chút phóng túng của thời sau". Ngoài ra, Tiên sinh "vẫn ca
đi hát lại bấy nhiêu đề thơ bằng bấy nhiêu dòng thơ không di không dịch".
Bước vào thập niên 30, công cuộc khai thác thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc


ở Việt Nam đã đẩy đến đỉnh cao hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa thực
dân, chế độ thuộc địa đã hình thành rõ nét, các tầng lớp tiểu tư sản, tư sản
thành thị đã phát triển đông đảo, cùng với sự phát triển đô thị và sự mở rộng
quy mô của bộ máy thực dân. Một thế hệ thanh niên trí thức được đào tạo từ
nhà trường Pháp Việt đã có một cái vốn Pháp ngữ khá dồi dào, họ am hiểu
văn hóa phương Tây, đặc biệt là văn chương lãng mạn Pháp. Họ cảm thấy
bừng tỉnh về ý thức cá nhân, yêu cầu giải phóng cá nhân và phát triển cá
nhân khỏi khuôn khổ ý thức, lễ giáo phong kiến. Nếu văn chương lãng mạn
Pháp giúp họ phát hiện cái tôi cá nhân chủ nghĩa với ý nghĩa tuyệt đối thì
trong hoàn cảnh Việt Nam những năm đầu 30, văn chương lãng mạn Việt
Nam giúp họ thể hiện nó.
Năm 1930 cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra và bị đàn áp đẫm máu, đồng thời
Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời mở đầu giai đoạn đấu tranh giải phóng
dân tộc do giai cấp vô sản lãnh dạo là hai sự kiện lớn, đánh dấu phong trào
yêu nước ở đỉnh cao và yêu cầu giải phóng dân tộc đặt ra rất cấp bách, đánh
thức ý thức dân tộc, quốc gia trong mỗi con người Việt Nam.
Cũng đầu những năm 30, cuộc khủng bố trắng của thực dân với quy mô dã
man chưa từng thấy, thêm vào đó, cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra
sâu sắc trong thế giới tư bản mà Việt Nam là một thuộc địa phải chịu chung
một số phận, đã tạo ra sự hoang mang thất vọng trong thanh niên. Họ muốn
thoát ly thực tế đen tối, xa lánh chính trị mà họ cảm thấy "ồn ào mà vô hiệu"
bằng cách tìm đến con đường văn chương lãng man, với mục đích như Lưu
Trọng Lư viết trong Người Sơn nhân: "Người thanh niên Việt Nam ngày nay
chỉ ao ước có một điều, một điều mà thiết tha hơn trăm nghìn điều khác là
được một nhà thi nhân hiểu mình và an ủi mình, một bậc thiên tài lỗi lạc, đi
vào tâm hồn của mình đến những chỗ cùng sâu, mà vạch những cái kín
nhiệm uất ức, rồi đưa phổ vào những âm điệu du dương cho mình được nhẹ
nhàng thư thả...".
Theo chúng tôi, không nên xem Thơ mới chỉ là hiện tượng thơ ca đơn thuần
riêng lẻ mà phải gắn bó với nguồn gốc xã hội lịch sử cụ thể của nó. Từ năm
1930, nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, tư tưởng với yêu cầu cấp bách
có tính chất kịch liệt ảnh hưởng đến xã hội, tác động đến văn học, tạo sự
chuyển biến hiện đại hóa về mặt xã hội cũng như văn chương. Do vậy, chúng
tôi chọn mốc 1930 làm khởi điểm phong trào Thơ mới, và kết thúc năm 1945,
khi cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, xóa bỏ ách nô lệ của thực dân
Pháp hơn 80 năm trên đất nước ta, đem lại độc lập tự do cho dân tộc, đưa
đất nước sang một kỷ nguyên mới, làm thay đổi toàn bộ xã hội về mọi mặt,


trong đó có văn học. Thế là năm 1945 đã mở ra một giai đoạn văn học mới
và tất nhiên là phải khép lại giai đoạn được mở ra từ 1930.
Phải lưu ý rằng trong giai đoạn 1930 - 1945 cũng có những nhà thơ không
thuộc Thơ mới. Chẳng hạn như Tản Đà, Á Nam, Ưng Bình ... đã sáng tác thơ
từ những năm 20, sau năm 1930 cũng tiếp tục làm thơ, vẫn tiếp tục mạch
thơ cũ. Còn Tú Mỡ cùng Đỗ Phồn và nhiều nhà thơ trào phúng khác trong giai
đoạn này không thể xếp vào phạm trù Thơ mới. Chính Hoài Thanh và Hoài
Chân cũng không tuyển thơ của Tú Mỡ trong "Thi nhân Việt Nam". Quả thật.
thơ Tú Mỡ mang hình thức truyền thống với nội dung đả kịch, trào phúng.
Riêng Tố Hữu là trường hợp đặc biệt, làm thơ từ những năm 1937 khi phong
trào Thơ mới phát triển ở đỉnh cao. Tác giả ý thức rằng khuôn phép thơ cũ gò
bó, khó mà nói hết được nhịp sống mới mẻ của thời đại, nếu như không có
một hình thức khác phóng khoáng hơn - hình thức Thơ mới. Từ ấy được sáng
tác với ý thức như vậy. Cho nên Xuân Diệu mới cho rằng thơ Tố Hữu trước
1945 thoát thai từ phong trào Thơ mới. Nhưng thơ Tố Hữu khác Thơ mới ở
chỗ: thi hứng hoàn toàn khác và mới, một thi hứng của tình cảm, tư tưởng
cách mạng dược biểu hiện dưới hình thức Thơ mới. Hay nói như Trân Đình Sử
(1994 ): "Trên quỹ đạo của hình thức Thơ đương thời, Tố Hữu đã phát hiện lại
cái tôi nhiệt huyết cảm tính, đem cái tôi cá nhân gắn với cái ta đoàn thể
quần chúng, tạo ra những vần thơ bay bổng và sức mạnh".
Như vậy, không phải trong những năm 1930 - 1945 mọi sáng tác thơ đều là
Thơ mới, mà có nhiều dòng thơ cùng tồn tại. Thơ mới ra đời và nhanh chóng
chiếm được ưu thế trên thi đàn, thơ cũ cũng vì thế mà từ từ rút lui vào hậu
trường. Bên cạnh đó còn có một dòng thơ sôi sục đấu tranh của các chiến sĩ
cộng sản, dòng thơ cách mạng, tiêu biểu là Từ Ấy của Tố Hữu. Và một dòng
nữa - dòng thơ trào phúng với Tú Mỡ ... Tất cá các dòng trên sau Cách mạng
tháng Tám, hợp lưu và biến chuyển thành dòng thơ cách mạng và kháng
chiến sau năm 1945.
Cách mạng tháng Tám thắng lợi, hầu hết các nhà Thơ mới đều đi theo cách
mạng, họ tự nguyện hòa cái tôi của mình vào cái ta cộng đồng, cái ta dân
tộc. Họ đã lột xác trở thành các nhà thơ của quần chúng cách mạng. Tiếng
thơ của họ không còn quanh quẩn trong vòng cái "tôi" tự biểu hiện mà thay
vào đó là nhằm biểu hiện đời sống cách mạng, kháng chiến sôi động, hào
hùng của nhân dân, của dân tộc. Rồi những nhà thơ trưởng thành trong
kháng chiến như chính Hữu, Trần Mai Ninh, Hoàng Trung Thông, Trần Hữu
Thung, Bảo Định Giang, Xuân Miễn, Nguyễn Viết Lãm, Lưu Trùng Dương,
Lương An.v.v.. không phải là những Thơ mới. Thơ họ khác Thơ mới, khi mà ý


thức hệ thay đổi, cảm hứng về nhân dân, về cách mạng đầy ắp, dồn nén
trong thơ họ. Có thể nói thơ họ là cuộc chia tay của thơ kháng chiến với thơ
tiền chiến (tức là Thơ mới). Về thi pháp. cùng nằm trong phạm trù hiện đại
nên ta có thể thấy những câu thơ, thể thơ "hao hao", "na ná" như Thơ mới.
Nhưng thật ra sau Cách mạng thơ đã thay đổi nhiều, khi tâm hồn của quần
chúng kháng chiến dâng lên như nước vỡ bờ, thơ ca - nhịp đập của trái tim đã đi tìm hình thức mới để biểu hiện. Chẳng hạn: thể thơ tự do ra đời từ "Thơ
mới" ít phổ biến (81/654) bài, nay đã phát huy chiếm tỷ lệ gấp 1/2 (theo
thống kê của Văn Tâm, tập thơ kháng chiến 1945 - 1954 (tác phẩm mới 1986), có 62/147 bài tự do và hợp thể, tập thơ Việt Nam 1945 - 1975 (Văn
học - 1985) có 98/213 bài ). Thể thơ tám chữ là một cách tân lớn dược sử
dụng phổ biến nhất ở Thơ mới (194/654 bài) (thống kê của chúng tôi) nay ít
dược chú ý. Hiện tượng vắt dòng, tiếp thu ở thơ Pháp, rất thịnh ở Thơ mới nay
cũng ít thấy.
Do vậy khi bàn về Thơ mới 1930 - 1945 và thơ hôm nay, trên tinh thần khách
quan khoa học với một quan điểm lịch sử dúng đắn, giáo sư Trần Thanh Đạm
(1994) viết: Từ sau Cách mạng tháng Tám quả đã bắt đầu một nền thơ ăn
thua với cuộc đời chung, góp phần vào sự nghiệp chung của dân tộc. Về cơ
bản, tinh thần Thơ mới đã chấm dứt với Cách mạng tháng Tám, để khởi đầu
một cuộc cách tân mới của Thơ với nguồn thi hứng mới kéo theo một hệ thi
pháp mới, với những thành tựu mới, tiến xa hơn cao hơn thời Thơ mới".
Phải nói rằng, Thơ mới là một hiện tượng văn học có giá trị đầu thế kỷ XX. Nó
có một phạm vi lịch sử cụ thể, từ 1930 - 1945, trước nó chỉ có mầm mống,
đồng thời với nó, có nhiều trào lưu thơ không phải thuộc Thơ mới và sau
1945 càng không phải là Thơ mới. Trong phạm vi lịch sử đó, Thơ mới có sự
đổi mới đồng bộ nghệ thuật thơ: thi hứng hiện đại, thi pháp hiện đại, tạo
thành tựu xuất sắc trong thơ Việt Nam hiện đại. để lại dấu ấn sâu sắc rõ rệt
trong thơ nhưng không tránh khỏi hạn chế. Sự đổi mới ấy có gốc rễ rất sâu
vào truyền thống. Do vậy, Thơ mới có một bộ mặt riêng, một vị thế riêng, là
một bộ phận chứ không phải là Thơ ca hiện đại nói chung, cần được đánh giá
xứng đáng.
Thơ mới đã có những cách tân mạnh mẽ về thi hứng cũng như thi pháp.
Trước hết, và quan trọng nhất là đổi mới thi hứng. Thi hứng Thơ mới rất
phong phú, phức tạp nhưng có cốt lõi từ thi hứng thiên về cộng đồng, cái ta,
bề rộng của thi hứng trung đại và cận đại chuyển sang thi hứng về cái riêng,
cái tôi, bề sâu của thi hứng hiện đại. Thơ từ chỗ nhìn ra bên ngoài quên chính


mình đến tìm hiểu chính mình mà quên bên ngoài. Bởi vậy trong Thơ mới
xuất hiện nhiều chữ "tôi" với tư cách là đại từ làm chủ ngữ để khẳng định chủ
thể sáng tạo, chủ thể cảm xúc và cũng rất nhiều từ "lòng tôi" nhằm giải thích
trạng thái tâm lý, tình cảm của chủ thể. Trong lịch sử thơ ca Việt nam, chữ tôi
chưa bao giờ xuất hiện nhiều như thế. Điều ấy cũng dễ hiểu, cá nhân bao đời
bị kìm hãm bởi tư tưởng phong kiến cho nên cái tôi của nhà thơ bị chìm đắm,
hòa tan trong cộng đồng gia tộc xã hội, quốc gia nay được cởi trói, được giải
thoát và được khẳng định. Cá nhân được giải phóng là nhân tố quyết định sự
phát triển con người và cái tôi được đề cao, được tự do, tạo diều kiện cho sự
sáng tạo, sự phát triển cảm xúc. Thơ mới không chỉ biểu hiện cái tôi bề mặt,
mà điều quan trọng tạo nên cái mới là đi sâu khám phá cái tôi cảm xúc thành
thật. Sự thành thật của các nhà nghệ sĩ trước hết là thành thật với bản thân
mình, với chính mình, và từ đó thiết lập mối quan hệ với thế giới bên ngoài,
thế giới độc giả. Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh cho rằng sự đổi mới
cảm xúc là ở chỗ thành thực.. Khát vọng thành thật trong cảm xúc của Thơ
mới là khát vọng dược giãi bày mọi bí mật của cõi lòng riêng tư, từ nỗi buồn,
sự cô đơn đến ghen tuông, hờn dỗi, tình yêu, đau khổ, cả những khát khao
phóng túng, phi chuẩn mực, những thèm khát đầy cá tính, nhục thể, những
chán chường có tính suy đồi. Chính thành thật trong cảm xúc góp phần
khẳng định nhân cách nhà nghệ sĩ. Các nhà Thơ mới không chỉ thành thật
trong cảm xúc mà còn sẵn sàng sống trọn vẹn, sống tận cùng với cảm xúc
của mình, như một cây kim bé nhỏ bị cuốn hút vào viên đá nam châm, không
cần gượng giữ theo lối trung dung hay tiết dục của người xưa. Chính sống
trọn vẹn, sống tận cùng cảm xúc giúp nhà thơ vượt lên số phận, vượt lên
chính mình để có sức sáng tạo lớn, điều kiện để hình thành phong cách. Song
cũng cần lưu ý rằng sống tận cùng, sống mãnh liệt cảm xúc một mặt sẽ
khám phá những tế vi nhất của tình cảm làm phong phú giàu có hồn thơ,
mặt khác khi nhà thơ đưa đẩy cảm xúc vượt giới hạn đường biên sẽ trở nên
kỳ dị. Khi khám phá cái tôi cảm xúc, Thơ mới đi sâu quan sát tinh vi thế giới
tâm linh sâu thẳm ở đó thi nhân đặc biệt quan sát phần hồn, một biểu hiện
cao khiết của sự sống. Khác với nhà thơ trung đại, cảm hứng về hồn tha
nhân, nhà Thơ mới khai thác phần hồn của cái tôi chủ thể. Song với cảm xúc
đầy cá tính sáng tạo nên phần hồn được cảm nhận như một sự thăng hoa
uẩn ức riêng. Huy Cận với hồn sâu vạn kỷ, Chế Lan Viên với hồn u tối, Hàn
Mặc Tử hồn đau, Xuân Diệu với hồn cô đơn và Vũ Hoàng Chương với hồn
say ... Như vậy mỗi nhà Thơ mới khai thác cái tôi theo quan niệm của mình
nên giữa họ dù rất gần nhau nhưng khác nhau, mỗi người là một cá tính nên
biệt. Cá tính trong thơ cũ mờ nhạt, thơ trích đăng trên báo Nam Phong bài
nào cũng giống nhau.


Thơ của các nhà chí sĩ mang nội dung tiến bộ, nhưng giống nhau vì họ không
coi trọng cái tôi, dùng thơ văn để thực hiện các mục đích ngoài thơ văn. Đó
là thẩm mỹ của thời đại, cũng cần nói thêm rằng: tiêu chuẩn thẩm mỹ của
thơ cũ là xướng họa là sáng tạo tập thể. Nhưng sang "Thơ mới, cái riêng xuất
hiện lúc đầu còn rụt rè, về sau được khẳng định trở thành tiêu chuẩn thẩm
mỹ. Thơ mới công kích thơ Đường luật là như vậy. Sự sáng tạo của Thơ mới là
bài học trong sáng tạo nghệ thuật nói chung.
Điều đáng lưu ý, ở góc độ hôm nay, bước vào thế kỷ XXI, vấn đề nỗi buồn,
nỗi cô đơn trong Thơ mới đánh giá như thế nào cho thỏa đáng. Phải chăng cái
buồn, cái cô đơn ấy là mặt tiêu cực của Thơ mới, là biểu hiện sự ủy mị, bi
quan mất tin tưởng? Rõ ràng trong Thơ mới buồn nhiều, cô đơn đến rợn ngợp,
đã trở thành căn bệnh chung của cả một thế hệ thi sĩ, từ Thế Lữ, Huy Thông,
Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Bính đến Hàn Mặc
Tử, Vũ Hoàng Chương... nỗi buồn có duyên cớ và nỗi buồn vô duyên cớ, càng
vào chặng cuối đường càng buồn, càng bơ vơ. Nhưng cái buồn ấy "không
phải là cái buồn bạc nhược, mà là cái buồn của những con người có tâm
huyết, đau buồn vì bị bế tắc, chưa tìm ra lối thoát (Hoài Chân).
Tương ứng với sự thay đổi thi hứng là sự thay đổi thi pháp cho phù hợp với thi
pháp chuyển từ tổng hợp, súc tích của thơ cũ sang tính phân tích, cởi mở, sự
phong phú, đa dạng, nét riêng tư của Thơ mới, thi pháp hiện đại. Thi pháp
hiện đại khởi đầu bằng thi pháp lãng mạn đi vào cái sâu, cái tôi, cái riêng.
Các nhà Thơ mới đi tìm cái riêng do đó phải tìm cách biểu hiện mới. Ban đầu
họ tìm hình thức tự do bằng cách đập phá hình thức thơ cũ. Thơ cũ lạm dụng
thể thơ Đường luật (thất ngôn bát cú) một thể thơ thống trị suốt thời trung
đại cho đến đầu thế kỷ XX không còn khả năng chuyển tải cảm hứng mới mẻ
nữa. Thơ mới đả phá thơ Đường luật, cho ra đời thể thơ tự do. Bài thơ "Tình
già" của Phan Khôi, "Trên đường đời" và "Vắng khách thơ" của Lưu Trọng Lư
là những bài thơ làm theo thể thơ tự do, được độc giả hưởng ứng nồng nhiệt.
Nhưng cũng có những bài thơ kém giá trị bởi ở đó thiếu tinh thần sáng tạo
của nhà nghệ sĩ. Sau đó, điều đáng quí, họ sử dụng cái cũ một cách mới. vượt
qua sự rập khuôn tạo ra cái tươi tắn mới mẻ từ hình thức cũ. Không dừng lại
đó, họ tiếp tục sáng tạo. tìm tòi nhưng vẫn nằm trong quy luật thơ.
Sự thay đổi thi pháp cho phù hợp với thi hứng của phong trào Thơ mới chứng
minh một cách hùng hồn cho quy luật thống nhất giữa nội dung và hình thức
trong thơ ca. Nó nêu bật vai trò quyết định của nội dung với hình thức, đồng
thời cũng cho thấy đây là sự thống nhất có tính chất biện chứng. Hình thức
tuy bị nội dung quy định nhưng đến lượt nó có tác dụng trở lại tôn vinh nội


dung. Thơ mới có một sự đổi mới toàn diện, chính vì thế mà nó được khẳng
định trong nhiều thập kỷ vừa qua, tuy có lúc thăng trầm. Sự đổi mới thi pháp
Thơ mới còn nêu lên bài học: Tiếp thu thơ ca nước ngoài để đổi mới phải sáng
tạo, mọi cái rập khuôn, mô phỏng, trái tinh thần tiếng Việt đều chết, hay đổi
mới phải trên cơ sở truyền thống, truyền thống là nền tảng, xa truyền thống
sẽ mất chỗ dựa.
Thơ mới đã mở rộng thi pháp nhưng không thể nói mở rộng thi pháp thơ thi
thơ sẽ trở thành văn xuôi: Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận tạo ra thơ thật sự chứ
không thể là văn xuôi. Ngôn ngữ trong thơ họ chắt lọc, kết tinh của tư duy
của cảm hứng, gợi nên sự suy tưởng của cảm xúc, làm phong phú tâm hồn
người đọc chứ không nhạt nhẽo. Hình ảnh, nhạc điệu quyến rũ, gợi lên trí
tưởng tượng phong phú. Câu Thơ mới dần dần đi vào một số thể ổn dính. Có
thể nói Thơ mới là thơ chứ không phải là văn xuôi.
Ảnh hưởng Văn hóa Pháp trước tiên ảnh hưởng chủ nghĩa lãng mạn Pháp đến
Thơ mới là điều không thể chối cãi. Nhưng ảnh hưởng đó được xem như chất
xúc tác ban đầu, có thể tạo nên phong trào chứ không thể tạo nên giá trị
đích thực, chân chính của "Thơ mới". Chắc chắn rằng giá trị đó do bản thân
dân tộc, lịch sử, xã hội, văn hóa và con người Việt Nam thế kỷ XX tạo ra. Cho
nên trong thi hứng Thơ mới là thơ của chủ nghĩa lãng mạn. Chủ nghĩa lãng
mạn trong Thơ mới có tiếp thu chủ nghĩa lãng mạn Tây Phương (đặc biệt chủ
nghĩa lãng mạn Pháp), nhưng nó không hề là bản sao, là con đẻ của chủ
nghĩa lãng mạn Pháp mà là chủ nghĩa lãng mạn Việt Nam. Ta có thể thấy
trong sâu thẳm chủ nghĩa lãng mạn của Thơ mới vẫn là chủ nghĩa yêu nước,
tinh thần yêu nước, nỗi đau, lời than của tâm hồn Việt Nam trong hoàn cảnh
mất nước. Nếu chủ nghĩa lãng mạn Pháp là sự thất vọng trước chủ nghĩa tư
bản đang phát sinh, phát triển sau cách mạng Pháp thì chủ nghĩa lãng mạn
Việt Nam là nỗi đau xót vì chủ nghĩa thực dân, nỗi thất vọng về các cuộc
cách mạng trước nó và dự báo các cuộc cách mạng sau nó. Có thể nói chủ
nghĩa lãng mạn Pháp là hậu cách mạng, còn chủ nghĩa lãng mạn Việt Nam là
tiền cách mạng. Trung tâm của chủ nghĩa lãng mạn là chủ nghĩa cá nhân, là
cái tôi. Nhưng cái tôi trong Thơ mới vừa thoát khỏi cái ta, đồng thời ước vọng
trở về cái ta. Nó không thể dứt khoát, đoạn tuyệt với cái ta, không đi vào chủ
nghĩa cá nhân tuyệt đối, như cái tôi trong văn học phương Tây. Thực tế đã
chứng minh, chỉ cần thời gian sau các nhà thơ lãng mạn Việt Nam đều trở về
cái ta dân tộc hoặc xa hoặc gần. Trở về cái ta giúp nhà thơ thoát khỏi cô đơn,
buồn chán và bế tắc.
Khi đánh giá Thơ mới không hạ thấp, cũng không đề cao mà đánh giá đúng


phạm vi đóng góp, chính là hiểu rõ vai trò của Thơ mới. Thơ mới đánh dấu sự
đổi mới quan trọng của thơ Việt Nam trong thế kỷ XX, đưa thơ ca Việt Nam
hội nhập với thơ ca thế giới.
Những năm 30 có cuộc tranh luận nghệ thuật vị nhân sinh (l’art pour la vie)
và nghệ thuật vị nghệ thuật (l’art pour l’art). Thơ mới được xếp vào trào lưu
nghệ thuật vị nghệ thuật, do vậy nó được xem như những dẫn chứng đưa ra
để phê phán mãi cho đến sau này.
Nói nghệ thuật vị nhân sinh là có lý, vì “nghệ thuật nào mà chẳng vị nhân
sinh, không vì cái sinh hoạt vật chất cũng vì sinh hoạt tinh thần của người ta"
(Hoài Thanh). Nhưng có lúc văn chương vị nhân sinh mà quên là nghệ thuật,
cùng có lúc vị nghệ thuật mà quên nhân sinh. Đúng là nghệ thuật vị nhân
sinh, không vị nhân sinh thì nghệ thuật thấp kém, nhỏ bé chứ không thể
nghệ thuật được. Nghệ thuật vị nhân sinh đồng thời nghệ thuật phải là nghệ
thuật chứ không phải cái gì khác. Thơ mới tạo nên chuyển hướng đó, trong
khi thơ cũ vị nhân sinh. Điều quan trọng, Thơ mới nhắc nhở nghệ thuật là
nghệ thuật quan tâm đến thế giới nghệ thuật. sáng tạo ra nghệ thuật độc
đáo thì nghệ thuật đó mới vị nhân sinh, mới thanh lọc tinh thần, thăng hoa
cảm xúc của độc giả. Có lúc Thơ mới vị nghệ thuật mà quên mất nhân sinh,
do đó nó không có chỗ dựa trong nhân sinh, nhưng nó cảnh tỉnh cho chúng ta
rằng, nghệ thuật chỉ có giá trị, tồn tại và phục vụ nhân sinh tốt nhất khi nó
đạt đến đỉnh cao nghệ thuật.
Sau Cách mạng tháng Tám, thơ Việt Nam tiếp tục làm cân bằng giữa nghệ
thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh nhưng rồi cũng có chiều
hướng vị nhân sinh. Nghệ thuật vị nhân sinh cao nhất khi nghệ thuật là nghệ
thuật. Thơ là vì lí tưởng cao cả của Tổ quốc của nhân loại thì thơ phải đi đúng
quy luật của thơ, phải tìm tòi sáng tạo, tạo ra cái hấp dẫn chứ chung chung
thì dù là nhân danh cái gì cũng bị bỏ quên. Bài học về vị trí, về quan niệm
thơ của Thơ mới là ở chỗ đó. Người ta trách Thơ mới chưa chú trọng đến
nước, đến dân. Thơ mới là thơ của cái tôi, của mối tình, buồn, cô đơn nhưng
đó những thi hứng chủ đạo tạo nên giá trị nghệ thuật thơ. Chưa bao giờ thơ
Việt Nam hay, và say lòng người đọc đến như thế. Các nhà Thơ mới thực sự là
thi sĩ chứ không phải là chiến sĩ, nhà chính trị. Họ không đứng ngang hàng
các nhà yêu nước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng trong lịch sử thơ
ca, họ có vị trí quan trọng.
Một điệu cần lưu ý nữa là, đưa lí tưởng cao cả vào thơ chưa thành thơ được, lí
tưởng ấy chỉ thành thơ khi biến thành lí tưởng thẩm mỹ. Thơ thật sự là thơ


khi thơ phục vụ có hiệu quả khi cái riêng độc đáo, sáng tạo được xem như
tiêu chuẩn thẩm mỹ. Cái riêng, cái độc đáo, cái sáng tạo của nhà thơ góp
phần hình thành phong cách đồng thời giúp thơ thoát khỏi xu hướng minh
họa. Khi tiếp cận Thơ mới ở góc độ đó ta mới thấy vị trí, vai trò và giá trị của
Thơ mới .
Trên đây chưa phải là ý kiến cuối cùng về phong trào Thơ mới, chỉ mong
muốn tìm lời giải đáp chân xác, hợp lý góp phần làm hiểu rõ giá trị và đóng
góp của một bộ phận văn học đầu thế kỷ XX. Không tách rời văn chương
trước và sau Cách mạng tháng Tám mà phải hiểu rằng, văn chương trước
Cách mạng tháng Tám trong đó có Thơ mới là sự chuẩn bị, là bước đầu của
quá trình hiện đại hóa văn chương thế kỷ XX và sau cách mạng tháng Tám là
sự liếp tục quá trình hiện đại hóa đó. Và phải thấy rằng lịch sử là một dòng
chảy nối tiếp; trước cách mạng tháng Tám mọi cố gắng nhằm tiến tới cách
mạng, sau cách mạng tháng Tám mọi hoạt động nhằm bảo vệ phát huy
thành quả đạt được của cách mạng. Cách mạng tháng Tám không phải là sự
phủ định mọi giá trị trước đó mà là phủ định của phủ định tiến tới sự khẳng
định cao hơn.
Bước vào thế kỷ XXI, nhìn trở lại lịch sử và văn học toàn thế kỷ XX theo
chúng tôi cần có cái nhin về phong trào Thơ mới trong bối cảnh chung của
văn chương trước Cách mạng tháng Tám, thấy được vị trí, đóng góp của nó
trong tiến trình chung của văn học hiện đại, đồng thời cũng thấy tinh thần
liên tục, kế thừa mạnh mẽ của văn chương sau cách mạng đối với những giá
trị tích cực và tốt đẹp của văn chương trước cách mạng. Điều đáng lưu ý
trước hay sau vẫn là tâm hồn, tình cảm của con người Việt Nam, khi chưa có
độc lập tự do và khi có độc lập tự do. Từ đó góp phần giáo dục tư tưởng, tâm
hồn, tình cảm của thế hệ trẻ, giúp họ uống nước nhớ nguồn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×