Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH QUẢN lý KHO THÀNH PHẨM

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO THÀNH PHẨM.
Mô tả quy trình :
Hàng hoá đi ra khỏi công đoạn sản xuất cuối cùng sẽ được kiểm tra chất lượng sản
phẩm theo tiêu chuẩn của công ty ban hành, việc này thực hiện bởi bộ phận KCS của
Công ty, tần suất thực hiện 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều.
Sau khi kiểm tra chất lượng và đóng dấu kiểm soát, Sản phẩm được bàn giao từ bộ
phận sản xuất cho bộ phận quản lý kho ( trực thuộc phòng bán hàng ) có sự giám xát
của bộ phận KCS về chất lượng và số lượng.
Nhân viên quản lý kho sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển thành phẩm này vào một khu
vực kho chung và quản lý lưu chứa tất cả các loại sản phẩm tại đó.
Khi có phiếu xuất kho để bán cho khách hàng từ bộ phận bán hàng, nhân viên quản lý
kho tiến hành tìm sản phẩm đúng yêu cầu và vận chuyển ra khu vực xuất hàng để bàn
giao cho khách hàng.
Đánh giá những bất cập/nhược điểm của việc thực hiện quy trình
- Quá trình sản xuất tại Doanh nghiệp diễn ra liên tục trong 24h/ngày với lượng
sản phẩm lớn và nhiều chủng loại trong khi việc bàn giao giữa bộ phận sản xuất
và bán hàng tiến hành 2 lần/ngày nên việc cập nhật thông tin những sản phẩm
có sẵn tại nhà máy nhưng chưa nhập kho( bàn giao cho bộ phận bán hàng)
thường chậm trễ.
1- Thời gian bàn giao thành phẩm từ bộ phận sản xuất sang bộ phận bán hàng vào
buổi sáng và buổi chiều, trùng với thời gian bán hàng cho khách hàng, vì thế
cũng là một nguyên nhân gây ra việc giao hàng chậm, khách hàng phải chờ đợi.
- Trong những thời điểm tốc độ tiêu thụ hàng hoá chậm hơn so với tốc độ sản
xuất( do tính chất sản phẩm tiêu thụ theo mùa vụ) việc lưu chứa sản phẩm gặp
nhiều khó khăn, chất lượng sản phẩm, bao gói hư hại v..v đều gây ra ảnh hưởng
tới thương hiệu và uy tín công ty.
- Việc tổ chức quản lý sắp xếp và phân loại trong kho còn nhiều bất cập, chủng
loại sản phẩm quá nhiều và diện tích kho chứa nhỏ, gây ra khó khăn khi truy
tìm sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Đề xuất phương án cải thiện các tồn tại :
- Đối với việc bàn giao thành phẩm từ bộ phận sản xuất sang bộ phận bán hàng
như hiện nay là quá cồng kềnh và phức tạp, nên để sản phẩm sau khi sản xuất
cho bộ phận sản xuất quản lý và bàn giao trực tiếp cho khách hàng cùng với đại
diện của bộ phận kinh doanh. Những sản phẩm không bán hết trong ngày sẽ
nhập kho và bộ phận kinh doanh quản lý. Như vậy sẽ giảm chi phí và thời gian
vận chuyển cũng như thời gian giao hàng cho khách hàng.
- Việc bàn giao thành phẩm vào kho chứa sẽ không phải là 2 lần/ngày như hiện
nay, mà sẽ là 1 lần/ ngày vào cuối ngày, không còn việc khách hàng phải chờ
đợi và xuất hàng chậm trễ vì lý do bàn giao nội bộ trong Công ty.

2


- Cần phải quy hoạch lại việc sắp xếp và quản lý sản phẩm trong kho để có thể
xuất hàng theo phương pháp nhập trước xuất trước, góp phần nâng cao hiệu quả
của việc đánh giá và phân tích tài chính đúng kỳ.
- Do hiện nay Công ty thực hiện chiến lược sản xuất hàng loạt, vì vậy luôn có sự
khác biệt giữa lượng sản xuất và nhu cầu của khách hàng, điều này gây ra tồn
kho lớn, việc quản lý tồn kho vì thế thêm phức tạp và tăng chi phí, Công ty nên
thay đổi chiến lược sản xuất theo hướng JIT và mô hình Pull.
- Trong quy trình hiện tại đưa ra giải pháp xử lý đối với các sản phẩm lưu trong
kho lâu ngày, chất lượng xuống cấp hoặc lỗi mốt, nguyên nhân thực chất của
tình trạng này một phần do chiến lược sx của công ty không theo đặt hàng từ
khách hàng, một mặt khác do việc quản lý kho chưa tốt, do vậy, ngoài việc thay
đổi chiến lược sản xuất của công ty cũng cần phải tổ chức đào tạo nâng cao khả
năng của nhân viên trong khu vực này.
Câu 2 :
Khi thực hiện những hoạt động tác nghiệp hiện nay tại doanh nghiệp, theo anh/chị


doanh nghiệp có những loại lãng phí nào trong 7 loại lãng phí được kê theo mô hình
LEAN, loại bỏ những lãng phí đó bằng cách nào ?
Đối với Doanh nghiệp chúng tôi nghiên cứu, có thể nói rằng, hiện nay việc triển
khai những tác vụ trong sản xuất kinh doanh còn nhiều tồn tại, bất cập. Mô hình Lean
đã chỉ rõ điều đó.

3


Tại hầu hết các công đoạn của quá trình sản xuất đều có lãng phí, tuy mức độ nhiều
hay it khác nhau nhưng nói chung đều làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Công ty.
Cụ thể.
Đối với loại lãng phí hữu hình như hao hụt, phế phẩm, hay đưa vào sản phẩm những
thuộc tính không xuất phát từ đòi hỏi của khách hàng hiện còn khá cao, có thể loại bỏ
hoặc giảm thiểu bằng cách
- Siết chặt ý thức kỷ luật của cán bộ và công nhân trong sản xuất.
- Đưa ra các mức khoán, thưởng phạt với chỉ tiêu yêu cầu.
- Tổ chức đào tạo, tham quan học tập tại các đơn vị đối chuẩn.
Đối với vấn đề kiểm soát thời gian tiêu tốn cho một quy trình và chu kỳ sản xuất, thời
gian chuẩn bị sx, thời gian chờ đợi, thời gian chuyển đổi cơ cấu chủng loại sản phẩm.
- Xây dựng các chuẩn hoá công việc, định mức về thời gian cho các công việc cụ
thể .
Đối với nhiệm vụ giảm tồn kho, giảm bán thành phẩm tại mọi công đoạn sản xuất
nhằm giảm chi phí vốn.
- Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả tại từng bộ phận sản xuất.
- Nâng cao chất lượng và thời gian hoạt động của thiết bị, tránh ùn tắc giữa các
bộ phận do hỏng thiết bị của các bộ phận liên quan.

4


- Nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ sự hợp lý, cân đối của các nguồn lực tại công
ty như nhân lực, máy móc, tài chính, để đưa ra giải pháp hợp lý để khai thác
hiệu quả nhất, có thể đầu tư bổ sung vào khâu yếu kém để tháo gỡ những điểm
thắt nút.
Vấn đề tăng năng suất lao động
- Xem xét lại định biên lao động, cắt giảm lao động thừa.
- Xây dựng các chuẩn hoá công việc, loại bỏ các thao tác thừa của công nhân.
Tối ưu hóa sản suất
- Nâng cao hiệu suất của các máy móc thiết bị hiện có giảm thời gian dừng máy
giảm chờ đợi.
- Nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất nhằm tăng khả năng chuyển đổi chủng
loại sản phẩm với chi phí thấp nhất và tốn thời gian ngắn nhất.
- Tăng sản lượng sản xuất.
-

Việc hoạch định và dự trữ vật tư nguyên liệu ph ai sát kh ông làm tăng chi phí
vận chuyển.

- Cần thực hiện việc kết của lãnh đạo cấp cao nhât của Công ty vào quá trình thực
hiện toàn bộ những nội dung trên đây.
KẾT LUẬN

5


Bằng những kinh nghiệm thực tế, cùng với những kết quả đã thu được trong môn
học quản trị hoạt động, xin đưa ra một số nhận xét và đánh giá về doanh nghiệp như
trên.
Trân trọng cảm ơn Thày giáo Lê Hiếu Học cùng các cộng sự trong thời gian qua đã
giúp đỡ cá nh ân t ôi hoàn thành tốt môn học.
IV.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2. Giáo trình bài giảng môn học Quản trị hoạt động do Tiến sỹ Lê Hiếu Học biên
soạn.
3. Www.mba.griggs.edu.vn
4. www.Moodle.griggs.com
5. www.congngheong.com
6. www.yeumoitruong.com
7. www.chophien.com
8. www.kiemhang.com

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×