Tải bản đầy đủ

So sánh hình ảnh bà cụ tứ trong truyện ngắn vợ nhặt và hình ảnh người đàn bà hàng chài trong chiếc thuyền ngoài xa của minh châu

So sánh hình ảnh bà cụ Tứ trong truyện ngắn V ợ nh ặt và hình ảnh ng ười đàn
bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa c ủa Minh Châu
a. Vài nét về tác giả tác phẩm:
- Kim Lân là một cây bút chuyên viết truyện ngắn, “một nhà văn viết ít nh ưng ngày
càng được khâm phục nhiều”. “Vợ nhặt” là truyện ngắn xuất sắc nhất c ủa Kim Lân,
rút từ tập “Con chó xấu xí” (1962)
- Nguyễn Minh Châu là nhà văn tài năng đi tiên phong trong công cuộc đ ổi m ới n ền
văn học Việt Nam sau 1975. “Chiếc thuy ền ngoài xa” là một tác ph ẩm xu ất s ắc c ủa
ông ở giai đoạn này.
b. Giải thích ý kiến:
Ý kiến chỉ ra sự giống nhau của hai nhân vật: đều yêu thương con bằng s ự th ấu hi ểu
lẽ đời; đồng thời chỉ ra sự khác nhau: tình yêu thương con của bà cụ T ứ là s ự v ị tha,
bao dung, lạc quan; còn tình yêu thương con của người đàn bà hàng chài là s ự ch ịu
đựng, hi sinh, nhẫn nhục. Đó là những nét riêng của tình mẫu t ử trong hai tác ph ẩm
“Vợ nhặt” – Kim Lân và “Chiếc thuyền ngoài xa” – Nguyễn Minh Châu.
c. Chứng minh:
* Điểm tương đồng: Cả hai nhân vật đều yêu thương con bằng sự thấu hiểu lẽ đời.
- Bà cụ Tứ:
+ Khi biết người phụ nữ theo không con mình về làm vợ, bà c ụ T ứ l ặng ng ười, cúi đ ầu
nín lặng, khóc, vừa xót xa cho số kiếp con trai, v ừa tủi thân, t ủi ph ận cho chính mình
vì ngèo mà không lấy nổi vợ cho con.

+ Đồng cảm với người vợ nhặt “Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này ng ười ta
mới lấy đến con mình”, đồng cảm với con trai “…Mà con mình m ới có đ ược v ợ”, vun
vén cho hạnh phúc của đôi trẻ “Ừ, thôi thì các con đã phải duyên, ph ải ki ếp v ới nhau,
u cũng mừng lòng…”…
- Người đàn bà hàng chài:
+ Tình yêu thương con bằng sự thấu hiểu lẽ đời khiến chị phải nhẫn nh ục, ch ịu đ ựng
sự đày ải tàn nhẫn của người chồng để con thuyền có người đàn ông kh ỏe m ạnh
“chèo chống khi phong ba” và “để cùng làm ăn nuôi nấng một sấp con”
+ Khi đối thoại với Phùng và Đẩu ở Tòa án huyện, chị đã nói “Đàn bà ở thuy ền chúng
tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình nh ư ở trên đ ất đ ược”.
* Sự khác biệt:
Tình yêu thương con của bà cụ Tứ là sự vị tha, bao dung, lạc quan.
- Thấu hiểu việc vượt quyền cha mẹ của Tràng
- Cảm thông, xót thương cho tính cách và trân trọng giá trị c ủa ng ười v ợ nh ặt.
- Suy nghĩ, hành động, lời nói luôn lạc quan, hướng về t ương lai trong nh ững ngày đói.
+ Bà truyền cho con cái niềm hi vọng “không ai khó ba đ ời”
+ Hành động xăm xắm thu dọn, quét tước nhà cửa.


+ Dự định ngăn buồng cho đôi trẻ, mua đôi gà, bữa cơm mừng dâu m ới v ới “chè
khoán”…
Tình yêu thương con của người đàn bà hàng chài là s ự ch ịu đ ựng, hi sinh, nh ẫn nh ục:
- Người đàn bà hàng chìa chịu đựng, hi sinh xin chồng đưa mình lên b ờ mà đánh khi
các con đã lớn vì sợ các con sẽ bị tổn th ương khi ch ứng kiến c ảnh bạo l ực đau lòng.
- Vì lo những phản ứng dữ dội của thằng Phác có thể làm điều dại d ột v ới ba nó mà
chị phải cắn răng gửi thằng con chị yêu thương nhất lên rừng ở với ông ngoại đã n ửa
năm nay.
Khi chồng đánh đập đau đớn chị lặng lẽ chịu đựng, nh ẫn nh ục nh ư một ng ười câm
nhưng khi thằng Phác lao vào đánh bố để cứu mẹ, chị lại không nén n ổi n ỗi đau đ ớn.
Chị “mếu máo” gọi con. “ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra”, “ch ắp tay vái l ấy vái đ ể r ồi
ôm chầm lấy”. Đó là nỗi đau của người mẹ khi không che chắn nổi cho tu ổi th ơ c ủa
các con được trong sáng, nỗi sợ hãi cho sự phát triển tính cách c ủa con trong môi
trường tăm tối, bạo lực…
d. Đánh giá:
- Khẳng định sự đúng đắn của ý kiến:
+ Chỉ ra được những khác biệt trong tình yêu th ương con của hai nhân v ật. T ừ đó giúp
người đọc nhận ra được những nét độc đáo của mỗi hình tượng, nh ững khám phá
riêng trong cách thể hiện, xuất phát từ cái nhìn khác nhau v ề con ng ười c ủa hai nhà
văn trong hai giai đoạn văn học khác nhau.
+ Đồng thời giúp người đọc cảm nhận được sự gặp g ỡ trong tư t ưởng nhân đạo c ủa


hai nhà văn và những tư tưởng, tình cảm mà họ gửi gắm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×