Tải bản đầy đủ

color theory for DESIGN 2017

Màu sắc

1.1. Màu chính
1.2. Màu bậc 2
1.3. Màu bậc 4
1.4. Màu trung tính
1.5. Màu tương đồng
1.6. Màu bổ sung
1.7. Màu đơn sắc
1.8. Màu bổ túc

2017. Lê Ngô Quỳnh Đan
2017. Lê Ngô Quỳnh Đan


I. Màu sắc:

1. Vòng tròn màu:
1.1. Màu chính
1.2. Màu bậc 2
1.3. Màu bậc 31.2. Màu trung tính:
Đen, Trắng, Xám, Nâu, Màu be, Màu ngà

Black

Brown

White

Beige & Tan

Gray

Ivory & Cream


1.5. Màu tương đồng


1.5. Phối màu tương đồng:
Màu tương đồng được tạo ra bằng cách sử dụng 3 màu nằm cạnh nhau trên bảng vòng tròn 12
màu. Tất cả các màu tương đồng đều có cùng sắc độ, nhưng nếu được thay đổi tông màu, sắc thái
màu và màu thì nó sẽ thích ứng với mục đích sử dụng.1.6. Phối màu bộ ba:
Phối màu bộ ba được tạo ra từ những màu cách nhau khoảng cách như nhau xung quanh vòng tròn
màu. Khi chọn màu tím, 2 màu còn lại là màu xanh lá và cam. Đây là một trong cách phối màu đa
dạng.1.7. Màu đơn sắc

2.5. Phối màu cặp đôi bổ sung:1.8. Màu bổ túc
Đỏ - Tím + Xanh lá cây - Vàng
Tím - Xanh dương + Vàng - Cam
Xanh dương - Xanh lá cây + Cam - ĐỏBài tập

1.1. Màu chính
1.2. Màu bậc 2
1.3. Màu bậc 4
1.4. Màu trung tính
1.5. Màu tương đồng
1.6. Màu bổ sung
1.7. Màu đơn sắc
1.8. Màu bổ túc

1.1. Primary
1.2. Secondary
1.3. Tertiary
1.4. Mother color
1.5. Analogous
1.6. Triadic
1.7. Monochromatic
1.8. Complementary


Bài tập 1
Thực hiện khổ a3


Bài tập 2
Thực hiện khổ a3


Bài tập 2
Thực hiện khổ a3


Bài tập 3
Thực hiện khổ a3


Bài tập 4
Thực hiện khổ a3


Bài tập 5
Thực hiện khổ a3


Bài tập 6
Thực hiện khổ a3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×