Tải bản đầy đủ

văn nghị luận thi vào 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

HỒ SƠ KIẾN TẬP SƯ PHẠM
Họ và tên: TRẦN THANH KIỀU ÁI
Lớp: 16TM1
Ngành đào tạo: Sư phạm mầm non; Khóa học: 2016-2018
Kiến tập tại trường: Chất lượng cao Đồ Rê Mí
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Hà

Đà nẵng, tháng 1 năm 2018


I.
Ngày
15/01/2018

Nhật ký kiến tập
Nội dung công việc
Tuần 1
-6h: Gặp hiệu trưởng

của Trường chất
lượng cao Đồ rê mí,
nộp giấy xin kiến tập
tại trường, hiệu
trưởng phân lớp và
giáo viên hướng dẫn
kiến tập trong thời
gian ở trường.
-6h30: Tìm hiểu lớp
mình được phân về,
tìm hiểu về được các
hoạt động trong của
trẻ.
-7h: đón trẻ, cất cặp,
dép lên kệ, cho trẻ
ăn sáng.
8h: trò chuyện với
trẻ về một số loại
rau, hát những bài
hát có liên quan đến
các loại rau.
-9h: cho trẻ uống
sữa.
-9h30: cho trẻ hoạt
động với đồ vật: xâu
hạt, dạo chơi ngoài
trời.
-10h30: cho trẻ ăn

Kết quả, tồn tại
-Làm quen với
trường với lớp.
- Nắm được các hoạt
đông của trẻ trong
ngày.
Nắm được những
công việc mà giáo
viên mầm non cần
làm.trưa, uống sữa chua.
-11h: cho trẻ ngủ.
-14h: cho trẻ ăn xế
chiều.
-14h30: hoạt đông
chiều, trò chuyện với
trẻ về các thức ăn
chế biến từ rau củ,
chơi theo ý thích
hoạt động góc.
-16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở, hỗ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.
16/01/2018

-6h30: đón trẻ.
-7h: cho trẻ ăn sáng.
-8h: tập đọc thơ “
Bắp cải xanh”, góc
xậy dựng: xây bồng
trồng rau.
-9h: cho trẻ uống
sữa.
-9h30: góc nghệ
thuật: xem tranh lô
tô một số loại rau,
chơi tự do.
-10h30: cho trẻ ăn
trưa, uống sữa chua.
-11h: cho trẻ ngủ.
-14h30: cho trẻ ăn
phụ.
-15h: nghe bài hát “
Lý cây xanh”, chơi trò
chơi: Bịt mắt bắt dê,


17/01/2018

18/01/2018

cho trẻ hoạt động
góc.
-16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhỡ, hỗ trợ, trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.
-6h30: đón trẻ.
-7h: cho trẻ ăn sáng.
-8h: tập hát bài hát
“Bắp cải xanh”, chơi
đóng vai: bé nhặt rau
với mẹ.
-9h: cho trẻ uống
sữa.
-9h30: hoạt động với
đồ vật:” chơi với
cổng chui”, dạo chơi
ngoài trời.
-10h30: cho trẻ ăn
trưa, uống sữa chua.
-11h: cho trẻ ngủ.
-14h30: cho trẻ ăn
xế.
-15h: nghe câu đố
đoán quả, cây, trò
chơi ai nhanh hơn,
chơi hoạt động theo
ý thích.
-16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở, hỗ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.
-6h30: đón trẻ.
-7h: cho trẻ ăn sáng.
-8h: vận động “ ném


19/01/2018

xa bằng một tay”,
đóng vai “ bé trông
cây”.
-9h: cho trẻ uống
sữa.
-9h30: cho trẻ tô
màu cây rau mồng
tơi, chơi tự do.
-10h30: cho trẻ ăn
trưa, uống sữa chua.
-11h: cho trẻ ngủ.
-14h30: cho trẻ ăn
xế.
-15h: tập cởi áo khi
áo ướt, bẩn, chơi trò
chơi lộn cầu vồng.
-16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở,hỗ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.
-6h30: đón trẻ.
-7h: cho trẻ ăn sáng.
-8h: tạo hình nắn củ
cà rốt, đóng vai “ bé
trồng rau.
-9h: cho trẻ uống
sữa.
-9h30: góc xây dựng:
xếp hàng rào vườn
rau, in hình bằng lá
cây.
-10h30: cho trẻ ăn
trưa, uống sữa chua.
-11h: cho trẻ ngủ.
-14h30: cho trẻ ăn


xế.
-15h: hoạt động tổng
kết một tuần: nêu
gương cuối tuần,
phát phiếu bé ngoan.
-16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở, hỗ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.
Tuần 2: 22/01/2018

-6h30: đón trẻ.
-7h: cho trẻ ăn sáng.
-8h: nhận biết “ Quả
cam”, đóng vai “bé
bán rau”.
-9h: uống sữa.
-9h30: hoạt động
vận động: xâu hạt,
dạo chơi ngoài trời.
-10h30: cho trẻ ăn
trưa.
11h: cho trẻ ngủ.
14h30: cho trẻ ăn xế.
15h: trò chuyện về
các món ăn được chế
biến từ rau, củ, trò
chơi: đi cầu đi quán,
chơi theo ý thích.
16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở, hỗ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.

23/01/2018

6h30: đón trẻ.
7h: cho trẻ ăn sáng,


24/01/2018

cất cặp, dép gọn
gàng, ghi chép vào sổ
khi có phụ huynh gữi
thuốc.
8h: vận động: đi
theo đường gấp khúc
có mang vật trên
tay,góc xây dựng: xây
bồn trồng rau.
9h: cho trẻ uống sữa.
9h30: góc nghệ
thuật: xem tranh lô
tô một số loại
rau,chơi tự do.
10h30: cho trẻ ăn
trưa.
11h: cho trẻ ngủ.
14h30: cho trẻ ăn xế.
15h: nghe hát bài
hát: Lý cây xanh, trò
chơi: bịt mắt bắt dê.
16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở, hổ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.
6h30: đón trẻ.
7h: cho trẻ ăn sáng,
cất cặp, dép gọn
gàng, ghi chép vào sổ
khi phụ huynh gữi
thuốc.
8h: tập hát bài hát “
Quả”, đóng vai “ bé
nhặt rau với mẹ”.
9h: uống sữa.


25/01/2018

9h30: hoạt động vận
động “ chơi với cổng
chui”, dạo chơi ngoài
trời.
10h30: cho trẻ ăn
trưa.
11h: cho trẻ ngủ.
14h30: cho trẻ ăn xế.
15h: nghe đố đoán
quả cây, trò chơi ai
nhanh hơn, chơi,
hoạt động theo ý
thích.
16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở, hỗ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.
6h30: đón trẻ.
7h: cho trẻ ăn sáng,
cất cặp,dép gọn
gàng, ghi chép vào sổ
khi phụ huynh gữi
thuốc.
8h: kể chuyện “ Cây
táo”, đóng vai: bé
tưới nước cho cây.
9h: cho trẻ uống sữa.
9h30: cho trẻ tô màu
rau mồng tơi, chơi tự
do.
10h30: cho trẻ ăn
trưa.
11h: cho trẻ ngủ.
14h30: cho trẻ ăn xế.
15h: tập cởi áo khi bị


ướt, bẩn, trò chơi:
lộn cầu vồng.
16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở, hỗ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhaan và ra về.
26/01/2018

6h30: đón trẻ.
7h: cho trẻ ăn sáng.
8h: cho trẻ tô màu
quả cam, đóng vai bé
trồng rau.
9h: cho trẻ uống sữa.
9h30: góc xây dựng:
xếp hàng rào vườn
rau, in hình bằng lá
cây.
10h30: cho trẻ ăn
trưa.
11h: cho trẻ ngủ.
14h30: cho trẻ ăn xế.
15h: hoạt động tổng
kết cuối tuần: nêu
gương cuối tuần,
phát phiếu bé ngoan.
16h: cho trẻ ăn tối,
nhắc nhở hỗ trợ trẻ
chuẩn bị đồ dùng cá
nhân và ra về.


KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Giáo viên chủ nhiệm lớp: Phạm Thị Hà.
Giáo sinh kiến tập: Trần Thanh Kiều Ái
Sau khi dự hai hoạt động chủ nhiệm lớp, em đã nắm được tình hình
lớp như sau:
 Đón trẻ (6h30-7h)
Cô đón trẻ, tập cho trẻ chào hỏi cô, ba mẹ, trao đổi với phụ huynh
tình hình của trẻ ở nhà và ở lớp.
Cô quan sát trẻ đến lớp cất cặp, dép lên kệ gọn gàng.
Ghi chép vào sổ khi phụ huynh gữi thuốc.
Cho trẻ ăn sáng.
Trò chuyện về một số loại cây rau. Tập thể dục theo bài hát “Bắp cải
xanh”.
 Hoạt động chủ đích (8h- 10h)


Hoạt động trọng tâm: nhận biết : trò chuyện về các loại rau (8h8h15).
Chủ đề: Thực vật
Độ tuổi: 24- 36 tháng.
Hoạt động: nhận biết.
Tên đề tài: trò chuyện về một số loại rau.
I.
Mục đích và yêu cầu.
 Trẻ biết gọi tên của một số loại rau.
 Mạnh dạn trả lời các câu hỏi của cô và nói đúng tên một số loại
rau.
 Giáo dục trẻ ăn nhiều rau vì trong rau có rất nhiều vitamin rất
tốt cho sức khỏe.
II.

Chuẩn bị:
 Rau thật, tranh một số loại rau khác nhau.
 Tranh lô tô một số loại rau.
 Máy và đĩa nhạc.
III. Tiến trình hoạt động:
a. Mở đầu hoạt động.
Hoạt động 1: trò chuyện về một số loại rau.
-Trải nghiệm: Hôm nay cô sẽ dẫn các con ra vườn rau của trường của
trường chơi các con có thích không nào?
-Các con nhìn xem có rất nhiều loại rau: rau lan, rau mồng tơi, rau
dền đỏ. Bây giờ bạn nào thích loại rau nào thì hãy chọn để lát nữa cô
sẽ nhờ các cô nhà bếp nấu cho các con ăn. Các con có thích không
nào?
Hoạt động 2: Đàm thoại.
-Vừa rồi cô thấy lớp mình ăn rất nhiều rau mồng tơi và rau dền đỏ?
Bạn nào biết loại rau đó có màu gì?


-Thân lá cứng hay mềm?
-Dưới thân có gì?
-Thế rau dền đỏ và ra mồng tơi có giống nhau không?
- Ở nhà các mẹ có nấu canh rau cho các con ăn không?
- Các con biết không ngoài các loại rau như rau mồng tơi, rau dền đỏ
thì còn có rất nhiều loại củ quả có nhiều vitamin như cà rốt, bí đao, bí
đỏ, bắp cải... ăn rất ngon và bổ.
-Giáo dục: Vì vậy các com phải ăn nhiều vitamin để cơ thể khỏe
mạnh.
Trò chơi:” Thi ai nhanh hơn”.
-Cô sẽ chia lớp mình thành 2 đội nhóm bạn trai và bạn gái. Trong giỏ
có rất nhiều loại rau các con hãy lên lấy rau theo yêu cầu của cô. Đội
nào lấy được nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng.
-Cô cho trẻ chơi.
-Cô nhận xét và công bố kết quả.
c. Kết thúc hoạt động.
- Cho cả lớp đọc bài thơ “ Chăm rau” và đi ra ngoài chơi.
Các hoạt động khác ( 8h15-9h).
-Cho trẻ hát những bài hát về các loại rau, quả.
- cho trẻ chơi tự do.
-9h cho trẻ uống sữa.
- Cho trẻ hoạt động với đồ vật: xâu hạt.
- dạo chơi ngoài trời.
Vệ sinh ăn trưa (10h-11h)


-Rèn trẻ kĩ năng rữa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ
sinh, lau miệng sau khi ăn.
-Nhắc nhở trẻ sử dụng lời “mời cô”, “mời các bạn” khi vào bàn ăn.
- xếp sạp cho trẻ ngủ.
-Luyện tập thói quen ngủ một giấc trưa.
-Quan tâm những trẻ khó ngủ, trẻ hay đái dầm, những trẻ hay bỏ
chân ra ngoài.
-Trẻ biết cất gối, giữ đầu tóc gọn gàng sau khi ngủ dậy.
Hoạt động chiều (14h-16h).
- Gọi trẻ dậy, cho trẻ đi vệ sinh, nhắc nhở trẻ rữa mặt, cô thu dọn sạp.
-cho trẻ ăn phụ.
- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ “ mời cô” “ mời bạn” khi vào bữa ăn.
- Biết rữa tay trước khi trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
-Trò chuyện với trẻ về các món ăn.
- Trò chơi đi cầu đi quán, chơi tự do.
- 16h ta chuẩn bị đồ dùng, trả trẻ.
-Cho trẻ dọn dẹp đồ chơi.
-Nhắc nhở, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về.
- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như “ chào cô” chào các bạn”, trao đổi
với phụ huynh về các việc của trẻ trong ngày.
RÚT RA KINH NGHIỆM.
Sau một ngày quan sát, em nắm được những việc cô giáo mầm non
cần làm trong một ngày, nắm được các mốc thời gian công việc trong
ngày.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×