Tải bản đầy đủ

Bài tập quản trị tài chính

Câu 1:
Bố mẹ của bạn hứa sẽ tài trợ cho bạn một
nửa giá trị của chiếc xe ô tô mới khi bạn ra
trường. Bạn sẽ tốt nghiệp sau 2 năm nữa và
hiện tại bạn đang có 6000 USD để đầu tư và có
thể kiếm 10% lãi một năm. Vậy tối đa bạn có
thể mua được chiếc xe mới với giá trị bao
nhiêu?


Câu 2:
Bạn mượn ngân hàng 18000 USD để mua
một chiếc xe tải với lãi suất là 9,6% /năm,
ghép lãi hàng tháng. Nếu bạn trả cho ngân
hàng một số tiền bằng nhau hàng tháng thì
sau 5 năm bạn sẽ trả hết nợ. Giá trị của
dòng tiền bạn phải trả cho ngân hàng vào
cuối năm thứ 5 là bao nhiêu?


Câu 3:


Biết lãi suất trả góp là 8%/năm.
Giá trị hiện tại của số tiền trả
góp: trả ngay 5000 USD, đầu năm
thứ 2 trả 3500 USD và cuối năm
thứ 3 trả nốt 5000 USD là bao
nhiêu?


Câu 4:
Tập đoàn AP sản xuất một loại hàng hóa
đang trong giai đoạn chín muồi của vòng đời
sản phẩm. Tập đoàn này sẽ trả cổ tức trong 3
năm tiếp theo lần lượt là 1 USD ; 0,9 USD và
0,85 USD. Sau đó cổ tức của công ty sẽ giảm
2%/ năm. Biết tỷ suất sinh lời yêu cầu đối với
cổ phiếu này là 8%/năm. Vậy giá của cổ phiếu
này là bao nhiêu?


Câu 5:

Ông của bạn cho bạn một tài
khoản là 2000 USD. Sau 10 năm bạn
có tổng số tiền trong tài khoản là
5000 USD. Vậy ngân hàng đã tính
cho bạn lãi suất là bao nhiêu một
năm?


Câu 6:
Công ty An Bình duy trì tỷ lệ cổ tức 4%
trên mệnh giá 10000 VNĐ trong nhiều năm.
Dự tính mức cổ tức này sẽ duy trì ổn định
trong tương lai. Nếu nhà đầu tư yêu cầu tỷ lệ
sinh lời kỳ vọng là 12% thì giá trị cổ phiếu của
công ty An Bình là bao nhiêu?


Câu 7:


Công ty Delta có trái phiếu lưu hành với lãi
suất coupon 7% và trái phiếu còn 4 năm
nữa thì đáo hạn. Mệnh giá của trái phiếu là
1000 USD. Xác định giá trị hiện tại của trái
phiếu nếu tỷ lệ chiết khấu là 14%, trái phiếu
thanh toán lãi hàng năm?


Câu 8:
Công ty Thanh Bình mua một thiết bị với
phương thức thanh toán như sau: trả ngay
300 triệu VNĐ, số tiền còn lại trả góp trong
vòng 10 năm, mỗi năm trả 10 triệu VNĐ vào
cuối năm, giả sử lãi suất chiết khấu là
10%/năm. Giá trị của thiết bị là bao nhiêu?


Câu 9:
Công ty Bella hợp đồng vay dài hạn 900
triệu đồng của Công ty Tài chính Hà
Thành với phương thức trả dần định kỳ
(gồm cả vốn lẫn lãi): Lần trả đầu tiên là
100 triệu đồng thực hiện 1 năm sau ngày
vay, các lần sau trả một số tiền bằng nhau
trong 10 năm nữa là hết nợ. Lãi suất thỏa
thuận là 12%/năm. Số tiền phải trả đều
của Công ty Bella là bao nhiêu?


Câu 10:
Một cửa hàng bán trả góp theo điều kiện
như sau: ngay khi nhận hàng trả 189,63
triệu đồng, số còn lại sẽ trả dần trong 12
năm tiếp theo, mỗi năm trả 17 triệu đồng.
Nếu trả ngay người mua chỉ trả 300 triệu
đồng. Hãy tính lãi suất của khoản mua
chịu trên.


Câu 11:

Một trái phiếu đang giao dịch trên
thị trường còn 7 năm nữa sẽ đáo hạn,
có lãi suất coupon là 8,5%/năm với
mệnh giá là 50 triệu VNĐ. Nếu lãi suất
chiết khấu là 16% thì giá trị hiện tại
của trái phiếu này là bao nhiêu?


Câu 12:

Cổ phiếu ABC có mệnh giá 10.000
đồng, với mức sinh lời kỳ vọng là 18%.
Cổ tức vừa được chia năm nay là 1.000
đồng/cổ phiếu, và dự kiến hàng năm cổ
tức của ABC tăng 12%. Nhà đầu tư sẽ
định giá cổ phiếu ABC là bao nhiêu?


Câu 13:
Công ty Thanh Bình mua một thiết bị với
phương thức thanh toán như sau: trả ngay 300
triệu VND, số tiền còn lại dự kiến được trả góp
trong 10 năm, mỗi năm trả 10 triệu VND, giả
sử lãi suất chiết khấu là 10%/năm. Tuy nhiên
sau 5 khoản trả góp đầu tiên, do tình hình tài
chính ổn định, công ty xin trả toàn bộ số tiền
còn lại trong năm thứ 6. Số tiền mà công ty sẽ
trả vào năm thứ 6 sẽ là bao nhiêu?


Câu 14:

Hãng Toyota Việt Nam bán xe
Inova như sau: thanh toán ngay
là 11000 USD và được hoàn lại
1000 USD. Hoặc mua trả góp mỗi
năm là 3120 USD trong vòng 4
năm. Lãi suất của phương án trả
góp là bao nhiêu?


Câu 15:

Để nhận đều đặn hàng năm một số
tiền là 150 triệu đồng vào cuối mỗi năm
trong vòng 12 năm tới (biết lãi suất
chiết khấu là 7,5%/năm), người ta sẽ
đồng ý đầu tư bao nhiêu tiền ngay hôm
nay?


Câu 16:

Hiện tại bạn phải gửi ngân hàng một
số tiền bao nhiêu để 5 năm sau bạn rút
ra được 50 triệu đ và 7 năm tiếp theo tài
khoản của bạn có 100 triệu đ, biết lãi
suất tiền gửi là 12%/năm?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x