Tải bản đầy đủ

An toan GT nam hoc 20172018

Ngày giảng:

TiÕt 1 : AN TOÀN GIAO THÔNG
A, Mục tiêu bài học:
Việc chấp hành luật giao thông là rất cần thiết đối với toàn xã hội, đặc biệt là lứa
tuổi học trò. Nếu các em chấp hành tốt luật an toàn giao thông thì giảm thiểu khả năng
tai nạn giao thông là rất lớn, bởi vậy buổi học an toàn giao thông vô cùng quan trọng.
Rèn kĩ năng sống cho các em học sinh.
B, Tiến trình tổ chức dạy học.
1, Ôn định tổ chức lớp:………………..
2, Nội dung.
Học an toàn giao thông
3, Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Hoạth động 1:
- GV đưa ra câu hỏi
+ Vì sao phải chấp hành luật giao thông
HS thảo luận và trả lời
+ GV đưa ra câu trả lời chính xác cho học
sinh.


Nội dung kiến thức cần đạt
1, Chấp hành an toàn giao thông
- Chấp hành luật lệ ATGT nhằm tránh xảy
ra tai nạn giao thông.

Hoạt động 2.

2, Thực hiện luật an toàn giao thông.

- Đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn
máy phải thực hiện luật giao thông như thế
nào ?
- HS Thảo luận => Trả lời câu hỏi

- Khi tham gia giao thông đối với người
điều khiển xe môtô, xe gắn máy phải đội
mũ bảo hiểm
- Xe máy không được trở 3 người (trừ
trường hợp cấp cứu, trở người bệnh, hoặc
đặc biệt…)
- Không được sử dụng các chất kích thích
như rượu, bia vượt quá nồng đọ qui định.
- Chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh giao
thông
- Đến các nút giao thông có đèn đỏ phải
dừng, đèn xanh mới được đi.

+ Điểm nút giao thông có đèn đỏ có được


đi tiếp không ?
- HS trả lời
+ GV đưa ra một số hình ảnh minh hoạ

+ Đối với người học sinh phải chấp hành
luật an toàn giao thông như thế nào?
- HS thảo luận
=> Đại diện nhóm trả lời
=> GV nhận xét => Kết luận
HS ghi chép ND HT- Nắm được các loại biển báo giao thông
+ Biển báo cấm: vòng tròn viền đỏ
+ Biển báo nguy hiểm: Biển tam giác viền
đỏ nền vàng.
+ Biển báo chỉ dẫn: Hình vuông và hình
tròn viền xanh
- Đối với học sinh khi tham gia giao thông
không đi hàng ngang, hàng hai, hang ba,
không đánh võng lạng lách hay buông tay.

4, Củng cố - luyện tập
GV củng cố lại các biển báo, nội dung cơ bản của bài
5, Hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.
Học bài, chấp hành nghiêm túc luật lệ an toàn giao thông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×