Tải bản đầy đủ

Bộ đề thi HK2 Cn và CD khối 6,7,8 NH 07-08

KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2007 – 2008.
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề )
Họ và
tên…………………………………………
Lớp:………. Phòng thi………Số báo danh……
Chữ ký giám thò…………………
Số phách:…………………………
Điểm Nhận xét của giáo viên Chữ ký giám khảo Số phách
Học sinh làm bài ngay trong tờ giấy này
A/Trắc nghiệm(4đ):
Hãy khoanh tròn các chữ a,b,c ,d ở những câu cho là đúng
Câu1:Thức ăn vật ni có nguồn gốc từ:
a/Thực vật,động vật b/Thực vật,chất khống
c/Động,thực vật,chất khống d/ a và b đúng
Câu2:Hàm lượng Prơtêin có trong rau muống là
a/2,1% b/0,9% c/5,06% d/8,9%
Câu3:Chế biến thức ăn bằng phương pháp vật lí như:
a/Cắt ngắn,ủ men b/Xử lí nhiệt,đường hố
c/Nghiền nhỏ,cắt ngắn d/Ủ men ,xử lí nhiệt
Câu4:Hướng chuồng ni tốt nhất là:

a/Hướng Tây Bắc b/Hướng Tây Nam c/Hướng Bắc Nam d/Hướng Đơng Nam
Câu5:u cầu của chăn ni đực giống:
a/Có sức khoẻ tốt,số lượng và chất lượng tinh dịch cao
b/Khả năng phối giống cao và cho đời sau chất lượng tốt
c/Chăm sóc và ni dưỡng tốt d/ a ,b đúng
Câu6:Nước ni thuỷ sản có màu tốt nhất :
a/Màu tro đục,xanh đồng b/Màu nõn chuối hoặc vàng lục
c/Màu nâu xanh d/Màu trong suốt
Câu7:Dùng chữ Đ hoặc S điền vào ơ trống cho thích hợp
Tên thức ăn Thành phần dinh dưỡng
a/Bột cá 36% Prơtêin □
b/Đậu tương 40% Prơtêin □
c/Khơ dầu 40% Prơtêin □
d/Đậu tượng 36% Prơtêin □
B/Tự luận(6điểm):
Câu1:Văc xin là gì?Có mấy loại văc xin (kể ra)? Cho biết tác dụng của văc xin?
Câu2:Cho biết vai trò của ni thuỷ sản?
Câu3:Thức ăn của tôm cá gồm mấy loại ?Nêu rõ mỗi loại?
Bài làm
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2007 – 2008.
MÔN: GIÁO DỤC CƠNG DÂN - LỚP 7
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề )
Họ và
tên…………………………………………
Lớp:………. Phòng thi………Số báo danh……
Chữ ký giám thò…………………
Số phách:…………………………
Điểm Nhận xét của giáo viên Chữ ký giám khảo Số phách
Học sinh làm bài ngay trong tờ giấy này
A/Trắc nghiệm(4đ):
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất (khoanh tròn ở chữ cái đầu câu đã chọn)
Câu 1: Làm việc có kế hoạch là?
a/Khơng cần xác định nhiệm vụ cơng việc
b/Cần làm có hiệu quả c/Khơng cần định thời gian
d/Sống làm việc có kế hoạch là xác định được cơng việc ,nhiệm vụ.Sắp xếp
theo từng tuần,từng ngày.Từ đó cơng việc mới đạt hiệu quả.
Câu 2:Bổn phận của trẻ em như thế nào?
a.Cần học tập tốt b.Biết u thương đồng bào.
c.u Tổ quốc, u thương kính trọng ơng bà, cha mẹ, hồn thành phổ cập
giáo dục: chăm ngoan, học giỏi.Khơng sa vào các tệ nạn xã hội(rượu chè, cờ bạc,
hút thuốc, ma t)
Câu 3: Mơi trường là gì?
a.Nước uống. b.Khơng khí. c.Nhà cửa
d.là điều kiện tự nhiên và điều kiện nhân tạo có xung quanh ta.
Câu 4: Các hành vi sau hành vi nào làm hại mơi trường.
a.Khai thác hải sản bừa bải. b.Thả các chất độc xuống dòng sơng.
c.Chặt phá rừng. d.Cả 3 ý trên.
Câu 5: Tín ngưỡng là gì ?
a.Tín ở bùa phép. b.Tin ở bói tốn. c.Tin ở tơn giáo
d.Tin ở một vị thần linh nào đó. Như thần linh ,thượng đế ,chúa trời
Câu 6: Tơn giáo là gì ?
a.Là tín ngưỡng. b.Là cúng tế c.Là thờ ơng bà tổ tiên
d.Tơn giáo là hình thức tín ngưỡng có tổ chức, có nhà thờ, có giáo lí…gọi là
đạo.
Câu 7: Nhà nước ta ra đời năm nào?
a.Năm 1930 b.Năm 1939 c.Năm 1941 d.Năm 1945
Câu 8:Bộ máy nhà nước có mấy cơ quan quyền lực cao nhất ?
a/7 cơ quan b/6 cơ quan c/5 cơ quan d/4 cơ quan
II/Tự luận(6 điểm)
Câu1:Thế nào là sống làm việc có kế hoạch ?
Câu2:Thế nào là quyền tự do về tín ngưỡng và tơn giáo?
Câu3:Em hãy nêu một số di sản văn hoá thế giới của nước ta và riêng của tỉnh
Quảng Nam?
Bài làm
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2007 – 2008.
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 8
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề )
Họ và tên:………………
Lớp:………. Phòng thi………Số báo
danh……
Chữ ký giám thò…………………
Số phách:…………………………
Điểm Nhận xét của giáo viên Chữ ký giám khảo Số phách
Học sinh làm bài ngay trong tờ giấy này
A.Phần Trắc Nghiệm:( 5 đ )
I. Hãy khoanh tròn đáp án đúng trong các đáp án a,b,c,d để trả lời cho các câu hỏi sau đây
1. Bóng đèn sợi đốt có ghi 220V- 75W có thể sử dụng ở mạng điện nào?
a. 100V b.380V c. 220V d. cả a,b,c
đều đúng
2. Rơ le nhiệt có tác dụng gì?
a. Cắt điện cho nồi cơm điện khi nhiệt độ tăng cao
b. Đóng điện cho bếp điện khi nhiệt độ xuống thấp
c. Cắt điện cho bàn là khi nhiệt độ tăng cao
d. Cắt điện cho động cơ điện khi nhiệt độ tăng cao
3. Thiết bò đóng cắt mạch điện là:
a. Cầu dao, công tắc điện b. Ổ cắm điện, phích cắm điện
c. Cầu chì d.Cả a,b,c đều đúng
4. Dây đốt nóng của bếp điện, nồi cơm điện, bàn là được làm bằng vật liệu gì?
a. Vonfram b. Niken- crom c. Pheron - crom d. Cả a,b,c
đều sai
5. Máy hút bụi thuộc đồ dùng loại ?
a. Điện nhiệt b. Điện quang c. Điện cơ d. Cả
a,b,c đều đúng
6. Khi sử dụng bàn là cần chú ý điều gì?
a. Không đặt đế bàn là trực tiếp xuống quần áo quá lâu b. An
toàn điện và nhiệt.
c. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với quần áo cần là d. Cả a,b,c
đều đúng
II. Hãy điền từ thích hợp vào chổ trống để nói lên nguyên lý làm việc của cầu chì
Khi mạch điện chưa xảy ra sự cố ngắn mạch và quá tải thì vai trò của dây chảy là
……………………………… Khi xảy ra sự cố …………………………, hoặc…………………………. thì làm cho
dòng điện tăng đột ngột, làm cho…………………………………… bò nóng chảy ngắt nguồn điện
trong mạch.
B. Phần Tự Luận :( 5đ )
1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha? (1,5 đ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×