Tải bản đầy đủ

báo cáo sơ kết dạy học MT mới 1516

PHÒNG GD-ĐT CẨM MỸ

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

Số:…./ BC.NBN
Xuân Đông, ngày 4 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO
Về việc thực hiện áp dụng phương pháp dạy học Mỹ thuật mới
Thực hiện theo công văn số 2279/SGDĐT- GDTH ngày 28/09/2015 của Sở giáo
dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện giảng dạy môn Mĩ thuật tại
các trường Tiểu học trong tỉnh. Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Cẩm Mỹ, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã triển khai giảng dạy môn Mĩ thuật theo
phương pháp của Đan Mạch bắt đầu từ học kì 1 năm học 2015- 2016.
Qua một học kì triển khai theo phương pháp Đan Mạch tại trường , bước đầu có
những thuận lợi và khó khăn như sau:
1/ Thuận lợi:

- Nhà trường đã bố trí phòng học riêng cho bộ môn Mỹ thuật. Phòng học đủ tiêu chuẩn
để tổ chức theo PP mới.
- Sắp xếp thời khóa biểu cho GV dạy hai tiết MT liên tục.
- Có tài liệu kịp thời cho GV nghiên cứu giảng dạy.
- Học sinh không bị áp lực nhiều về mặt thời gian hoặc sợ mình không làm được.
- Đối với học sinh cá biệt, ít quan tâm đến việc học lại trở nên hứng thú hơn, ham thích
hoạt động thể hiện rõ ở làm việc theo nhóm.
- Đối với học sinh có năng khiếu thì được bộc lộ khả năng của mình, qua đó tinh thần
hợp tác nhóm trong môn Mĩ thuật và các môn học khác được nâng cao.
2/ Khó khăn:
-Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cho một tiết mất nhiều thời gian, gây tốn kém.
- Do quan niệm của 1 số PH còn chưa coi trọng môn học Mĩ thuật dẫn đến việc chuẩn
bị các dụng cụ học tập môn MT không được PH quan tâm và đầu tư. Điều đó gây ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập của HS, gây cho HS cảm giác chán nản , không
tự tin khi học bài.
- Đây là PPDH mới, thời gian tập huấn chưa nhiều nên việc áp dụng vào giảng dạy
giáo viên còn gặp nhiều lúng túng.
- Việc lập kế hoạch dạy học, soạn giáo án theo PPDH mới GV còn băn khoăn , chưa
được tự tin.


II/ Biện pháp khắc phục:
- GV cần tham khảo nghiên cứu kĩ tài liệu về PPDH môn MT mới.
- Tuyên truyền đến PHHS để PH có sự phối hợp tốt với GV.
- Trong quá trình dạy, GV ghi nhận những khó khăn , tồn tại để khi sinh hoạt chuyên
môn trường, tổ cùng trao đổi thảo luận, tháo gỡ những khó khăn và điều chỉnh kịp thời
những tồn tại.
- Tăng cường dự giờ để tư vấn, hỗ trợ cho GV.
III/ Đề xuất, kiến nghị:
1/ Đối với PGD:
- Cần tổ chức các buổi tập huấn sâu hơn về PPDH MT mới. Định hướng cho GV cách
lập kế hoạch dạy học theo các quy trình.
- Tổ chức cho GV dạy MT được dự giờ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.
2/ Đối với GV:
- Cần tăng cường đầu tư nghiên cứu kĩ tài liệu dạy học Mỹ thuật mới .
Trên đây là báo cáo về việc thực hiện dạy học môn Mỹ thuật theo PP mới của
trường TH Nguyễn Bá Ngọc.
Nơi nhận:
-


HIỆU TRƯỞNG

PGD-ĐT (báo cáo)
Lưu VT

Huỳnh Văn AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×