Tải bản đầy đủ

PHân tích các yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp tới hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần SOMECO sông đà

PHAN TICH CAC YẾU TỐ TAC DỘNG TRỰC TIẾP VA GIAN
TIẾP TỚI HOẠT DỘNG KINH DOANH CỦA CONG TY CỔ PHẦN
SOMECO SONG ĐA
1.Khái quát về Công ty
Công ty cổ phần Someco Sông Đà (gọi tắt là Someco) là doanh nghiệp được
cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà
theo Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 0103017287 ngày 25 tháng 09 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư thành phố Hà Nội cấp
Trong quá trình hoạt động Công ty đã 11 lần thay đổi đăng ký kinh doanh do
bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ và đổi tên Công ty.
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 40 tỷ VND
Cổ đông

Vốn góp (VND)

Tỷ lệ (%)

Cổ đông Nhà nước - Tổng Công ty Sông Đà
Các cổ đông khác

Cộng

14.280.000.000
25.720.000.000
40.000.000.000

35,70
64,30
100,00

Trụ sở hoạt động:


Địa chỉ

: Số nhà 47, ngõ 115, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa,

Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.3.783.2398
Fax

: 04.3.783.2397

Website

: http://www.someco.com.vn

E-mail

: info@someco.com.vn

Mã số thuế : 5 4 0 0 2 4 0 5 7 3
Các đơn vị trực thuộc:
Tên đơn vị

Địa chỉ

Chi nhánh tại Hòa Bình
Chi nhánh tại Quảng Ninh
Chi nhánh tại TP.HCM


Trung tâm Tư vấn Thiết kế

Đường Lê Thánh Tông, P.Hữu Nghị, Tỉnh Hòa Bình
Xã Thống Nhất, H.Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
Lô C25, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM
KĐT mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
- Hoạt động về kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan, bao
gồm: Dịch vụ thiết kế kết cấu, Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan
đến công trình, Dịch vụ tư vấn thiết kế khác;
- Chế tạo, lắp đặt các thiết bị cho các công trình xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật (công nghiệp, đường dây và trạm biến thế
đến 500KV);


- Kiểm tra khuyết tật kim loại;
- Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các loại hình sản
xuất, kinh doanh điện khác;
- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và thủy điện (giám sát lắp
đặt thiết bị, thiết bị công nghệ cơ khí công trình);

2.Tác động của những yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất và tác
nghiệp của Someco hiện nay:
Những yếu tố tác động tích cực:
- Nền kinh tế đất nước phát triển với tốc độ cao, nhu cầu về xây dựng công
trình công nghiệp và dân dụng, sản xuất điện và vật liệu xây dựng ngày
càng tăng, trong đó ngành cơ khí là ngành đang được quan tâm khuyến
khích phát triển. Mặt khác, các cơ chế chính sách của Nhà nước ngày
càng được hoàn thiện hơn tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp
nói chung và Someco Sông Đà nói riêng;
- Thị trường cơ khí Việt Nam được đánh giá là rất lớn và có sự tăng trưởng
mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia cho rằng thị trường cơ khí đạt
khoảng 18 tỷ USD/năm và tốc độ tăng trưởng hằng năm trên 20%. Trong
khi đó, ngành cơ khí nội địa mới chỉ đáp ứng được khoảng 35% nhu cầu.


Đây là một điều kiện rất thuận lợi để Someco Sông Đà khai thác thị
trường nội địa;
- Someco Sông Đà là thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp cơ
khí Việt Nam. Đây là một tổ chức hoạt động hiệu quả, góp phần hướng
dẫn, định hướng cho các doanh nghiệp cơ khí phát triển ổn định, là cầu
nối tin cậy để các doanh nghiệp cơ khí hội nhập và phát triển;
- Trong giai đoạn hiện nay, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật và công
nghệ ngày càng nhanh, đây là cơ hội để Someco nắm bắt và ứng dụng
những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, qua đó nâng
cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của
mình;
- Trong những năm vừa qua, Công ty mẹ của Someco là Tổng công ty
Sông Đà đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, các công trình do
Công ty mẹ là tổng thầu và làm chủ đầu tư là một thị trường quan trọng
tạo động lực cho Someco phát triển. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, hợp tác
chặt chẽ của các đơn vị nội bộ Tổng công ty Sông Dà trong đầu tư thi
công các công trình cũng tạo ra mảng thị trường rất lớn và quan trọng để
đơn vị tham gia;

Những yếu tố gây khó khăn:


- Môi trường cạnh tranh của ngành cơ khí là rất khó khăn và gay gắt:
Trước hết phải nói đến cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài có
công nghệ, máy móc thiết bị, có trình độ quản lý tiên tiến, năng lực tài
chính mạnh và khả năng thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn
cao như Habin (Trung Quốc), Vatech (Ấn Độ), các DN cơ khí của Nga,
Ukraina, … Ngành cơ khí Việt Nam được đánh giá là có tỷ trọng gia
công cao, giá trị gia tăng trong sản phẩm cơ khí thấp, đây là một yếu
điểm trong cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu
tư nước ngoài và Someco Sông Đà không phải là trường hợp ngoại lệ.
Ngoài sự cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, Someco còn chịu
sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp trong nước cùng ngành có
nhiều kinh nghiệm và truyền thống lâu năm như Lilama, Coma, Narime,
MIE, Vinaincon, TCT cơ điện và xây dựng thủy lợi, …
- Thị trường tài chính biến động, không ổn định đã làm cho việc giải ngân
của các chủ đầu tư (việc thanh toán của khách hàng) chậm, thời gian thu
vốn kéo dài gây khó khăn về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công
ty;
- Thị trường chứng khoán sụt giảm, và bấp bênh nên dẫn đến việc huy
động vốn của các Công ty niêm yết nói chung và Someco Sông Đà nói
riêng gặp rất nhiều khó khăn;


- Sự cạnh tranh về nguồn nhân lực ngày một gay gắt hơn, vấn đề tuyển
dụng, đào tạo, giữ gìn và phát triển nguồn nhân lực đã được công ty đặc
biệt chú trọng quan tâm, tuy nhiên trong điều kiện cạnh tranh như hiện
nay thì đây cũng là một thách thức rất lớn đối với Someco;
- Thị trường các yếu tố đầu vào không ổn định, giá cả và lãi suất biến động
nhanh với biên độ lớn gây rất nhiều khó khăn trong công tác sản xuất và
dự trữ của của Công ty;

3.Lựa chọn ưu tiên cạnh tranh thích hợp nhất cho Someco hiện nay:
Trên cơ sở phân tích và đánh giá môi trường cạnh tranh, Someco đã lựa chọn
cho mình ưu tiên cạnh tranh dựa trên lợi thế về chi phí.
- Việc trang bị các máy móc thiết bị hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, cùng với công tác đào tạo tay nghề cho
CBCNV được công ty đặc biệt quan tâm nên nhìn chung năng suất lao
động cao đã làm hạ giá thành sản phẩm;
- Do đặc thù các sản phẩm cơ khí chủ yếu của ngành thủy điện, công
nghiệp thường là các thiết bị phi tiêu chuẩn, siêu trường siêu trọng, chi
phí vận chuyển là rất lớn và vì vậy Someco Sông Đà đã lựa chọn biện
pháp gia công chế tạo thiết bị ngay tại công trường thi công nên thường
có giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh;


- Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty gọn nhẹ nên rất linh hoạt và tiết
kiệm chi phí, đây cũng là yếu tố góp phần hạ giá thành sản phầm;
Thực hiện chiến lược cạnh tranh dựa trên lợi thế về chi phí, công ty đã nhận
được các gói thầu lớn như chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công và lắp đặt
thiết bị cơ, điện của Nhà máy thủy điện Tuyên Quang; Thủy điện Sê san 3A
(Gia Lai), Thủy điện Sử Pán (Lào cai), Bình Điền (Huế),… và không ngừng
nâng cao giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh và mở rộng thị phần của
mình.

4.Các điều kiện cần thiết bên trong của Someco để thực hiện các ưu tiên
này.
- Sự nhận thức của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên về chiến
lược cạnh tranh của Công ty để thực hiện một cách đồng bộ ở tất cả các
khâu của hoạt đông;
- Công ty cần duy trì tình hình tài chính lành mạnh, không có các khoản nợ
xấu như hiện nay, để đảm bảo huy động vốn phục vụ SXKD là thuận lợi
nhất;
- Việc đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công các năm qua đã được thực
hiện tương đối tốt, tuy nhiên cần liên tục nghiên cứu và ứng dụng các giải


pháp công nghệ, đầu tư thích đáng cho hoạt động sản xuất thi công nhằm
nâng cao năng suất;
- Không ngừng nâng cao trình độ quản lý; thu hút, đào tạo, gìn giữ và phát
triển nguồn nhân lực nhằm một mặt nâng cao năng suất lao động, mặt
khác đảm bảo lực lượng sản xuất thi công đáp ứng các yêu cầu về chất
lượng và tiến độ các công trình của khách hàng;

Để thực hiện chiến lược của mình, Someco Sông Đà đã quyết định các vấn
đề liên quan đến Hệ thống sản xuất và tác nghiệp của công ty một cách phù
hợp nhất. Qua đó, hệ thống này đã có những đóng góp tích cực vào việc đạt
được ưu tiên cạnh tranh của công ty như sau:
- Sản phẩm và dịch vụ được thiết kế phù hợp thỏa mãn yêu cầu về chất
lượng và tiến của chủ đầu tư (khách hàng) đảm bảo tiết kiệm cho công
trình;
- Chất lượng được kiểm soát ngay từ khâu đầu vào, vật tư, nguyên vật liệu
được nghiệm thu đảm bảo chất lượng với đưa vào sản xuất thi công.
Trong quá trình thi công, mỗi giai đoạn thi công đều được nghiệm thu kỹ
thuật, nếu đạt mới chuyển bước giai đoạn thi công tiếp theo, nếu có lỗi
trong mỗi bước thi công thì sẽ được khắc phục kịp thời. Chính vì vậy mà
chất lượng sản phẩm được đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng;


- Thiết kế quá trình và công suất: Do đặc thù sản xuất của công ty là chế
tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn, do vậy với mỗi thiết bị của mỗi công trình
đều được lập biện pháp thi công và biện pháp an toàn trươc khi thi công.
Các biện pháp này được phổ biến đến từng đội, tổ sản xuất và từng người
lao động trước khi thi công nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn
cho người và tài sản của công ty;
- Về vị trí nhà máy và bố trí mặt bằng: Đối với những công trình lớn và ở
xa, Someco quyết định sản xuất ngay tại chân công trình với quy mô
xưởng chế tạo phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí;
- Con người và thiết kế công việc: Các công trình mà công ty tham gia thi
công nằm ở các tỉnh và các khu vực khác nhau. Tùy thuộc vào quy mô
của từng dự án mà công ty bố trí các lực lượng thi công phù hợp nhằm
đảm bảo tiến độ công trình và phát huy cao độ hiệu quả sử dụng nguồn
nhân lực;
- Về quản lý nhà cung cấp: Someco có quan hệ mật thiết với các nhà cung
cấp và các bạn hàng như các đơn vị khác trực thuộc Tổng công ty Sông
Đà, Hoàng Đạt, Đông Dương, Lilama, … do vậy luôn đảm bảo được tiến
độ cấp hàng, chất lượng hàng hóa theo yêu cầu với giá rẻ hơn. Đối với
các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng thì công ty có quan hệ mật


thiết và hợp tác toàn diện với BIDV Hòa Bình, Tài chính Sông Đà nên
được hưởng các ưu đãi trong dịch vụ, giá dịch vụ đảm bảo tiết kiệm,..
- Về dự trữ: Someco lập kế hoạch dự trữ phù hợp hàng tháng, quý nhằm
đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thi công, bên cạnh đó nhăm
giảm thiểu ảnh hưởng của biến động giá cả và chi phí dự trữ hàng tồn
kho;
- Công ty có các đội bảo trì chuyên trách ở các chi nhánh, một khi có trách
nhiệm bảo trì của đơn vị phát sinh thì công tác bảo trì sẽ được tiến hành.
Ngoài ra đội bảo trì còn có trách nhiệm bảo trì các máy móc thiết bị của
công ty nhằm đảm bảo cho thiết bị hoạt động liên tục và năng suất cao;
- Do công ty tham gia rất nhiều các công trình từ miền Nam đến miền Bắc
như Công trình Xi măng Hạ Long (Quảng Ninh); công trình Thủy điện
Sử Pán 2, Nậm Na (Lào cai); Công trình thủy điện Nậm Chiến, Nậm
Chiến 2, Nậm Công, Nậm Sọi (Sơn La), Công trình thủy điện Lương
Thiện (Cao Bằng), Yantamsien (Lâm Đồng); Sê san 4, Sê san 4A (Gia
Lai); Xekamản 1, Xêkamản 3, Sêkông (CHDCND Lào);… và mỗi công
trình có quy mô công suất và tiến độ thi công khác nhau. Chính vì vậy mà
công ty rất chú trọng đến công tác lập kế hoạch sản xuất cả trung hạn và
ngắn hạn. Việc lập kế hoạch sản xuất phù hợp đã góp phần nâng cao hiệu


quả sử dụng máy móc thiết bị và nguồn nhân lực của công ty. Thực tế cho
thấy hiện tại đơn vị không có tình trạng chờ việc và giãn thợ,…


5.Những rào cản có thể gặp phải trong quá trình triển khai chiến lược
cạnh tranh của Someco:
- Rào cản lớn nhất có thể gặp phải đó chính là các vấn đề về vốn. Do đặc
thù ngành cơ khí chế tạo là ngành công nghiệp cần phải có vốn đầu tư
ban đầu rất lớn, chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài và vòng quay vốn
chậm, do vậy vấn đề về vốn thường là vấn đề khó khăn thường vấp phải
đối với các doanh nghiệp trong ngành nói chung và Someco nói riêng;
- Giải pháp công nghệ thi công nhằm tiết kiệm chi phí;
- Vấn đề về trình độ quản lý;

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất và tác nghiệp
của Someco Sông Đà theo quan điểm nhìn nhận của học viên. Bài viết có thể
sẽ có những hạn chế, rất mong thầy giáo có ý kiến đóng góp cho bài viết
hoàn thiện hơn!
Xin trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×