Tải bản đầy đủ

Nhóm 2 nghiệp vụ cho thuê tài chính

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
LỚP
: 35K7-PVĐ
NHÓM : NGUYỄN THỊ NHƯ MY
LÊ THỊ TƯỜNG VI
MINGKHAMSAVAT PHONPHET



BÀI BÁO CÁO
QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG I
CHỦ ĐỀ:

NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH


Khi thị trường tài chính Việt Nam chưa thật sự phát triển thì vấn đề về
vốn cho hoạt động kinh doanh luôn là một bài toán làm đau dầu các nhà
quản trị.
Thực tế cho thấy việc đổi mới công nghệ,máy móc thiết bị ở các doanh
nghiệp sản xuất là một đòi hỏi bức thiết trong bối cảnh hội nhập để nâng

cao chất lượng sản phẩm cũng như năng suất lao động,giảm chi phí, tăng
sức cạnh tranh trên thị trường. Phần lớn các trang của nhiều doanh nghiệp
đã lạc hậu từ 2-3 thế hệ so với các nước tiên tiến. Song muôn thuở nan giải
vẫn là câu hỏi: lấy vốn ở đâu? Hiện nay lượng vốn dài hạn đầu tư cho các
dự án này ở các doanh nghiệp Việt Nam là hết sức khiêm tốn. Kênh tài trợ
quen thuộc vẫn là đi vay ở các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên đối với
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp mới ra đời không có đủ tài
sản đảm bảo cũng như uy tín thì việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng
quả là khó khăn. Trong những trường hợp như vậy,đi thuê tài chính có thể
là một giải pháp tối ưu.
Vậy thật ra cho thuê tài chính có những ưu điểm gì mà trở thành một giải
pháp tối ưu của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh?
I KHÁI QUÁT VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH
1. Lịch sử hình thành
Người đàn ông dầu hoả J.Paul Getty, tỷ phú đầu tiên trên thế giới, đã phát
biểu "Mua làm tăng giá trị, cho thuê làm giảm giá trị". Ngày nay, hơn 30%


trong số những trang thiết bị được sử dụng ở Hoa Kỳ đều dưới dạng hợp
đồng cho thuê. Đây là hình thức hữu hiệu nhất để gia tăng mở rộng nguồn
tài chính trong cả nước. Hơn 80% các công ty- từ nhỏ mới thành lập cho
đến những công ty lớn trong danh sánh Forture 500- đã thuê từ vài hay tất
cả các thiết bị với tổng số giá trị hợp đồng thuê ban đầu gần $300 tỷ mỗi
năm.
Babylonia và Hy Lạp Cổ đại
Những hoạt động thuê đã có từ cách đây rất lâu, có thể tới 5000 năm
trước. Người ta đã tìm được những chứng cớ về sự tồn tại của một công ty
thuê khoảng năm 1800 trước Công nguyên ở Babylonia.
Những người Hy Lạp cổ là những người đầu tiên phát triển hình thức cho
thuê lại các khu mỏ và cho thuê nhà băng. Hợp đồng cho thuê nhà băng đầu
tiên được kí vào năm 370 trước CN cho các tài sản bao gồm tên của nhà
băng, các khoản cầm cố, các văn phòng và nhân viên.
Liên hiệp Anh
Một trong những điều luật đầu tiên nhắc tới thuê ở Liên hợp Anh là Đạo
luật xứ Wales được soạn thảo vào năm 1284. Đạo luật đã sử dụng những
điều luật về đất đai sẵn cỏ làm khung pháp lý cho việc thuê các tài sản như
các thiết bị nông nghiệp. Cùng với sự phát triển của hệ thống đường sắt vào
giữa thế kỷ 19, các doanh nghiệp nhỏ cũng đầu tư vốn vào các toa tàu chở
than và sau đó cho các công ty mỏ thuê lại. Các hợp đồng thuê thường cho
người thuê quyền được mua thiết bị sau khi hết thời hạn hợp đồng.


Hoa Kỳ
Cho thuê tài chính với những hình thức như hiện thời bắt nguồn từ Mỹ.
Công ty cho thuê đầu tiên của Mỹ được thành lập bởi Henry Shofeld vào
năm 1952. Công ty được thành lập để phục vụ ngành vận tải đường sắt.
Châu Âu cũng nhanh chóng xuất hiện những công ty cho thuê của mình vào
cuối những năm 1950 và đầu 1960.
Những thành tựu công nghệ khiến cho các doanh nghiệp có nhu cầu đổi
mới tài sản thường xuyên hơn. Đi thuê giúp cho các doanh nghiệp có được
tài sản với những điều khoản có lợi hơn là việc mua thiết bị.
Các thị trường mới nổi
Châu Á, Nam Mỹ và Châu Phi vẫn chưa phát triển hình thức cho thuê cho
tới tận những năm 1970 và 1980 và cho tới nay thuê tài chính đã là một
khái niệm phổ biến trên toàn cầu.
Việt Nam
Mặc dù công ty cho thuê tài chính đầu tiên được thành lập tại Việt nam
vào năm 1996 và hoạt động cho thuê tài chính cũng đã manh nha ở các


ngân hàng trước đó nhưng phải cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định
16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 thì hoạt động cho thuê tài chính ở Việt
nam mới thực sự hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
2. Khái niệm
Theo nghị định số 16/2001/NĐ-CP
Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc
cho thuê máy móc thiết bị,phương tiện vận chuyển và các động sản khác
trên cơ sở hợp đồng cho thuê.
Trong đó:
Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và
các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm quyền sở hữu đối với
các tài sản thuê trong suốt quá trình thuê.
Bên thuê được sử dụng tài sản thuê, thanh toán tiền thuê trong suốt thời
hạn thuê đã được hai bên thoả thuận và không được hủy bỏ hợp đồng thuê
trước hạn.
Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu, mua lại
hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã được hai bên thoả
thuận.
3. Đặc điểm
Cho thuê tài chính vừa là một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn, vừa
là một dạng cho thuê tài sản mà theo đó, tổ chức tín dụng cho khách hàng
quyền sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, với điều kiện
khách hàng phải trả tiền thuê. Tuy nhiên, không phải một giao dịch cho thuê
tài sản nào của tổ chức tín dụng cũng được coi là cho thuê tài chính. Xét về
mặt bản chất, giao dịch cho thuê tài chính có những đặc điểm nổi bật sau
đây:
Thứ nhất, cho thuê tài chính là phương thức cấp tín dụng mà đối
tượng là một tài sản cụ thể. Khác với các hình thức cấp tín dụng khác mà
theo đó, tổ chức tín dụng chuyển giao một khoản tiền, trong hình thức cấp
tín dụng cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng tiến hành cấp tín dụng bằng
cách chuyển giao cho khách hàng (bên thuê) một tài sản cụ thể (máy móc,
dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải hoặc động sản khác) để bên thuê
sử dụng trong một thời gian nhất định. Bên thuê có nghĩa vụ trả toàn bộ tiền
thuê theo thoả thuận. Tính chất thanh toán trọn vẹn của giao dịch cho thuê
tài chính cho thấy bản chất tín dụng của hoạt động này. Tổ chức tín dụng
được bảo đảm về khả năng hoàn trả của khách hàng đối với khoản tín dụng
đã chuyển giao thông qua quyền nhận tiền thuê. Cũng tương tự như pháp
luật một số quốc gia trên thế giới, pháp luật Việt Nam ghi nhận cho thuê tài
chính là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn, nhằm phù hợp với đặc
điểm của đối tượng cho thuê là những động sản có giá trị, thời gian cần thiết
để khấu hao thường từ một năm trở lên.


Thứ hai, cho thuê tài chính là hình thức cho thuê mà hầu hết các
quyền năng của chủ sở hữu (bên cho thuê) được chuyển giao cho bên
thuê. Khác với các hình thức thuê tài sản thông thường theo quy định của
pháp luật dân sự, trong hoạt động cho thuê tài chính, bên cho thuê thường
chỉ giữ quyền sở hữu “danh nghĩa” đối với tài sản cho thuê (quyền này cho
phép tổ chức tín dụng có thể thu hồi tài sản cho thuê nếu bên thuê vi phạm
hợp đồng), còn những quyền năng cụ thể đối với tài sản cho thuê được
chuyển giao hầu như hoàn toàn cho bên thuê. Điều này được lý giải bởi bản
chất tín dụng của hoạt động cho thuê tài chính: Tổ chức tín dụng chỉ quan
tâm đến khả năng thu hồi cả gốc và lãi của khoản tín dụng, còn việc sử
dụng khoản tín dụng được cấp là quyền của bên nhận tín dụng (bên thuê).
Đặc điểm này đã được Uỷ ban về chuẩn mực kế toán quốc tế ghi nhận:
“Cho thuê tài chính là loại cho thuê có khả năng dịch chuyển về cơ bản
tất cả những rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản”.
II SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ VAY THÔNG
THƯỜNG
Từ những điểm đặc biệt đã phân tích ở trên ta có thể rút ra những điểm khác
nhau của nghiệp vụ cho thuê tài chính với cho vay thông thường như sau:
Chỉ tiêu
Đối tượng

Thời hạn

Cho thuê tài chính
Các loại tài sản cụ thể như
là các loại máy móc thiết
bị,các loại phương tiện vân
chuyển và các động sản
khác..

Trung hoặc dài hạn (hạn cho
thuê một loại tài sản ít nhất
phải bằng 60% thời gian cần
thiết để khấu hao tài sản cho
thuê)
- Ít phức tạp (Nếu bạn cần
Mức độ phức có máy móc, thiết bị ngay
tạp khi làm lập tức, việc đi thuê sẽ được
hợp đồng
chấp thuận nhanh hơn nhiều
so với các khoản vay tín
dụng, và không cần nhiều
thủ tục giấy tờ phiền hà, các
yêu cầu về tín dụng cũng dễ
chịu hơn. Nhất là với các
doanh nghiệp đang ở giai
đoạn khởi đầu, việc thuê tài
chính sẽ dễ dàng hơn nhiều

Cho vay thông thường
Không phải là các tài sản cụ
thể
Ngoài trung hạn và dài hạn
thì còn bao gồm cả các hợp
đồng cho vay ngắn hạn

- Phức tạp hơn so với cho thuê
tài chính


so với việc đi vay ngân
hàng.)
- Không yêu cầu phải thế
chấp tài sản, các doanh
nghiệp khi thuê tài chính
không bị vướng thủ tục thế
chấp tài sản nếu phải vay
vốn ở các ngân hàng

Quyền hạn
của các bên
tham gia

- Trong hoạt động cho thuê
tài chính, bên cho thuê
thường chỉ giữ quyền sở hữu
“danh nghĩa” đối với tài sản
cho thuê (quyền này cho
phép tổ chức tín dụng có thể
thu hồi tài sản cho thuê nếu
bên thuê vi phạm hợp đồng),
còn những quyền năng cụ
thể đối với tài sản cho thuê
được chuyển giao hầu như
hoàn toàn cho bên thuê.
- Hợp đồng thuê tài sản gần
như kéo dài suốt vòng đời
hữu ích của nó và không thể
hủy ngang hoặc chỉ được
hủy ngang khi doanh nghiệp
đã bồi thường thỏa đáng cho
bên cho thuê thì gọi là thuê
tài chính

- Bắt buộc phải có tài sản thế
chấp, nếu không có tài sản
thế chấp thì cần phải có sự
bảo đảm hay bảo lãnh của 1
tổ chức uy tín
- Khác với cho thuê tài
chính,bên cho vay vẫn nắm
giữ quyền sỡ hữu đối với tài
sản cho vay.

- Hợp đồng cho vay thông
thường có thể hủy ngang theo
ý muốn chủ quan của các bên
tham gia

III. LỢI ÍCH CỦA NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

* Đối với bên cho thuê
Cho thuê tài chính là loại hình tín dụng ít rủi ro hơn so với cho vay
trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại.tại vì đối tượng cho thuê là
một tài sản cụ thể vì vậy tài sản này có mục đích sử dụng cụ thể nên mức độ
rủi ro không như cho vay
* Đối với bên đi thuê
Các doanh nghiệp thiếu vốn có thể lựa chọn giải pháp thuê tài chính,
thay vì mua phương tiện, máy móc thiết bị hay dây chuyền sản xuất để tiêt


kiệm vốn và ngoài ra còn được hưởng rất nhiều lợi ích liên quan đến nghiệp
vụ này. Một cách cụ thể:
- Thuê tài chính giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được với rất nhiều
loại tài sản từ những thiết bị văn phòng như máy photocopy, máy tính, đến
các phương tiện và các dây chuyền sản xuất hiện đại. Mặc dù thuê tài
chính không trực tiếp chuyển vốn cho bạn, nhưng hình thức này hoàn toàn
có thể giúp bạn giảm lượng tiền bạn cần để khởi sự hoặc mở rộng doanh
nghiệp.
- Thuê tài chính cũng giúp doanh nghiệp bắt kịp với công nghệ. Điều
này đặc biệt quan trọng nếu ngành kinh doanh của bạn phải dựa nhiều vào
các công nghệ tân tiến như thế hệ máy tính mới nhất, các công cụ truyền
thông, dây chuyền công nghệ mới hoặc các thiết bị khác. Nhiều hợp đồng
thuê ngắn hạn có thể sẽ tiết kiệm hơn là việc sau một hai năm lại mua
thiết bị mới.
- Nếu cần có máy móc, thiết bị ngay lập tức, việc đi thuê sẽ được chấp
thuận nhanh hơn nhiều so với các khoản vay tín dụng, và không cần nhiều
thủ tục giấy tờ phiền hà, các yêu cầu về tín dụng cũng dễ chịu hơn. Nhất
là với các doanh nghiệp đang ở giai đoạn khởi đầu, việc thuê tài chính sẽ
dễ dàng hơn nhiều so với việc đi vay ngân hàng.
- Cho thuê tài chính đặc biệt có lợi với những doanh nghiệp có ý định
giữ lại tài sản sau khi hết thời hạn thuê vì doanh nghiệp được quyền ưu
tiên mua lại tài sản với giá trị danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài
sản tại thời điểm mua lại
- Ngoài ra nếu doanh nghiệp đã lỡ đầu tư mua tài sản mà thiếu vốn lưu

động thì vẫn lại có thể bán cho công ty cho thuê tài chính và sau đó công
ty sẽ cho doanh nghiệp thuê lại. Như vậy doanh nghiệp vừa có vốn lưu
động cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn được sử dụng tài sản.
- Bên cạnh đó một ưu điểm vô cùng quan trọng nữa của hình thức cho
thuê tài chính đó là lợi ích được hưởng từ tấm chắn thuế. Tài sản cho thuê
tài chính vẫn thuộc quyền sở hữu của bên cho thuê nên bên cho thuê được
phép khấu hao tài sản đó, làm giảm thuế thu nhập phải nộp. Mặt khác, bên
đi thuê phải trả chi phí thuê, chi phí đó được khấu trừ trước thuế nên cũng
làm giảm thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp. Như vậy cả hai doanh
nghiệp đều nhận được lợi ích từ tấm chắn thuế.
VI. PHÂN LOẠI CHO THUÊ TÀI CHÍNH


Cho thuê tài chính được phân thành nhiều loại tùy theo các phương thức
khác nhau. Một số tài liệu phân loại cho thuê tài chính dựa theo nguồn gốc
sở hữu hoặc nguồn gốc tài chính của tài sản thuê mà theo đó, cho thuê tài
chính bao gồm: Cho thuê đơn giản, cho thuê hợp vốn, cho thuê bắc cầu,
bán và cho thuê lại v.v
Để làm nổi bật bản chất tín dụng, hoạt động cho thuê tài chính có thể
được phân loại như sau:
- Cho thuê tài chính không hoàn lại tài sản thuê là phương thức cho
thuê tài chính mà theo đó, bên thuê có quyền sở hữu tài sản thuê khi chấm
dứt hợp đồng thuê. Khi kết thúc hợp đồng, bên cho thuê có nghĩa vụ tiến
hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển giao quyền sở hữu cho bên
thuê. Đối với phương thức này, số tiền thuê thường không thấp hơn giá trị
tài sản thuê tại thời điểm giao kết hợp đồng và khi chuyển giao quyền sở
hữu, bên thuê chỉ phải thanh toán theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực
của tài sản tại thời điểm chuyển giao.
- Cho thuê tài chính có hoàn lại tài sản thuê là phương thức cho thuê
tài sản mà theo đó, tài sản thuê không đương nhiên được chuyển giao quyền
sở hữu khi chấm dứt hợp đồng thuê. Với phương thức cho thuê này, số tiền
thuê có thể thấp hơn giá trị của tài sản tại thời điểm thuê. Khi kết thúc hợp
đồng thuê, bên thuê có quyền thuê tiếp hoặc mua lại tài sản thuê. Giá
chuyển nhượng (nếu có) sẽ được các bên thương lượng dựa trên giá trị còn
lại của tài sản thuê.
Ngoài ra còn có thể phân theo các tiêu chí
Các loại cho thuê tài chính cơ bản:
 Cho thuê tài chính 2 bên: tài sản cho thuê thuộc quyền sỡ hữu của bên
cho thuê
 Cho thuê tài chính 3 bên: bên cho thuê chỉ mua tài sản theo yêu cầu của
bên thuê từ các nhà cung cấp và đã được thỏa thuận theo hợp đồng thuê
Các loại cho thuê tài chính đặc biệt


Tái cho thuê: Công ty cho thuê tài chính sẽ mua tài sản của doanh
nghiệp,trả cho doanh nghiệp một khoản tiền mặt rồi sau đó cho doanh
nghiệp thuê lại
 Cho thuê hợp tác:công ty cho thuê tài chính hợp tác với một hoặc một số
bên cho vay để cùng tài bên cho thuê ,bên đi thuê thứ nhất cho bên đi
thuê thứ hai thuê tài sản đó,bên đi thuê thứ nhất thực chất là trung gian
giữa bên cho thuê và bên đi trợ,...bên cho thuê là trái chủ trong quan hệ
cho thuê,còn bên cho vay là trái chủ của bên cho thuê
Cho thuê giáp lưng:là hình thức cho thuê mà bên cho thuê mà trong đó
thông qua sự đồng ý của thuê thứ hai,khoản tiền bên thuê thứ hai trả cho
bên thuê thứ nhất nhiều hơn bên thuê thứ nhất trả cho bên cho thuê.

V. QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH
Nghiệp vụ cho thuê tài chính gồm có 7 bước cơ bản
Bước 1: tiếp nhận nhu cầu, hướng dẫn khách hàng làm thủ tuc thuê tài
chính


Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng,giải đáp các thắc mắc của bên đi
thuê và đưa ra các điều kiện cụ thể cho chủ thể đi thuê biết mình có
đủ điều kiện đi thuê hay không? Sau đó hướng dẫn cho khách hàng
làm thủ tục thuê tài sản

Điều kiện cho thuê tài chính
- Phải đủ quy định pháp ly theo quy định của pháp luật,phải chịu trách
nhiệm dân sự trước pháp luật
- Có khả năng tài chính đảm bảo trả được tiền thuê tài chính cho bên cho
thuê theo thời gian đã thỏa thuận
- Phương án sản xuất kinh doanh và phương án sử dụng tài sản thuê phải có
tính khả thi là có hiệu quả
- Thực hiện đầy đủ các quy định khác phù hợp với quy chế cho thuê tài
chính hiện hành
 Điều quan trọng ở bước này làm sao để khách hàng hiểu thủ tục thuê
tài chính,tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi tham gia giao
dịch...
Bước 2: tiếp nhận hồ sơ thuê tài chính
Nhận hồ sơ và phân loại hồ sơ dựa trên tài sản đi thuê của khách hàng
một cách cụ thể như phân theo thời hạn thuê (trung hạn hay dài hạn),theo
hình thức thuê (tái đi thuê hay thuê mới),...
Bước 3: thẩm định hồ sơ thuê tài chính


Công việc này do các nhân viên thẩm định thực hiện việc đánh giá
hồ sơ đi thuê của khách hàng nhằm xem xét mục đích đi thuê,mức độ
rủi ro cua loại hinh đầu tư hay là đánh giá khả năng hoàn lại tài sản
khi đến hạn,dự tính mức hao mòn của tài sản,....
 Đối với những thiết bị phức tạp,bên thuê cần phải thẩm định kỹ về
trách nhiệm lắp đặt,bàn giao tài sản,đào tạo công nhân và chuyển
giao công nghệ,bảo hành và bảo dưỡng...đây là điều cần thiết nhằm


sử dụng tài sản một cách hiệu quả,tạo điều kiện thanh toán tiền thuê
đúng hạn
Bước 4: ra quyết định cho thuê tài chính
 Quyết định cho thuê là quyết định của người được quyền ra quyết
định tùy thuộc vào từng công ty,tùy thuộc vào giá trị và qui mô của
tài sản cho thuê,...
 Trong trường hợp người đi thuê không thể hoàn trả thì người ra
quyết định cho thuê sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của
mình
Bước 5: triển khai thực hiện hoạt động cho thuê tài chính
 Giao tài sản cho bên thuê với những thỏa thuận trong hợp đồng giữa
các bên tham gia
 Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng tài sản của bên thuê...việc sử
dụng và quản lý tài sản đúng quy trình kĩ thuật là một trong những
nội dung cơ bản được qui định trong hợp đồng cho thuê:
Nội dung giám sát gồm :
+ Kiểm tra quy trình bảo dưỡng tài sản của bên cho thuê và việc đóng
bảo hiểm tài sản
+ Kiểm tra môi trường vận hành tài sản và tình trạng hoạt động của tài
sản,xem xét mức độ hư hỏng của tài sản có nằm trong giới hạn cho phép
không
+ Kiểm tra cường độ sử dụng tài sản
Ngoài ra còn xem xét việc thanh toán tiền thuê như trong cho vay để có
biện pháp hạn chế rủi ro về tài sản
Bước 6: thu nợ thu lãi và xử lý các vấn đề phát sinh
 Thu nợ đúng hạn theo thời hạn qui định trong hợp đồng
 Xử lý các vấn đề phát sinh như tài sản hư hỏng quá mức,hay bên
thuê không thanh toán đúng lãi hay nợ khi đến hạn,quy trình bảo
dưỡng tài sản không đúng kĩ thuật,...
Bước 7: thanh lý hợp đồng thuê tài chính, xử lý tài sản thuê khi chấm dứt
hợp đồng
Có thể thực hiện theo các hướng như:


 Bên đi thuê được chuyển nhượng quyền sỡ hữu tài sản thuê
 Bên di thuê mua lại tài sản thuê: được quyền mua hoặc không mua
lại,theo qui tắc cơ sở hiện giá(giá vốn gốc cần được thu hồi)
 Cho thuê tiếp: bên đi thuê được quyền lựa thuê tài sản thể hiện ở hợp
đồng,tiền thuê trong thời hạn này thường thấp hơn so với tiền thuê
trước đây
 Bên thuê trả lại tài sản thuê: trong trường hợp hợp đồng cho thuê
không có điều khoản thỏa thuận cách thức xử lý tài sản,có quy định
quyền chọn mua hay thuê tiếp nhưng bên thuê từ chối lựa chọn
quyền này.Bên cho thuê có quyền định đoạt tài sản như thu hồi hay
ủy quyền cho bên thuê bán tài sản.

Qua những nét phác họa cơ bản trên, kênh tín dụng cho thuê tài chính có
thể là một sự lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi có nhu cầu.

Trong quá trình làm bài có nghiên cứu và tham khảo một số tài liệu nhưng
vì kiến thức hạn hẹp,và thời gian hạn chế nên bài báo cáo còn có nhiều
thiếu sót và những điểm chưa thực sự khách quan và chính xác,mong nhận
được sự góp ý của thầy và các bạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x