Tải bản đầy đủ

Tuyển tập đề thi thử môn Toán 2018 có đáp án (Phần 3)

NHÓM TOÁN VÀ LATEX

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ
năm học 2017-2018

MÔN TOÁN

DỰ ÁN 12-EX8-2018
THÁNG 4 - 2018

12


Mục lục
1 ĐỀ THI THỬ MÙA GHK2 - KHỐI 12
1

Đề thi thử THPT Trần Phú - Hà Tĩnh năm 2017-2018 Lần 1 . . . . . . . . . . . .

2


Đề thi thử, lần 1, 2017 - 2018 - THPT Trần Nguyên Hãn- Quang Trung- An Lão,
Hải Phòng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3
3

10

Đề thi thử trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng năm 2017-2018
lần 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

4

Đề thi thử trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình năm 2017-2018 lần 2 . . .

26

5

Đề KSCL, trường Lê Xoay - Vĩnh Phúc năm 2017-2018 lần 3 . . . . . . . . . . . .

33

6

Đề Thi Thử Trường THPT Phan Thúc Trực - Nghệ An năm học 2017-2018 Lần 2

40

7

Đề thi thử trường THPT Phù Cừ, Hưng Yên năm 2017-2018 lần 1 . . . . . . . . .

48

8Đề GHK2, 2017 - 2018 trường THPT Yên Phong số 1, Bắc Ninh . . . . . . . . . .

54

9

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 2, 2017 - 2018 trường THPT Hưng Nhân,Thái
Bình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

10

Đề khảo sát chất lượng lần 2, 2018, THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa . . . . . . . . . .

69

11

Đề thi thử trường THPT Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 Lần 1 . . . . .

76

12

Đề thi giữa HK2 - trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 3 - 2018 .

83

13

Đề khảo sát chất lượng tháng 3, trường THPT Trần Phú và Yên Lạc - Vĩnh Phúc,
năm 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

91

Đề kiểm định chất lượng Toán 12 năm 2017 - 2018, THPT Nhã Nam - Bắc Giang,
Lần 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

15

Đề thi thử trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An năm 2017-2018 Lần 2 104

16

Đề thi thử THPT Quốc gia trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia
TP.HCM, năm 2018, lần 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

17

Đề thi thử THPT Quốc Gia, 2017 - 2018 trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng - Lần 1 118

18

Đề thi thử THPTQG lần 2, THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng, 2017-2018 . . . 126

19

Đề thi thử trường THPT Nghèn-Hà Tĩnh năm 2017-2018 Lần 1 . . . . . . . . . . 134

20

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội,
lần 1, năm 2018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

1


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

12-EX-8-2018-SANPHAM.tex

21

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Gia Bình số 1 – Bắc Ninh148

22

KĐCL lần 2, 2017 - 2018 trường THPT Yên Phong 2, Bắc Ninh . . . . . . . . . . 156

23

Đề khảo sát chất lượng lần 4, 2017 - 2018 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh
Phúc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

24

Đề thi thử THPT trường THPT Trần Phú - Hà Tĩnh lần 2

. . . . . . . . . . . . 172

25

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3, 2017 - 2018 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc
Hầu, An Giang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

26

Đề thi thử trường THPT Bình Minh - Ninh Bình năm 2017 - 2018 Lần 2 . . . . . 187

27

Đề thi thử 2017 - 2018, THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế . . . . . . . . . . . 195

28

Thử sức trước kì thi THPT Quốc Gia 2018, THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An, Lần 1202

29

Đề kiểm tra giữa HKII, 2017 - 2018 trường THPT Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh . . 209

30

Đề khảo sát chất lượng giữa HK2, 2017 - 2018 trường THPT Xuân Trường B, Nam
Định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

2 ĐỀ THI HK2 - KHỐI 12

221

1

Đề học kì 2, 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Đồng Tháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

2

Đề thi học kì II sở giáo dục và đào tạo Bạc Liêu năm 2018 . . . . . . . . . . . . . 228

3

Đề thi học kì II khối 12, 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ, Hà Nội . . . . . . 235

4

Đề HK2 THPT THSP - TPHCM năm 2017-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

5

Đề thi học kì 2, Sở GD Bình Dương, 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

3 THI THỬ THPTQG

255

1

Đề thi thử môn Toán 2018 trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình lần 2 . . . . 255

2

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1, 2017 - 2018, trường THPT chuyên Đại học Vinh,
Nghệ An . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

3

Đề khảo sát chất lượng lần 3, 2017 - 2018 trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc . . . 270

4

Đề thi thử THPTQG lần 1 - Sở Bình Phước - 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

5

Đề thi thử trường THPT Chuyên Hà Tĩnh-năm 2018-lần 1 . . . . . . . . . . . . . 285

6

Đề thi thử cụm 5 trường THPT Chuyên khu vực ĐB sông Hồng 2018 . . . . . . . 292

7

Đề thi thử lần 2, THPT Cầu Xe - Hải Dương, 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

8

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Kim Liên – Hà Nội lần 2 308

9

Đề thi thử trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội-Hà Nội năm 2017-2018 Lần 2

10

Đề thi thử lần 1, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu, 2017 - 2018 . . . 323

11

Thi thử THPT QG, lớp 12 - lần 3 - trường THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh,

316

2017-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
12

Đề thi thử Toán THPT Quốc Gia 2018 trường THPT Thanh Chương 1, Nghệ An
lần 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
2


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

12-EX-8-2018-SANPHAM.tex

13

Đề thi thử Đại học môn Toán - Sở Bắc Giang, năm học 2017-2018 . . . . . . . . . 346

14

Đề thi thử Lần 3, trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa, 2018 . . . . . . . . 354

15

131 Đề thi thử đại học (2017-2018), trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh . . . . . . 361

16

Đề thi thử Thanh Chương 3, Nghệ An - Lần 1, năm học 2017-2018 . . . . . . . . 368

17

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

18

Đề thi thử, trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hoá, Lần 2, 2018 . . . . . . . . . . . 383

3


Chương 1
ĐỀ THI THỬ MÙA GHK2 - KHỐI 12
LATEX hóa: Biên soạn: Thầy Trần Phong & Phản biện: Thầy Hoàng
Trình, Thầy Hùng Trần, Thầy Vinhhop Trần

1

Đề thi thử THPT Trần Phú - Hà Tĩnh năm 2017-2018
Lần 1

# »
Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(−1; 2; −3), B(2; −1; 0). Tìm tọa độ véc-tơ AB.
# »
# »
# »
# »
A. AB = (3; −3; −3). B. AB = (3; −3; 3).
C. AB = (−3; 3; −3). D. AB = (1; −1; 1).
Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh SA vuông góc với
mặt đáy (ABCD) và SA = 2a. Tính thể tích V khối chóp S.ABC.
a3
2a3
A. V = .
B. V =
.
C. V = 2a3 .
6
3
Câu 3. Cho #»
a = (2; 0; 1). Độ dài của véc-tơ #»
a bằng

A. 5.
B. 3.
C. 5.

D. V =

D.a3
.
3

3.

Câu 4. Hàm số y = x4 + x2 − 2 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A. (−∞; 0).

B. (−2; 1).

C. (0; +∞).

D. (0; 2).

Câu 5. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = x4 − 1 là
A. (−1; −1).

B. (0; −1).

C. (−1; 0).

Câu 6. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định Çcủaånó?
1 x
B. y = log3 x.
C. y =
.
A. y = log 1 x.
3
π
2x
Câu 7. Cho hàm số y =
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
x+1
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 1.
B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1.
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 2.

4

D. (1; −1).
Ç åx

D. y =

1
e

.


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

2-GHK2-61-TranPhu-HaTinh-18-L1.tex

Câu 8. Đạo hàm của hàm số y = log3 x là
1
x
ln 3
A. y =
.
B. y =
.
C. y =
.
D. y = x ln 3.
x ln 3
ln 3
x
Câu 9. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có tập xác định là R?
2x − 1
.
A. y = log2 x.
B. y =
x+1
3
C. y = tan x.
D. y = x − 3x2 + 4x − 1.
Câu 10. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào không có cực trị?
A. y = x3 + 2.

B. y = x4 − x2 + 1.

C. y = x2 .


Câu 11. Tập xác định của hàm số y = (2 − x)

3

D. y = x3 − 3x2 + 3.A. (2; +∞).

B. (−∞; 2].
C. (−∞; 2).
D. [2; +∞).
x+1
có tiệm cận đứng đi qua điểm M (2; 3). Giá trị của a
Câu 12. Biết đồ thị hàm số y =
x−a
bằng
A. 2.

C. −3.

B. 3.

D. −2.

Câu 13. Cho a, b, c > 0 và a = 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
b
A. loga (bc) = loga b + loga c.
B. loga = loga b − loga c.
c
C. loga b = c ⇔ b = ac .
D. loga (b + c) = loga b + loga c.
Câu 14. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f (x) = ex .
ex+1
ex dx = ex + C.
B. ex dx =
+ C.
x+1
1
C. ex dx = e2x + C.
D. ex dx = −ex + C.
2
Câu 15. Khối trụ có chiều cao h và bán kính đáy r thì có thể tích bằng
1
1
B. πr2 h.
C. πrh2 .
D. πrh2 .
A. πr2 h.
3
3
Câu 16. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất để tổng số chấm xuất
A.

hiện trong hai lần gieo bằng 7.
1
1
1
1
A. .
B. .
C.
.
D.
.
9
6
18
12
Câu 17. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y 2 + z 2 − 2x + 4y + 2z − 3 = 0. Tính
bán kính R của mặt cầu (S).
A. R = 9.


B. R = 3 3.

C. R =3.

D. R = 3.

Câu 18. Cho cấp số cộng (un ) có u1 = 25 và u3 = 11. Hãy tìm u2 .
A. u2 = 18.

B. u2 = 36.

C. u2 = 14.

D. u2 = −14.

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo véc-tơ #»
v = (−3; 2) biến điểm A(1; 3)
thành điểm nào trong các điểm sau?
A. (−3; 2).

B. (1; 3).

C. (−2; 5).

D. (2; −5).

Câu 20. Tập xác định của hàm số y = tan x là

π
+ k2π, k ∈ Z .

ß2
π
+ kπ, k ∈ Z .
D. R \
2

A. R \ {kπ, k ∈ Z}.

B. R \

C. R.
5

ß


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

2-GHK2-61-TranPhu-HaTinh-18-L1.tex

Câu 21. Cho hình trụ (T ) được sinh ra khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB. Biết

AC = 2 3a và góc ACB = 45◦ . Diện tích toàn phần của hình trụ (T ) là
A. 12πa2 .

B. 18πa2 .

C. 6πa2 .
D. 24πa2 .
x
Câu 22. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = √ 2

x +1


B. F (x) = x2 + 1 + C.
A. F (x) = 2 x2 + 1 + C.

1√ 2
D. F (x) =
x + 1 + C.
C. F (x) = ln x2 + 1 + C.
2
Câu 23. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, ACB = 60◦ .
Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB tạo với mặt đáy một góc 45◦ . Tính thể tích V
của khối chóp√S.ABC.a3 3
a3 3
a3 3
a3 3
A. V =
.
B. V =
.
C. V =
.
D. V =
.
9
18
2
6
Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho điểm M (2; 1; 4) và M (a; b; c) là điểm đối xứng với điểm
M qua trục Oy, khi đó a + b + c bằng
A. 3.

B. −5.

C. 5.

D. −1.

Câu 25. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A B C có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính thể tích V
của khối lăng√trụ đó theo a.


a3 3
a3 3
a3 3
A. V =
.
B. V =
.
C. V =
.
12
6
2
Câu 26. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x(2 − ln x) trên đoạn [2; 3] là
A. max y = 4 − ln 2.

B. max y = 6 − 3 ln 3.

C. max y = e.

D. max y = 4 − 2 ln 2.

[2;3]


a3 3
D. V =
.
4

[2;3]

[2;3]

[2;3]

Câu 27. Có bao nhiêu số nguyên m để đồ thị (Cm ) : y = (x − 2)(x2 − mx + m2 − 3) cắt trục
hoành tại ba điểm phân biệt?
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = log2018 (mx − m + 2) xác định trên
[1; +∞).
C. m ≤ 0.
D. m > 0.
3
4
5
124
Câu 29. Đặt a = ln 3, b = ln 5. Tính I = ln + ln + ln + · · · + ln
theo a và b.
4
5
6
125
A. I = a − 2b.
B. I = a + 3b.
C. I = a + 2b.
D. I = a − 3b.
Å ã
π
Câu 30. Cho F (x) là một nguyên hàm của hàm số f (x) = tan2 x. Giá trị của F
− F (0)
3
bằng √


π
π √
3 π
3 π
+ .
B.
− .
C. 3 − .
D. − 3.
A. −
3
3
3
3
3
3
Câu 31. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2; −1), B(2; −1; 3), C(−2; 3; 3).
A. m < 0.

B. m ≥ 0.

Điểm M (a; b; c) là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCM , khi đó P = a+b−c có giá trị bằng
A. −4.

B. 8.

C. 10.

6

D. 4.


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

2-GHK2-61-TranPhu-HaTinh-18-L1.tex

Câu 32. Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và SA, SB, SC đôi một
vuông góc.
cầu ngoại tiếp tứ√diện S.ABC có thể tích√là
√ Khối

3
125 2π
125 2π
1000 2π
1000 2π 3
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
3
3
3
3
Câu 33. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a, diện tích
xung quanh
và đáy là hình tròn nội tiếp ABCD bằng
√ của hình nón đỉnh S2 √
2


πa 17
πa 17
.
B.
.
C. πa2 17.
D. 2πa2 17.
A.
4
2
Câu 34. Biết đồ thị hàm số y = x4 + bx2 + c chỉ có một điểm cực trị là điểm có tọa độ (0; −1),
khi đó b và c thỏa mãn những điều kiện nào dưới đây?
A. b < 0 và c = −1.

B. b ≥ 0 và c > 0.

D. b ≥ 0 và c = −1.

C. b < 0 và c < 0.

Câu 35. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A B C có cạnh đáy bằng a và khoảng cách từ A
a
đến mặt phẳng (A BC) bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A B C .
2√
√ 3


2a
3 2a3
3 2a3
3 2a3
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
16
48
16
12
 2
x − 2xkhi x = 2
x−2
liên tục
Câu 36. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số f (x) =


2m − 4

khi x = 2

tại x = 2.
A. m = 1.

B. m = −2.

C. m = 3.

D. Không tồn tại m.

Câu 37. Một khúc gỗ có dạng khối nón có bán kính đáy r = 30 cm, chiều cao h = 120 cm. Anh
thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng khối trụ như hình vẽ. Gọi V là thể tích
lớn nhất của khúc gỗ dạng khối trụ có thể chế tác được. Tính V .

A. V = 0,16π m3 .

B. V = 0,36π m3 .

C. V = 0,024π m3 .

D. V = 0,016π m3 .

Câu 38.
y

Cho hàm số f (x) có đạo hàm trên R và có đồ thị hàm số
y = f (x) như hình vẽ. Biết rằng f (−1) + f (2) = f (1) + f (4),
các điểm A(1; 0), B(−1; 0) thuộc đồ thị. Giá trị nhỏ nhất và
giá trị lớn nhất của f (x) trên đoạn [−1; 4] lần lượt là
A. f (1), f (−1).

B. f (0), f (2).

C. f (−1), f (4).

D. f (1), f (4).

7

−1

O

1

4

x


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

2-GHK2-61-TranPhu-HaTinh-18-L1.tex

Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc
với đáy. Góc giữa SC và mặt đáy bằng 45◦ . Gọi E là trung điểm BC. Tính khoảng cách giữa hai
đường thẳng
DE và SC.


a 5
a 38
.
B.
.
A.
19
19


a 5
C.
.
5


a 38
D.
.
5

Câu 40. Tổng các nghiệm thuộc khoảng (−π; 0) của phương trình sin x + cos x =

cos 2x
1 − sin 2x

bằng

.
4
Câu 41.
A. −

B. −


.
2

π
C. − .
2

π
D. − .
4

Từ một tấm tôn có hình dạng là nửa hình tròn bán kính R = 3,
người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (hình vẽ bên). Diện M

N

tích lớn nhất có thể của tấm tôn hình chữ nhật là


9
A. .
B. 6 2.
C. 9.
D. 9 2.
2
Q

O

Ä√

P
ä

2

Câu 42. Biết x1 , x2 (x1 < x2 ) là hai nghiệm của phương trình log3 x2 − 3x + 2 + 2 +5x −3x+1 =
√ ä

a + b với a, b là hai số nguyên dương. Tính a + b.
2 và tổng x1 + 2x2 được viết dưới dạng
2
A. a + b = 11.
B. a + b = 14.
C. a + b = 13.
D. a + b = 16.
Câu 43. Cho x, y là hai số thực không âm thỏa mãn x + y = 2. Gọi a, b lần lượt là giá trị nhỏ
1
nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức P = x3 + x2 + y 2 − x + 1. Khi đó kết luận nào sau đây là
3
đúng?
22
10
32
A. a + b = .
B. a + b = .
C. a + b = 8.
D. a + b = .
3
3
3
Câu 44. Cho tứ diện đều cạnh a và điểm I nằm trong tứ diện. Tính tổng khoảng cách từ I đến
các mặt của tứ diện.

A. a 6.
a 6
a 3
a 6
B.
.
C.
.
D.
.
9
2
3
Câu 45. Cho ba đường thẳng đôi một chéo nhau a, b, c. Gọi (P ) là mặt phẳng qua a, (Q) là mặt
phẳng qua b sao cho giao tuyến của (P ) và (Q) song song với c. Có nhiều nhất bao nhiêu mặt
phẳng (P ) và (Q) thỏa mãn yêu cầu trên?
A. Một phẳng (P ), một phẳng (Q).
B. Một mặt phẳng (P ), vô số mặt phẳng (Q).
C. Một mặt phẳng (Q), vô số mặt phẳng (P ).
D. Vô số mặt phẳng (P ) và (Q).
Câu 46. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D có tổng diện tích của tất cả các mặt là 36, độ
dài đường chéo AC bằng 6. Hỏi thể tích của khối hộp lớn nhất là bao nhiêu?A. 8.
B. 8 2.
C. 16 2.
D. 24 3.
Câu 47. Một cốc nước có dạng hình trụ có chiều cao 12 cm, đường kính đáy 4 cm. Lượng nước
trong cốc cao 8 cm. Thả vào cốc nước 4 viên bi có cùng đường kính 2 cm. Hỏi nước dâng cao cách
8


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

2-GHK2-61-TranPhu-HaTinh-18-L1.tex

mép cốc bao nhiêu cen-ti-mét? (làm tròn sau dấu phẩy 2 chữ số thập phân, bỏ qua độ dày của
cốc)
A. 2,67 cm.

B. 2,75 cm.

C. 2,25 cm.
D. 2,33 cm.
Ç
ån
2
Câu 48. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển x −
, biết n là số tự nhiên thỏa mãn
x
đẳng thức C2n Cn−2
+ 2C2n C3n + C3n Cn−3
= 100.
n
n
A. 24.

B. 2.

C. 4.

D. 6.

Câu 49. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc, góc OCB bằng 30◦ , góc ABO

bằng 60◦ và AC = a 6. Điểm M nằm trên cạnh AB sao cho AM = 2BM . Khi đó giá trị tang
của góc
CM và OA bằng
√ giữa hai đường thẳng √
31
93
A.
.
B.
.
2
6


Câu 50. Tìm m để phương trình 4
A. −41 ≤ m ≤ 32.


x+1+ 3−x


C.


− 14 · 2

B. m ≥ −41.


31
D.
.
3

93
.
3


x+1+ 3−x

+ 8 = m có nghiệm.

C. −41 ≤ m ≤ −32.

9

D. m ≤ −32.


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

12-EX-8-2018-SANPHAM.tex
ĐÁP ÁN

1 B

6 B

11 C

16 B

21 D

26 C

31 D

36 C

41 C

46 B

2 D

7 D

12 A

17 D

22 B

27 A

32 B

37 D

42 B

47 A

3 C

8 A

13 D

18 A

23 B

28 B

33 A

38 D

43 C

48 A

4 A

9 D

14 A

19 C

24 B

29 D

34 D

39 A

44 D

49 C

5 B

10 A

15 B

20 D

25 D

30 C

35 C

40 A

45 A

50 C

10


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”
2-GHK2-62-TranNguyenHan-QuangTrung-AnLao-HaiPhong-18-L1.tex

LATEX hóa: Biên soạn: Hoàng Trình & Phản biện: Thầy Hung Tran
và Thầy Vũ Văn Trường

2

Đề thi thử, lần 1, 2017 - 2018 - THPT Trần Nguyên
Hãn- Quang Trung- An Lão, Hải Phòng

Câu 1. Cho 3 điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu và góc ACB = 90◦ . Trong các khẳng định
sau, khẳng định nào là đúng?
A. AB là đường kính của đường tròn giao tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phẳng (ABC).
B. Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn lớn.
C.

ABC vuông cân tại C.

D. AB là một đường kính của mặt cầu đã cho.
Câu 2. Cho hình nón (N ) có độ dài đường sinh l, bán kính đáy r. Ký hiệu Stp là diện tích toàn
phần của (N ). Công thức nào sau đây là đúng?
A. Stp = πrl + 2πr.

B. Stp = 2πrl + πr2 .

C. Stp = πrl.

D. Stp = πrl + πr2 .

2

Câu 3. Cho phương
trình√3x −3x+8 = 92x−1 . Tập nghiệm S của phương
trình√đó là


5 − 61 5 + 61
−5 − 61 −5 + 61
A. S =
;
.
B. S =
;
.
2
2
2
2
C. S = {2; 5}.
D. S = {−2; −5}.

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = sin2 x − 4 cos x + 2m có tập
xác định là R.

5
B. m ≤ − .
2
5
C. m ≥ 2.
D. m ≥ − .
2
Câu 5. Cho lăng trụ ABCD.A1 B1 C1 D1 có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Biết A1 .ABC là hình
A. Không có m thỏa mãn.

chóp đều và A1 D hợp với đáy một góc 45◦ . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABCD.A1 B1 C1 D1
theo a.a3 6
a3
a3 3
3
A. V =
.
B. V =
.
C. V = a .
D. V = .
3
12
3
Câu 6. Bạn Hùng trúng tuyển vào trường đại học Bách Khoa Hà Nội nhưng do không đủ tiền
nộp học phí nên Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm, mỗi năm vay 3.000.000 đồng để
nộp học phí với lãi suất 3%/năm. Sau khóa học 4 năm, Hùng phải trả nợ (cả gốc lẫn lãi) bằng
hình thức trả góp hàng tháng, mỗi tháng trả T đồng (T không đổi), và phải trả hết nợ trong 5
năm. Tìm T (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng từ khi bắt đầu trả nợ, ngân hàng tính lãi theo
lãi suất mới là 0, 25%/tháng.
A. 253.982.

B. 232.289.

C. 345.821.

D. 567.900.

Câu 7. Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c. Gọi (S) là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của
hình hộp chữ nhật đó. Tính diện tích của hình cầu (S) theo a, b, c.
π
A. (a2 + b2 + c2 ).
B. 2π(a2 + b2 + c2 ).
C. π(a2 + b2 + c2 ).
2
11

D. 4π(a2 + b2 + c2 ).


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”
2-GHK2-62-TranNguyenHan-QuangTrung-AnLao-HaiPhong-18-L1.tex
x
có đồ thị (C). Gọi là tiếp tuyến của (C), biết cắt trục hoành,
x+1
trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân (O là gốc tọa độ). Tìm
Câu 8. Cho hàm số y =

phương trình

.

A. y = x − 4.

B. y = x + 4.

C. y = x.

D. y = x + 1.

Câu 9. Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hai mặt phẳng (SAB) và
(SAD) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD biết rằng góc giữa SM
và (ABCD) bằng 60◦ , với M là trung điểm BC.


a3
a3
a3 16
a3 16
A. V = .
B. V = .
C. V =
.
D. V =
.
6
3
6
3
Câu 10. Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hai mặt phẳng (SAB) và

(SAD) cùng vuông góc với đáy. Tính √
thể tích V của khối chóp S.ABCD, biết rằng SC√= a 3.
a3 3
a3
a3 3
A. V = a3 .
B. V =
.
C. V = .
D. V =
.
3
3
9
1

Câu 11. Tìm điều kiện của x để biểu thức (x2 − 1) 3 có nghĩa.
A. ∀x ∈ (−∞; −1) ∪ (1; +∞) .

B. ∀x ∈ (−1; 1).

C. ∀x ∈ (−∞; −1] ∪ [1; +∞).

D. ∀x ∈ R \ {±1}.

Câu 12. Hiệu số giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số y = x3 − 3x2 + 4 là
A. 4.

B. −4.

C. −2.

D. 2.


Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O, AC = 2a và BD = 2a 3. Biết
hình chiếu của đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm H của đoạn OB và góc giữa SD và mặt phẳng
(ABCD) bằng 60◦ . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.A. 2a3 3.
B. a3 3.
C. 4a3 3.


D. 3a3 3.

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x4 − 2(m − 1)x2 + m − 2 đồng
biến trên khoảng (1; 3).
A. m ∈ [−5; 2).

B. m ∈ (−∞; −5).

C. m ∈ (2; +∞).

D. m ∈ (−∞; 2].

Câu 15.
y

Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có đồ thị như hình vẽ dưới đây,
điểm cực tiểu của đồ thị nằm trên trục tung. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A. a < 0, b < 0, c = 0, d > 0.

B. a > 0, b < 0, c > 0, d > 0.

C. a < 0, b > 0, c > 0, d > 0.

D. a < 0, b > 0, c = 0, d > 0.

x
O


Câu 16. Cho hình chóp S.ABC√có SA, AB, AC đôi một vuông góc, AB = a, AC = a 2 và
a2 33
diện tích tam giác SBC bằng
. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).

√6


2a 330
a 110
a 330
a 330
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
33
33
11
33

12


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”
2-GHK2-62-TranNguyenHan-QuangTrung-AnLao-HaiPhong-18-L1.tex
Câu 17. Cho các số thực dương x, y thỏa mãn: 3xy−5 + 2x−2y + x(y + 1) =
Tìm giá trị nhỏ nhất Pmin của biểu thức P = 3x + 2y.A. Pmin = 2 + 4.
B. Pmin = 6 2 + 4.
C. Pmin = 2 6 + 3.

32
1
+ x−2y + 2y + 5.
xy
2
3


D. Pmin = 4 2 − 4.

a 3
,
Câu 18. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, SA = SB = SC =
2
BC =√a. Tính cô-sin của góc giữa
√ SA và (ABC).


6
6
62
3
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
3
2
3
3
mx + n
Câu 19. Cho hàm số y =
có đồ thị (C). Biết tiệm cận ngang của (C) đi qua điểm
x−1
A(−1; 2) đồng thời điểm I(2; 1) thuộc (C). Tính giá trị m + n.
A. m + n = −3.

B. m + n = 3.
C. m + n = 1.
D. m + n = −1.
2x + 1
có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m. Tìm tất cả các giá
Câu 20. Cho hàm số y =
x+1

trị thực của tham số m để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB = 10.
A. 0 ≤ m ≤ 6.

B. m = 6.

C. m = 0 hoặc m = 6.

D. m = 0.


Câu 21. Số nghiệm của phương trình 3 sin 3x + cos 3x = 2 trong khoảng (−π; π) là
A. 7.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 22. Cho hình lăng trụ ABC.A1 B1 C1 có đáy ABC là tam giác
√ đều cạnh a. Hình chiếu của
2a 3
. Tính thể tích V của khối
điểm A1 lên (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC, AA1 =
3
lăng trụ ABC.A
√ 1 B1 C1 .a3 3
a3 6
a3 3
a3 6
A. V =
.
B. V =
.
C. V =
.
D. V =
.
4
12
12
6
Câu 23. Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 6 mặt phẳng.

B. 4 mặt phẳng.

C. 10 mặt phẳng.
D. 8 mặt phẳng.
1
1
1
Câu 24. Cho x = 2018!. Tính giá trị của biểu thức A = −

− ··· −
.
log2 x log3 x
log2018 x
A. 1.
B. −1.
C. 2018.
D. −2018.
Å
ã
π
Câu 25. Tập xác định của hàm số y = 2017 tan2018 2x +

3 ß
ß


π
π
π
π
A. D = R \
+ k ,k ∈ Z .
B. D = R \
+ k ,k ∈ Z .
2
2
ß2

ß 12

π
π
π
π
C. D = R \
+ k ,k ∈ Z .
D. D = R \
+ k ,k ∈ Z .
2
2
2
2
Câu 26. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi có cạnh bằng 1, BAD = 60◦ , (SCD)
và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa SC và mặt đáy (ABCD) bằng 45◦ .
Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SBCD.A.
.
B.
.
C.
.
4
2
6

D.


.
3

2
2
Câu 27. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x3 − mx2 − 2(3m2 − 1)x +
3
3
có hai điểm cực trị x1 , x2 sao cho x1 x2 + 2(x1 + x2 ) = 1.
2
1
2
A. m = .
B. m = − .
C. m = 0.
D. m = − .
3
2
3
13


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”
2-GHK2-62-TranNguyenHan-QuangTrung-AnLao-HaiPhong-18-L1.tex
Câu 28. Cho tứ diện ABCD. Gọi M , N , P lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD,
ADB. Tính tỉ số thể tích của khối tứ diện AM N P và khối tứ diện ABCD.
5
2
8
2
A. .
B.
.
C.
.
D. .
7
27
27
7
1
Câu 29. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = − x3 −mx2 +(2m−3)x−m+2
3
nghịch biến trên R.
A. m ≤ −3, m ≥ 1.

B. −3 < m < 1.

C. −3 ≤ m ≤ 1.

D. m ≤ 1.
ï

πò
Câu 30. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 cos 2x + 4 sin x trên đoạn 0; .
2A. ïminò y = 2.
B. ïminò y = 4 − 2. C. ïminò y = 0.
D. ïminò y = 2 2.
π
π
π
π
0;
0;
0;
0;
2
2
2
2
Câu 31. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có 2 cực trị?
2x2 − 1
A. y = x4 + 3x2 + 2.
B. y =
.
3x
C. y = 2017x6 + 2018x4 .
D. y = x3 − 5x2 + 7.
Câu 32. Một người gửi số tiền 2 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0, 65%/tháng. Biết
rằng nếu người đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập
vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Số tiền người đó lãnh được sau hai năm, nếu trong
khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không đổi là bao nhiêu?
A. (2, 0065)24 triệu đồng.

B. 2 · (2, 0065)24 triệu đồng.

C. (1, 0065)24 triệu đồng.

D. 2 · (1, 0065)24 triệu đồng.

Câu 33. Cho a, b, c > 0 và a = 1. Khẳng định nào sau đây
Ç là
å khẳng định sai?
b
A. loga b = c ⇔ b = ac .
B. loga
= loga b − loga c.
c
C. loga (bc) = loga b + loga c.
D. loga (b + c) = loga b + loga c.
Câu 34. Cho hai điểm phân biệt A, B. Tìm tập hợp tâm của các mặt cầu đi qua hai điểm A,
B.
A. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.
B. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với AB.
C. Đường tròn đường kính AB.
D. Chỉ có một tâm duy nhất đó là trung điểm của AB.
Câu 35.
y

Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ sau đây. Tìm mệnh đề

3

đúng.
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 1).

1

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng(−∞; −1).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 0).

−1 O

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞).

14

1

x


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”
2-GHK2-62-TranNguyenHan-QuangTrung-AnLao-HaiPhong-18-L1.tex
Câu 36. Cho hàm số y =3x2 − x3 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; 3).
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2).
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞; 0), (2; 3).
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; 0), (2; 3).
Câu 37. Cho hàm số y = (x − 2)(x2 + mx + m2 − 3). Tìm tập hợp các giá trị thực của tham số
m để đồ thị hàm số đã cho cắt
 trục hoành tại ba điểm
 phân biệt.


−1 < m < 2
−2 < m < 2
A. −1 < m < 2.
B. 
.
C. 
.
 m = −1
 m=1

D. −2 < m < −1.

Câu 38. Cho phương trình 4x − m · 2x+1 + 2m = 0 (m là tham số thực) có hai nghiệm thực phân
biệt x1 , x2 thỏa mãn x1 + x2 = 4. Khi đó giá trị m thuộc tập hợp nào sau đây?
A. (6; +∞).

B. (2; 4].

C. (4; 6].

D. (0; 2].

Câu 39.
Hình bên là đồ thị của ba hàm số y = loga x, y = logb x,
y = loga x

y

y = logc x được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng
định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. a > c > b.

B. b > c > a.

C. b > a > c.

D. a > b > c.

y = logb x

O

x

1

y = logc x

Câu 40. Đội dự tuyển thi học sinh giỏi giải toán bằng tiếng Anh của trường THPT A có 4 học
sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam khối 11. Để thành lập đội tuyển dự
thi giải toán bằng tiếng Anh cấp thành phố nhà trường cần chọn 5 em từ 8 học sinh trên. Tính
xác suất để trong 5 em được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ, có cả học sinh khối 11 và
học sinh khối 12.
21
11
25
A. P = .
B. P = .
C. P = .
49
56
56
Câu 41. Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận
√ đứng?
1
3x − 1
x+3
A. y = 2
.
B. 2
.
C.
.
x − 2x + 1
x +1
x+2

D. P =

11
.
14

1
D. y = − .
x

Câu 42. Cắt bỏ hình quạt tròn AOB (phần sẫm màu trong hình dưới) từ một mảnh các tông
hình tròn bán kính R rồi dán hai bán kính OA và OB của hình quạt tròn còn lại với nhau để
được một cái phễu có dạng của một hình nón. Gọi x là số đo góc ở tâm của hình quạt tròn dùng
làm phễu, 0 < x < 2π. Tìm x để khối nón có thể tích lớn nhất.

15


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”
2-GHK2-62-TranNguyenHan-QuangTrung-AnLao-HaiPhong-18-L1.tex
A. x =
B. x =
C. x =
D. x =


2 3
π.
5

2 6
π.
9

2 6
π.
3

2 6
π.
27

O
B

R
x

O
R

A

A≡B
Câu 43. Cho hàm số y = −2x3 + 6x2 − 5 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại
điểm M có hoành độ bằng 3 là
A. y = 18x − 49.

B. y = −18x − 49.

C. y = 18x + 49.

D. y = −18x + 49.

Câu 44. Kí hiệu x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình 4·4x −9·2x+1 +8 = 0. Tính tích x1 ·x2 .
A. 1.

B. −1.

C. −2.

D. 2.

Câu 45. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x3 − 2mx2 + m2 x + 2 đạt cực tiểu
tại x = 1.
A. m = 1.

B. m = 3.

C. m = 1 hoặc m = 3.

D. m = −1.

Câu 46. Cho hàm số y = 3x − 4x3 có đồ thị (C). Từ điểm M (1; 3) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp
tuyến với (C)?
A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân, AB = 2AD = 2DC = 2BC = 2a,
cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SB.
Mặt phẳng (α) cắt SB, SC, SD lần lượt tại P , Q, R. Tính thể tích V của khối cầu đi qua các
điểm A, B, C, P , Q, R.
32πa3
A. V =
.
3

16πa3
.
3
Ç
ån

1
3
2
7
, biết
Câu 48. Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn
−2 x
x2
n−1
n là số nguyên dương thỏa mãn Cnn+3 − Cn+2
= 7(n + 1).
A. 924.

B. V =

8πa3
.
3

C. V =

4πa3
.
3

C. −924.

B. 59136.

D. V =

D. 59136.

Câu 49.
y

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
A. y = −x4 + 2x2 + 3.

B. y = x4 − 2x2 .

C. y = −x4 + 2x2 .

D. y = x4 − 2x2 − 1.

−1 O

−1

16

1

x


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”
2-GHK2-62-TranNguyenHan-QuangTrung-AnLao-HaiPhong-18-L1.tex
Câu 50. Quay hình vuông ABCD cạnh a quanh một cạnh của nó ta được một khối trụ. Tính
thể tích của khối trụ đó.
A. 2πa3 .

B. 3πa3 .

C.

17

1 3
πa .
3

D. πa3 .


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

12-EX-8-2018-SANPHAM.tex
ĐÁP ÁN

1 A

6 B

11 A

16 D

21 B

26 D

31 D

36 D

41 B

46 D

2 D

7 C

12 A

17 B

22 A

27 A

32 D

37 B

42 C

47 C

3 C

8 B

13 D

18 D

23 A

28 B

33 D

38 A

43 D

48 D

4 C

9 C

14 D

19 D

24 B

29 C

34 A

39 C

44 C

49 B

5 C

10 C

15 D

20 C

25 B

30 A

35 C

40 D

45 A

50 D

18


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX” 2-GHK2-63-ChuyenNguyenThiMinhKhai-SocTrang-18-L1.tex

LATEX hóa: Biên soạn: Thầy Trần Mạnh Hùng & Phản biện: Thầy:
Vũ Văn Trường, Vinh Vo

3

Đề thi thử trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh
Khai, Sóc Trăng năm 2017-2018 lần 1

Câu 1. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau.
−∞

x

−1
+

y

+∞

2


0

0

+
+∞

4
y
−∞

3

Cực tiểu của hàm số là
A. 4.

C. −1.

B. 2.

D. 3.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; −1; 4) và B(2; 3; −2). Mặt phẳng
trung trực của đoạn thẳng AB đi qua điểm nào dưới đây?
B. M (1; 1; −1).

A. Q(2; 2; 1).

D. N (5; −2; 1).

C. P (−2; 1; 0).

Câu 3. Gọi z1 và z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2 − z + 1 = 0. Giá trị của biểu thức
|z1 | + |z2 | bằng

A. 2 3.


C. 3 2.

B. 2.

D. 1.

Câu 4.
A

Cho hình lập phương ABCD.A B C D . Gọi M là trung điểm của
DD (tham khảo hình vẽ bên). Tính cô-sin của góc giữa hai đường
thẳng B
√C và C M .
2 2
1
A.
.
B. √ .
9
10

1
C. √ .
3

D.

1
.
3

B

D

C

M

A

D

C

Câu 5. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau.
x

−∞

−1
+

y

0

0


0

2

+∞

1
+

02

y
−∞

−1

19

B

−∞


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX” 2-GHK2-63-ChuyenNguyenThiMinhKhai-SocTrang-18-L1.tex
Hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (−∞; 1).

B. (−1; 2).

C. (−1; 0).

D. (0; 1).

2
1
Câu 6. Với n là số nguyên
Ç dương
ånthỏa mãn An + 3Cn = 120. Tìm số hạng không chứa x trong
3
khai triển của biểu thức x4 −
.
x
A. 295245.
B. 245295.
C. 292545.
D. 259254.

Câu 7. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài
đường sinh của hình trụ đó.

3a
A.
.
B. 2 2a.
2

C. 3a.

D. 2a.

y+3
z−5
x−4
x−3
=
=
; d2 :
=
Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :
1
−1
2
−3
y−1
z+2
=
và mặt phẳng (P ) : 2x + 3y − 5z + 1 = 0. Đường thẳng vuông góc với (P ), cắt d1
2
2
và d2 có phương trình là
x−2
y+2
z−3
x−1
y−2
z+1
A.
=
=
.
B.
=
=
.
2
3
−5
1
1
1
x−1
y−3
z
x−1
y+1
z − 13
C.
=
=
.
D.
=
=
.
2
3
−5
2
3
−5
Câu 9. Một người gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng với lại suất 0.4%/tháng. Biết rằng nếu
không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để
tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 8 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và
lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra
và lãi suất không thay đổi?
A. 154.423.000 đồng.
π
2

Câu 10. Tích phân

B. 153.636.000 đồng.

C. 154.868.000 đồng.

dx

π ã bằng
2 x−
cos
0

√3

4 3
−2 3
4 3
.
B.
.
C.
.
A. −
3
3
3
Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình log 2 (3x) > log 2 (2x + 7) là
Å

3

A. (−∞; 7).

D. 154.251.000 đồng.

B. (0; 7).

3

C. (7; +∞).


D. − 3.

Ç

å

14
D. 0;
.
3

x2 − 3x + 2
Câu 12. Tính lim+ √
.
x→1 6 x + 8 − x − 17
1
.
6
Câu 13. Với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt P = loga b2 + loga3 b8 . Mệnh đề nào
A. −∞.

B. 0.

C. +∞.

D.

dưới đây đúng?
14
loga b.
3
ln(2x + 3)
Câu 14. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình log (x4 − 5x2 + 2x + 7) =
.
ln 10
A. 1.
B. 2.
C. 0.
D. 5.
A. P = 26 loga b.

B. P = 10 loga b.

C. P = 5 loga b.

20

D. P =


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX” 2-GHK2-63-ChuyenNguyenThiMinhKhai-SocTrang-18-L1.tex
Câu 15.
y

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức
A. z = 1 − 3i.

B. z = −1 + 3i.

C. z = 3 + i.

D. z = 3 − i.

3

O

x

−1

M

Câu 16. Từ một hộp chứa 18 thẻ được đánh số từ 1 đến 18, chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác
suất để 4 thẻ được chọn đều được đánh số chẵn.
7
1
7
.
B.
.
C.
.
A.
170
306
26

7
.
102

D.

1
Câu 17. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f (x) = 4x3 + 2x + √ .
2 x


x4
x4
A. f (x)dx =
+ x2 + x + C.
+ 2x + x + C.
B. f (x)dx =
4
4

1
4
2
C. f (x)dx = x + x + x + C.
D. f (x)dx = 12x2 + 2 − √ + C.
4x x
Câu 18. Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h và diện tích đáy bằng B là
1
1
1
A. V = Bh.
B. V = Bh.
C. V = Bh.
D. V = Bh.
6
2
3
Câu 19. Cho hai hàm số y = f (x) và y = g(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Kí hiệu H là hình phẳng
giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = f (x), y = g(x) và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b). Tính
diện tích S của hình phẳng H.
b

b

(f (x) − g(x)) dx.

A. S =
a
a

ä

f 2 (x) − g 2 (x) dx.

a
b

|f (x) − g(x)| dx.

C. S =

Ä

B. S = π

|f (x) − g(x)| dx.

D. S =
a

b

Câu 20. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?

2x2 − x + 2
A. y =
.
B. y = x2 − 4.
√ 2x − 1

x2 + 3x + 2
−x2 + 3x − 2
C. y =
.
D. y =
.
x−1
2x − 1
Câu 21.
S

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy và cạnh bên đều
bằng a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh SB, SD (tham
khảo hình vẽ bên). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng M N
và AB.√
a 3
A.
.
32

a
B. .
2


a 2
C.
.
4

N


a 2
D.
.
2

21

C

D

A
Câu 22.

M

B


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX” 2-GHK2-63-ChuyenNguyenThiMinhKhai-SocTrang-18-L1.tex
y

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số cho
ở các phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
1
1
A. y = − x4 + 2x2 − 1.
B. y = x4 + 2x2 − 1.
2
2
1
3
2
C. y = x − 3x − 1.
D. y = x4 − 2x2 − 1.
2

O

x

Câu 23. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = x4 − 6x2 + 4 trên đoạn [−1; 2] là
14
D. 4.
A. −5.
B. −6.
C. − .
3
Câu 24. Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa khác nhau vào 5 lọ khác nhau sao cho mỗi lọ cắm
không quá một bông?
A. A35 .

C. C35 .

B. 3!.

D. A25 .

Câu 25.
S

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA
vuông góc với (ABCD), AB = 3, BC = 4, SA = 1 (tham
khảo hình vẽ bên). Giá trị sin của góc giữa đường thẳng SC
1

và mặt phẳng
(SBD) bằng


11 26
12 26
A.
.
B.
.
328
338


13 26
C.
.
338

D.

12
.
65
B

D

A

3

C

4

Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M (2; 0; 0), N (0; −2; 0), P (0; 0; 3).
Tìm phương trình mặt phẳng (M N P ).
x
y
z
x
y
z
A. +
+ = 1.
B. +
+ = 0.
2 −2 3
2 −2 3
x y z
x
y
z
C. + + = 1.
D. +
+ = −1.
2 2 3
2 −2 3
Câu 27. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau.
x

−∞

−1
+

y

0

0


0

+∞

1
+

1

03

y
−2

0

1

Số nghiệm của phương trình f (x) − 1 = 0 là
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.


x

=1 − 2t

Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :  y = − 2 + 4t . Đường thẳng d có một z =1
véc-tơ chỉ phương là
A. u#»4 = (−2; 4; 1).
B. u#»1 = (2; 4; 0).
C. u#»2 = (1; −2; 0).
D. u#»3 = (1; −2; 1).
22


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX” 2-GHK2-63-ChuyenNguyenThiMinhKhai-SocTrang-18-L1.tex
Câu 29. Trong không gian Oxyz , cho điểm A(−1; 2; 3). Hình chiếu vuông góc của điểm A trên
trục Oz là điểm
A. Q(−1; 0; 3).
2

Câu 30. Biết
1

B. M (0; 0; 3).

C. P (0; 2; 3).

D. N (−1; 0; 0).
4dx

= a + b − c − d với a, b, c, d là các số nguyên dương.

(x + 4) x + x x + 4

Tính P = a + b + c + d.
A. 48.

B. 46.

C. 54.

D. 52.

Câu 31. Cho hai hình vuông ABCD và ABEF có cạnh bằng 1, lần lượt nằm trong hai mặt
phẳng vuông góc với nhau. Gọi O là tâm hình vuông ABEF , S là điểm đối xứng với O qua mặt
phẳng (ECD). Thể tích của khối đa diện ABCDSEF bằng
7
2
5
11
A. .
B. .
C. .
D.
.
6
3
6
6
Câu 32. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn [−20; 2018] của tham số m để phương trình
25x − (m − 1)10x + (4 − m)4x = 0 có nghiệm dương?
A. 16.

B. 19.

C. 21.

D. 15.
1
2

Câu 33. Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên [0; 1] thỏa mãn f (1) = 0,

[f (x)] dx = 80,
0

1

1

xf (x) dx = −2. Tính
0

f (x) dx.
0

A. −5.

B.

5
.
2

5
C. − .
2

D. 5.

3
4
Câu 34. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = x2 − mx − đồng
2
x
biến trên khoảng (0; +∞)?
A. 0.

B. 6.

C. 3.

D. 2.

π
Câu 35. Cho hàm số f (x) xác định trên R\ {kπ, k ∈ Z} thỏa mãn f (x) = cot x, f
= 2 và
4
Ç
å
Ç
å
Å ã

π

f −
= 1. Giá trị của biểu thức f
−f −
bằng
3
6 √
43
1
3
3
1
2
A. 1 + ln
.
B. 3 + ln − ln
.
C. 1 − ln
.
D. ln − ln
.
2
2
2
2
2
2
Câu 36. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 0; 0), M (1; 1; 1). Gọi (P ) là mặt phẳng thay đổi
Å ã

qua A, M và cắt các trục Oy, Oz lần lượt tại B(0; b; 0), C(0; 0; c) với b > 0, c > 0. Khi diện tích
tam giác ABC nhỏ nhất, hãy tính giá trị của tích bc.
A. bc = 8.

B. bc = 64.

C. bc = 2.

D. bc = 16.
å
4 8 8
. Đường thẳng ∆
Câu 37. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; −2; −1), B − ; − ;
3 3 3
đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB). Hỏi ∆ đi qua
Ç

điểm nào dưới đây?
A. Q(5; −1; 5).

C. M (1; −1; 1).

B. N (3; 0; 2).

Câu 38.

23

D. P (−5; −4; 5).


Facebook “Nhóm Toán và LaTeX” 2-GHK2-63-ChuyenNguyenThiMinhKhai-SocTrang-18-L1.tex


3 3
Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y =
x , cung
9

tròn có phương trình y = 4 − x2 (với 0 ≤ x ≤ 2) và trục

y

hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Biết thể tích của khối

2

tròn
xoay tạo
thành khi quay (H) quanh trục hoành là V =
Å
a√

a c

3+
π, trong đó a, b, c, d ∈ N∗ và , là các phân số
b
d
b d
tối giản. Tính P = a + b + c + d.

O

A. P = 52.

B. P = 40.

C. P = 46.

x

2

D. P = 34.

Câu 39.
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có đáy
√ ABC là
61
tam giác vuông tại A, AB = 3, AC = 4, AA =
; hình
2
chiếu của B trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh BC.

M61
2

Gọi M là trung điểm cạnh A B (tham khảo hình vẽ bên).

B

Cô-sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (AM C ) và (A BC)
bằng √
13
A.
.
65

4

A
11
B. √
.
3157

33
C. √
.
3157

33
D. √
.
3517

C

A

C
3

N
B

Câu 40. Xét các số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thỏa mãn |z + 3 + 2i| + |z − 3 − 6i| = 10. Tính
P = a + b khi |z + 8 − 2i| đạt giá trị nhỏ nhất.
118
118
A. P =
.
B. P = 9.
C. P = −5.
D. P = −
.
25
25
Câu 41. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 2; −1) và mặt phẳng (P ) : x + y + 2z − 13 = 0.
Xét các mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) đi qua điểm A, tiếp xúc với mặt phẳng (P ). Tính giá trị của
biểu thức T = a2 + 2b2 + 3c2 khi (S) có bán kính nhỏ nhất.
A. T = 35.

B. T = 20.

C. T = 25.

D. T = 30.

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số |3x5 − 25x3 + 60x + m| có 7 điểm
cực trị?
A. 42.

B. 21.

C. 40.

D. 20.

Câu 43. Cho số phức z = a + bi, (a, b ∈ R) thỏa mãn z + 7 + i − |z|(2 + i) = 0 và |z| < 3. Tính
P = a + b.
1
5
B. P = − .
C. P = 7.
D. P = .
2
2

Câu 44. Cho dãy số (un ) thỏa mãn 2 log u1 + 3 log u9 − 2 log u1 + 2 = 3 log u9 và un+1 = 3un
A. P = 5.

với mọi n ≥ 1. Giá trị nhỏ nhất của n để un > 10050 bằng
A. 230.

B. 248.

C. 247.

D. 231.

Câu 45. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 6. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình trụ
có một đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của
tứ diện ABCD.
24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×