Tải bản đầy đủ

Bảng câu hỏi về mong muốn của sinh viên về giảng viên

Trường Đại học Quốc gia Tp.HCM
Trường Đại học KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KHẢO SÁT MONG MUỐN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
Xin các bạn vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây. Những thông tin bạn cung cấp
sẽ là cơ sở giúp nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên cải tiến và nâng cao chất
lượng dạy – học.
A. Thông tin chung
1. Trường:
2. Thuộc khoa:
3. Ngành đào tạo:
4. Sinh viên năm thứ:
5. Giới tính của bạn:
6. Bạn hiện đang theo học :

 Nam
 Bậc Cao đẳng


 Nữ
 Bậc Đại học

B. Nội dung khảo sát
Hãy cho biết mức độ hài lòng của các bạn với các nhận định sau bằng cách đánh
dấu x vào ô tương ứng.
Rất
mong

I.
7. Nội dung giảng dạy hoàn toàn trong
giáo trình.
8. Sinh viên tự nghiên cứu giáo trình,
giảng viên mở rộng, giảng dạy những
kiến thức mới ngoài giáo trình.
9. Giảng dạy trong giáo trình và mở
rộng, giảng dạy kiến thức mới ngoài
giáo trình.
10. Dạy những kĩ năng, kĩ xảo, đạo đức

Mong

Bình

muốn
thường
muốn
Nội dụng giảng dạy

Không
mong
muốn

Phản
đối


nghề nghiệp.
11. Dạy những phương pháp để tự
nghiên cứu vấn đề.


12. Giảng viên chia sẻ về những kinh
nghiệm thực tế và những nghiên cứu của
chính họ
II.
Phương pháp giảng dạy
13. Giảng viên giảng, sinh viên nghe
chép.
14. Giảng viên đưa ra đề tài. Sinh viên
phân công làm việc theo nhóm, thuyết
trình trước lớp. GV nhận xét và tổng kết.
15. GV hỏi, khuyến khích SV đặt câu
hỏi, hướng dẫn SV đào sâu suy nghĩ để
hiểu bản chất hơn là thuyết trình cả buổi
học.
16. GV hướng dẫn. Mỗi SV tự tìm hiểu
vấn đề và thuyết trình trước lớp.
III. Mong muốn về hình thức kiểm tra, đánh giá
17. Đánh giá hoàn toàn dựa vào điểm
thi.
18. Đánh giá dựa vào điểm thi và điểm
trong quá trình học (thảo luận, thuyết
trình, chuyên cần,...)
19. Không tổ chức thi. Đánh giá hoàn
toàn dựa vào quá trình học.
IV.
Mong muốn về mối quan hệ giữa sinh viên (SV) và giảng viên (GV)
20. GV chỉ tiếp xúc với SV trên lớp
21. SV có thể liên hệ, trao đổi với GV
ngoài giờ học qua email, điện thoại,...
22. GV tham gia những hoạt động do SV
tự tổ chức
V.
Mong muốn về nhân cách và năng lực của giảng viên
23. Có kiến thức bộ môn sâu


24. Có kinh nghiệm chuyên môn thực tế
25. Có khả năng truyền đạt tốt, dễ hiểu
26. Giảng viên đánh giá kết quả học tập
chính xác và công bằng
27. Nhiệt tình trong công việc giảng dạy
28. Quan tâm, thấu hiểu SV
29. Giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và
kế hoạch giảng dạy.
VI.
30.
31.
32.

Bạn mong muốn GV của bạn là :
Nam
Nữ
Cả hai
Bạn mong muốn GV của bạn có học hàm hay học vị:
Cử nhân
Thạc sĩ
Tiến sĩ
Giáo sư
Không quan tâm
Bạn mong muốn độ tuổi của GV:
Dưới 30
Từ 30 đến 40
Từ 40 đến 50
Trên 50

33.

Những mong muốn khác về giảng viên

Không quan tâm

Bạn mong muốn những tính cách nào của GV:
Hài hước, vui tính
Sôi nổi, cá tính
Nghiêm túc

Điềm đạm

Nghiêm khắc

Thân thiện, gần gũi

Ý kiến khác:.......................................................................................
34.
A.
B.
C.
D.

Bạn mong muốn giảng viên có trang phục như thế nào?
Lịch sự, nhã nhặn.
Sang trọng và quyến rũ
Lộng lẫy, thời trang.
Giản dị, lịch sự và kín đáo.

35.

Ngoài những nội dung trên, các bạn còn mong muốn thêm điều gì ở người
GV?

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................


Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian giúp đỡ chúng tôi hoàn thành
phiếu khảo sát này!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×