Tải bản đầy đủ

Dò bài toán HK2 lớp 10 2017 2017

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông (bài tập tính độ dài các đoạn thẳng trong tam giác vuông)
2. Định lý sin, định lý cosin (bài tập giải tam giác)
3. Công thức tính diện tích tam giác (quan trọng nhất vẫn là S = ½.đáy.cao = ½.cạnh.cạnh.sin(góc xen giữa))
4. Công thức tính tọa độ trung điểm, độ dài vecto (đoạn thẳng), khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
5. Dạng của PTTS, PTTQ.
6. Các công thức lượng giác cơ bản (bài tập tính các giá trị lượng giác còn lại khi biết 1 giá trị lượng giác).
7. Khi hai đường thẳng vuông góc, VTCP của đường thẳng này bằng VTPT của đường thẳng kia.
8. Khi hai đường thẳng song song, VTCP của đường thẳng này bằng VTCP của đường thẳng kia và VTPT của
đường thẳng này cũng bằng VTPT của đường thẳng kia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×