Tải bản đầy đủ

Bài tập Nhóm môn Văn bản gia dịch thương mại quốc tế

BÀI TẬP MÔN VĂN BẢN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
NHÓM 3
Danh sách thành viên nhóm 3
STT
1

Danh sách thành viên nhóm 3
Dương Thị Cương

2

Chu Thị Bích Duyên

3

Hoàng Ngọc Huyền

4

Nguyễn Thị Huyền (nhóm trưởng)


5

Trần Thị Thanh Huyền

6

Nguyễn Thị Thanh Hòa

7

Vũ Trà My

8

Nguyễn Phương Thảo

9

Nguyễn Thanh Sơn

Đề bài: Dựng kịch bản, thực hành giao dịch thương mại quốc tế một loại hàng chủ lực của
Việt Nam (gạo, quần áo, thủy sản, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ…)?

Tình huống giả định: Chủ đề: Thủy Sản

Công ty Cổ phần Thủy sản Echopack INC, Canada chuyên cung cấp các mặt hàng thủy
sản đông lạnh với số lượng lớn. Ngày 20 tháng 2 năm 2014, công ty nhận được lời giới thiệu sản
phẩm của công ty Cổ phần Thủy sản Vũng Tàu Việt Nam, chuyên sản xuất và xuất khẩu tôm
đông lạnh. Sau khi trao đổi, đại diện phía Echopack yêu cầu công ty Cổ phần Thủy sản Vũng
Tàu báo giá vì trước đó 2 công ty chưa giao dịch với nhau lần nào.
Ngày 21/02/2014, Công ty Cổ phần Echopack nhận được email báo giá của công ty Cổ
phần Thủy sản Vũng Tàu với mức giá tôm đông lạnh là 20.000 USD/tấn. Trong báo giá có ghi rõ
điều kiện và các thủ tục khi giao dịch, được đóng dấu cẩn thận của đại diện bên bán.
Ngày 15/03/2014, Công ty Thủy sản Vũng Tàu với Công ty Cổ phần Echopack thống
nhất giao kết hợp đồng. Hợp đồng ghi rõ mua bán 5 tấn thủy sản đông lạnh, thanh toán theo hình
thức tín dụng L/C, đại diện ngân hàng giao dịch giữa hai bên là ngân hàng General Equity (New


Zealand), hình thức tín dụng thư (L/C) 60 ngày từ Bill of Lading và có giấy chứng nhận an toàn
thực phẩm của cơ quan thanh tra thực phẩm Canada (CFIA) và nếu có tranh chấp phát sinh sẽ


được tiến hành hòa giải tại Trọng tài Thương mại Quốc tế. Hàng được xuất một tuần sau khi Hợp
đồng được giao kết.
(Theo thông lệ quốc tế, các bên mua và bán thường mở L/C ở một ngân hàng được hai
bên thống nhất, sau đó doanh nghiệp thủy sản xuất hàng sang, bên mua sẽ đến ngân hàng đóng
tiền trước khi được ngân hàng cấp giấy thông quan lấy hàng).
Thực hiện hợp đồng, ngày 22/03/2014, Hàng hóa đã được công ty Cổ phần Thủy sản
Vũng Tàu giao đến Canada. Tuy nhiên trong quá trình kiểm hàng, Công ty Cổ phần Echopack
phát hiện trong đó có 01 lô hàng 500kg không đúng chủng loại. Vì thế Công ty Cổ phần
Echopack gửi khiếu nại lên Trọng tài thương mại yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy Sản Vũng Tàu
bồi thường thiệt hại do giao hàng không đúng chủng loại.

Giải quyết tình huống đưa ra:
Trường hợp này được Trọng tài thương mại quốc tế áp dụng:
- Khoản 1 Điều 35 Công ước CISG: “Người bán phải giao đúng số lượng, phẩm chất và
mô tả như quy định trong hợp đồng, đúng bao bì và đóng gói như hợp đồng đã yêu cầu”.
- Điều 50 Công ước CISG: “Trong trường hợp hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, dù
tiền hàng đã được trả hay chưa, người mua có thể giảm giá hàng căn cứ theo tỷ lệ sự khác biệt
giữa giá trị thực của hàng hóa vào lúc giao hàng và giá trị của hàng hóa nếu hàng phù hợp hợp
đồng vào lúc giao hàng.”
Phán quyết: người mua có quyền yêu cầu người bán bồi thờng cho mình những thiệt hại
phát sinh từ việc giao hàng không đúng quy cách trong hợp đồng bằng cách trấu trừ một phần
trên giá trị hợp đồng.

Câu hỏi: Phân tích giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy sản Vũng Tàu Việt Nam
và Công ty Cổ phần Thủy sản Echopack?
Trả lời:
Bên mua hàng: Công ty Cổ phần Thủy sản Echopack Canada.
Bên bán hàng: Công ty Cổ phần Thủy sản Vũng Tàu Việt Nam.


ST
T

Các bước giao dịch

Nội dung

1

Hỏi hàng

Công ty Cổ phần Echopack nhận được lời giới thiệu
sản phẩm của công ty Cổ phần Thủy sản Vũng Tàu
Việt Nam, chuyên sản xuất và xuất khẩu tôm đông
lạnh.

2

Chào hàng

Công ty Cổ phần Echopack nhận được email báo giá
của công ty Cổ phần Thủy sản Vũng Tàu với mức giá
tôm đông lạnh là 20.000 USD/tấn.

3

Đặt mua hàng

Bên mua đề nghị đơn hàng có nội dung :
Số lượng: 5 tấn
Mức giá: 20.000 USD/ tấn
Thanh toán theo hình thức L/C.

4

Hoàn giá

Sau khi nhận được lời giới thiệu sản phẩm của công
ty Cổ phần Thủy sản Vũng tàu. Hai bên trao đổi,
thỏa thuận về mức giá tôm đông lạnh là 20.000
USD/tấn.

Chấp nhận

2 bên sau khi trao đổi thống nhất mức giá là 20.000
USD/tấn

Xác nhận

Ngày 15/03/2014 Hai bên thực hiện kí kết hợp đồng.

6

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×