Tải bản đầy đủ

3 LOI ICH CRM MANG lại

LỢI ÍCH

3 Lợi ích khi triển khai
CRM

http://longphat.com.vn


LỢI ÍCH

1. TĂNG DOANH SỐ
 Gia tăng thị phần (KH tiềm năng)
 Gia tăng tỷ lệ quay lại mua hàng
2. GIẢM CHI PHÍ

 Chi phí tiếp thị
 Chi phí bán hàng
 Chi phí quản lý
3. TĂNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU & GIÁ TRỊ CÔNG TY

 Gia tăng thị phần

 Gia tăng lòng trung thành  Gia tăng tần suất mua hàng

http://longphat.com.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×