Tải bản đầy đủ

Dự án Khu xử lý chất thải rắn Huyện Thới Lai (Cần Thơ) Quy hoạch hiện trạng đất 0918755356

1/500
DCII-8
+1.380

11.4

m
1cm
5m

DCII-7
+1.200

.6m

152

.0m

283


DCII-6
+1.160

2m

DCII-11
+1.060

130
.9m

326
.

5cm

10cm

25m

50mTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×