Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT về NGHIÊN cứu MARKETING i

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING I. Mục tiêu chương
I Mục tiêu của chương nhằm trình bày tổng quát nhất các khái niệm nghiên cứu
marketing, lợi ích của nghiên cứu marketing, phân loại các nghiên cứu và tìm hiểu
các bước thực hiện nghiên cứu marketing. Sau khi học xong chương này, sinh viên
cũng biết các nội dung của bản kế hoạch nghiên cứu marketing (đề xuất nghiên
cứu) II. Nội dung chương 1. Khái niệm và vai trò của nghiên cứu Marketing 2.
Phân loại nghiên cứu Marketing 3. Hệ thống thông tin Marketing 4. Người thực
hiện và người sử dụng kết quả NC 5. Quy trình nghiên cứu Marketing 6. Kế hoạch
nghiên cứu Marketing III. Nội dung chi tiết 1.1 Khái niệm và vai trò của nghiên
cứu Marketing 3.1.1 Khái niệm Là một nhà quản trị marketing, các câu hỏi thường
được đặt ra như: doanh số sản phẩm, dịch vụ của công ty mình hàng năm tăng hay
giảm; các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi của công ty đạt hiệu quả thế nào; sản
phẩm và dịch vụ của công ty có khác biệt ra sao so với đối thủ cạnh tranh hay
khách hàng có hài lòng hay không khi sử dụng sản phẩm của công ty? Trong
trường hợp khác, doanh nghiệp đứng trước một vấn đề cần phải đối phó như doanh
số trong quý đột nhiên sụt giảm hoặc công ty đã nghiên cứu ra một sản phẩm mới
và đang cân nhắc có Bài giảng Nghiên cứu Marketing Dư Thị Chung 7 nên tung
sản phẩm đó ra thị trường hay không, quyết định tăng giá sản phẩm cũ hay đưa ra
một quyết định về thay đổi bao bì sản phẩm…vv Trong các hoạt động tiếp thị của
mình, các nhà quản trị luôn cố gắng hướng tới tới việc thỏa mãn nhu cầu của khách
hàng thông qua các hoạt động tiếp thị. Chìa khóa để đạt được mục tiêu đó là các

nhà quản trị phải hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng cũng như môi trường kinh
doanh của doanh nghiệp. Một trong những cách thức để tìm hiểu, phát hiện ra nhu
cầu của khách hàng đó là tiến hành nghiên cứu marketing. Có nhiều định nghĩa
khác nhau về nghiên cứu marketing. Theo Philip Kotler, nghiên cứu marketing là
một nỗ lực có hệ thống nhằm thiết kế, thu thập, phân tích và báo cáo số liệu các số
liệu và các khám phá liên quan đến một tình huống đặc biệt mà công ty đang phải
đối phó. “ Nghiên cứu marketing là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích và diễn
giải một cách có hệ thống và khoa học các dữ liệu về các vấn đề liên quan đến các
hoạt động marketing về hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng ” (Theo Hiệp hội Marketing
Hoa Kỳ) Một định nghĩa khác về nghiên cứu marketing được phát biểu như sau:
nghiên cứu marketing như là một thành viên liên tục tham dự vào tất cả các lĩnh
vực của tiếp thị, cung cấp các thông tin kịp thời và chính xác về các vấn đề tiếp thị
đặc thù và tổng quát, xem xét kinh nghiệm quá khứ, tình huống hiện tại và tương
lai có thể xảy đến nhằm giúp các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định đúng


đắn. Vậy từ các định nghĩa trên, ta có thể hiểu nghiên cứu marketing là một hoat
động có hệ thống và mang tính khách quan nhằm thu thập và phân tích, diễn giải
các dữ dữ liệu để từ đó cung cấp các thông tin có ý nghĩa và làm cơ sở cho các nhà
quản trị ra quyết định về các vấn đề tiếp thị. Ngày nay, nghiên cứu marketing có
vai trò quan trọng và là một bộ phận không thể tách rời với các bộ phận khác của
Bài giảng Nghiên cứu Marketing Dư Thị Chung 8 doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×