Tải bản đầy đủ

SÁCH lược TRONG QuẢNG cáo THƯƠNG mại và

SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA
CHỌN PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

NHÓM 7
LỚP K7B-TKDH


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG
TiỆN QUẢNG CÁOI-SÁCH LƯỢC THỂ HIỆN TRONG QUẢNG
CÁO THƯƠNG MẠICác vật môi giới quảng cáo khác nhau đòi hỏi

có phương pháp và đặc điểm quảng cáo khác
nhau. Nhưng chúng cũng có kĩ xảo thể hiện
chung, đó là sách lược thể hiện quảng cáo.Sách lược thể hiện quảng cáo thường có: tả
thực, so sánh, dựa vào uy tín, biểu diễn, tưởng
tượng , cảnh báo, hoạt đọng văn nghệ. Bốn sách
lược trên thiên về lý chí, ba sách lược dưới thiên
về tình cảm.


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO


I-SÁCH LƯỢC THỂ HIỆN TRONG QUẢNG CÁO
THƯƠNG MẠI
1 . Tả thực
1.1 Tự sựTả thực là trực tiếp miêu tả thông tin quảng cáo
như thuyết minh một cách cụ thể phẩm chất, giá cả
hàng hóa , nơi bán hàng hóa.
Hình thức này còn gọi là ghi chép, tức là miêu tả
bằng chữ, giới thiệu nguyên si nội dung quảng cáo.
Đây là hình thức quảng cáo thường dùng.SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO


I-SÁCH LƯỢC THỂ HIỆN TRONG QUẢNG CÁO
THƯƠNG MẠI

1 . Tả thực
1.3 Trưng bàyNhư trưng bày các hàng trong các cửa hàng, trưng tại các
cuộc triển lãm,bản vẽ , ảnh chụp hàng hóa, có khi người ta quảng
cáo trên truyền hình cảnh sử dụng sản phẩm của mình.

1.2 Loan báo
Đây là hình thức quảng cáo thông tin có tính chất thời sự để
thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.
Trưng bày hình dáng bề ngoài hoặc kết cấu bên trong của
sảm phẩm kèm theo thuyết minh


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

I-SÁCH LƯỢC THỂ HIỆN TRONG QUẢNG CÁO
THƯƠNG MẠI
1 . Tả thực
1.4 Thông báo
Thông báo quảng cáo thường được thực hiện theo hình thức
cố định, phương thức này được đăng tải nội dung quảng cáo ở
các chuyên mục trên báo chí.
.1.5 Minh họa
Phương thức này thể hiện nội dung quảng các bằng các sơ đồ,
bản vẽ.


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

 I-SÁCH LƯỢC THỂ HIỆN TRONG
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
2.2 So sánhSo sánh là kỹ thuật quảng cáo
thường dùng để thể hiện công dụng,
phẩm chất hàng hóa.Như so sánh hàng hóa có phẩm
chất tốt và hàng hóa có phẩm chất
xấu, so sánh hàng hóa trước và sau
khi cải tiến, so sánh hàng hóa trược
và sau khi sử dụng 
So sánh quảng cáo thường chỉ
được dùng đẻ so sánh sản phẩm của
doanh nghiệp mình sản xuất, không
được công kích doanh nghiệp khác


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁOI-SÁCH LƯỢC THỂ HIỆN TRONG QUẢNG CÁO
THƯƠNG MẠI
2 So sánh
2.1 So sánh công dụng, công hiệu

Quảng cáo dược phẩm thường dùng cách so sánh
này. Để nêu rõ được công dụng của sản phẩm.
2.2. So sánh chất lượng sản phẩm
Giúp người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm của
mình


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

I-SÁCH LƯỢC THỂ HIỆN TRONG QUẢNG CÁO
THƯƠNG MẠI
2 So sánh
2.3. So sánh trước và sau khi cải tiến
So sánh tính năng và chất lượng củasản phẩm trước
và sau khi cải tiến.
2.4 So sánh giá cả
Quảng cáo bằng phương thức so sánh giá cả tức là
quảng cáo giá rẻ nhưng chất lượng hàng tốt, cần tránh đẻ
người tiêu dùng lo ngại giá rẻ mà hàng xấu( bán hàng qua
mạng)


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

I-SÁCH LƯỢC THỂ HIỆN TRONG QUẢNG CÁO
THƯƠNG MẠI
3. Dựa vào uy tínVới phương pháp này người ta dựa vào uy tín
của những người hoặc những hàng hóa có tiếng
trong cã hội để giới thiệu và chứng minh chất
lượng của sảm phẩm, nâng cao uy tín của sản
phẩm.
4 Biểu diễnBiểu diễn là sử dụng thứ sản phẩm trước mắt
người dùng.


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

II-LỰA CHỌN VẬT MÔI GIỚI(PHƯƠNG TIỆN) QUẢNG CÁO


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

II-LỰA CHỌN VẬT MÔI
GIỚI(PHƯƠNG TIỆN) QUẢNG CÁOQuảng cáo là truyền dẫn thông tin thông
qua vật môi giới quảng cáo.Việc lựa chọn vật môi giới quảng cáo phù
hợp với nội dung quảng cáo là rất quan trọng


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

II-LỰA CHỌN VẬT MÔI
GIỚI(PHƯƠNG TIỆN) QUẢNG CÁO
1 Xác định diện quảng cáo, tần suất
quảng cáo, và hiệu quả quảng
cáoDoanh nghiệp phải xác định rõ diện
quảng cáo nghĩa là các doanh nghiệp
phải xác định trong một thời gian
nhất định phải làm cho bao nhiêu
người nhận được quảng cáo.Xác định tần suất quảng cáo là bình
quân trong một thời gian nhất định
phải quảng cáo bao nhiêu lần.Xác định hiệu quả quảng cáo là đặt ra
yêu cầu phải đạt được trong quảng cáo
để có cơ sở lựa chọn vật môi giới quảng
cáo.
Quảng cáo trên truyền hình thường có
hiệu quả hơn quảng cáo bằng phát
thanh. Bởi, quảng cáo trên truyền hình
kết hợp được cả hiệu quả kich thích
thính giác và hiệu quả kích thích thị
giác.


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

II-LỰA CHỌN VẬT MÔI GIỚI(PHƯƠNG TIỆN) QUẢNG CÁO

2 Lựa chọn vật môi giới quảng cáoCác doanh nghiệp phải lựa chọn một cách thích
đáng, phù hợp với diện quảng cáo, tần suất quảng cáo
và hiệu quả quảng cáo,

 2.1. Tính chất của vật môi giới quảng cáo

Hiệu quả quảng cáo do tính chất của vật môi giới
quảng cáo và đặc điểm tâm lý của người tiêu dùng quyết
địnhDiện tác động của vật môi giới ảnh hưởng tới người
tiếp nhận quảng cáo hay không,đó cũng là nhân tố ảnh
hưởng tới hiệu quả quảng cáo; uy tín của vật môi giới
cũng ảnh hưởng tới độ tin cậy của công chúng đối với
quảng cáoBởi vậy, khi chọn vật môi giới quảng cáo phải tìm
hiểu đầy đủ những vấn đề ấy thì mới lựa chọn chính xác
vật môi giới quảng cáo.


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO
II-LỰA CHỌN VẬT MÔI GIỚI QUẢNG CÁO
2 Lựa chọn vật môi giới quảng cáo
2.2 Đặc trưng sảm phẩm
Đặc trưng của mỗi sản phẩm là khác nhau
Hàng hóa có đặc trưng khác nhau thì có đối tượng
người tiêu dùng khác nhau, phải được quảng cáo
thông qua các vật môi giới quảng cáo tương ứng.Như quảng cáo sản phẩm có kỹ thuật cao thì tốt
nhất là quảng cáo trên các tạp chí chuyên ngành,
hoặc quảng cáo đồ dùng của trẻ em thì nên quảng
cáo trên truyền hình


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

II-LỰA CHỌN VẬT MÔI GIỚI QUẢNG CÁO
2 Lựa chọn vật môi giới quảng cáo
2.3 Thói quen của người tiêu dùngĐối tượng quảng cáo càng phù hợp với vật môi giới quảng cáo
thì hiệu quả quảng cáo càng cao.

Thông thường người tiêu dùng tiếp xúc với vật môi giới
quảng cáo tùy theo nghề nghiệp, hưng thú và trình đọ văn hóa
của họ, thói quen tiếp xúc ấy đối với vật môi giới quảng cáo có
ảnh hương rất lớn đối với hệu quả quảng cáo.


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

II-LỰA CHỌN VẬT MÔI GIỚI QUẢNG CÁO
2 Lựa chọn vật môi giới quảng cáo
2.4 Yêu cầu đối với mục tiêu quảng cáoCác doanh nghiệp đều có yêu cầu cụ thể đối với mục tiêu quảng cáo.mục tiêu này do hoạt động kinh
doanh của doannh nghiệp quyết định. do vậy, khi lựa chọn vật môi giới quảng cáo các doanh nghiệp
phai tính tới việc môi giới phù hợp với mục dích quảng cáo.
2.5 Tình hình cạnh tranh trên thị trườngMột mặt cạnh tranh trên thị trường là quảng cáo để cạnh tranh. để cạnh tranh trên thị trường , không
những người ta phải xác định nội dung quảng cáo và áp dụng sách lược quảng cáo một cách đúng đắn,
mà còn phải chọn vật môi giới quảng cáo phu hợp với yêu cầu cạnh tranh


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

II-LỰA CHỌN VẬT MÔI GIỚI QUẢNG CÁO
2 Lựa chọn vật môi giới quảng cáo
2.6 Các quy định pháp luật của nhà nước

 Ở bất kì quốc gia nào,các doang nghiệp cũng phải tuân thủ theo các quy
định về quảng cáo do nha nước ban hành , trong những quy định đó có quy
định sảm phẩm nào không được quảng cáo bằng vật môi giới quảng cáo nào

 2.7 Chi phí quảng cáo

Các doanh nghiệp phải chọn vật môi giới quảng hợp lý, phù hợp với thực
lực kinh tế của mình.Chi phí quảng cáo gồm có giá trị vật môi giới quảng cáo và chi phí thiết
kế quảng cáo; ngoafira do thời gian và vị trí quảng cáo khác nhau mà chi
phí chocufng một vật môi giới quảng cáo không như nhau. Tính chung,
quảng cáo trên truyền hình có chi phí cao nhất,quản cáo trên báo có chi phí
thấp nhất


SÁCH LƯỢC TRONG QuẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO


HẾT
XIN CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI PHẦN TRÌNH BÀY
CỦA NHÓM


DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CHIA NHIỆM VỤ

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

Nguyễn Kim Chi

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

Nguyễn Thu Hà

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

Đào Thúy Hạnh

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

Trần Thị Thanh Hiển

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu, thiết kế power ponit

Trần Thị Huệ

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

Tống Nguyên Hùng

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

Nguyễn Thị Lan Hương

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

Trịnh Thị Ngọc

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

Lê Thị Thùy Linh

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu,

Nguyễn Thành Sơn

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

Đinh Thị Phương Trà

Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu

GHI CHÚ

Trưởng NhómTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×