Tải bản đầy đủ

BM01CN DN kiem HD mo TK tieng viet the su update 08032018

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÍ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH THẺ SINH VIÊN LIÊN KẾT

Ảnh 3x4

(Hợp đồng này là hợp đồng mở thẻ liên kết sinh viên đồng thời là hợp đồng đăng ký thông tin
khách hàng và dịch vụ tài khoản của ngân hàng BIDV).
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
Số HĐ ………………………………….
THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG
(Thông tin dấu (*) là bắt buộc đối với trường hợp khách hàng đã có hồ sơ thông tin tại Ngân hàng)
C.Ngành: …….…..  CH  BSNT  NCS
Họ và tên* …………………………………………………………………
 Khác:…
Ngày sinh*………………………………………………………………
Người cư trú
 Có
 Không
Quốc tịch ………………………………………………………
Nơi sinh:……….. Mã số thuế:…………….
Giới tính

 Nam
 Nữ
Nghề nghiệp
 CMND/Thẻ căn cước công dân Hộ chiếu
 CMSQQĐNDVN
 Đang đi học
 Hưu trí
Số*……………… Ngày cấp* …………….……..Nơi cấp* …………….
 Không đi làm
 Đang đi làm
Thị thực nhập cảnh …………………………………………………………
 Tự doanh
 Khác
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài …………………………………………………
…………………
Địa chỉ cư trú tại Việt Nam: ……………………………………………
Ngành nghề
Địa chỉ liên hệ * ……………………………………………………
 Xây dựng
Tài chính/Ngân hàng
Email ……………………………………………
 Bất động sản  May mặc
Điện thoại di động* ………………………………………………………
 Viễn thông
 Khác ……..
Điện thoại cố định ………………………………………………
……………..
Nội dung khác ………………………………………………
Tên cơ quan/ trường học ………………………

KÊ KHAI THUẾ THEO LUẬT MỸ
 Đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ (Cần có mẫu đơn W9 khai mã số thuế và chứng nhận của đối tượng Mỹ)
 Không phải đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ nhưng có một trong những dấu hiệu Mỹ (Cần có mẫu đơn W8BEN xác nhận tình trạng nước ngoài của cá nhân) **
 Không phải hai đối tượng trên
(**) Những dấu hiệu Mỹ theo quy định của FATCA bao gồm: Có thẻ xanh tại Mỹ, nơi sinh tại Mỹ, địa chỉ thường trú tại Mỹ, số điện thoại Mỹ, địa chỉ
nhờ nhận thư hoặc lưu thư ở Mỹ, yêu cầu thanh toán định kỳ đến một tài khoản tại Mỹ, ủy quyền cho cá nhân có địa chỉ tại Mỹ
TÔI ĐỀ NGHỊ BIDV CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU ĐÂY
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
 Tiền gửi thanh toán  Kinh doanh chứng khoán
Loại tiền


 VND
 USD

 Khác…………………………………….
 Khác …………………………………………

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ – GÓI CƠ BẢN
 Cho TK mở tại đề nghị này

 Cho TK số ……………………

Internet Banking:
 BIDV Online
Số ĐT nhận mã xác thực giao dịch (OTP)
……………………………………………...
Mật khẩu mặc định: .................................................................
Quy tắc đặt mật khẩu: Dài từ 8-16 ký tự, gồm ít nhất 1 ký tự số và 1 ký tự chữ (chữ hoa hoặc
chữ thường). Quy tắc này có thể thay đổi theo chính sách bảo mật của ngân hàng trong từng
thời kỳ.
TK thanh toán trực tuyến:……………………………..
Số thẻ Ghi Nợ nội địa………………………………………………
Ghi chú:
- SĐT nhận OTP có thể sử dụng chung cho các dịch vụ BIDV Online, BIDV Smart Banking

Mobile Banking
 Gửi/nhận tin nhắn Ngân hàng (BSMS)
Số ĐT khác ……………………….
 BIDV Smart Banking
SĐT làm tên đăng nhập
…………………………………………...
SĐT nhận OTP …………………………………
 Nạp tiền điện tử (VnTopup)
 BIDV Bankplus (Số điện thoại thuê bao Viettel)


-Mật khẩu mặc định: là mật khẩu khách hàng mong muốn theo quy tắc đặt mật khẩu của
hệ thống BIDV Online. Đây là mật khẩu lần đầu, đề nghị Khách hàng đổi mật khẩu ngay
khi nhận tên đăng nhập và mật khẩu.
 Đăng ký nhận tên đăng nhập/mật khẩu qua email/tổng đài
 THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ
Nhà cung cấp/dịch vụ

Mã Sinh viên

Họ và Tên

Số Tài khoản

Ngày bắt đầu thanh toán

Trường Đại học Y Hà Nội
DỊCH VỤ THẺ
Tên in trên thẻ

Thẻ ghi nợ nội địa

Tối đa 26 ký tự in hoa đối với thẻ ghi nợ nội địa hoặc 21 ký tự in hoa đối với thẻ ghi nợ quốc tế, kể cả khoảng trắng

Harmony

 Kim

 eTrans

 Moving

Hình thức phát hành
Học vấn
Thẻ ghi nợ quốc tế
 Master Ready
 Thẻ khác

Tiểu học

 Mộc

 Thủy

 Hỏa

 Thổ

 Thẻ khác: Thẻ liên kết sinh viên (thẻ SU)
 Phát hành nhanh
Trung học

 Phát hành thường

Đại học/ tương đương

 Sau đại học

Họ và tên mẹ/Tên trường tiểu học đầu tiên………………………………………………….………..
Tổng thu nhập/tháng:……………...…VND

 Độc thân  Kết hôn  Khác:…………………..

…………………... Đăng ký giao dịch trên Internet
 Thẻ chính
 Thẻ phụ 1
Địa chỉ nhận thông báo và/hoặc sao kê
 Email
 Địa chỉ liên hệ
 Tài khoản Chính liên kết đến thẻ ………………………………………………
 Các tài khoản Phụ liên kết đến thẻ …………………………………………………………
 Nội dung khác ……………………………………………
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN, THÔNG BÁO TỪ BIDV

 Thẻ phụ 2
 Địa chỉ thường trú

1. Tôi ĐĂNG KÝ nhận các thông tin quảng cáo thương mại và các thông tin khác theo quy định của Pháp luật và của BIDV qua các
kênh SMS, Email, điện thoại…
2.  Đăng ký KHÔNG nhận thông tin, thông báo từ BIDV.
1. Tôi cam đoan rằng mọi thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi đồng ý rằng Ngân hàng có thể sử dụng số điện thoại,
email và các thông tin cá nhân khác của tôi đã cung cấp ở trên để xác thực nhân thân của tôi khi tôi đăng ký sử dụng các dịch vụ
Ngân hàng qua các kênh giao dịch trực tuyến. Tôi cam kết sẽ thông báo cho BIDV trong vòng 30 ngày kể từ khi tôi có phát sinh thay
đổi thông tin. Tôi đồng ý và xác nhận chữ ký và ghi rõ họ tên của Tôi tại đề nghị này là chữ ký mẫu cho các giao dịch tài khoản của
Tôi tại BIDV.
2. Tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản, điều kiện chung về mở và sử dụng tài khoản cũng như
các dịch vụ đăng ký ở trên (đính kèm Hợp đồng này). Bên cạnh các phương thức thông báo do ngân hàng gửi đến, Tôi chịu trách
nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản nói trên được sửa đổi theo từng thời kỳ trên website http://bidv.com.vn.
3. Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo quy định của BIDV và quy định của pháp luật có liên quan.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ - CHỮ KÝ MẪU (***)
……….., ngày …… tháng ….… năm 201…

Chữ ký 1

Chữ ký 2

(ghi rõ họ tên)

(ghi rõ họ tên)


(***) Trường hợp khách hàng chưa đăng ký chữ ký mẫu tại ngân hàng hoặc đã đăng ký nhưng đề nghị thay đổi mẫu chữ ký, khách
hàng ký tại hai ô Chữ ký 1 và Chữ ký 2 ( hai chữ ký giống nhau). Trường hợp khách hàng đã đăng ký chữ ký mẫu tại ngân hàng và
không thay đổi mẫu chữ ký; trường hợp khách hàng là người đại diện ký thay chủ tài khoản, khách hàng ký tại ô Chữ ký 2.

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
 BIDV đồng ý với những thông tin đăng ký mở và sử dụng dịch vụ tài khoản của khách hàng tại BIDV
Đại diện của Ngân hàng

Bộ phận

Cán bộ thực hiện

Kiểm soát

Số CIF:……………………………
Số tài khoản:…………………
Loại tiền:…………………
Số thẻ:………………
Số CIF của người ĐD: …………
CB giới thiệu: ……………………
Ngày hiệu lực:…./…/…………

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT SINH VIÊN
1. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG
- Kê khai theo thông tin chính xác với giấy tờ tùy thân cung cấp cho ngân hàng: Học viên đính kèm
theo hồ sơ phát hành thẻ là CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu, chứng minh sỹ quan… thì khai thông tin
theo giấy tờ đính kèm.
- Chuyên ngành: Khai chuyên ngành dự thi, tích vào chương trình đào tạo tương ứng: Bác sỹ nội trú,
cao học, nghiên cứu sinh…
2. KÊ KHAI THUẾ THEO LUẬT MỸ
- Khai báo tình trạng có thu nhập từ Mỹ và trạng thái chịu thuế Mỹ. Trường hợp học viên không có thu nhập
từ Mỹ tích vào ô “ Không phải hai đối tượng trên”
3. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ – GÓI CƠ BẢN
Dành cho các học viên muốn sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV, cụ thể:
- BIDV Online: Là dịch vụ internet banking phục vụ nhu cầu chuyển tiền online, theo dõi số dư tài
khoản, gửi tiết kiệm online… qua website bidv.com.vn.
- Gửi/nhận tin nhắn Ngân hàng (BSMS): là dịch vụ ngân hàng nhắn tin vào số điện thoại đăng ký của học
viên khi tài khoản học viên phát sinh nợ (bị trừ tiền) và phát sinh có (được cộng tiền).
- BIDV Smart Banking: Là dịch vụ chuyển tiền online, theo dõi số dư tài khoản, gửi tiết kiệm online,
mua vé máy bay online, tìm cây ATM BIDV gần nhất… qua phần mềm BIDV SmartBanking.
- Nạp tiền điện tử (VnTopup): Là dịch vụ nạp tiền điện thoại cho thuê bao Mobifone, Vinaphone.
- BIDV Bankplus: Là dịch vụ nạp tiền điện thoại cho thuê bao Viettel.
4. THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ
- Dịch vụ thu học phí tự động từ tài khoản BIDV: Đến kỳ thanh toán học phí, học viên chỉ cần nộp
tiền vào tài khoản của mình tại tất cả các điểm giao dịch BIDV, BIDV căn cứ trên thông tin thu học
phí do Trường đại học Y Hà Nội cung cấp sẽ tự động trích nợ tài khoản học viên để thu học phí.
5. DỊCH VỤ THẺ
- Học viên khai báo thông tin để phát hành thẻ liên kết sinh viên
6. ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN, THÔNG BÁO TỪ BIDV
- Học viên có thể đăng ký nhận hoặc không nhận thông báo từ BIDV
7. CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ - CHỮ KÝ MẪU
- Trường hợp học viên chưa đăng ký chữ ký mẫu tại ngân hàng, học viên ký 2 chữ ký giống nhau tại
hai ô Chữ ký 1 và Chữ ký 2
- Trường hợp học viên đã đăng ký chữ ký mẫu tại ngân hàng và không thay đổi mẫu chữ ký; trường
hợp học viên là người đại diện ký thay chủ tài khoản, học viên ký tại ô Chữ ký 2.


- Dưới các chữ ký học viên ghi đầy đủ họ và tên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×