Tải bản đầy đủ

Đề thi thử môn Toán Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu lần 2 – 2018


ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN
Sở Bà Rịa – Vũng Tàu - lần 2 – 2018
Đăng tải bởi - https://blogtoanhoc.com

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


ĐA
C
B
C
D
A
C
D
C
C
A

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ĐA
B
D
C
B
B
C
D
A
D
C

Câu
21
22
23


24
25
26
27
28
29
30

ĐA
D
B
B
C
A
B
D
C
C
D

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ĐA
C
C
D
A
B
C
D
B
C
D

Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ĐA
A
D
B
B
C
A
A
D
B
A

Blog Toán Học là trang web chuyên cập nhật Đề thi thử môn Toán Học mới nhất và chất lượng
nhất. Tất cả mọi đề thi từ trang web đều hoàn toàn miễn phí và dễ dàng tải về.

Exam24h là dự án gồm nhiều trang web cung cấp tài liệu các môn học như Toán, Lý, Hóa, Sinh,
Tiếng Anh, KHTN và thi thử Online miễn phí dành cho tất cả mọi người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×