Tải bản đầy đủ

Bài tập ôn tập hợp đồng thương mại

Phương ơi, cố lên!
Câu 1: Hãy trình bày điều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tê
theo qui định của pháp luật Việt Nam? (1,5 điểm) .
Trả lời:
Điều kiện hiệu lực của HĐMBHHQT
Chủ thể: Hợp pháp
Thương nhân Việt Nam và nước ngoài
+ Điều 6 Luật TM 2005: Thương nhân Việt Nam
+ Điều 16 Luật TM 2005: Thương nhân nước ngoài
Quyền kinh doanh XNK: NĐ 12/2006/NĐ-CP.
Đối tượng: Hợp pháp
Tham khảo NĐ12 CP/2006: Hàng tự do XNK; Hàng XNK có điều kiện; Hàng
cấm XNK
Hình thức Hợp đồng: Hợp pháp
Điều 27 Luật TM 2005: Hình thức HĐMBHHQT bằng văn bản, các hình thức có
giá trị tương đương văn bản: telex, fax, điện báo…
Nội dung: Hợp pháp
Đủ những điều khoản chủ yêu bắt buộc

Câu 2: Một chào hàng cố định có hiệu lực tới ngày 15/12 được gửi từ Mỹ vào ngày
1/12, tới Việt Nam vào ngày 2/12. Thương nhân Việt Nam im lặng cho tới hêt ngày

15/12. Thương nhân Mỹ ngay sau đó giao lô hàng cho một người mua khác ơ


Trung Quốc. Phía Việt Nam cho rằng thương nhân Mỹ đã vi phạm hợp đồng theo
Công ước Viên? Bạn hãy giải thích tình huống trên? (1,5 điểm)

Câu 3: Bạn lựa hỏi hàng nào trong hai chào hàng với các thông tin như sau? (3
điểm)

Chào hàng 1: FOB cảng Cochin, Ấn Độ, Incoterms 2010. Đơn giá 6100 USD/MT.
Thanh toán ngay sau khi giao hàng. Nêu mua trên 1000 MT sẽ giảm giá 1.5% cho
toàn bộ lô hàng.

Chào hàng 2: FOB cảng Hải Phòng, Việt Nam, Incoterms 2010. Đơn giá 5650
USD/MT. Thanh toán ngay 40% khi giao hàng, 40% 3 tháng sau khi giao hàng,
20% còn lại 5 tháng sau khi giao hàng.

Biêt cước phí vận tải là 400 USD/MT, phí bảo hiểm 2%, lãi dự tính là 10%, lãi suất
ngân hàng hiện hành là 12%/năm và bạn đang có nhu cầu mua 1100 MT.

Câu 4: Bạn hãy hoàn thiện các điều khoản sau của một hợp đồng nhập khẩu thép
cuộn từ Nhật Bản về Việt Nam? (4 điểm)

Số lượng: 5000 cuộn
Giá cả: CFR Hải Phòng, 2750 USD/cuộn
Giao hàng: 1/1012


Thanh toán: L/C trả ngay không hủy ngang
Về cấu trúc đề thi sẽ có 1 câu hỏi chương 1, chẳng hạn ý nghĩa pháp lý của chấp
nhận chào hàng
Một câu Incoterms, chẳng hạn phân biệt nghĩa vụ người bán FOB, CFR

Một bài tập thuộc các dạng thầy đã giới hạn

Soạn thảo 3-4 điều khoản cơ bản.

Thầy ko thể gửi trước đề mẫu được các em cứ ôn tập theo những gì thầy dạy là OK
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×