Tải bản đầy đủ

MO HINH TRIEN KHAI CRM

MÔ HÌNH

Mô HìnhTriển khai

http://longphat.com.vn


MÔ HÌNH

Internet: Dùng CRM bất kì đâu miễn là có kết nối Internet.

http://longphat.com.vn


MÔ HÌNH

Local (Cục bộ): Dùng CRM ở trong phạm vi văn phòng cty.

http://longphat.com.vnTHE END

LONG PHAT Co., LTD
169B Thích Quảng Đức, P4, Phú Nhuận, Tp.HCM

http://longphat.com.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×