Tải bản đầy đủ

Học VBA Excel thành thạo chỉ với 1 khóa học

H ọc VBA Excel thành th ạo ch ỉ v ớ
i 1 khóa h ọc
Stanford đào tạo khóa học VBA Excel phù hợp với mọi đối tượng (kỹ thuật, kinh tế, tài chính,
ngân hàng) giúp tự động hóa các thao tác trong Excel
VBA là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft . Excel là một phần của bộ Office, nó bao
gồm luôn cả ngôn ngữ VBA. Học VBA Excel sẽ giúp phần mềm Excel có khả năng tùy biến cao,
vượt ra khỏi giới hạn bảng tính thông thường. Sử dụng VBA cùng với các công cụ có sẵn trong
phần mềm Excel chúng ta có thể giải quyết được nhiều bài toán phức tạp với khả năng tự động hóa
cao, tương đương với các phần mềm chuyên dụng.
Bạn đừng hiểu lầm VBA và VB (VB là viết tắt của cụm từ Visual Basic). VB là một ngôn
ngữ lập trình giúp bạn tạo ra các chương trình ứng dụng có thể thực hiện độc lập. Mặc
dù VBA và VB có nhiều điểm chung nhưng chúng hoàn toàn là hai ngôn ngữ khác nhau.


Chúng ta có thể làm được gì khi tham gia khóa học VBA Excel
Chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ như:
_Lưu giữ các danh sách như danh sách khách hàng, danh sách sinh viên, danh sách
hàng hoá.
_Lên kế hoạch.
_Phân tích dữ liệu.
_Phát triển các biểu đồ từ nguồn dữ liệu lưu trữ.

_Và còn rất nhiều điều khác nữa.
Dù với mục đích nào đi nữa thì tất cả đều có một điểm chung là nhằm thực hiện tự động
một số thao tác (có thể trong Excel hay các chương trình khác). Đó có thể nói là khái
quát về VBA.


VBA – Excel giúp được gì trong công việc?
Chúng ta đều biết, excel là 1 phần mềm bảng tính vô cùng hữu dụng và mạnh mẽ,
dùng được cho mọi ngành nghề, mọi đối tượng. Tuy nhiên nếu chỉ biết dùng những gì có
sẵn trên excel thì hiệu quả công việc sẽ không cao. Cái chúng ta đều muốn là làm sao
làm báo biểu nhanh hơn, báo cáo số liệu... 1 cách tức thời theo theo mọi tùy biến mà ta
mong muốn trong tích tắc một cách đơn giản nhất.

Bởi nếu chỉ biết làm “thủ công” bằng excel thì sẽ rất chậm chạp. Chưa kể có những
công việc được định kỳ lặp đi lặp lại thế mà mỗi lần làm là chúng ta lại bắt đầu từ đầu
các thao tác: kẻ bảng, định dang, copy, cắt dán, lọc số liệu...
Nhưng nếu biết VBA chúng ta đã từ thủ công trong excel chuyển qua làm tự động, cụ
thể hơn là nó cho phép người dùng bắt excel làm mọi cái 1 cách tự động tức thời. Nó có
thể thay đổi menu excel, tạo form nhập liệu, tạo các nút lệnh.. tạo 1 tiện ích/ phần mềm
chuyên nghiệp chạy trên nền excel.
Học VBA Excel cần biết gì?


Microsoft Excel là một công cụ mạnh để phân tích và trình bày thông tin. Một trong
những thế mạnh của Excel là ngôn ngữ macro. Kể từ khi ra đời, Excel luôn là chương
trình bảng tính có cài ngôn ngữ macro bao quát và linh hoạt nhất trong các phần mềm
bảng tính.
Để viết macros trong Excel, bạn thật sự cần học hai công cụ khác biệt. Trước hết, bạn
cần học cách làm việc với Visual Basic. Mọi kiến thức bạn học về Visual Basic không
những áp dụng được trong Excel mà còn cho các phần mềm Microsoft khác. Thứ hai bạn
học cách sử dụng Excel. Càng nắm vững sử dụng bảng tính Excel, bạn càng xây dựng
hiệu quả các macros.
Với những chia sẻ trên, chắc các bạn đã biết thêm những kiến thức cơ bản về VBA
Excel rồi. Còn nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, hoàn thành tốt công việc hiện tại và
trở thành chuyên gia VBA trong Exel, hãy tham gia khóa học VBA - Excel tại Stanford


dạy

kinhnghiệm

lập

trình.

Bạn có thể học VBA Excel theo video miễn phí của chuyên gia tại Stanford theo link sau
đây: https://www.youtube.com/watch?v=hv0_ML58aJw
-----STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212

H ọc VBA Excel thành th ạo ch ỉ v ới 1 khóa h ọc
Stanford đào tạo khóa học VBA Excel phù hợp với mọi đối tượng (kỹ thuật, kinh tế, tài chính,
ngân hàng) giúp tự động hóa các thao tác trong Excel
VBA là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft . Excel là một phần của bộ Office, nó bao
gồm luôn cả ngôn ngữ VBA. Học VBA Excel sẽ giúp phần mềm Excel có khả năng tùy biến cao,
vượt ra khỏi giới hạn bảng tính thông thường. Sử dụng VBA cùng với các công cụ có sẵn trong
phần mềm Excel chúng ta có thể giải quyết được nhiều bài toán phức tạp với khả năng tự động hóa
cao, tương đương với các phần mềm chuyên dụng.
Bạn đừng hiểu lầm VBA và VB (VB là viết tắt của cụm từ Visual Basic). VB là một ngôn
ngữ lập trình giúp bạn tạo ra các chương trình ứng dụng có thể thực hiện độc lập. Mặc
dù VBA và VB có nhiều điểm chung nhưng chúng hoàn toàn là hai ngôn ngữ khác nhau.


Chúng ta có thể làm được gì khi tham gia khóa học VBA Excel
Chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ như:
_Lưu giữ các danh sách như danh sách khách hàng, danh sách sinh viên, danh sách
hàng hoá.
_Lên kế hoạch.
_Phân tích dữ liệu.
_Phát triển các biểu đồ từ nguồn dữ liệu lưu trữ.


_Và còn rất nhiều điều khác nữa.
Dù với mục đích nào đi nữa thì tất cả đều có một điểm chung là nhằm thực hiện tự động
một số thao tác (có thể trong Excel hay các chương trình khác). Đó có thể nói là khái
quát về VBA.
VBA – Excel giúp được gì trong công việc?
Chúng ta đều biết, excel là 1 phần mềm bảng tính vô cùng hữu dụng và mạnh mẽ,
dùng được cho mọi ngành nghề, mọi đối tượng. Tuy nhiên nếu chỉ biết dùng những gì có
sẵn trên excel thì hiệu quả công việc sẽ không cao. Cái chúng ta đều muốn là làm sao
làm báo biểu nhanh hơn, báo cáo số liệu... 1 cách tức thời theo theo mọi tùy biến mà ta
mong muốn trong tích tắc một cách đơn giản nhất.


Bởi nếu chỉ biết làm “thủ công” bằng excel thì sẽ rất chậm chạp. Chưa kể có những
công việc được định kỳ lặp đi lặp lại thế mà mỗi lần làm là chúng ta lại bắt đầu từ đầu
các thao tác: kẻ bảng, định dang, copy, cắt dán, lọc số liệu...
Nhưng nếu biết VBA chúng ta đã từ thủ công trong excel chuyển qua làm tự động, cụ
thể hơn là nó cho phép người dùng bắt excel làm mọi cái 1 cách tự động tức thời. Nó có
thể thay đổi menu excel, tạo form nhập liệu, tạo các nút lệnh.. tạo 1 tiện ích/ phần mềm
chuyên nghiệp chạy trên nền excel.
Học VBA Excel cần biết gì?
Microsoft Excel là một công cụ mạnh để phân tích và trình bày thông tin. Một trong
những thế mạnh của Excel là ngôn ngữ macro. Kể từ khi ra đời, Excel luôn là chương
trình bảng tính có cài ngôn ngữ macro bao quát và linh hoạt nhất trong các phần mềm
bảng tính.
Để viết macros trong Excel, bạn thật sự cần học hai công cụ khác biệt. Trước hết, bạn
cần học cách làm việc với Visual Basic. Mọi kiến thức bạn học về Visual Basic không
những áp dụng được trong Excel mà còn cho các phần mềm Microsoft khác. Thứ hai bạn
học cách sử dụng Excel. Càng nắm vững sử dụng bảng tính Excel, bạn càng xây dựng
hiệu quả các macros.
Với những chia sẻ trên, chắc các bạn đã biết thêm những kiến thức cơ bản về VBA
Excel rồi. Còn nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, hoàn thành tốt công việc hiện tại và trở
thành chuyên gia VBA trong Exel, hãy tham gia khóa học VBA - Excel tại Stanford – dạy
kinh

nghiệm

lập

trình.

Bạn có thể học VBA Excel theo video miễn phí của chuyên gia tại Stanford theo link sau
đây: https://www.youtube.com/watch?v=hv0_ML58aJw
-----STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212


H ọc VBA Excel thành th ạo ch ỉ v ới 1 khóa h ọc
Stanford đào tạo khóa học VBA Excel phù hợp với mọi đối tượng (kỹ thuật, kinh tế, tài chính,
ngân hàng) giúp tự động hóa các thao tác trong Excel
VBA là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft . Excel là một phần của bộ Office, nó bao
gồm luôn cả ngôn ngữ VBA. Học VBA Excel sẽ giúp phần mềm Excel có khả năng tùy biến cao,
vượt ra khỏi giới hạn bảng tính thông thường. Sử dụng VBA cùng với các công cụ có sẵn trong
phần mềm Excel chúng ta có thể giải quyết được nhiều bài toán phức tạp với khả năng tự động hóa
cao, tương đương với các phần mềm chuyên dụng.
Bạn đừng hiểu lầm VBA và VB (VB là viết tắt của cụm từ Visual Basic). VB là một ngôn
ngữ lập trình giúp bạn tạo ra các chương trình ứng dụng có thể thực hiện độc lập. Mặc
dù VBA và VB có nhiều điểm chung nhưng chúng hoàn toàn là hai ngôn ngữ khác nhau.


Chúng ta có thể làm được gì khi tham gia khóa học VBA Excel
Chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ như:
_Lưu giữ các danh sách như danh sách khách hàng, danh sách sinh viên, danh sách
hàng hoá.
_Lên kế hoạch.
_Phân tích dữ liệu.
_Phát triển các biểu đồ từ nguồn dữ liệu lưu trữ.


_Và còn rất nhiều điều khác nữa.
Dù với mục đích nào đi nữa thì tất cả đều có một điểm chung là nhằm thực hiện tự động
một số thao tác (có thể trong Excel hay các chương trình khác). Đó có thể nói là khái
quát về VBA.
VBA – Excel giúp được gì trong công việc?
Chúng ta đều biết, excel là 1 phần mềm bảng tính vô cùng hữu dụng và mạnh mẽ,
dùng được cho mọi ngành nghề, mọi đối tượng. Tuy nhiên nếu chỉ biết dùng những gì có
sẵn trên excel thì hiệu quả công việc sẽ không cao. Cái chúng ta đều muốn là làm sao
làm báo biểu nhanh hơn, báo cáo số liệu... 1 cách tức thời theo theo mọi tùy biến mà ta
mong muốn trong tích tắc một cách đơn giản nhất.


Bởi nếu chỉ biết làm “thủ công” bằng excel thì sẽ rất chậm chạp. Chưa kể có những
công việc được định kỳ lặp đi lặp lại thế mà mỗi lần làm là chúng ta lại bắt đầu từ đầu
các thao tác: kẻ bảng, định dang, copy, cắt dán, lọc số liệu...
Nhưng nếu biết VBA chúng ta đã từ thủ công trong excel chuyển qua làm tự động, cụ
thể hơn là nó cho phép người dùng bắt excel làm mọi cái 1 cách tự động tức thời. Nó có
thể thay đổi menu excel, tạo form nhập liệu, tạo các nút lệnh.. tạo 1 tiện ích/ phần mềm
chuyên nghiệp chạy trên nền excel.
Học VBA Excel cần biết gì?
Microsoft Excel là một công cụ mạnh để phân tích và trình bày thông tin. Một trong
những thế mạnh của Excel là ngôn ngữ macro. Kể từ khi ra đời, Excel luôn là chương
trình bảng tính có cài ngôn ngữ macro bao quát và linh hoạt nhất trong các phần mềm
bảng tính.
Để viết macros trong Excel, bạn thật sự cần học hai công cụ khác biệt. Trước hết, bạn
cần học cách làm việc với Visual Basic. Mọi kiến thức bạn học về Visual Basic không
những áp dụng được trong Excel mà còn cho các phần mềm Microsoft khác. Thứ hai bạn
học cách sử dụng Excel. Càng nắm vững sử dụng bảng tính Excel, bạn càng xây dựng
hiệu quả các macros.
Với những chia sẻ trên, chắc các bạn đã biết thêm những kiến thức cơ bản về VBA
Excel rồi. Còn nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, hoàn thành tốt công việc hiện tại và trở
thành chuyên gia VBA trong Exel, hãy tham gia khóa học VBA - Excel tại Stanford – dạy
kinh

nghiệm

lập

trình.

Bạn có thể học VBA Excel theo video miễn phí của chuyên gia tại Stanford theo link sau
đây: https://www.youtube.com/watch?v=hv0_ML58aJw
-----STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x