Tải bản đầy đủ

Thiết kế slide chuyên nghiệp

PHẦN 1: THIẾT KẾ SLIDE CHUYÊN NGHIỆP
NỘI DUNG
Cách trình bày
Slide

THAO TÁC
-

Phân cấp tiêu đề: Tỷ lệ hợp lý nên là 1X – 1.5X – 3X (X: là cỡ chữ của phần nội dung)

-

Chọn màu chủ đạo cho Slide: Có 2 cách
+ Cách 1: Nếu đơn vị có thương hiệu, nên sử dụng màu của thương hiệu làm màu nhận
diện trong Slide.
+ Cách 2: Nếu theo phong cách free, sử dụng bảng màu có sẵn trong Slide.
- Các màu bổ trợ nên sử dụng trong Slide
+ Màu trắng: Dùng khi tô màu các icon nằm trên nền không phải màu trắng
+ Màu xám: Dùng để tô thành phần phụ làm nổi bật thành phần chính. Tô màu xám đậm
cho đối tượng kích thước nhỏ, nét mỏng hoặc để tô màu chữ phần nội dung
+ Màu đen: tránh sử dụng màu đen đặc (0, 0, 0). Màu đen nên phối hợp với các màu khác

như đen ngả xám/xanh hoặc ngả theo màu chủ đạo. Có thể sử dụng màu đen tạo sự tối
giản (nhanh) nền trắng
Bố cục:
- Nên để kích thước các vật thể vừa đủ, cố gắng tạo nhiều khoảng trống.
- Căn chỉnh thẳng hàng, khoảng cách đều nhau.
- Tạo khoảng cách với lề (lề slide, lề tự tạo).
- Sử dụng hình ảnh chuyên nghiệp. Ưu tiên chất lượng ảnh, nên để hình phẳng  PHẲNG
VÀ TỐI GIẢN
- Không bóp méo các vật thể. Khi muốn thay đổi kích thước vật – (kéo góc trái + Shift) or
(Format  Crop  Fill)
- Sử dụng Font chuyên nghiệp:
+ Không sử dụng font mặc định – Calibri or Font chưa được việt hóa)
+ Nội dung nhỏ: Sử dụng Font không chân or Font - Helvetica, Bebas neue, Roboto,
Montserrat.
- Không nên sử dụng quá nhiều transition.


Môi trường làm việc của PP 2013
- Muốn xuất Slide thành video: File  Export
- Xu hướng là thiết kế Slide với kích thước:16x9..
- Muốn xóa vĩnh viễn khung mặc định của PP: Option  Add-ins  Manage: Chọn PP Add-

in  9slide.ppa  Add.
Sử dụng các phím bổ trợ nhanh: Ctrl - 2, Shift - cố định, Alt- tự do.
Lưu thanh truy cập nhanh (Quick Access Toolbar - QAT): Nhấn vào mũi tên bên cạnh trên
cùng  Show below the ribbon  More commands  Import/Export  Nguyên liệu.
Nếu muốn thêm công cụ chọn nhanh: Nhấn chuột phải vào biểu tượng cần thêm và Add to
QAT.
Sử dụng Eyedropper để lấy màu chủ đạo của nền.
Muốn lặp thao tác vừa thực hiện: Ctrl+Y or F4.

- Nội dung: Từ bảng nội dung ban đầu, nên cắt những ý không cần thiết, trong đó lưu ý
+ KEY WORD – Từ khóa
+ EMPHASIS – Ý nhấn mạnh
+ ATTRACTION – Thú vị ấn tượng
+ Quy tắc 3 không: Không tham – Không cố - Không tiếc
- Slide chia thành 3 phần rõ ràng (mục đích – bố cục – cảm ơn – nguồn), có sự thống nhất
(hoặc đơn sắc hoặc phẳng), nên trình bày trong 10 phút. Muốn chia phần cho Slide để dễ

Quy luật thiết kế


-

Quy trình thiết
kế Slide

-

kiểm soát: Click chuột phải  Add section
Monocolor icon: Có 2 loại
Filled: Sử dụng khi màu icon và nền không có sự tương phản, kích thước quá bé nên dùng
icon
Outline Linear
Icon đa sắc: áp dụng nhiều trong inforgraphic
Kịch bản – Ý tưởng – Hình ảnh – Bố cục – Phối màu – Hiệu ứng
Ưu tiên: Đầy đủ trước – Đẹp đẽ sau
Tìm Vector nếu muốn hình ảnh không bị vỡ khi phóng (PP có thể đọc .eps, .emf)
Các đuôi nâng cao như .eps, .svg, .ai cần thông qua phần mềm khác (AI) tuy nhiên .svg có


thể dùng trược tiếp trên ppt nếu có bản quyền.
- Khi tìm được vector ưng ý, muốn chèn vector
+ Trong PPT: Đuôi .Eps: Ungroup (Shift + Ctrl +G)  Chọn Section pane  Bỏ Retangle
+

và Autoshape.
Trong AI: chuột trắng để chọn hình ảnh đơn nhất. Dùng để chỉnh sửa file eps.
 Cách xử lý hình ảnh khi down từ freepik (phải xem hình tìm được là phẳng haykhông phẳng): có 4 file (.ai, .png, .eps, .svg)
Không bao giờ dùng jpg vì bị vỡ ảnh.
Trong AI: mở file ảnh, double click lại để chọn ảnh chi tiết. Kéo sang file ppt (nếuPPT không bản quyền)
Với đối tượng không phẳng  Xóa thành phần thừa, xóa nền hoặc mở Layer và kích
vào hình con mắt  Lưu thành hình ảnh bằng cách vào File chọn Save for Web

Note

-

(Chọn PNG-24)  Save
Cách chuyển mã màu trên Google: RBG to Hex
Có thể tìm pakage icon miễn phí trên flat icon
Ý tưởng mới – Template: Pinterest/creativemarket.com
Icon đơn sắc: Flaticon.com/freepik/thenounproject.com
Từ khóa tìm kiếm:
+ Họa tiết trang trí tiêu đề Slide, inforgraphic: CV, poster, banner
+ Thông tin dạng thứ bậc: Step
+ Thôn tin theo dồng thời gian: Timeline
+ Nhân vật: Character
+ Chân dung: Avatar
+ Cảm xúc: Emotion
+ Dải bang: Ribbon
+ Huy hiệu: Badge or Label
+ Họa tiết: Decoration/Ornement
+ Tạo khung: Frame/Border
+ Họa tiết random: Memphis
+ Hộp hội thoại chú thích: Speech Bubble
+ Họa tiết trừu tượng: Abtract


+ Handraw/Geometric
+ Đồng hồ quay: spin, unstopped, effect, timing
- Nguồn ảnh chất lượng cao: gratisography.com/pexels.com/unsplash.com/
- starupstockphotos.com/jaymantri.com
- Cách tạo bố cục hình ảnh: Pixlr.com  Pixlr express  Launch web app  Collage.
Muốn tìm lại file vừa thực hiện khi chưa kịp lưu do máy có vấn đề: File  Option  Auto
Recover file location  Copy đường link và tìm kiếm.
Muốn tìm ảnh nghệ thuật: key + photography (corporate)
- Tìm nhiều hình ảnh: Google Tiếng anh
- Tìm hình ảnh y hệt nhưng với chất lượng cao hơn: Click chuột phải vào ảnh  search
google for image  Tool  Size.
- Lọc hình ảnh tách nền trên GG: Tool  Color  Tranparent (GG sẽ lọc ra hình ảnh đã tách

Tách nền đối
tượng

nền).
- Tách nền:
+ Cách 1: Format  Color  Set transparent color  Chọn nền – Tự động mất (Ứng
+
+

dụng khi ảnh chất lượng cao và đối tượng giữ lại không trùng với màu nền)
Cách 2: Sử dụng Merge Shape tuy nhiên sẽ mất nội dung bên trong
Cách 3: Format  Remove Background  Di chuyển khung bao trọn đối tượng muốn
giữ lại  Dùng dấu + để đánh dấu phần muốn giữ lại và dấu - cho phần muốn xóa đi 

Kích chuột ra ngoài để lưu kết quả
- Để làm mềm đường nét: Click chuột phải  Format picture  Soft edge  Điều chỉnh
- Ảnh không vừa với Slide: Format  Crop  Fill.

Làm nổi bật đối
tượng

- Làm nổi bật bằng cách: Tạo 3 hình ảnh  Cắt hình ảnh cần nhấn và dán vào Slide 2, ảnh
còn lại của Slide 2 chỉnh Corrections
- Tạo hiệu ứng chuyển trang: transition
- Cách nén hình ảnh khi size ảnh quá lớn: Compress picture (Web: 150ppi)


-

Tạo bố cục hình
ảnh
Bố cục trong
Slide

-

Chọn nhiều hình ảnh  Format  Picture Layout  Chọn kiểu  Ungroup  Tùy chỉnh
Tính năng mới của PP: Design  Design ideas.
Home  Lay out  Title slide, Title only
Khi chọn theme thì phải chuột phải  Apply to Selected Slide , để chỉ áp dụng 1 slide
Layout slide or master slide
Slide master: Sử dụng khi muốn chèn logo (các slide sau theo slide mẹ) – Sử dụng mạnh
nhất với đối tượng chụp thật – Trình bày bố cục theo quy tắc ½ ( ½ ảnh + ½ chữ). Dùng
place hold trong master slide.

B1: View - dùng master slide chèn logo.
B2: View - placeholder . Chuột phải grid (cân chỉnh hình ảnh)
- Phần mục lục: Với các thông tin dài ngắn khác nhau, nên tạo khung để nhìn không bị lệch
- Tự tạo bố cục: View  Slide master  Place holder  Insert Picture  Vào Shape để tạo
hình tùy thích  Chọn Picture – Shape  Merge Shape  Intersect
- Phối màu:
+ Cách 1: Thủ công  Eye dropper
+ Cách 2: Sử dụng Theme: Design  Varient  Color  Customize color  Thay đổi
Accent 1 trở đi  Save
- Các cách trình bày:
+ Cách 1: Lọc màu ảnh theo màu chủ đạo trên GG
+ Cách 2: Thay đổi màu Theme và vào Format  Color  Chọn ảnh trùng màu Theme
+ Cách 3: Chuyển ảnh đen trắng khi ảnh quá phức tạp (nhiều màu sắc gắt)
+ Cách 4: Chèn hình khối, phủ lớp màu chủ đạo trong suốt lên ảnh: Chọn pic đẹp trên GG
(gradient + màu)  Insert Shape  Set to back  Transparent (chỉ sử dụng với hình
khối, không sử dụng được cho ảnh có sẵn)
- Muốn giảm mật độ điểm ảnh xuống: Format  Adjust  Hình ảnh có 4 mũi tên thu nhỏ.
- Phối màu cho bảng
+ Font: co chữ (bebas, roboto) + Không cần co chữ (Monsterrat)


+
+
+

Bố cục (lề): Layout/ cell merge (tạo lề của ô). Chỉnh các cột đều nhau (Distribute
column).
Colour: nên chọn màu theme, tô màu cột nhấn mạnh (màu theme).
Border colour: design/ tốt nhất bỏ viền nếu ít số, hoặc tô màu xám (viền), chú ý chọn
màu viền xong thì nên update.

- Kết hợp placeholder và chữ
+ Kết hợp font: Brush font.
+ B1: slide master/ place holder/ View, slide master, viết chữ, kéo chữ vào.
+ B2: Union lại với nhau. Tắt slide master.
+ B3: Chèn ảnh vào.
+ Nhóm lại chữ với nhau: - không được dùng group – Dùng union.
+ Trang web tự động bố cục dàn trang: pixlr.com
+ Vào pixlr.com  xong ảnh down về
Tips: copy ảnh vào placeholder  vẽ viền theo các ảnh với nhau để sau này có thể thêm các ảnh
khác vào mà không phải làm lại.
- Phối màu (chung): Phím tắt: Alt + 3 + E


PHẦN 2: NOTE CÁC THỦ THUẬT ĐÃ HỌC
STT
1

NỘI DUNG
Khi muốn thay đổi kích thước hình ảnh mà
không muốn bóp méo hình

THAO TÁC
Cách 1: Kéo góc trái ảnh + Shift
Cách 2: (Format  Crop  Fill)
-

Nhấn vào mũi tên bên cạnh trên cùng  Show below the ribbon 
More commands  Import/Export  Lấy file từ Nguyên liệu 1
Nếu muốn thêm công cụ chọn nhanh: Nhấn chuột phải vào biểu
tượng cần thêm và Add to Quick Access Toolbar

2

Muốn lưu thanh truy cập nhanh (Quick Access
Toolbar)

3

Sử dụng các phím bổ trợ nhanh

Ctrl - 2, Shift - cố định, Alt- tự do

4

Muốn lặp thao tác vừa thực hiện

Ctrl+Y or F4

5

Muốn chia phần cho Slide để dễ kiểm soát

Click chuột phải vào cột Slide  Add section

6

Khi tìm được vector ưng ý, muốn chèn vector
vào PP

7

Tách nền đối tượng

Cách 1: Chèn trực tiếp file có đuôi .eps vào PP:
- Ungroup (Shift + Ctrl +G)  Chọn Section pane  Bỏ Retangle và
Autoshape  Chỉnh sửa ảnh.
Cách 2: Chèn ảnh thông qua phần mềm AI:
- Cách xử lý hình ảnh khi down từ freepik (phải xem hình tìm được
là phẳng hay không phẳng): có 4 file (.ai, .png, .eps, .svg)
- Không bao giờ dùng jpg vì bị vỡ ảnh.
- Trong AI:
+ Mở file ảnh, double click lại để chọn ảnh chi tiết. Kéo sang file
ppt (nếu PPT không bản quyền)
+ Với đối tượng không phẳng  Xóa thành phần thừa, xóa nền
hoặc mở Layer và kích vào hình con mắt  Lưu thành hình ảnh
bằng cách vào File chọn Save for Web (Chọn PNG-24)  Save
Cách 1: Format  Color  Set transparent color  Chọn nền – Tự


8

Để làm mềm đường nét

động mất (Ứng dụng khi ảnh chất lượng cao và đối tượng giữ lại không
trùng với màu nền)
Cách 2: Sử dụng Merge Shape tuy nhiên sẽ mất nội dung bên trong
Cách 3: Format  Remove Background  Di chuyển khung bao trọn
đối tượng muốn giữ lại  Dùng dấu + để đánh dấu phần muốn giữ lại
và dấu - cho phần muốn xóa đi  Kích chuột ra ngoài để lưu kết quả
Click chuột phải  Format picture  Soft edge  Điều chỉnh
-

9

Tạo bố cục hình ảnh

10

Bố cục trong Slide

Ungroup  Tùy chỉnh
- Khi chọn theme thì phải chuột phải  Apply to Selected Slide, để
chỉ áp dụng 1 slide
Sử dụng Layout slide or master slide
- Slide master: Sử dụng khi muốn chèn logo (các slide sau theo slide
mẹ) – Sử dụng mạnh nhất với đối tượng chụp thật – Trình bày bố
cục theo quy tắc ½ ( ½ ảnh + ½ chữ).
-

11

Phối màu ảnh Slide

12

Phối màu

Chọn nhiều hình ảnh  Format  Picture Layout  Chọn kiểu 

Dùng place hold trong master slide.

B1: View - dùng master slide chèn logo.
B2: View - placeholder . Chuột phải grid (cân chỉnh hình ảnh)
Cách 1: Lọc màu ảnh theo màu chủ đạo trên GG
Cách 2: Thay đổi màu Theme và vào Format  Color  Chọn ảnh
trùng màu Theme
Cách 3: Chuyển ảnh đen trắng khi ảnh quá phức tạp (màu sắc gắt)
Cách 4: Chèn hình khối, phủ lớp màu chủ đạo trong suốt lên ảnh: Chọn
pic đẹp trên GG (gradient + màu)  Insert Shape  Set to back 
Transparent (chỉ sử dụng với hình khối, không sử dụng được cho ảnh
có sẵn)
Cách 1: Thủ công  Eye dropper


Cách 2: Sử dụng Theme: Design  Varient  Color  Customize
color  Thay đổi Accent 1 trở đi  Save
13

Tự tạo bố cục

View  Slide master  Place holder  Insert Picture  Vào Shape để
tạo hình tùy thích  Chọn Picture – Shape  Merge Shape  Intersect
-

14

Kết hợp placeholder và chữ

15

Phối màu cho bảng

16

Cách nén hình ảnh khi size ảnh quá lớn
Tìm hình ảnh y hệt nhưng với chất lượng cao
hơn

17

Kết hợp font: Brush font.
+ B1: slide master/ place holder/ View, slide master, viết chữ, kéo
chữ vào.
+ B2: Union lại với nhau. Tắt slide master.
+ B3: Chèn ảnh vào.
- Nhóm lại chữ với nhau: - không được dùng group – Dùng union.
- Trang web tự động bố cục dàn trang: pixlr.com
+ Vào pixlr.com  xong ảnh down về
- Tips: copy ảnh vào placeholder  vẽ viền theo các ảnh với nhau để
sau này có thể thêm các ảnh khác vào mà không phải làm lại.
- Font: co chữ (bebas, roboto) + Không cần co chữ (Monsterrat)
- Bố cục (lề): Layout/ cell merge (tạo lề của ô). Chỉnh các cột đều
nhau (Distribute column).
- Colour: nên chọn màu theme, tô màu cột nhấn mạnh (màu theme).
- Border colour: design/ tốt nhất bỏ viền nếu ít số, hoặc tô màu xám
(viền), chú ý chọn màu viền xong thì nên update.
Compress picture (Web: 150ppi)
Click chuột phải vào ảnh  search google for image  Tool  Size.

18

Lọc hình ảnh tách nền trên Google

Tool  Color  Tranparent (GG sẽ lọc ra hình ảnh đã tách nền).

19

Muốn tìm ảnh nghệ thuật
Muốn tìm lại file vừa thực hiện khi chưa kịp
lưu do máy có vấn đề
Cách tạo bố cục hình ảnh trên Pixlr.com

Search từ khóa: key + photography (corporate)
File  Option  Auto Recover file location  Copy đường link và tìm
kiếm trên các ổ.
Pixlr.com  Pixlr express  Launch web app  Collage  Chọn ảnh

20
21


từ máy, chọn kiểu sắp xếp  Save


PHẦN 3: NOTE MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA SLIDE
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
1. Chuyển slide 16x9
2. Thay đổi font, font không chân (default font: design/ font)
3. Không dùng nền slide đầu  Có thể cho bên dưới 1 ảnh (tòa nhà, bắt tay, business) rồi phủ lớp xanh gradient lên
4. Xóa đường viền trên tại các Slide để tạo sự phân cách chuyên nghiệp hơn.
5. Thay đổi icon.
6. Để màu flat, tuy nhiên viền màu xám.
7. Tổng quan: thay màu theo màu chủ đạo, text box chú ý lại
8. Cho các vật thể bé lại với Slide nhiều hình
9. Slide 10 nên đổi icon/infographic Timeline
10. Các Slide mind map: align lại, thành phần phụ màu xám (underline), bỏ hết outline shape, đơn sắc.
11. Phần nhiều thông tin quá nên dung font Roboto condensed.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×