Tải bản đầy đủ

Những bài khấn nôm thông dụng

NHỮNG BÀI KHẤN NÔM

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................................2
1.

KHẤN CÚNG NGÀY 1 VÀ NGÀY 15 HÀNG THÁNG (TẠI NHÀ).......................................3

2.

KHẤN TẠ MỘ (THANH MINH HOẶC TẢO MỘ)....................................................................3

3.

KHẤN LỄ CHÙA (Phật)...............................................................................................................4

4.

KHẤN LỄ ĐỀN, ĐIỆN, MIẾU THỜ THÁNH MẪU................................................................6

5.


KHẤN CÚNG THỔ CÔNG.........................................................................................................8

6.

KHẤN CÚNG GIỖ GIA TIÊN....................................................................................................9

7.

KHẤN CÚNG RẰM THÁNG 7 (TRONG NHÀ).....................................................................10

8.

KHẤN CÚNG CHÚNG SINH (NGOÀI TRỜI)........................................................................11

9.

KHẤN CÚNG 23 THÁNG CHẠP.............................................................................................12

10.

KHẤN CÚNG SAO (Ngoài trời).............................................................................................13

11.

KHẤN CẦU DUYÊN..............................................................................................................14

12.

KHẤN TƠ HỒNG...................................................................................................................15

13.

KHẤN LỄ TẤT NIÊN............................................................................................................16

14.

KHẤN CÚNG GIAO THỪA (Ngoài trời)..............................................................................17

15.KHẤN CÚNG GIAO THỪA (Trong nhà, bàn thờ ông bà)....................................................18

16.

KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ SÁNG MÙNG 1 TẾT................................................19

17.

KHẤN CÚNG HOÁ VÀNG (HẾT TẾT)..............................................................................20

18.

KHẤN RẰM THÁNG GIÊNG..............................................................................................20

19.

KHẤN CÚNG ĐỊA MẪU.......................................................................................................21

20.

PHỤ LỤC: 12 VỊ QUAN ĐƯƠNG NIÊN HÀNH KHIỂN..................................................22

Page 1 of 22


LỜI NÓI ĐẦU
Để giúp cho quý ông, quý bà, anh chị em và các cháu có lòng thành sắm lễ đến chùa,
đền điện, miếu trong những ngày Tết, ngày lễ lớn theo phong tục cổ truyền hàng năm hoặc
các ngày đào móng, làm nhà, dọn về nhà mới, cưới vợ (chồng), thăm mộ, tảo mộ, các
ngày 1 và 15 hàng tháng, giỗ gia tiên, cúng rằm tháng 7, cúng cháo chúng sinh v.v. …
Không biết chữ Hán, dùng những bài khấn nôm trong sổ khấn này, đọc lên để tỏ lòng
thành sau khi đặt lễ.
Dịch từ âm Hán ra Nôm và dựa vào các bài cúng của “tập văn cúng gia tiên” do Ban
văn hóa dân tộc xuất bản mà ông Tân viết soạn thảo, tôi cố gắng soạn thảo lại theo thơ lục
bát, ngũ ngôn, … để dễ nhớ, dễ thuộc”.
Trong quá trình soạn thảo có những chữ hoặc từ chưa thật hoàn chỉnh, quý vị tự sửa để
cho phù hợp với thực tế và hết sức thông cảm cho những điều sai sót.
Tháng Tý năm Nhâm Thân (tháng 11 năm 1992)
Kính Bút

- Hãy gạt bỏ những điều ác, làm nhiều điều thiện để gữ phúc cho mình về già và giữ
đức cho con cháu mai sau.
- Hãy niệm trước khi đọc các bài khấn:
+ Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật (13 lần)
+ Nam mô Tây phương cực lạc cứu khổ- cứu nạn Linh cảm ứng Quan thế âm bồ tát (21
lần)

Page 2 of 22


1. KHẤN CÚNG NGÀY 1 VÀ NGÀY 15 HÀNG THÁNG (TẠI NHÀ)
Con lạy Đông Trù tư mệnh, táo chủ thần quân, long mạch tôn thần, cập thổ chư vị thần
tài.
Con lạy Chúa Bà bản cảnh xứ (nơi ở) ……
Nay nhân ngày …… tháng …… năm ……
Họ tên …… (vợ, chồng, con…).
Ngụ tại: . . . . . (Địa chỉ: . . đường, phố …… phường, xã …… huyện …… tỉnh …… )
Thành tâm sắm lễ
Tuân theo quy luật
Tục lệ thời gian.
Vật phẩm hoa đăng
Lên trước linh đài
Kính cẩn lạy dâng
Tôn thần, tiên tổ
Cúi xin phù hộ
Cứu khổ trừ tai
Tiến lộc tiến tài
Cháu con hiếu thảo
Vợ chồng hòa thuận
Vận đáo danh thông
Sắc sắc không không
Âm phù dương trợ
Dốc lòng cầu khẩn
Cúi xin soi tận
Ý thật tâm thành
Muôn đội tôn linh
Phục duy thượng hưởng
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
2. KHẤN TẠ MỘ (THANH MINH HOẶC TẢO MỘ)
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
Nay nhân ngày Thanh Minh
Con xin cúi lạy Thần linh đất này
Thành Hoàng bản thổ nơi đây
Page 3 of 22


Đất lành chim đậu, đức dày thanh cao
Giữ lành hoạ phúc công lao
Có kết có phát nhờ vào thần quan
Tôn thần long mạnh cao sang
Nhị thập tứ hướng - nhị thập tứ sơn quanh vùng
Chọn đây an táng mộ phần
Thoả yên muôn thủa, hồng ân đời đời
Gia ân mãi mãi không thôi
Chúng con xin có vài lời cầu xin
Bái tạ thủ mộ thần quan
Cho chân linh dưỡng, cho hài cốt nguyên vẹn toàn
Phù hộ con cháu trần gian
An khang mạnh khoẻ ăn làm gặp may
Sông có nước, rừng có cây
Nhớ ngày giỗ Tết hương bay ngạt ngào
Lòng thành lễ mọn thỉnh chào
Tuỳ theo ngôi thứ thấp cao tôn thờ
Nay nhân ngày Thanh Minh
Họ tên: . . . (vợ, chồng) ngụ tại: …… (địa chỉ) ……
Đẳng, kỷ vong linh (họ và tên người chết) là:……………………..
Tạ thế ngày …… tháng …… năm ……
Phần mộ an táng tại ……
Cúng thỉnh thần linh chấp kỳ lễ bạc
Chứng minh công đức
(khấn 3 lần rồi đốt vàng tiền)

3. KHẤN LỄ CHÙA (Phật)
Nam mô Thập phương Thường trụ Phật
Nam mô Thập phương Thường trự Pháp
Nam mô thập phương Thường trụ Tăng
Nam mô bản xứ thích ca Mâu ni Phật
Nam mô cực lạc thế giới A di đà Phật
Nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
Nam mô thập phương Tam thế Nhất thiết Chư phật
Page 4 of 22


Nam mô đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát
Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại lực Đại thế chí Bồ Tát
Nam mô Đại nguyện Địa tạng vương Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát
Nam mô Lịch đại Tổ Sư Bồ Tát
Nam mô Hộ pháp Chư thiện Bồ Tát
Nam mô già Tam Thánh chúng Bồ Tát
Nay nhân ngày …… tháng …… năm ……
Chúng con:
Tên họ, vợ chồng ……
Địa chỉ, số nhà ……
Khu phố huyện xã
Nhất tâm cung kính
Thành tâm sắm lễ
Hương đăng hoa nghi
Tiền vàng, oản phẩm
Lên trước linh đài
Cung thỉnh chư Phật
Đồng lai hiến hưởng
Chấp kỳ lễ bạc
Chứng minh công đức
Ơn vái Phật pháp
Cứu khổ trừ tai
Ban lộc ban tài
Luôn luôn khoẻ mạnh
Nhất nhất bình an
Gia sự chu toàn
Yên ấm vui tươi
Giữ trọn kiếp người
Sống trên trần thế
Điều lành nên để
Điều ác bỏ đi.
A di đà Phật (3 lần)
Page 5 of 22


4. KHẤN LỄ ĐỀN, ĐIỆN, MIẾU THỜ THÁNH MẪU
Con lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế
Con lạy ngũ vị Tôn ông
- Đệ nhất Thượng thiên
- Đệ nhị Thượng ngàn
- Đệ tam Thoái phủ
- Đệ tứ Khâm sai
Con lạy tứ vị chầu bà
Tam toà Thánh mẫu
- Đệ nhất Thượng thiên
- Đệ nhị Thượng ngàn
- Đệ tam Thoái phủ
- Đệ tứ Khâm sai
Con lạy năm dinh quan lớn.
Mười dinh các quan
Con lạy thập nhị Tiên cô
Con lạy Thập nhị Thánh cậu
Con lạy Trần triều hiển thánh
Hưng Đạo Đại Vương
Nay nhân ngày …… tháng …… năm ……
Tiến chủ con: tên họ vợ, chồng ……
Ngụ tại …… số nhà …… phường, xã ……
Nhất tâm tưởng, vạn tâm cầu
Mang miệng đến tâu
Mang đầu vọng bái
Chắp tay con vái
Trước cửa tam toà
Lòng con tha thiết
Cầu xin Thánh Mẫu
Cùng cô cùng cậu
Rủ lòng thương xót
Trước sau như một
Đội đức từ bi
Lầm lỗi điều gì
Page 6 of 22


Xin Mẫu đại xá
Phù cho tất cả
Con cháu khang ninh
Tỏ đức hiếu sinh
Anh linh Thánh Mẫu
Cứu khổ trừ tai
Tiến phúc tăng tài.
Xin ngài chứng giám.
Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Page 7 of 22


5. KHẤN CÚNG THỔ CÔNG
(Dùng khấn cúng đào móng làm nhà, dọn về nhà mới, khai trương công xưởng)
Con lạy Đông trù tư mệnh
Táo phủ Thần quân
Công mạnh Thổ thần – cập thổ
Chư vị thần – Tài thông minh
Chính trực – chí thần chí linh
Xưa thần vâng mệnh triều đình
Đông trù chức trưởng chấp hành nghiêm trang
Thay trời giáng phúc trừ ương
Xét xem thiện ác mọi phương khôn lầm
Tiến chủ lễ bạc thành tâm
Chứng cho đắc lễ chẳng lầm chẳng sai
Vun trồng quế huệ xanh tươi
Trẻ già mạnh khoẻ người người an khang
Lầm ngài xá lỗi ngài thương
Để tâm xếp nếp mở đường thành tâm
Bốn mua Thu Hạ Xuân Đông
Làm ăn phú quý bớt phần nguy nan
Nay nhân ngày …… tháng …… năm ……
Tín chủ con ……
Tên họ vợ, chồng ……
Số nhà …… đường phố …… quận huyện
Thành tâm sắm lễ
Tam sinh oản phẩm
Hương đăng hoa nghi
Cung thỉnh chư vị đồng lai hiến hưởng
Chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì cho chúng con:
1. Động thổ kiến thiết tái lập gia chung tại ……
2. Dọn nhà từ…. giờ …… ngày …… tháng …… năm …… Về số nhà …… đường phố
…… phường xã …… quận huyện …… tỉnh ……
3. Khánh thành gia trung công xưởng
Mệnh con vốn sinh dương thế
Số thuộc thiên đình
Page 8 of 22


Sớm hôm ẩn bóng
Đội ơn trên trời Phật chở che
Nhờ đức cả thánh thần tiên soi xét.
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
6. KHẤN CÚNG GIỖ GIA TIÊN
(Ngày giỗ bố, mẹ, ông bà, anh, chị, chú, bác … )
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
Duy Việt Nam tuế thứ …… ngày …… tháng …… năm ……
Tiến chủ : Họ và tên ………….
Sinh quán : …………
Trú quán : …………
Toàn gia quyến cùng nhất tâm cúi lạy
Thành hoàng bản thổ đại vương
Đông trù tư mệnh táo chủ thần quân, long mạch chính thần.
Chắp tay vái trước bàn thờ,
Kính dâng lễ bạc, hương hoa đủ màu.
Tam sinh phẩm vật trầu cau
Long thành tâm nguyện thỉnh cầu gia tiên
Cao tằng Tổ khảo đôi bên
Cao tằng tổ tỷ dưới trên từng người
Cô di tỷ muội kính mời
Thúc bá huynh đệ qua đời đã lâu
Ở đời có trước có sau
Nay nghe con cháu thỉnh cầu về đây
Âm dương đoàn tụ sum vầy
Lai lâm hiến hưởng từ nay phù trì
Điều lành mang đến, điều dữ mang đi
Cháu con mạnh khoẻ có đi có về
Làm ăn may mắn mọi bề
Gia đình yên ấm thuận hoà an khang
CẨN CÁO
Cung thỉnh vong linh (người chết)
Page 9 of 22


Họ tên: …………
Tạ thế ngày …… tháng …… năm ……
Phần mộ ký táng tại …… xóm …… xã …… huyện …… tỉnh ……
Nay nhân ngày huý nhật
Chứng minh công đức
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
7. KHẤN CÚNG RẰM THÁNG 7 (TRONG NHÀ)
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
Tín chủ con tên là ……
Vợ chồng con, con trai, con gái
Ở tại số nhà …… đường …… phường …… thành phố …… tỉnh ……
Nay nhân ngày xá tội vong nhân
Cúi xin thổ địa thần linh xứ nhà
Ngồi cao – xét rộng – trông xa
Cho các vong linh trong họ được và nhà tự nhiên
Tam sinh lễ vật dâng lên
Cao Tằng Tổ Khảo – Cao Tằng Tổ Tỷ hai bên thuận hoà
Hiền Tỉ – Hiền Khảo (mẹ cha)
Côn di, tỷ muội, cùng là đệ huynh
Kể cả hữu vị không thành kiếp nhân
Cùng về hiến hưởng cơm canh
Đăng trà quả thực lòng thành nén hương
Áo quần vải lụa kim ngân
Tiện ngay xá tội vong nhân được về
Trần gian tâm niệm một bề
Cúi xin tiên tổ phù trì cháu con
Toàn gia mạnh khoẻ an khang
Duyên sinh phúc lộc ăn làm gặp may
Những điều vạ gió tai bay
Quý nhân che chở hàng ngày bình yên
Biết ơn trời Phật Gia tiên
Cháu con có đức gia tiên thuận hoà
Có cành – có quả – có hoa
Âm dương trọn vẹn, một nhà yên vui
Page 10 of 22


Nam mô A di đà Phật
{ Khấn 3 lần xong đốt vàng tiền, quần áo
(chia thành nhiều dòng hoặc ghi tên tuổi từng vong linh cụ -ông-bà – bố – mẹ – anh –
em v.v.. rồi khấn. }
Con xin thiêu hoá kim ngân
Vải lụa quần áo
Thỉnh đều mọi phần
Kính cáo tôn thần
Rước tiễn vọng linh lại về âm giới.
8. KHẤN CÚNG CHÚNG SINH (NGOÀI TRỜI)
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
Con lạy Đức Phật Di Đà
Con lạy Đức phật Thích Ca giáng trần
Con lạy Bồ Tát Quan Âm
Con lạy Táo phủ thần quân chính thần
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
Âm cung mở cửa ngục ra
Vong linh không cửa không nhà bơ vơ
Đại Thánh -Khảo giáo – A nan Đà Tôn giả nam mô
Kiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây, xó chợ, đầu đường
Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng – che làn heo may
Cô hồn nam bắc đông tây
Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
Dù rằng chết uổng, chết oan
Chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu
Chết tai nạn – chết ốm đau
Chết đâm, chết chém, chết đánh nhau tiền tình
Chết vì bom đạn, chết đao binh
Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi
Page 11 of 22


Chết vì sét đánh giữa trời
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng một lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng, hài hoà gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tiến chủ thiêu hoá kim ngân
Cùng với áo quần đã được phân chia
Kính cáo tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là: …………
Vợ: ………… Chồng: …………
Con trai: …… Con gái: ……
Ngụ tại số nhà …… đường ……
Phường …… thành phố …… tỉnh ……
Nam mô A di đà Phật
{ Khi đốt vàng tiền quần áo đứng vãi gạo muối ra 5 phương 4 hướng. }

9. KHẤN CÚNG 23 THÁNG CHẠP
(Ông táo về trời)
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
Nay nhân ngày 23 tháng chạp
Lòng chúng con dào dạt mênh mông
Toàn gia quyến dốc một lòng
Page 12 of 22


Sắm lễ mọn dâng lên linh toạ
Đã nhất tâm một lòng một dạ
Thắp hương thơm lễ tạ chư thần
Đông trù tư mệnh. Táo phủ thần quân
Ngài là chủ ngụ tại chư thần xét soi
Người trần phạm tục phạm sai
Cúi xin nhận lỗi các ngài gia ân
Ban lộc, ban phước, ban phần
Công bằng hợp lý mười phân vẹn mười
Hôm nay ngài sắp về trời
Lòng con tâm niệm vài lời cầu xin
Cầu cho trăm họ bình yên
Cầu cho gia sự ấm êm thuận hoà
Xanh như lá, đẹp như hoa
Bước sang xuân mới trẻ già yên vui
Họ tên …… số nhà …… đường phố
Cùng nhất tâm cẩn cáo
Nam mô A di đà Phật
{ Khấn xong ba lần rồi đốt vàng, nếu cúng cá chép sống thì đem thả ra sông }

10. KHẤN CÚNG SAO (Ngoài trời)
{ Sau khi nghi lễ xong kẹp một nén hương vái bốn phương trời, rồi quay về hướng
cúng sao }
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Con lạy Đương niên thiên quan ……
Đệ tử con tên là …… tuổi ……
Ngụ tại số nhà …… đường ……
Phường …… thành phố …… tỉnh ……
Năm nay gặp sao chiếu mệnh …… Hạn thấu ……
Thành tâm thiết lễ
Giải hạn nhân tình
Page 13 of 22


Lòng thành cúi lạy
Trung thiên tỉnh chủ
Bắc cự tử vi
Đại đế Ngọc bệ hạ
Giáng trần soi xét
Cầu cha mẹ khương tinh trường thọ
Phật thánh hiền phù hộ cháu con
Trong nhà đều hạnh phúc đăng long
Lớn nhỏ thảy đều hoan lạc
Nguyện tinh quân hạn thần chiếu tạc
Giải hạn – Bệnh tật – Trừ thanh
Dứt tà hung – khiến gặp điều lành
Hô đệ tự lòng thành khấn tấu
- Nam mô A di đà Phật (3 lần)
- Nam mô thiên tai giáng cát trường Bồ Tát (13 lần)
- Nam mô chủ tinh quân chủ hạn thần (21 lần)

11. KHẤN CẦU DUYÊN
Con lạy bà Nguyệt ông Tơ
Con lạy Hoàng Bảy, Hoàng Bơ, Hoàng Mười
Tuổi con nay đã cao rồi
Mà không tìm được một người kết duyên.
Tâm tư mang nặng ưu phiền
Lòng con buồn tủi triền miên tháng ngày.
Con lại lầm lỗi chi đây
Cúi xin Nguyệt Lão từ đây độ trì
Tơ hồng lưỡng tính xương kỳ
Quế loan cầm sắt yến đi khan thường
Thiên Tiên Nguyệt Lão rủ thương
Rất công, chính trực chẳng thương bên nào
Có gương ngọc kính soi vào
Tơ hồng giao kết lẽ nào lẻ loi
Trước theo nhạn cá rong chơi
Page 14 of 22


Sau là phận định lứa đôi hợp hoà
Có cây, có quả, có hoa
Mong được duyên đẹp một nhà sống chung
Trăm ngàn lạy đức Tiên Ông
Tơ hồng Nguyệt Lão rủ lòng xét soi
Cho con có lứa có đôi
Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian.

12. KHẤN TƠ HỒNG
(Khi cưới vợ hoặc chồng)
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Kính lạy:
- Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần
- Ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa
- Ngài Bản gia Táo quân cùng các chư vị Tôn thần.
- Tổ tiên và các chư vị hương linh nội, ngoại
Hôm nay là ngày: ...... tháng ..... năm .........................
Tín chủ chúng con là: .................................................
Ngụ tại: .......................................................................
Con trai (hoặc con gái của tín chủ) là: ........................
Năm nay: ....... tuổi, kết duyên cùng: ............................
Người thôn: .............., xã ......................, huyện .............
Tỉnh: .................... Con của ông bà: ...............................
Nay thủ tục hôn lễ đã thành.
Xin sắm sửa: hương hoa, trà quả cùng lễ vật...........
Dâng lên trước án
Kính lạy:
- Trước Thần linh bản thổ
- Trước linh bài liệt vị Gia tiên
- Trước Phúc tổ di lai, Ông Tơ Bà Nguyệt.
Xin được giáng lâm, nạp thụ
Phù hộ cho các cháu:
Giai lão trăm năm, vững bền hai họ.
Nghi thất nghi gia, con cháu thịnh đạt.
Page 15 of 22


Cúi xin chư vị gia ân
Mọi sự hanh thông, cung trần bái thỉnh. Cẩn cáo !

13.KHẤN LỄ TẤT NIÊN
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần).
Kính lạy:
- Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế chí đức tôn thần.
- Ngài Kim niên hành binh, Công tào Phán quan.
- Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương
- Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa tôn thần.
- Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long mạch tôn thần.
- Các vị thần linh cai quản trong khu vực này.
Kính lạy: Hương linh cụ: ......................................
Hôm nay, ngày 30 tháng chạp năm .................... (âm lịch)
Chúng con là: ......................................................
Ngụ tại: ................................................................
Trước án toạ kính cẩn thưa trình:
Mùa đông sắp tàn, năm cùng tháng kiệt,
Xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.
Nay là ngày 30 Tết
Chúng con cùng toàn thể gia quyến
Sắm sanh phẩm vật hương hoa, trà tửu, cơm canh thịnh soạn
Sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa Tôn thần
Phụng hiểu Tổ tiên, truy niệm chư linh
Cúi xin chư vị Tôn thần, liệt vị Gia tiên
Bản xứ tiền hậu chư hương linh giáng lâm án toạ
Phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật
Phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già,
An ninh khang thái, tăng phúc tăng thọ,
Vạn sự hanh thông, sở cầu như ý.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo !
20

Page 16 of 22


14. KHẤN CÚNG GIAO THỪA (Ngoài trời)
Con nam mô a di đà phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương đất, Chư Phật mười phương.
Con lạy đương niên thiên quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . năm . . . . . . . . . . . . . .
Con lạy:
- Đông phương Thanh đế
- Tây phương Bạch đế
- Trung ương Huỳnh đế
- Nam phương Xích đế
- Bắc phương Hắc đế
Con lạy Đông trù tư mệnh, Táo phủ thần quân, Long mạch, Thổ thần. Cập thổ chư vị
thần tài mớ bái.
Tín chủ con tên là:
Chồng …… tuổi ……
Vợ ………… tuổi ……
Con trai …… tuổi ……
Con gái …… tuổi ……
Ngụ tại số nhà …… đường …… phường …… thành phố…..tỉnh . . . .
(Nếu ở quê thôn… xã ….huyện… tỉnh)
Lòng thành sắm lễ
Hương đăng hoa quả
Tiền vàng cánh sớ
Nhân ngày:
Phút thiêng liêng giao thừa đã tới
Pháo vang lừng đón buổi đầu xuân
Cầu mong vạn tượng canh tân
Tam dương khang thái, cung trần lễ nghi
Nguyện tôn thần phù trì bảo hộ
Cầu anh linh tiên tổ lưu ân
Ban cho con cháu hạ trần
Anh linh khang khái, muôn phần tốt tươi
Thiều quang chiếu dọi sáng ngời
Page 17 of 22


Đầu năm chí cuối mọi người đều an
Có được sức khoẻ lâu bền
Tu tâm tích đức để lên danh phần
Bốn mùa thu, hạ, đông, xuân
Làm ăn phú quý bớt phần nguy nan
Những điều tai vạ trái ngang
Ơn trời phù hộ tiêu tan tức thì
Điều lành mang đến, điều dữ mang đi
Chúng con sám hối bù trì cho con
Một lòng theo đạo sắc son
Sống trên dương thế con còn tu tâm.
Nam mô A di đà Phật
{ Khấn 3 lần rồi đốt vàng tiền }
Tham khảo:
HỘI NGỦ LÔI
cẩn thỉnh đông phương thanh đế mộc thần
cẩn thỉnh tây phương bạch đế kim thần
cẩn thỉnh trung ương huỳnh đế thổ thần
cẩn thỉnh nam phương xích đế hỏa thần
cẩn thỉnh bắc phương hắc đế thủy thần
lai trợ châm phù, án châm phù, thần chức chưởng thủy hà tự hồng mông thế giới, bao
la do tạo tác, thích thiên vấn thủy, trương định kỷ thông thiên lý, triệt đẩu tinh quân, hiện
nhản song song, chuyển xuân hạ thu đông, thần triệu tà sát quỷ, án linh linh thanh tịnh tá
ha,
15. KHẤN CÚNG GIAO THỪA (Trong nhà, bàn thờ ông bà)
Nam mô A di đà Phật (3 lần)
Trước bàn thờ gia tiên tiền tổ
Nhờ thổ công thổ địa trong ngoài
Nay theo quy luật lâu dài
Đông qua Xuân lại tái lai trở về
Lòng con cháu một bề tưởng niệm
Cùng cung thỉnh ông bà nội ngoại
Page 18 of 22


Tam tứ đại tổ tiên
Lễ nghi vật phẩm vàng tiền
Hương đăng hoa quả dâng lên lòng thành
Chắp tay thỉnh cáo tiên linh
Cùng về hiến hưởng gia đình vui xuân
Cúi xin bày tỏ lòng trần
Cúi xin tai ương linh phù trì
Điều lành mang đến, điều dữ mang đi
Gia đình yên ấm mọi bề an khang
Đầu năm chí cuối bình an
Có tài có lộc ơn ban phước đầy
Lòng con tu niệm từ đây
Cây kia có cội, suối kia có nguồn
Một lòng theo đạo sắc son
Sống trên đương thế con còn tu tâm
Nam mô A di đà Phật (3 lần)

16.KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ SÁNG MÙNG 1 TẾT
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần)
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
- Trời, Phật, Hoàng Thiên Hậu Thổ.
- Chư vị Tôn Thần.
Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân, giải trừ
gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm
nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tết, chốn chốn tường trình.
Tín chủ con là: ................................
Ngụ tại: ..............................................
Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng
Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn
trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức càm
thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho
chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn
Page 19 of 22


Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá
quá trừ tai. Đầu năm chí giửa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo!

17. KHẤN CÚNG HOÁ VÀNG (HẾT TẾT)
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần)
Nay nhân ngày lành tháng tốt
Ngày tốt tháng lành
Hoa nở trên cành
Đã sang xuân mới
Tiết xuân đã vợi
Lễ tạ kính trình
Rước tiễn vong linh
Lại về âm giới
Toàn gia mong đợi
Lưu phúc lưu ân
Kinh cáo tôn thần
Phù trì phù hộ
Dương cờ âm mộ
Mọi chỗ tốt lành
Con cháu an ninh
Vận hành khang khái
Lòng thành cúng vái
Thiêu hóa kim ngân
Thỉnh đều mọi phần
Chứng minh công đức.

18. KHẤN RẰM THÁNG GIÊNG
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần)
Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm …………….
Page 20 of 22


Chúng con là: ............................
Nhân dịp tiết Nguyên Tiêu,
Chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, dâng lên trước án.
Chúng con kính mời:
- Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương.
- Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa.
- Ngài Bản gia Táo Quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.
Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời Gia tiên nội, ngoại trong họ,
Cúi xin thương xót con cháu, giáng về linh sàng chứng giám tâm thành, hưởng thụ lễ
vật.
Phù hộ, độ trì cho toàn gia an ninh, khang thái,
Sức khỏe dồi dào, bốn mùa tai qua nạn khỏi.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo!

19. KHẤN CÚNG ĐỊA MẪU
Lễ vật:
6 chén nước, 6 cây nến nhỏ, 1 đĩa hoa, 5 nén hương (ngoài trời)
Vào các ngày mồng 8, 18, 23 hàng tháng
Nam mô A di đà Phật (vái 9 cái)
Hoa hương – đuốc thành tâm kính mẫu
Gió thơm lành – nhẹ thổi mười phương chúng đàn
Thủa xưa Mẫu ngự chim loan
Mẫu nhìn được khắp trần gian khổ sầu
Đàn con vất vả khổ đau
Đao binh chiến trận – nghèo giàu phân chia
Nguồn thương, sầu đọng đêm khuya
Ruột mềm, dạ héo, Mẫu chưa hài lòng?
Nay cũng vậy – không trung Mẫu ngự
Soi xuống Trần lắm sự éo le
Luân thường đạo lý, lễ nghi
Page 21 of 22


Lời hay ý đẹp mất đi phần nhiều
Mẫu vẫn thường sớm chiều bút thảo
Lời châu vàng – chỉ bảo cho hay
“Tu tâm ăn ở thẳng ngay
Gieo mầm nhân đức nở cây hiền lành
Vận dân bá tính thanh bình
Hãy nghe lời Mẫu lòng thành chứng minh
Nam mô vô thượng dưỡng sinh
Hư không địa mẫu chân kinh bảo toàn”
Nam mô A di đà Phật (9 vái)

20. PHỤ LỤC: 12 VỊ QUAN ĐƯƠNG NIÊN HÀNH KHIỂN
Năm Tý: Chu Vương Hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.
Năm Sửu: Triệu Vương Hành khiển, Tam thập lục phương hành binh chi thần, Khúc
Tào phán quan.
Năm Dần: Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tào phán quan.
Năm Mão: Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh chi thần, Liễu Tào phán quan.
Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hỏa Tinh chi thần, Biểu Tào phán quan.
Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hải chi thần, Hứa Tào phán quan.
Năm Ngọ : Tần Vương Hành khiển, Thiên Hao chi thần, Nhân Tào phán quan.
Năm Mùi: Tống Vương Hành khiển , Ngũ Đạo chi thần, Lâm Tào phán quan.
Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu chi thần, Tống Tào phán quan.
Năm Dậu : Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cựu Tào phán quan.
Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá chi thần, Thành Tào phán quan.
Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phán quan.

Page 22 of 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×