Tải bản đầy đủ

Basic joomla Thiết kế website Thương mại điện tử

G
N
Ơ
Ư
TH


T
N

I
MẠ I Đ

nh Hưng
á
h
K
n

uy
: ThS Ng

n
ê
i
v
g
n
Giả
.edu.vn
u
t
f
@
k
n
un g
Email: h


ẢN
B
N
Ă
C
A
L
J O OM

6
TOPIC


Nội Dung
1.
2.
3.
4.

Chia sẻ File trong mạng LAN
Giới thiệu chung
Cài đặt


Quản trị website với Joomla


1. Chia sẻ File trong mạng Lan
Địa chỉ IP máy tính trong mạng LAN
Địa chỉ IP máy share File; máy nhận File

Chức năng Share trong Windows (tắt Windows Firewall)
Cách thức chia sẻ File giữa các máy tính trong LAN
Tại máy nhận File: Start  Run  \\192.168.1.xxx (IP máy share File)
Copy File (Tối đa 20 liên kết với máy Share)


Link download file cài đặt


2. Giới thiệu chung
Phần mềm máy chủ Web – Apache
Phần mềm cơ sở dữ liệu – MySQL
XAMPP (Apache + MySQL + PHP)
Joomla (CMS – Content Management System)
VirtualMart


3. Cài đặt
i.

Cài đặt XAMPP

ii.

Tạo cơ sở dữ liệu

iii.

Cài đặt Website Joomla


i. Cài đặt XAMPP
Chạy file XAMPP trong thư mục ‘Basic Joomla’
Có thể download phiên bản mới nhất của XAMPP tại http://www.apachefriends.org/
Khuyến nghị cài phiên bản XAMPP 1.8.2 (compatibility tested)

Mở XAMPP Control Panel
Start Service “Apache” and “MySQL”

Thư mục XAMPP sau cài đặt: C:\xampp\


XAMPP Control Panel


ii. Tạo cơ sở dữ liệu
Trình duyệt Web: Chrome, Firefox, Internet Explorer
Truy cập địa chỉ http://localhost/xampp
Chọn ngôn ngữ mặc định (English or Vietnamese)
Chọn phpMyAdmin (trong section Tools)
Trong mục Databases
Tạo một database mới e.g. “myFirstWebsite”
Kiểm tra xem database mới đã nằm trong danh sách database trong hệ thống
iii. Cài đặt Joomla
Giải nén File RAR “Joomla_2.5.16_Stable-Full_Package”
Lưu ý giải nén file RAR thành một folder duy nhất
Copy folder vào thư mục C:\xampp\htdocs\

Đổi tên folder tùy ý
E.g. myFirstWebsite or FirstWebsite

Lưu ý về các phiên bản của Joomla
Phiên bản 1.x.x; 2.x.x; 3.x.x
Khuyến khích chọn 2.5.16 (compatibility tested & others)iii. Cài đặt Joomla
Chạy Trình duyệt Web
Đường dẫn: http://localhost/FirstWebsite
7 bước cài đặt


iii. Cài đặt Joomla
Hoàn tất việc cài đặt
Front-End interface
Back-End interface

4. Quản trị website với Joomla
Front-end Website
Giao diện Front-end Website
Giao diện phổ thông (excel file)
Ví dụ website http://qtkd.ftu.edu.vn; http://qldt.ftu.edu.vn


4. Quản trị website với Joomla
Giới thiệu chung về Back-end Website
Site: Thông số kỹ thuật chung của Website
User: Chức năng khởi tạo User, nhóm User; giới hạn quyền truy cập; gửi tin nhắn đến User, nhóm User
Menu: các tác vụ thay đổi Menu
Content: Tạo nội dung bài viết (article), tạo nhóm category; Quản lý đa phương tiện (ảnh, video, âm
thanh)
Components + Extensions: Quản lý, cài đặt các thành phần mở rộng (extensions) bên ngoài


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x