Tải bản đầy đủ

Kinh doanh chương trình du lịch

QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH

KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH


BÀI TẬP NHÓM
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI
KIỂU MỚI
Yêu cầu:
-Trình bày quá trình phát triển ý tưởng, xây dựng
hành trình, định giá tour
- Lập kế hoạch xúc tiến và bán tour
Nộp bài báo cáo + Thuyết trình


CHƯƠNG
TRÌNH DU LỊCH
LÀ GÌ?KHÁI NIỆM CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH


Chương trình du lịch là sự kết hợp được sắp xếp từ
trước của ít nhất hai trong số các dịch vụ: nơi ăn ở,
các dịch vụ khác sinh ra từ dịch vụ giao thông hoặc
nơi ăn ở và nó được bán với mức giá gộp và thời gian
của chương trình phải nhiều hơn 24 giờ (Quy định về du
lịch lữ hành trọn gói của các nước liên minh châu Âu và
Hiệp hội các hãng lữ hành Vương Quốc Anh )Chương trình du lịch là lịch trình, các dịch vụ và giá
bán chương trình được định trước cho chuyến đi của
khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc
chuyến đi (Luật du lịch Việt Nam 2005, mục 13 điều 4 )


PHÂN LOẠI CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH


ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

TÍNH
KHÓ
BÁN


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI
ĐIỀU CHỈNH
PROCESS

 Nghiên cứu ý tưởng phát

triển chương trình du lịch
 Thiết kế hành trình

PRODUCT -----> PRICE ----> PLACE & PROMOTION ---> PEOPLE


PHYSICAL ENV
09/ 2014

11/2014 –
01/2015

02 – 05/ 2015

07 – 08/2015
QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI
Ý TƯỞNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ…
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI
Ý TƯỞNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ…
XU HƯỚNG DU LỊCH MỚI


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI
Ý TƯỞNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ…
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH MỚI ĐƯỢC KHÁM PHÁ


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI
Ý TƯỞNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ…
NHẠY CẢM KINH DOANHQUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI
PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
(Mục tiêu, thời gian và độ dài, tuyến điểm, chi phí ước tính,..)
.


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI

CẦU


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI

CẦU

PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu tài
liệu thứ cấp (mua
và thu thập thông
tin)
- FAM trip
- Điều tra trực
tiếp khách hàng
(bảng hỏi, phỏng
vấn,…)
- Thuê công ty
nghiên cứu thị
trường


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI

CUNG


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI
THIẾT KẾ HÀNH TRÌNH


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI


QUY TRÌNH KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌN GÓI

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý
 Mức giá tour được tính cho một người
 Đổi ngoại tệ sang nội tệ (yêu cầu bắt buộc của luật)
 Trẻ em (dưới 12 tuổi) không bị tính phí nếu ở chung phòng

với hai người lớn, nhưng nếu yêu cầu thêm giường sẽ bị tính
phí giường phụ
 Vận chuyển sân bay là hai chiều
 Làm tròn giá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×