Tải bản đầy đủ

tìm hiểu số lượng xe tại trường đại học phụ thuộc vào những yếu tố nào của trường đại học kinh tế quốc dân năm 2018

Phân biệt hai công cụ của chính sách thương mại quốc tế: Thuế nhập khẩu và hạn ngạch
nhập khẩu? Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay? Hai xu hướng cơ bản trong chính
sách thương mại quốc tế của các quốc gia (tự do hóa thương mại và bảo hộ thương mại)
được thể hiện như thế nào? Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam đang được
điều chỉnh theo xu hướng nào và giải thích?
Chia bài:
1. Phân biệt hai công cụ của chính sách thương mại quốc tế: Thuế nhập khẩu và hạn ngạch
nhập khẩu? Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay?
-

Điểm giống, khác nhau, khi nào thì sử dụng công cụ này, đem lại lợi ích hay tác hại như thế nào?
Việt Nam những năm trước đổi mới, sau đổi mới,.... – lấy VD về việc Việt Nam áp dụng các công
cụ này ntn, cho mặt hàng nào

(Quỳnh, Lanh, Ngân)
2. Hai xu hướng cơ bản trong chính
sách thương mại quốc tế của các quốc gia (tự do hóa thương mại và bảo hộ thương mại)
được thể hiện như thế nào?
Lấy VD của Vn và một vài nước khác: Trung Quốc, Mỹ...
Lấy VD về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, khi gia nhập các tổ chức thương mại QT thì chính sách này
có điều chỉnh gì k?

(My, Lan Anh, Bình C.B. Harry))
3. Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam đang được
điều chỉnh theo xu hướng nào và giải thích?
Ngày trước nó ntn, hiện tại thì nó ntn


Lý giải lý do, dự đoán xu hướng
(Linh, Phượng, C.B.Harry)
Deadline : 24h thứ 6 tuần sau (27/04/2018)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×