Tải bản đầy đủ

Phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sông mã

Phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty Sông Mã
Công ty Sông Mã (trước đây là Công ty kinh doanh nhà Thanh Hoá) là
một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.
Công ty là một doanh nghiệp mạnh của tỉnh Thanh Hoá , trụ sở của Công ty đặt
tại 469 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hoá. Ngành nghề kinh doanh chính của Công
ty là kinh doanh bất động sản, xây dựng dân dụng, nhà hàng, khách sạn,... .
Trong những năm qua, doanh thu hàng năm của hoạt động kinh doanh bất động
sản, xây dựng dân dụng chiếm đến 90% tổng doanh thu của Công ty và hoạt
động sản xuất kinh doanh của đơn vị hiện nay chủ yếu trong địa bàn tỉnh Thanh
Hoá. Vì vậy phân tích các yếu tố tác động bên ngoài đến hoạt động sản xuất và
tác nghiệp của Công ty, chúng ta chú trọng đến phân tích các yếu tố bên ngoài
tác động đến hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) và xây dựng dân dụng
của Công ty.
1.1.

Các yếu tố tác động vĩ mô:
* Yếu tố chính trị, pháp lý
Sự thay đổi về đường lối chính sách của Nhà nước và chính quyền địa

phương có thể có những tác động đến hoạt động của thị trường BĐS nói chung

và sự đầu tư vào lĩnh vực BĐS nói riêng.
- Hiện nay, hoạt động kinh doanh BĐS và xây dựng chịu ảnh hưởng bởi
các luật: Luật đất đai, Luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản, các chính
sách thu hút đầu tư của Chính phủ, của tỉnh và các nghị định, thông tư, quyết
định hướng dẫn các luật trên.
- Các chính sách có tác động gián tiếp như: sự khuyến khích đầu tư bên
ngoài vào địa phương có thể làm tăng nhu cầu về BĐS qua đó có thể làm cho giá
BĐS gia tăng. Hiện nay, khu kinh tế Nghi Sơn (cách thành phố Thanh Hoá
50km về phía Nam) đã được Chính phủ và UBND Tỉnh đầu tư rất mạnh vào hạ
tầng cơ sở của khu công nghiệp, nhiều tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đã
Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


và đang từng bước đầu tư vào khu kinh tế này, đặc biệt là dự án khu liên hợp lọc
hoá dầu, qua đó, đã thu hút và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập
cao, từ đó làm tăng nhu cầu nhà ở, xây dựng nhà ở.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt qui hoạch không gian phát
triển thành phố Thanh Hoá đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó
thành phố Thanh Hoá sẽ bao gồm cả thị xã Sầm Sơn và thành phố Thanh Hoá
đang phấn đầu đến năm 2015 sẽ trở thành đô thị loại một, Trung tâm hành chính
của thành phố Thanh Hoá sẽ được đầu tư ở vị trí mới đã tác động rất lớn đến
lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Thanh
Hoá, bởi vì quĩ đất dành cho việc đầu tư xây dựng các dự án BĐS, khu đô thị
tăng, qui mô dân số tăng, nhu cầu nhà ở của dân tăng.
- Các chính sách tác động trực tiếp như:
+ Gói kích cầu của Chính phủ có việc hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư cơ
sở hạ tầng và việc hỗ trợ và cho vay vốn để đầu tư các dự án nhà ở cho người có
thu nhập thấp sẽ tác động đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở cho người
có thu nhập thấp của tỉnh Thanh Hoá, qua đó sẽ hỗ trợ nhiều dự án hạ tầng, nhà
ở được thực hiện từ đó tạo điều kiện cho Công ty trúng thầu hoặc được giao thực
hiện các dự hạ tầng, bất động sản.
+ Chính sách cho phép những người không có hộ khẩu thành phố được
mua nhà tại thành phố.

+ Chính sách tín dụng đối với hoạt động đầu tư vào lĩnh vực BĐS.
+ Các chính sách thuế của Nhà nước đối với BĐS. Hiện nay, việc chuyển
từ thuế thuế chuyển quyền sử dụng đất sang thuế thu nhập cá nhân, và
việc giao dịch BĐS phải qua sàn giao dịch cũng đã ảnh hướng đến việc
kinh doanh BĐS của Công ty.
* Yếu tố kinh tế:Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


- Tình hình lạm phát của năm 2008, đã dẫn đến các doanh nghiệp nói
chung và Công ty Sông mã nói riêng phải vay vốn trung hạn và ngắn hạn với lãi
suất quá cao (21.5%/năm) và phần lớn các dự án kinh doanh BĐS thường phải
thực hiện tối thiểu là 03 năm trở lên, nên đã ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm,
giảm hiệu quả kinh doanh và có thể giảm thị phần của doanh nghiệp.
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng cao và thị trường BĐS đóng băng, sự bùng
nổ của thị trường chứng khoán năm 2008 đã ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư bất
động sản của người dân.
- Nền kinh tế nước ta đang trên đà khôi phục và phát triển, tuy vậy do tác
động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu cộng với việc điều hành kinh tế kém
hiệu quả của Chính phủ trong giai đoạn vừa qua đã đẩy nền kinh tế nước ta vào
giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Điều đó đã tác động mạnh đến tình hình
SXKD của các doanh nghiệp nói chung và Công ty Sông Mã nói riêng.
- Trong giai đoạn khủng hoảng này, do không có việc làm nên nhiều
doanh nghiệp khác sa thải lao động cũng là cơ hội để Công ty tuyển dụng mới số
lao động có chất lượng cao.
* Yếu tố văn hóa, xã hội:
- Thu nhập và đời sống của người dân ngày càng có xu hướng tăng do
vậy nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn các loại mẫu nhà đa
dạng, nhu cầu về diện tích đất ở cũng khác nhau, yêu cầu về chất lượng vật liệu,
nội thất của các căn hộ, nhà càng ngày ca, là cơ hội để Công ty phát triển, đưa ra
các sản phẩm nhà đa dạng về mẫu mã, kích thước để đáp ứng nhu cầu của nhân
dân.
- Khi qui hoạch, thực hiện các dự án BĐS, Công ty chú trọng đến việc qui
hoạch, xây dựng các khu chức năng dịch vụ công cộng như khu thương mại,
trường học, y tế và khu vui chơi giải trí,.. để đáp ứng các nhu cầu đang dạng và
ngày càng cao của người dân.
* Yếu tố Khoa học Kỹ thuật
Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


Khoa học kỹ thuật là một yếu tố bên ngoài có vai trò quan trọng tác động
dến hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay có nhiều công nghệ mới được ứng
dụng trong việc xây dựng nhà ở, các biện pháp thi công hiện đại, sử dụng các
loại vật liệu nhẹ, máy móc thiết bị hỗ trợ cho việc thi công công trình, ... giúp
cho xây dựng, thực hiện các dự án BĐS của Công ty được nhanh hơn, chính xác
hơn, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm nhân công trực tiếp và nâng cao hiệu
quả đầu tư. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác lập dự án, kế hoạch,
tiến độ thực hiện dự án và công tác quản lý giúp cho Công ty kiểm soát được
đầu tư, thực hiện dự án, Từ đó, giúp cho công ty tiết kiệm được chi phí, hạ giá
thành xây lắp qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi thế cạnh tranh của
DN.
* Yếu tố Nhân khẩu
Nhân khẩu là yếu tố đầu tiên quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng
phải quan tâm. Vì nhân khẩu tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp. Nhân khẩu
hay dân số tác động tới hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu trên các phương
diện sau:
- Quy mô và tốc độ tăng dân số là khía cạnh quan trọng tác động tới quy
mô nhu cầu BĐS. Bất kể công ty nào cũng đều bị hấp dẫn bởi những thị trường
có quy mô dân số lớn. Việc dân số tăng nhanh hay chậm cũng tạo ra những ảnh
hưởng nhất định tới hoạt động của doanh nghiệp.
- Cơ cấu dân số có tác động rất lớn đến nhu cầu dịch vụ. Ngoài ra, cơ cấu
dân số được xem xét dưới góc độ cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu theo thành thị và
nông thôn, theo trình độ học vấn cũng là những vấn đề có ảnh hưởng lớn mà
doanh nghiệp cần phải quan tâm.
1.2.

Các yếu tố tác động vi mô:
* Các đối thủ cạnh tranh.

Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


- Các đối thủ cạnh tranh cùng lĩnh vực trên địa bàn nhiều như Công ty
Hoàng Long, Công ty HUD4, Tổng công ty cổ phần xây dựng Thanh Hoá,… và
một số doanh nghiệp mới được thành lập trong những năm gần đây.
- Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng cũng đã bắt đầu xuất hiện trên địa bàn
như các tổng công ty ở ngoài tỉnh, các tập đoàn tài chính lớn liên doanh liên kết
với các doanh nghiệp để thực hiện các dự án BĐS.
Các đối thủ cạnh tranh luôn tìm mọi cách đưa ra những “độc chiêu” để
giành khách hàng. Những thế mạnh của mỗi đối thủ cạnh tranh khác nhau và
khách hàng cũng có những cách thức khác nhau trong việc lựa chọn các sản
phẩm. Vì thế, việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đóng vai trò rất quan trọng, ảnh
hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Sự cạnh tranh trên thị
trường rất khốc liệt, nên để thành công, chúng ta cần hiểu rõ về các đối thủ cạnh
tranh, từ đó có những chiến lược phù hợp, phát huy thế mạnh của đơn vị nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty có một thế mạnh trong cạnh tranh đó là có
lượng máy móc, thiết bị phục vụ thi công lớn, hiện đại và đã được khấu hao
nhanh trong những năm qua, giá trị còn lại trên sổ sách ít, đội ngũ cán bộ quản
lý trẻ, được đào tạo cơ bản, luôn tạo động lực cho cán bộ, nhân viên làm việc
thông qua chế độ khen thưởng, thu nhập, thăng tiến, cho đi học tập, đào tạo các
chương trình nâng cao, có đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên nghiệp,…
* Các lực lượng bên ngoài doanh nghiệp
Đó là những tổ chức, cá nhân cung ứng các yếu tố sản xuất như nguyên
nhiên vật liệu, phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất và quản lý. Các lực lượng bên
ngoài công ty không chỉ có các tổ chức, cá nhân cung ứng các yếu tố nói trên mà
còn bao gồm cả các nhà môi giới, các đại lý, các ngân hàng, … Những hệ thống
trung gian, các nhà kinh doanh dịch vụ này có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động
của công ty. Do đã làm ăn uy tín và khẳng định được thương hiệu của mình trên
địa bàn tỉnh Thanh Hoá, các dự án đầu tư và dự án BĐS công ty thực hiện đều
có hiệu quả cao, nên công y luôn được các ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn để thực
hiện dự án.
Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


* Khách hàng.
Khách hàng là thị trường của doanh nghiệp, đồng thời khách hàng có ảnh
hưởng rất lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp. Hiện nay, nhu cầu của khách
hàng về BĐS rất đa rạng, từ hình thức, mẫu mã, thiết bị, tiện nghi đến cơ sở hạ
tầng của dự án BĐS, sự đòi hỏi của khách hàng về các công trình phúc lợi của
các dự án, vị trí của dự án có gần với các trục đường giao thông chính hay
không. Việc nghiên cứu đánh giá về nhu cầu của khách hàng, phân loại khách
hàng theo thu nhập, nhu cầu góp phần rất lớn đến hiệu quả thành công của các
dự án BĐS.
2.

Theo anh/chị các lựa chọn ưu tiên cạnh tranh thích hợp cho doanh

nghiệp nhất hiện nay là gì? Vì sao?
Cạnh tranh là tất yếu khách quan trên thương trường. Sự cạnh tranh quyết
liệt trong thương trường thực sự là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp cần phải nhạy cảm với tình thế, nắm vững và vận dụng tốt các
nguyên lý cơ bản trong cạnh tranh mới có thể đảm bảo thành công cho doanh
nghiệp.
Việc xác định các lựa chọn ưu tiên cạnh tranh thích hợp cho doanh nghiệp
có vai trò rất quan trọng. Nó sẽ giúp doanh nghiệp phát huy được tiềm năng, thế
mạnh của mình, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Một tầm nhìn chiến lược, một khả năng dự báo chính xác và một chiến
lược cạnh tranh phù hợp là các tiêu chí được đặt ra. Dưới đây xin liệt kê một số
chiến lược cạnh tranh được ưu tiên trong bối cảnh hiện nay:
- Chiến lược thị trường: Tập trung vào các dự án BĐS có qui mô vừa và
nhỏ để nhanh chóng thu hồi vốn, thu gọn thị trường, tránh tràn lan. Tập trung
đáp ứng nhu cầu của khách hàng có thu nhập khá và trung bình (phần lớn người
dân Thanh Hoá có thu nhập khá và trung bình trở xuống).
- Chiến lược sản phẩm:

Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


+ Tạo ra sự khác biệt về sản phẩm, đa rạng về mẫu mã, kích thước lô đất
đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
+ Chú trọng vào những vật liệu, thiết bị bền và đơn giản để lắp đặt vào
các công trình nhà ở.
+ Nâng cao giá trị sản phẩm qua chế độ bảo hành hấp dẫn.
- Chiến lược giá cả
+ Cải thiện chất lượng song vẫn giữ giá, hoặc giảm giá song vẫn duy trì
chất lượng. Tránh giảm song hành chất lượng và giá, cùng tăng hoặc cùng giảm.
+ Xem xét chính sách giá theo chu kỳ sống của sản phẩm.
Công ty có một thế mạnh là các dự án BĐS công ty thực hiện, phần xây
lắp đều do công ty tự thực hiện, với số lượng máy móc, thiết bị, công cụ thi công
hiện đại, số lượng công nhân lành nghề nhiều và chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ
quản lý trẻ, có năng lực cao, nên công ty có lợi thế trong việc giảm giá thành sản
phẩm. Mặt khác, do tự thực hiện phần xây lắp, lợi nhuận của Công ty thu được
là lợi nhuận “kép”, đó là lợi nhuận phần xây lắp và lợi nhuận phần kinh doanh
BĐS.
- Chiến lược quản trị:
+ Tăng cường xây dựng hoặc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.
+ Chú trọng đến hệ thống quản lý chất lượng.
+ Cắt giảm các lãng phí thông qua các phương pháp quản lý chất lượng
như Kaizen, Clean, 6 sigma hoặc đơn giản là 5S.
3.

Xác định các điều kiện cần thiết bên trong của doanh nghiệp/tổ

chức để thực hiện các ưu tiên này. Hệ thống sản xuất và tác nghiệp đóng
góp như thế nào vào việc đạt được các ưu tiên cạnh tranh này?
Doanh nghiệp phải có những điều kiện cần thiết bên trong để thực
hiện các ưu tiên trên là :

Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


- Phải đào tạo và có đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề, có kỷ luật và
gắn bó với doanh nghiệp. Chính đội ngũ này sẽ hiện thực hoá ước muốn chinh
phục thị trường của doanh nghiệp. Hàng năm phải đào tạo lại và cho đi tập huấn
nâng cao trình độ của cán bộ, công nhân. Bố trí nhân sự đúng người, đúng việc
để phát huy thế mạnh của từng cá nhân. Thực hiện việc phân cấp, phân quyền
các cấp quản trị, gắn trách nhiệm vào việc thực hiện hiệu quả công tác.
- Phát huy cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống trang thiết hiện có đồng thời
cần trang bị kịp thời cơ sở kỹ thuật, hệ thống trang thiết thị hiện đại, phù hợp
đảm bảo đáp ứng nhu cầu tác nghiệp. Đây là điều kiện cần thiết để tạo ra những
sản phẩm hoặc dịch vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tạo ra sự khác
biệt về sản phẩm, giá thành với các đơn vị khác.
- Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa rạng hoá mẫu mã,
đáp ứng nhu cầu đa rạng của khách hàng.
- Phải có bộ máy và phương pháp lãnh đạo, quản lý hiệu quả. Có như vậy
mới phát huy được tiềm năng, thế mạnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp.
- Thiết lập hệ thống các khách hàng cung cấp nguyên vật liệu cho Công
ty, để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu nguyên vật liệu, chất lượng, chủng loại
vật liệu cho sản xuất, góp phần vào việc đảm bảo và nâng cao chất lượng của
sản phẩm nhà ở.
- Thực hiện và phát huy các giải pháp về hỗ trợ tài chính cho khách hàng
mua nhà ở của công ty thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc với các ngân
hàng (Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thanh Hoá, Ngân hàng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, Sacombank Thanh Hoá) để hỗ trợ vay vốn cho khách hàng
mua sản phẩm nhà ở, thời gian cho vay từ 05 năm đến 15 năm.
- Tăng cường công tác lập, giám sát, kiểm soát kế hoạch sản xuất, kế
hoạch tài chính, nguồn nhân lực để đảm bảo cho việc thực hiện các dự án đúng
tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.
Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


Hệ thống sản xuất và tác nghiệp đóng góp vào việc đạt được ưu tiên
cạnh tranh này như sau:
- Áp dụng hệ thống sản xuất và tác nghiệp hiện đại (Lean/JIT), các bộ
phận bên trong doanh nghiệp hoạt động đồng bộ và hiệu quả hơn, năng suất cao
hơn, đồng thời lại tránh được nhiều lãng phí, làm chi phí giảm, từ đó góp phần
tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Áp dụng hệ thống sản xuất và tác nghiệp hiện đại (Lean/JIT), tính kỷ
luật và sự chặt chẽ, tính trách nhiệm và sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
công tác được khuyến khích, thúc đẩy, từ đó tạo ra tiền đề phát triển những sản
phẩm hoặc dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Áp dụng hệ thống sản xuất và tác nghiệp hiện đại (Lean/JIT), sẽ dần
hình thành một nét văn hoá riêng cho doanh nghiệp.
Văn hoá doanh nghiệp là một tổng thể phức tạp bao gồm rất nhiều yếu tố
cấu thành và quan hệ biện chứng với nhau để tạo nên sự khác biệt và khẳng định
vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Những yếu tố cơ bản tạo nên giá trị và
sự khác biệt của doanh nghiệp gồm tri thức, kiến thức của người lãnh đạo và của
đội ngũ nhân viên, đạo đức, phong cách sống của từng cá nhân, tập thể, quy chế,
nội quy được ban hành.
Hệ thống sản xuất và tác nghiệp hiện đại (Lean/JIT) với những đặc trưng
riêng của nó, góp phần quan trọng tạo nên văn hoá doanh nghiệp và là một trong
những yếu tố cơ bản để xây dựng, phát triển, quảng bá và bảo vệ thương hiệu.
Ngày nay người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn quan tâm đến
thương hiệu của công ty nữa. Chính vì vậy tạo dựng được cho mình một thương
hiệu được coi như là một thành công lớn của doanh nghiệp.
4.

Theo anh/chị trong quá trình triển khai chiến lược cạnh tranh tại

doanh nghiệp/đơn vị, các rào cản nào có thể gặp phải?
Việc triển khai chiến lược cạnh tranh tại doanh nghiệp có thể gặp phải một
số rào cản sau:
Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


- Sự bất hợp tác do quyền lợi của một số bộ phận, cá nhân trong doanh
nghiệp không đồng đều nên dẫn đến có thể bị ảnh hưởng, mâu thuẫn nhau. Điều
đó sẽ gây khó khăn trong việc thực hiện chiến lược cạnh tranh nói riêng và hoạt
động của công ty nói chung.
- Nhận thức thiếu đầy đủ, thiếu đúng đắn của một số bộ phận, cá nhân
trong doanh nghiệp về chiến lược cạnh tranh, về sự cần thiết phải triển khai và
cách thức triển khai chiến lược cạnh tranh. Rõ ràng, điều này ảnh hưởng rất lớn
đến việc triển khai chiến lược cạnh tranh. để khắc phục điểm này cần phải có kế
hoạch tuyên truyền, phổ biến chiến lược canh tranh đến từng bộ phận, từng
người lao động.
- Sự phối hợp hành động triển khai thiếu đồng bộ do năng lực yếu kém
của một số bộ phận, cá nhân trong doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các bộ phận
trong doanh nghiệp phải được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
- Nền kinh tế thế giới và nước ta đang suy thoái, thu nhập của người dân
bị giảm nên đã ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh và kế hoạch đầu tư thực
hiện các dự án BĐS của công ty.
- Tình trạng tham nhũng xuất hiện ở mọi cấp độ trong xã hội và doanh
nghiệp, nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc đấu thầu, thực hiện các dự án của
Công ty.
Tóm lại, việc triển khai chiến lược cạnh tranh trong doanh nghiệp có thể
gặp khó khăn, đòi hỏi nhà quản lý phải tiến hành với một kế hoạch cụ thể, có
biện pháp thích hợp khắc phục những rào cản nói trên, như: chú trọng tháo gỡ,
giải quyết những mâu thuẫn phát sinh do va chạm quyền lợi của một số bộ phận,
cá nhân trong doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận
thức, đồng thời khắc phục những năng lực yếu kém của một số bộ phận, cá nhân
trong doanh nghiệp,...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Quản trị hoạt động – GeMBA
2. Internet

Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt động


Bài tập cá nhân môn: Quản trị hoạt độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×