Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghê thông tin và thương mại điện tử trong kinh doanh lữ hành

QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH DOANH LỮ
HÀNH
Phương tiện di chuyển đường
thủy và đường biển
=> Cơ sở du lịch của hãng tàu
(chuyến đi trọn gói)
- The Grand tour
- Tkỉ 17: Renodo Teofract và
hãng Gà trống vàng (người dẫn
đường)

- Di chuyển tự do, số
lượng ít phục vụ nhu cầu
chữa bệnh, tôn giáo
-Olympic ở Hy Lạp năm
776 trước CN
- Phương tiện chủ yếu:
xe ngựa

- Sách chỉ dẫn du lịch

-Động cơ hơi nước -> đường sắt
và đường thủy
- Đại lý du lịch -> tổ chức di cư
- Thomas Cook và nhiều doanh
nghiệp lữ hành ra đời
- Máy ảnh và công nghệ nhiếp
ảnh


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH DOANH LỮ
HÀNH
- DU LỊCH ĐẠI CHÚNG
(POPULAR TOURISM) do chi phí
du lịch giảm
-Máy bay thương mại Boeing 747
- Tour trọn gói & tour chuyên biệt
(khó khăn trong việc đổi tiền)
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-DU LỊCH SỐ ĐÔNG (MASS
TOURISM)
- Phát triển ô tô và máy bay
- Chính sách ngày nghỉ có
lương ở châu Âu
- Ctranh tgiới -> hộ chiếu


XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH LỮ
HÀNH


Những yếu tố về cung hay về cầu là
động lực chính cho sự phát triển của
du lịch hiện nay? Giải thích câu trả
lời của bạn!


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH

Thập niên 70
Thế kỉ 20

Thập niên 80
Thế kỉ 20

Thập niên 90
Thế kỉ 20

Đầu thế kỉ 21


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH
 CRS: hệ thống thông tin kết nối nhằm hỗ trợ việc bán

hàng; cung cấp thông tin nhanh chóng & chính xác về
sản phẩm, dịch vụ du lịch
Hệ thống
CRS đầu tiên:
SABRE của
American
Airlines phát
triển bởi IBM
năm 1962


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH

-Quản lý và hiển thị thông tin về sản
phẩm của các nhà cung cấp
- Tìm kiếm và định giá sản phẩm
- Phát hành vé
- Trao đổi thông tin giữa các doanh
nghiệp (phân tích xu hướng tiêu dùng,
nghiên cứu thị hiếu,…)


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH

Doanh thu năm 2008: $2 881 (triệu)
Số lượng nhân viên: 9 000

2006
Doanh thu: $2 527 (triệu)
Nhân viên: 5 500

Doanh thu năm 2008: €2 861 (triệu)
Số lượng nhân viên: 8 750


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH

THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU
(TRIỆU EURO)

THỊ TRƯỜNG MỸ (TRIỆU ĐÔ LA)


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH

-TẬP TRUNG
TẠO GIÁ TRỊ
GIA TĂNG
- KHAI THÁC
THỊ TRƯỜNG
NGÁCH


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH
MÔ HÌNH KINH DOANH
B2B
B2C
C2C

CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI ĐA KÊNH


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH
CUSTOMER RELATIONS
MANAGEMENT
-Thu thập và lưu trữ thông
tin khách hàng => quản lý
giao dịch khách hàng
- Xử lý nhanh chóng phàn
nàn của khách hàng
- Gợi ý thông tin và đưa ra
lựa chọn cho khách hàng
(giá trị gia tăng)


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH
YIELD MGT
- Right price
- Right time
- Right
customer
- Right place


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH

- Giá công bố
- Giá nội bộ


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH
Khách sạn Metropole có 210 phòng cho thuê vào ngày 30 tháng 04 năm 2014.
Khách sạn áp dụng chính sách hai giá cho các cho các phòng này: (i) giá công
bố -159 USD và (ii) giá nội bộ - 105 USD. Câu hỏi đặt ra cho nhà quản trị khách
sạn sẽ dành bao nhiêu phòng bán với giá nội bộ cho hãng lữ hành và bao nhiêu
phòng bán theo giá công bố cho khách vãng lai nhằm đạt được doanh thu lớn
nhất.

Xác suất
1 - F(Q)

Xác suất
F(Q)


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH
(1 - F(Q)) * 159 ≤ 105


BÀI TẬP NHÓM
Nghiên cứu lịch sử phát triển, đặc điểm kinh doanh của một
trong số các doanh nghiệp lữ hành trực tuyến dưới đây


www.ebookers.com

 www.lunnpoly.comwww.expedia.com

 www.mytravelco.comwww.lastminute.comwww.priceline.comwww.travelocity.comwww.thomascook.co.uk

 www.collettstravel.com
 www.travelweb.com
 www.tui.com
 www.thomson.com
 www.cosmos-holidays.co.uk


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×