Tải bản đầy đủ

slide bài dự thi GVDG cấp thành phố HN môn học vần iu, êu mới khối 1


Đọc:
au - âu
Chào Mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.
i
ê
Chú ý: iu - ui

u


líu lo
chịu khó

cây nêu
kêu gọicây nêu


Luyện viết

iu - êu – lưỡi rìu – cái phễu


Lớp 1A
KÝnh chµo vµ kÝnh chóc søc
kháe
thÇy c« gi¸o .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×