Tải bản đầy đủ

THU SUC TRUOC KI THI LAN 6

TÔI SẼ ĐỖ ĐẠI HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 - Lần 6
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: y =

x+2
có đồ thị (C).
x−3

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho khoảng cách từ điểm M đến đường tiệm cận ngang bằng 5
lần khoảng cách từ điểm M đến đường tiệm cận đứng.
Câu 2 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình sin 2 x + 3 = 6sin x + cos x.
b) Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn | z − 1| = | z + i + 3 | .
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình: 27 x + 2.8 x = 3.12 x .
Câu 4 (1,0 điểm). Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường (C ) : y = 2 x − x 2 và y = 0. Tính thể

tích sinh ra do (H) quay quanh trục Ox.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 2 z − 1 = 0 và
x−2 y z +3
=
=
đường thẳng d :
. Tìm tọa độ giao điểm của d và (P). Viết phương trình mặt phẳng
1
−2
3
(α ) chứa d và vuông góc với (P).
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật (AB = a, AD = 2a), mặt
phẳng SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích khối
chóp S.ABCD và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đường trung tuyến
kẻ từ đỉnh A của tam giác ADN có phương trình là 5 x − y + 1 = 0 và N (1;2) là trung điểm cạnh BC.
Xác định tọa độ của các đỉnh hình vuông ABCD biết rằng A có hoành độ dương.
Câu 8 (1,0 điểm). Giải bất phương trình: 3 3 − 2 x +

5
− 2x ≤ 6 .
2x −1

Câu 9 (0,5 điểm). Vào mỗi dịp Giáng sinh đến, Ông già Noel lại nhận được rất nhiều thư từ các trẻ
em trên khắp Thế giới. Trong mỗi đêm Giáng sinh, Ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ
xe kéo bởi chín con tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các em thiếu nhi. Trong túi quà của mình,
Ông già Noel mang theo 5 hộp quà Socola, 6 hộp quà mô hình Siêu nhân và 7 hộp quà là những
máy tính bảng hiện đại. Lần đầu tiên, Ông lấy ra 1 hộp quà. Lần thứ hai, Ông lấy ra 2 hộp quà. Tính
xác suất trong cả hai lần này, Ông già Noel lấy trúng được 2 hộp quà Socola.
Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực a, b, c ∈ [1;2] . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
( a + b) 2
P= 2
c + 4(ab + bc + ca )
--------- HẾT--------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Người bên cạnh, trước và sau không giải thích gì thêm..
Họ và tên thí sinh:..............................................................................; Số báo danh:...............................
Người ra đề: Thầy Hứa Lâm Phong (Group Toán [3K])
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×