Tải bản đầy đủ

07 van 7 nu (1) jgtfdgtftygygvygtftyvty

Đề đề xuất kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 7 năm học 2016-2017
Đề bài
Câu 1( 2 đ)
Cho đoạn văn ;
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý .Có khi được trưng bày trong tủ kính,trong
bình pha lê,rõ ràng, dễ thấy.Nhưng cũng có khi cất dấu kín đáo trong rương,trong
hòm.Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy được đưa ra trưng
bày .Nghĩa là phải ra sức giải thích ,tuyên truyền ,tổ chức ,lãnh đạo ,làm cho tinh thần yêu
nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước ,công việc kháng
chiến ”
A.Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào ? Tác giả là ai?
B.Hãy chỉ ra câu rút gọn trong đoạn văn ,
C.Tìm câu bị động trong đoạn văn đó .
Câu 2( 8 đ) Dân gian có câu tục ngữ “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Em hãy
chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó .

1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×