Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 mới nhất năm 2017 theo hướng phát triển năng lực

Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT
1
2
3
4
5
6

7
8

Tác giả
Lê A-Đỗ Xuân Thảo
Đỗ Xuân Thảo
Lê Hữu Tỉnh
Lê Phương Nga
Lê A-Đỗ Xuân Thảo
Đặng Kim Nga
Phan Phương Dung

Đặng Kim Nga
Đặng Thị Lanh
Hoàng Hòa Bình
Trần Thị Minh Phương
PGS.TS Lê A
Đặng Thị Lanh
Nguyễn Thị Hạnh
Lê Thị Tuyết Mai
Nguyễn Trí
Nguyễn Trại
Lê Thị Thu Huyền
Ban chữ Việt 31

Tài liệu
Giáo trình TV 1
Giáo trình TV 2
Giáo trình phương
pháp dạy học TV 1
Hoạt động giao tiếp
với dạy học TV ở tiểu
2008học
Tiếng việt 1-tập 2
Tiếng việt 1-tập 2
Sách giáo viên Tiếng
Việt 1-tập 2

Thiết kế bài giảng
Tiếng Việt 1-tập 2
Bồi dưỡng luyện chữ
đẹp

1/21

Nhà xuất
bản

Năm
xuất bảnMột số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
A.PHẦN THỨ NHẤT
2.Lý do chọn đề tài :
“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người .”
- Chỉ bằng câu nói ngắn ngủi ,song chúng ta thấy rõ được vấn đề giáo dục là vô
cùng quan trọng và cần thiết .Nhưng giáo dục như thế nào để các em phát triển một
cách toàn diện đó mới là vấn đề quan trọng .
- Trong trường Tiểu học, Tiếng Việt là môn học hết sức quan trọng, là môn học
luyện cho các em đọc đúng, viết đúng chính tả, hiểu ngôn ngữ từ, bài văn, bài thơ.
Riêng đối với lớp Một , Tiếng Việt còn là cái móng, cái gốc để các em tiếp tục học
ở các lớp sau này.
- Sau khi học xong cấp tiểu học, về yêu cầu cơ bản, các em phải nắm vững được
các tri thức, kỹ năng cơ bản ban đầu của các môn học để học tốt ở các cấp học sau.
Muốn vậy, phân môn Tiếng Việt phải được chú trọng ngay từ đầu của cấp tiểu học
khi học sinh mới bắt đầu bước vào lớp Một.
- Trong quá trình đổi mới phương pháp và nội dung dạy học của bậc tiểu học
với mục tiêu giáo dục toàn diện các em được học 9 các môn học trong đó môn
Tiếng Việt là môn học hết sức quan trọng. Nhất là đối với lớp 1, là lớp đầu cấp .
người ta thường nói “ cấp 1 là nền, lớp 1 là móng” móng có chắc thì nền mới vững.
- Một trong những mục tiêu cơ bản của chương trình Tiếng Việt lớp Một là các
kỹ năng : nghe, đọc, nói, viết. Trong bốn yêu cầu cơ bản thì yêu cầu về đọc và viết
chiếm một vị chí hết sức quan trọng. Nó tạo cơ sở tiền đề cho việc học tốt những
môn học khác. Tuy nhiên chương trình ưu tiên cho việc dạy ngôn ngữ dạy đọc,viết
nhằm giúp học sinh ở cuối lớp 1 có thể đọc, viết được Tiếng Việt.
- Ngoài ra tập viết chữ đẹp còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học
sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật và năng
khiếu thẩm mỹ.
- Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết
người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn cho các
em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài
vở của mình”.
- Mặt khác ở lớp 1 các em viết đúng, viết thành thạo, viết đẹp thì khi lên các lớp
trên các em học mới vững vàng và khi biết đọc các em sẽ có điều kiện học các môn
học khác có trong chương trình được tốt hơn. Để làm được điều đó điều đầu tiên
người giáo viên phải làm là nắm được tâm lí của học sinh tiểu học có những đặc
điểm sau: "Mỗi học sinh là một chỉnh thể, một thực thể hồn nhiên. Mỗi học sinh
tiểu học ẩn chứa một khả năng tiềm tàng phát triển và mỗi học sinh tiểu học là một
nhân cách đang hình thành, đang lớn lên và đang phát triển". Dạy học phải mang
tính chuẩn xác, khoa học. Mục đích của việc rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 1 là
giúp các em là đem lại cho các em kỹ năng đọc đúng ,viết đúng .Quá trình đọc và
2/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
viết thông qua chữ viết .Chữ viết của Tiếng Việt là chữ ghi âm (cơ bản đọc thế
nào,viết thế đấy ).Muốn nắm được kỹ năng đọc ,viết các em phải đồng thời nắm
được cả hai kỹ năng.Bởi vậy về nguyên tắc không thể nói lớp 1 dạy âm hay dạy
chữ mà phải kết hợp dạy chữ và dạy âm - dạy chữ trên cơ sở dạy âm - dạy âm để
dạy chữ .
- Ở tiểu học dạy đọc,viết cho các em học sinh có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong
việc phát triển trí thông minh,hiểu biết về khả năng tư duy tốt,cảm nhận được cái
hay, cái đẹp, nhận thức về thế giới xung quanh, về cuộc sống của con người và xã
hội. Qua đó giáo dục cho các em tình yêu dân tộc, yêu quê hương đất nước. Với
lòng yêu nghề mến trẻ, đặc biệt là một giáo viên tiểu học tôi được phân công giảng
dạy lớp một, tôi nhận thấy việc rèn chữ cho học sinh là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của giáo viên. Qua tìm hiểu thực tế và nghiên cứu một số tài liệu có liên
quan cùng với những năm tháng được trực tiếp dạy lớp 1 đã thôi thúc tôi suy nghĩ
và tìm tòi, nghiên cứu xem làm thế nào để có những phương pháp hữu ích nhất để
vận vận dụng cho việc rèn chữ của học sinh.
- Với những lý do trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài khoa học: “ Một số biện
pháp tích cực giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp” ở Trường tiểu học .
3.Mục tiêu,nhiệm vụ nghiên cứu:
- Để góp phần nâng cao chất lượng dạy -học tốt môn tập viết lớp 1 tôi phải :
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phương pháp dạy phân môn tập viết
lớp 1 .
- Nghiên cứu qua tình hình thực tế đối với học sinh trên địa bàn trường tiểu
học trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng – viết nhanh - viết
thành thạo cho học sinh lớp 1.
-Tìm biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tập viết lớp 1 cho học sinh
trường Tiểu học.Tìm ra những ưu ,khuyết điểm trên cơ sở đó phát huy những ưu
điểm ,đồng thời tìm ra những biện pháp khắc phục những hạn chế về những loại lỗi
chính tả đọc âm giống nhau nhưng viết chữ khác nhau nhằm nâng cao chất lượng
dạy -học môn tập viết lớp 1 .
- Tiến hành tổ chức thực nghiệm sư phạm,xem xét tính khả thi của đề tài.
- Qua thực nghiệm giúp học sinh nắm vững các kỹ năng viết nối các con
chữ,viết đúng,viết nhanh để vận dụng vào học tập môn Tiếng Việt,các môn học
khác và làm nền móng cho các em học các lớp sau.
4.Thời gian và phạm vi nghiên cứu:
a.Thời gian :
-Thời gian tiến hành đề tài từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016 .
b.Phạm vi :
- Đề tài : “ Một số biện pháp tích cực giúp học sinh lớp Một luyện viết
chữ đẹp” được thực hiện tại lớp 1D Trường tiểu học .
5.Các phương pháp nghiên cứu :
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết .
3/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp quan sát .
- Phương pháp thực nghiệm khoa học .
B.PHẦN THỨ HAI
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
I.CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1.Chương trình tập viết lớp 1:
- Chương trình tập viết với mục tiêu trang bị cho học sinh kiến thức về quy
trình viết chữ để rèn chữ viết đúng mẫu quy định.Viết các chữ cái ( viết thường,viết
hoa ) phải viết đúng về hình dạng, kích cỡ,thao tác theo đúng quy trình.Viết các chữ
(ghi âm vần,tiếng ghi từ ngữ,và câu ứng dụng)liền mạch và đúng khoảng cách,đặt
dấu thanh đúng vị trí.Có thể dạy tập viết với viết đúng chính tả,mở rộng vố từ ngữ
phục vụ cho học tập và giao tiếp phát triển tư duy,rèn tính cẩn thận,yêu thích cái
đẹp,có tinh thần trách nhiệm,có ý thức tôn trọng người khác.
- Nội dung dạy tập viết ở tiểu học nói chung và dậy tập viết ở lớp một nói
riêng:
- Lớp một :Ngồi tập viết đúng tư thế,cách cầm bút,viết chữ cái cỡ chữ vừa và
cỡ chữ nhỏ theo đúng quy định.
- Ở lớp 1:Nội dung tập viết được triển khai ở hai phần âm vần và phần luyện
tập tổng hợp.
- Phần âm vần có hai hình thức:
+ Tập viết khi học âm vần mới,viết các chữ ghi âm tiếng hoặc từ khóa trong
bài.
+ Tập viết độc lập có tác dụng củng cố những chữ ghi âm,vần đã trong bài,vì
thế không có phần tập viết các chữ ghi âm,ghi vần mà chỉ có phần luyện tập viết
các từ ứng dụng.
- Ở phần âm ,vần các bài tập chia thành 3 nhóm( ba giai đoạn)sau:
+ Giai đoạn 1: giúp học sinh nắm được thao tác chung của cả quá trình tập
viết chữ ,luyện cách cầm bút,cách cầm bút,tư thế ngồi viết,cách xác định dòng kẻ
trên vở tập viết trên khung chữ,tập tô các nét chữ cơ bản.
+ Giai đoạn 2: Kết hợp tô và viết các chữ cái viết thường theo đúng quy
định.Mỗi tiết học chữ ghi âm đều có tập tô,tập viết chữ ghi âm,tập viết các tiếng và
từ.
+ Giai đoạn 3: Luyện viết chữ ghi vần,viết từ ngữ ứng dụng.Mỗi tiết học vần
đều có tập viết nhóm chữ ghi âm ,vần,tập viết từ ngữ ứng dụng có chứa vần mới.
- Ở phần luyện tập tổng hợp( viết độc lập):Bài tập viết một mặt có tác dụng
rèn kỹ năng viết chữ thường(cỡ chữ vừa và cỡ chữ nhỏ)làm quen các chữ hoa(bằng
hình thức tập tô)mặt khác góp phần ôn luyên một số vần khó mở rộng vốn từ cho
học sinh.
4/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
- Đánh giá:Chương trình phù hợp với định hướng đổi mới của môn Tiếng
Việt nói chung và phần tập viết nói riêng.Mục tiêu và nội dung chương trình môn
tập viết 1 cho ta thấy chương trình đã đặt ra mục tiêu rền kỹ năng lên vị trí hàng
đầu,chú trọng và hình thành năng giao tiếp.Thời gian và nội dung tương đối phù
hợp với học sinh lớp 1.
2.Sách giáo khoa Tiếng Việt 1:
Cấu trúc sách giáo khoa chia làm 3 phần:
+ Phần âm.
+Phần tập đọc.
Hình thức trình bày:Các bài tập trong sách giáo khoa được trình bày một
cách khoa học dễ nhìn,dễ học dễ đọc ,dễ viết bài.
- Đánh giá: SGK đã cụ thể hóa, hiện thực hóa chương trình tập viết lớp 1.
Sách được biên soạn theo quan điểm mới nhiều ưu điểm.
3.Vở tập viết 1:
Vở tập viết gồm có 2 quyển:Tập viết tập 1 và tập viết tập 2.Các bài trong vở
tập viết được trình bày một cách khoa học dễ nhìn,dễ đọc,dễ viết bài.
Từ tuần 1 đến tuần 24 nội dung các bài tập viết được trình bày theo bài học
vần.Học âm vần nào thì viết âm vần đó và từ khóa của bài đọc đó.Tiết tập viết cuối
tuần nội dung bài viết luyện viết các từ ngữ có chứa âm vần đã học trong tuần.Từ
tuần 25 nội dung bài tập viết được nâng cao hơn là các em được tô chữ hoa và viết
những vần,từ ngữ ở hai cỡ chữ cỡ chữ nhỡ và cỡ chữ nhỏ.
II .CƠ SỞ THỰC TIỄN:
1.Thực trạng thực tế trước khi nghiên cứu:
a.Đối tượng học sinh:
- Ngay từ khi nhận lớp tôi thấy đa số các em đọc ,viết chữ cái còn chưa thuộc .
- Các em còn nhỏ tuổi vẫn còn ham chơi hơn là ham học ,chưa có ý thức học
tập
- Một số gia đình còn chưa quan tâm đến việc học tập của các em ,vẫn còn để
các em tự do vui chơi ,chưa đưa các em vào nề nếp học tập ở trường cũng như ở
nhà .Các em đều đã qua mẫu giáo nhưng các em viết chữ còn rất xấu do ở lớp mẫu
giáo các em còn viết tự do chưa có ý thức rèn luyện cẩn thận .
b.Đối với giáo viên :
- Trình độ giáo viên đồng đều đã được chuẩn hoá ở cấp học.
- Giáo viên cập nhật thông tin ,các phương pháp dạy học được áp dụng một
cách linh hoạt .
2.Thực trạng dạy và học tập viết lớp 1 của giáo viên và học sinh trường tiểu
học.
-Trong khuôn khổ thời gian cho phép của đề tài tôi không có điều kiện khảo
sát rộng rãi mà chỉ tiến hành điều tra thực trạng dạy và học của giáo viên và học
sinh trường tiểu học.
2.1- Việc dạy của giáo viên
5/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
- Qua việc dự giờ dạy phân môn tập viết của các giáo viên khối 1, 2, 3 qua
việc trao đổi với các giáo viên thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy thực trạng dạy tập
viết nói chung và rèn kỹ năng viết chữ nói riêng và cả trường tôi như sau:
+ Ưu điểm: Các giáo viên đều có nhận thức đúng về vị trí, trách nhiệm,
nhiệm vụ, mục tiêu của môn học và việc rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh, xác
định rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh là một trọng điểm hàng đầu của trường
được quan tâm.
- Khi lên lớp, giáo viên sử dụng đúng các phương pháp và quy trình đặc
trưng của phân môn tập viết, tổ chức giờ dạy đúng nội quy chương trình.
+ Hạn chế: Bên cạnh những ưu điểm cơ bản trên việc dạy học của giáo viên
cũng bộc lộ nhiều hạn chế: Giáo viên còn lung túng khi gọi tên các nét vì vậy học
sinh còn khó hiểu.
+ Sau nhiều năm dạy mẫu chữ cũ (viết hoa đơn giản) giáo viên đã quen với
mẫu chữ viết cũ. Vì vậy khi dạy sang chương trình mới với kiểu viết hoa tuy là
truyền thống nhưng đã lâu không đưa vào chương trình vì vậy giáo viên không khỏi
bỡ ngỡ. Nhiều giáo viên không tự tin vào chữ viết mẫu của bản thân.
+Tổ chức viết chữ hoa cho học sinh chưa tỉ mỉ, cụ thể (đặc biệt là khi
hướng dẫn vở) nên chất lượng chữ viết của học sinh còn hạn chế.
+ Giáo viên chưa chú ý tới kỹ thuật viết: tư thế cách cầm bút, điểm bắt
đầu, điểm dừng, các nét nối.
- Như vậy từ phần lý luận đến thực tiễn các giáo viên đã có nhận thức đúng
đắn tổ chức giải pháp giúp học sinh rèn kỹ năng viết chữ lớp 1, điều đó chưa mang
lại hiệu quả cao.Vì đây là phân môn ít được dự giờ trong môn tiếng việt, phần vì
giáo viên cũng chưa thực sự tích cực đổi mới phương pháp dạy học mới và vì thời
gian học tập và bồi dưỡng chuyên môn còn ít nên tinh thần sang tạo, phát huy chưa
sâu rộng.
2.2- Việc học của học sinh.
- Tiếng Việt (Học vần)là môn học khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh
một công cụ mới để sử dụng trong học tập và trong giao tiếp đó là chữviết.Nếu chữ
viết được coi là phương tiện ưu thế nhất trong giao tiếp thì học vần có một vị trí
quan trọng không thể thiếu được trong chương trình môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học.
Để kiểm tra việc rèn kỹ năng viết chữ của các em học sinh lớp 1, tôi đã tiến hành
khảo sát sơ bộ đầu năm học 2015-2016:
+ Nội dung kiểm tra: Cho học sinh viết dưới hình thức nghe viết 29 chữ cái
+Thời gian viết 20 phút.
Khi nhận lớp khảo sát chất lượng tôi thấy kết quả đạt được như sau :
Tổng số
học sinh
lớp 1D
34

Loại A

Loại B

Loại C

Thời gian
khảo sát

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Tuần 1

5

14.7

19

55.9

10

29.4

6/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
Loại C chiếm 29,4 %
- Qua khảo sát tôi thấy rất nhiều em viết yếu lý do: Các em viết sai nhiều, viết
tùy tiện, viết cẩu thả, thậm chí nhiều chữ còn chưa viết được. Những em này trong
giờ học còn lười viết bài, đến lớp hay quên sách vở, bút…Nhiều em chữ viết còn
rời rạc, không liền mạch, không đúng về chiều cao, chiều ngang, viết bỏ dấu thanh,
viết chậm, ngồi viết không đúng tư thế, Còn nhiều em đọc ngọng và mắc lỗi địa
phương cũng dẫn đến viết sai chính tả.Vậy chúng ta cần có những biện pháp như
thế nào để giải quyết thực trạng trên .
3.Nguyên nhân của chữ xấu
- Nguyên nhân khách quan là do mẫu chữ viết qua nhiều lần cải cách trước
đây nhưng vẫn chưa áp ứng được yêu cầu thẩm mỹ,khoa học.
- Các giáo trình luyện chữ chưa được thống nhất giữa các cấp học.
- Giáo viên chưa được đào tạo sâu về chữ viết và phương pháp dạy học
luyện chữ.
- Do quan điểm của phụ huynh: chữ viết không quan trọng nên chỉ đầu tư
cho con em học toán hay văn ,….
- Do điều kiện cơ sở vật chất như bàn ghế,bảng,ánh sáng…làm ảnh hưởng
tới tư thế ngồi viết
III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP,XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI TẬP CÁCH
DẠY ĐỂ RÈN VIẾT CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH.
1.Một số biện pháp thực hiện:
- Trong quá trình thực hiện tôi sẽ tìm hiểu phần tập viết để đưa ra phương pháp
phù hợp.
- Hiểu và nắm chắc phương pháp đổi mới của phân môn.
- Tìm hiểu tình hình giảng dạy của đồng nghiệp .
- Nắm vững mục tiêu, yêu cầu của bài dạy.
- Tìm hiểu nội dung của từng bài tập viết có trong chương trình lớp 1.
- Thường xuyên kiểm tra và phân loại đối tượng học sinh.
- Tập trung nhiều vào đối tượng học sinh viết yếu,kém .
- Đứng trước thực trạng tình hình học tập của học sinh trong những năm gần đây
là lười học ,dẫn đến kiến thức bị hổng nhiều ,học còn lơ mơ .Do đó ,chúng ta là
những người khởi đầu cho các em kiến thức ban đầu về đọc,viết,muốn cho tất cả
các em đều biết đọc,biết viết,hiểu được những kiến thức ban đầu về Tiếng Việt thì
đòi hỏi người giáo viên trên lớp phải tìm ra những phương pháp giảng dạy sao cho
phù hợp với lứa tuổi,với từng đối tượng học sinh.Giáo viên luôn dạy học theo
hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh.Giáo viên sử dụng phương tiện trực
quan và thông qua các hoạt động học tập thực hành của học sinh để giúp các em tự
phát hiện ra vấn đề và tự chiếm lĩnh kiến thức .
- Năm học 2015 -2016 lớp 1D có 34 em. vào học . Đa số các em đã qua mẫu
giáo, song thực tế trước khi vào lớp 1tỷ lệ học sinh nắm được 29 chữ cái chỉ đạt
khoảng 40%.đặc biệt đa số học sinh trong lớp là con gia đình gặp khó khăn về kinh
7/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
tế, hạn chế về trình độ văn hoá. Ngay từ khi nhận lớp tôi luôn qua tâm tìm hiểu
hoàn cảnh của từng em học sinh, trình độ nhận thức kiến thức của từng em,phương
pháp học tập tiếp thu kiến thức của các em ra sao,thái độ học tập và điều kiện học
tập của các em có thích hợp không,gần gũi với các em học sinh,tạo ấn tượng tốt đẹp
cho các em.Từ tình hình và thực tế như vậy tôi đó đưa ra các giải pháp nhằm rèn kĩ
năng viết đúng -viết đẹp- viết nhanh viết thành thạo cho học sinh lớp 1 như sau:
1.1 Biện pháp thứ nhất :Phân loại đối tượng học sinh .
Ngay từ khi làm quen với lớp,tôi đã tìm hiểu,làm quen để phát hiện và nắm bắt
được những em học sinh giỏi,khá,trung bình,yếu kém để phân loại học sinh trong
lớp,xếp chỗ ngồi cho các em phù hợp:Em khá giỏi ngồi gần em yếu kém để các em
giúp đỡ kèm nhau học tập.
1.2 Biện pháp thứ hai :Xây dựng kế hoạch và phương pháp dạy học .
Trước tiên tôi lập kế hoạch thời gian và tìm ra những phương pháp giảng dạy
theo sát từng đối tượng học sinh để giúp học sinh hiểu nhanh được nội dung của
bài học ngay tại lớp.Muốn vậy khi soạn bài tôi luôn lựa chọn nội dung sao cho thật
tinh giản,xác định rõ nội dung cơ bản của bài học để hướng cho học sinh luôn chú ý
vào những chỗ cần thiết.Sử dụng các phương pháp trực quan,quan sát và thực hành
làm cho các em học sinh tiểu học nhất là các em lớp đầu cấp.Khi học một bài tập
viết giáo viên không chỉ giải thích bằng lời mà không có đồ dùng trực quan minh
hoạ,thực hành sẽ dẫn đến sự chán nản mà không gây hứng thú học tập,dẫn đến hiệu
quả giờ học không cao.Vì vậy,trong mỗi bài học tôi đã áp dụng các phương pháp
cần thiết như sử dụng đồ dùng trực quan minh hoạ,giải thích,hỏi đáp,luyện tập thực
hành,...và việc giảng dạy kết hợp với sự hiểu biết ,tiếp thu kiến thức của các em .
1.3 Biện pháp thứ ba :Sử dụng hệ thống câu hỏi .
Trong giờ dạy tập viết ,giáo viên và học sinh có đồ dùng trực quan là những để
các em nắm được kiến thức bài tốt.Giáo viên cần chuẩn bị hệ thống các câu hỏi
theo trình tự bài dạy.Từ những câu hỏi phân tích cấu tạo âm (vần ) đến tiếng ,từ độ
cao của từng con chữ mà giáo viên phải lựa chọn câu hỏi ngắn gọn,dễ hiểu để phân
tích cho học sinh nắm vững được nội dung của bài .
1.4 Biện pháp thứ tư : Sử dụng đồ dùng trực quan .
Đồ dùng trực quan có thể là những chữ mẫu chuẩn cho học sinh quan sát ,nhận
xét,so sánh sự giống và khác nhau giữa các chữ; hay chính giọng đọc phát âm của
giáo viên để cho học sinh viết cũng là đồ dùng trực quan hữu hiệu .
1.5 Biện pháp thứ năm :Rèn kỹ năng viết đúng :
- Để giải quyết các vấn đề cơ bản trên tôi thấy cần nhiều biện pháp nhưng cần
chú trọng hơn nữa tới việc dạy tập viết chữ lớp 1; cần có phương pháp hợp lý, phát
huy được tính tích cực của học sinh, kết hợp rèn chữ với rèn đọc.
- Để viết đúng cỡ chữ, viết đẹp trước tiên cần xác định đường kẻ, dòng kẻ, toạ
độ viết chữ, tên gọi các nét chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ, và cách
liên kết nét chữ, liên kết nét tạo tiếng ghi chữ từ đó có biểu tượng về hình dáng,
độ cao, sự cân đối, tính thẩm mỹ của chữ viết.
8/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
- Khi viết tôi đã chú ý rèn kỹ năng viết các chữ từ đơn giản đến phức tạp.
Đồng thời tôi đã xác định khoảng cách, vị trí, cỡ chữ trên vở kẻ ô ly để hình thành
kỹ năng viết đúng mẫu, rõ ràng và viết nhanh viết đẹp, ngoài ra tôi còn thường
xuyên chú ý đến tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở .Khi viết bảng tôi chú ý đến
tư thế đứng viết, cách cầm phấn.
1)Rèn nề nếp và kỹ năng thuật viết chữ
a)Thực hiện các nguyên tắc về tư thế ngồi viết
- Khi ngồi viết, phải ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không tỳ ngực vào cạnh bàn,
đầu hơi cúi, hai mắt cách mặt vở từ 25 cm đến 30 cm. Cánh tay trái đặt trên mằt
bàn bên trái vở, bàn tay trái tỳ vào mép vở giữ vở không xê dịch khi viết. Cánh tay
phải cũng ở trên mặt bàn. Với cách để tay như vậy, khi viết, bàn tay và cánh tay
phải có thể dịch chuyển thuận lợi từ trái sang phải dễ dàng.
- Tinh thần trạng thái thoải mái, hứng thú; không viết khi quá mệt mỏi, buồn
ngủ, uể oải.
-Tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó cầm bút và ngồi đúng tư thế,
không nhìn quá gần vở.
-Tay phải cầm chắc bút bằng 3 ngón tay (cái, trỏ, giữa). Đầu ngón trỏ cách đầu
ngòi bút chừng 2,5 cm. Lúc viết điều khiển cây bút bằng các cổ tay và ngón tay
không để bàn tay quá ngửa. Nếu học sinh cầm bút không đúng sẽ dẫn đến có tật sau
này rất khó chữa.
b)Tư thế viết bảng:
-Khi viết bảng, ta phải chú ý đứng nghiêng người về bên trái. Tay phải hướng về
bảng.
c) Cách để vở: Vở viết cần đặt nghiêng so với mép bàn một góc khoảng 30 0
(nghiêng về bên phải) vì chiều thuận của vận động tay khi viết chữ Việt là vận động
từ trái sang phải
d)Sử dụng bút khi viết.
- Cần chuẩn bị bút chu đáo trước khi viết. Cách cầm bút đặt so với mặt giấy
khoảng 45 độ. Đưa bút từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Các nét đưa lên hoặc
đưa sang ngang phải thật nhẹ không ấn mạnh đầubút vào mặt giấy.
e)Luyện tập tay,tập các nét cơ bản.
- Khi viết cử động,điều khiển bút cơ bản bằng 3 ngón tay theo cử động lên
xuống đưa ngang sang phải, sang trái,hoặc xoay tròn nhẹ nhàng linh hoạt.Cổ tay,
cánh tay phối hợp dịch chuyển bút nhẹ nhàng theo chiều ngang.Khi đưa lên nâng
ngón tay giữa nhẹ tạo nét thanh,khi kéo xuống co các ngón tay cầm bút tì xuống tạo
nét đậm.Không đưa bút lên xuống bằng cánh tay hay cổ tay.
- Tập viết lần lượt các nét cơ bản.Sau khi viết xong các nét cơ bản chúng ta cần
nhận xét nét nào được nét nào chưa được, tìm nguyên nhân. Sau khi phát hiện ra
nguyên nhân chỗ viết chưa được cần giúp trẻ rút kinh nghiệm tránh vấp phải sai sót
tương tự lần sau.
g)Quy trình viết:
9/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
- Khi viết nét,chữ cái hay tiếng từ…chúng ta đều phải quan tâm đến quy trình
viết.Quy trình viết bao gồm điểm đặt bút,hướng di chuyển của nét viết ( lên trên
hay xuống dưới, sang phải hay sang trái,nét thẳng hay nét cong…) và điểm dừng
bút.Để viết đúng quy trình cần nắm chắc hình dáng,cấu tạo,kích thước của từng
chữ.
2)Chia từng chữ ra thành từng loại và rẻn luyện trong từng thời gian.
a)Chữ thường.
- Để học sinh dễ dàng hơn trong việc luyện viết tôi chia thành các nhóm chữ
sau:
+Nhóm chữ cái bắt đầu bằng nét cong:c, o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, g, x, q
+Nhóm chữ cái bắt đầu bằng nét hất:i, u, ư, y, p, e, ê, t,
+Nhóm chữ cái bắt đầu bằng nét khuyết:h, k, l, b
+Nhóm chữ cái bắt đầu bằng nét móc:n, m, v,
+Nhóm chữ cái bắt đầu bằng nét thắt đầu:s, r.
b)Chữ hoa.
- Để học sinh dễ dàng hơn trong việc luyện viết tôi cũng chia thành các nhóm
chữ sau:
+Nhóm 1: A ,Ă, Â, N, M.
+Nhóm 2:C,G,E,Ê,L,S.
+Nhóm 3:P,R,B,D,Đ.
+Nhóm 4:I,K,H,V,T.
+Nhóm 5:O,Ô,Ơ,Q,A,Q.
+Nhóm 6:U, Ư, Y, V, X,N, M.
c)Nhóm chữ số:
+Nhóm 1: 1,4,7.
+Nhóm 2:2,3,5.
+Nhóm 3:0,6,8,9.
- Hướng dẫn cách ghép chữ: Để học sinh dễ nhận biết chữ tôi dung phấn màu
đánh dấu và chỉ rõ khoảng cách các chữ nọ và chữ kia bằng một con chữ o.
-Hướng dẫn cách đặt dấu thanh ở mỗi chữ viết:Trong mỗi chữ viết, dấu thanh
bao giờ cũng phải đặt ở chữ cái ghi âm chính của vần.Các dấu thanh huyền(\), sắc
( /),hỏi(?), ngã ( ~)đặt ở phía trên của chữ cái.Dấu nặng(.) đặt ở phía dưới chữ
cái.Trong các chữ ghi tiếng có nguyên âm đôi,nếu không có âm cuối vần thì đặt dấu
thanh vào chữ cái thứ nhất của nguyên âm đôi.
Ví dụ: mùa,tựa,mía….
Nếu sau nguyên âm đôi có âm cuối vần thì dấu thanh đặt vào chữ cái thứ hai
của nguyên âm đôi.
Ví dụ: kiến, rượu, muỗi, nườm nượp…
c)Hướng dẫn học sinh thuật viết liền mạch.
- Khi viết một chữ ( Ghi vần, ghi tiếng) gồm từ hai chữ cái nối lại với nhau,
để đảm bảo tốc độ viết, người ta không thể viết rời từng chữ cái mà phải di chuyển
10/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
bút đưa nét chữ liên tục theo kỹ thuật viết liền mạch. Viết xong chữ cái đứng trước,
viết tiếp chữ cái đứng sau(Không nhấc bút khi viết).Thực tiễn viết chữ ghi tiếng
trong tiếng Việt có thể xảy ra các trường hợp viết liên kết như sau:
* Trường hợp viết nối thuận lợi:
-Đây là trường hợp các chữ cái đứng trước và đứng sau đều có nét liên kết (gọi
là liên kết hai đầu). Khi viết tôi chỉ cần đưa tiếp nét bút từ điểm dừng bút của chữ
cái đứng trước nối sang điểm đặt bút của chữ cái đứng sau một cách thuận lợi theo
hướng dịch chuyển nét bút từ trái sang phải.
Ví dụ : a nối với n tạo thành vần an
x nối với inh tạo thành tiếng xinh
ở loại liên kết này có thể xảy ra hai kiểu:
Kiểu 1: Liên kết trong nội bộ vần
+ Vần không có âm đệm: am ; ai ; ân…Khi viết các kiểu vần này cần lưu ý
điều tiết khoảng cách giữa chữ cái ghi âm chính và chữ cái ghi âm cuối sao cho
không hẹp quá hoặc không rộng quá.
+ Nét nối của chữ cái đứng sau là nét nhọn đầu trong các chữ u; i; y…nét nối
tròn đầu trong các chữ n ; m . Với các nét chữ nhọn đầu, việc thực hiện liên kết với
các nét kết thúc của các chữ cái đứng trước đơn giản hơn.
Ví dụ : a nối với t tạo thành at
+Với các nét tròn đầu, việc thực hiện liên kết phức tạp hơn. Cần điều chỉnh nét
kết thúc của chữ cái đứng trước sao cho điểm gặp gỡ với điểm đặt bút của nét chữ
đi sau phải tự nhiên không có nét gãy.
Ví dụ : e nối với n tạo thành en
+ Vần có âm đệm bằng chữ cái u. Đây là trường hợp chữ cái ghi âm đệm là âm
u, chữ cái ghi âm chính là y , ê . Việc thực hiện liên kết giữa u với y khác với u
với ê vì điểm đầu của ê thấp hơn y
Ví dụ : u nối với y tạo thành uy .
+Trường hợp này cần điều chỉnh điểm dừng bút của chữ cái u cao lên, điểm bắt
đầu của chữ cái y thấp xuống để việc nối tự nhiên
Ví dụ : u nối với ê tạo thành uê .
+Trường hợp này cần điều chỉnh điểm dừng bút của chữ cái ê đi sau thấp hơn
một chút và kéo dài nét kết thúc của chữ cái đứng trước cao hơn một chút.
Kiểu 2 : Liên kết phụ âm đầu với vần:
+ Liên kết ở các tiếng không có âm đệm: Liên kết này xảy ra giữa các phụ âm
đầu có nét liên kết sau ( b ; d ; v…) . Khi viết cần lưu ý hai trường hợp:
+ Điều chỉnh điểm dừng của chữ cái ghi phụ âm đầu lên cao hơn một chút để
nối với điểm bắt đầu của chữ cái ghi âm chính.
Ví dụ : m nối u với u tạo thành mu thêm thanh ~ tạo thành mũ
t nối với in tạo thành tin
đ nối với ung tạo thành đung thêm thanh / tạo thành đúng
11/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
+Điều chỉnh điểm dừng của chữ cái ghi phụ âm đầu xuống thấp hơn một chút
để nối với điểm bắt đầu của chữ cái ghi âm chính.
Ví dụ :
b nối với i tạo thành bi
v nối với e tạo thành ve
+ Liên kết ở các tiếng có âm đệm ( âm đầu vần); Liên kết này xảy ra giữa các
chữ cái ghi âm đầu b ; v ; c với chữ cái ghi âm đệm u. Khi viết cần điều chỉnh
điểm dừng của chữ cái ghi âm đầu lên cao để nối với điểm bắt đầu của u thành một
nét liền.
Ví dụ: t nối với uân tạo thành tuân
* Trường hợp viết nối không thuận lợi :
+Trong việc viết chữ ghi âm tiếng Việt còn có nhiều trường hợp viêt không
thuận lợi. Đó là những trường hợp nối các chữ cái mà ở vị trí liên kết không thể
viết các nét nối từ nét cuối của chữ cái đứng trước với điểm bắt đầu của chữ cái
đứng sau.
Ví dụ : na ; oa ; ao…
* Trường hợp liên kết một đầu:
+ Chữ cái đứng trước có liên kết, chữ cái thứ hai không có liên kết
Ví dụ : lo ; ra
+Điểm liên kết sẽ là điểm kết thúc của chữ cái thứ nhất trong vần hoặc trong
tiếng
Ví dụ : -Trong vần : u ghép với ân tạo thành tuân
- Trong tiếng: t ghép với oan tạo thành toan
+Trường hợp này, khi viết đến điểm dừng bút của chữ cái đứng trước, cần “
lia bút ” đến điểm bắt đầu của chữ cái đứng sau rồi viết sao cho nét cong trái chạm
vào điểm dừng bút của chữ cái đứng trước
+ Chữ cái đứng trước không có nét liên kết, chữ cái đứng sau có nét liên
kết. Trong trường hợp này, khi viết đến điểm dừng bút của chữ cái đứng trước, thì “
lia bút ’’ đến điểm bắt đầu của chữ cái đứng sau . Khi viết xong chữ cái đứng trước,
từ điểm dừng bút rê bút trên vở tạo nét liên kết phụ và viết tiếp theo quy trình viết
liền mạch.
Ví dụ :Bình ; quý
* Trường hợp không có liên kết .
+Trường hợp này cả hai chữ cái đứng cạnh nhau đều không có nét liên kết,
khi viết phải tạo thêm nét liên kết phụ như trường hợp liên kết một đầu (Liên kết
giữa các chữ cái đứng trước không có liên kết, chữ cái đứng sau có liên kết). Điểm
đặc biệt ở đây là khó viết nét liên kết phụ. Do đó cần xác định điểm nối ở chữ cái
đứng sau sao cho nét liên kết phụ nối từ điểm dừng bút của chữ cái đứng trước
chạm đúng vào điểm bắt đầu của chữ cái đứng sau.
Ví dụ : sạch
12/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
+Trường hợp này, điểm dừng bút của chữ cái đứng trước cách xa và không
thuận chiều với điểm đặt bút của chữ cái đứng sau, ta phải sử dụng kỹ thuật “ lia
bút” để đảm bảo viết liền mạch. Quá trình này cũng được thực hiện bằng cách điều
tiết hình dáng của phần cuối nét của chữ cái đứng trước và phần nét của chữ cái
đứng sau sao cho phù hợp với chiều hướng của quy trình viết. Đây là trường hợp
xảy ra giữa một số chữ hoa đứng trước không có nét liên kết và chữ cái thường
đứng sau không có nét liên kết.
Ví dụ : D ; Đ ; V ; I
Sau khi viết xong chữ cái viết hoa, cần tạo một nét phụ ( / ) ở trước chữ cái
thường đứng sau ( phía trước nét cong trái như : o ; a…). Điểm đặt bút của nét phụ
nằm trên đường kẻ ngang, thẳng hàng dọc với vị trí ngoài cùng của nét cuối chữ
hoa. Sau đó viết nét thẳng hất lên,“ lia bút”về điểm đặt bút của chữ cái đứng sau:
Ví dụ : Đồng Đăng
Khi viết từ này, ta viết nối liên kết liền mạch các chữ cái. Viết liền mạch
không chỉ làm cho tốc độ viết được nâng lên mà còn đảm bảo tính cân đối và yêu
cầu thẩm mỹ của chữ viết
1.6 Biện pháp thứ sáu :Củng cố thường xuyên cách viết .
Rèn cho học sinh đọc viết đúng không chỉ ở giờ tập viết mà còn ở tất cả các
môn học như toán,tự nhiên xã hội,...giáo viên yêu cầu học sinh cách trình bày
bài.Phân môn tập viết cũng góp phần giáo dục ý trí và những đức tính cho học sinh
như ý thức tự giác,tinh thần kỷ luật,tính cẩn thận,óc thẩm mỹ,mở mang kiến
thức,bồi dưỡng cho học sinh trí thông minh và khả năng tư duy.Bồi dưỡng cho các
em lòng yêu quý Tiếng Việt,có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.Bởi vậy,
củng cố thường xuyên cách đọc,viết cho các em phải phối kết hợp thường xuyên
trong tất cả các tiết học,môn học .
1.7 Biện pháp thứ bảy :Các biện pháp hỗ trợ .
Sự gương mẫu của thầy cô.
Do đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học các em hay bắt chước.Vì vậy thầy cô
phải chuẩn mực trong lời nói ,chữ viết, lời nhận xét trong vở của học sinh. Khi dạy
tập viết tôi luôn chú ý cho mình về tư thế viết, tay cầm phấn,cách trình bày bảng.
Đối với học sinh.Yêu cầu học sinh giữ vở cẩn thận sạch sẽ không để quăn
mép,viết bằng một màu mực.Thi đua giữ vở sạch, viết chữ đẹp.Thường xuyên kiểm
tra đánh giá chữ viết và cách giữ vở của học sinh.Ngoài ra tôi còn cho các em quan
sát vở của các bạn viết chữ đẹp ,giữ vở sạch để từ đó các em học tập và noi theo.
1.8 Biện pháp thứ tám : Động viên khen thưởng .
- Đối với học sinh lớp 1,các em rất thích được khen thưởng,được tuyên
dương.Với những thành tích rất nhỏ bé các em cũng thích được khen.Giáo viên
không nên trách phạt khi các em viết không đúng, viết chưa đẹp. Giáo viên cần
kiên trì,hướng dẫn các em,động viên,giúp đỡ các em không để các em mặc cảm với
bản thân mình.Luôn luôn khen ngợi,động viên khi các em có thành tích dù rất nhỏ
để kích thích sự hưng phấn học tập của các em .
13/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
1.9 Biện pháp thứ chín : Đồ dùng -Trò chơi thực hành .
- Như chúng ta đã biết với phương pháp dậy học hiện nay : “ Lấy học sinh làm
trung tâm,người thầy nói ít hướng tập trung vào học sinh.Giảm nhẹ phần lý
thuyết,tăng cường phần thực hành.Thầy là người tổ chức hướng dẫn học sinh thực
hành.” Người thầy giáo phải tích cực đưa đồ dùng vào mỗi bài học.Song người thầy
giáo phải thường xuyên hướng dẫn các em sử dụng đồ dùng thực hành.Từ việc thực
hành trên đồ dùng mà các em sẽ tự phát hiện ra các kiến thức mới một cách dễ
dàng.Với mục đích của việc sử dụng đồ dùng thực hành là học mà vui,vui mà
học,sao cho tiết học nhẹ nhàng thoải mái song có hiệu quả cao.Ngoài ra chúng ta
thấy học sinh ham chơi hơn ham học chính vì vậy mà chúng ta cần phải đưa các trò
chơi,các câu chuyện để mềm hoá tiết học gây hứng thú cho học sinh .
1.10 Biện pháp thứ mười :Kết hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường
-Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình học tập của các
em .Cùng phụ huynh phối kết hợp gia đình -nhà trường để có biện pháp khắc
phục ,hướng dẫn con em họ rèn luyện học tập để nâng cao chất lượng giáo dục .
1.11Biện pháp thứ mười một :Đôi bạn cùng tiến .
Để việc học đạt kết quả cao tôi luôn phân loại học sinh xếp chỗ ngồi cho
các em để các em khá giỏi kèm các em học sinh yếu kém cùng tiến bộ .
2.Xây dựng một số bài tập rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
2.1Bài tập nét.
A) Mục đích:
Nét viết:là một đường viết liền mạch,không phải dừng lại để chuyển hướng ngòi
bút hay nhấc bút.Nét viết có thể là một nét hay nhiều nét cơ bản tạo thành.
B)Nội dung:
Hệ thống nét cấu tạo chữ cái là tính ghi âm vị Tiếng Việt là việc không thể thiếu
được trong quá trình dạy học tập viết.Đây là điều kiện để học sinh viết đúng mẫu
chữ,đảm bảo không nhầm lẫn các chữ cái với nhau,đó là cơ sở để nâng cao tính
thẩm mỹ của chữ viết.
C)Yêu cầu:
Học sinh nắm được cấu tạo các nét cơ bản,vận dụng các nét đó để viết các chữ
cái.
D)Một số các nét cơ bản thường gặp là:
a) Các nét thẳng:
+ Thẳng đứng.
+Nét ngang.
+Nét xiên trái.
+Nét xiên phải.
+Nét hất.
b)Các nét cong:
Nét cong kín.
+Nét cong hở trái.
14/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
+Nét cong hở phải.
c)Các nét móc:
+Nét móc xuôi.
+Nét móc ngược.
+Nét móc hai đầu.
+Nét móc hai đầu thắt giữa.
d)Nét khuyết:
+Nét khuyết trên.
+Nét khuyết dưới.
e)Nét thắt đầu.
* Việc quan tâm đến hệ thống nét,cấu tạo chữ cái ghi âm vị Tiếng Việt là việc
làm không thể thiếu được trong quá trình tổ chức dạy tập viết.
2.2Bài tập viết đúng quy trình:
Khi viết cần chú ý đến điểm đặt bút,điểm kết thúc dừng bút thong thường ở ½
đơn vị chữ( giữa li),khi viết nét cong cần chú ý viết chậm để uốn cho tròn: o, a- chữ
có nét cong,điểm đặt bút ở điểm 1 dơn vị chữ( trên li thứ nhất).Tất cả các chữ phát
triển từ chữ o rồi mới viết tiếp các nét khác. Đây là nhóm chữ khó viết nhất nên cần
phải viết cẩn thận, không nên vội vàng kể cả khi có kĩ năng viết.
Chú ý: Thân của nét khuyết phải thật thẳng đường bút đưa lên cắt đường đưa bút
xuống ở li ngang 1 đơn vị. Khi dạy học sinh lớp 1 cần chú ý quy trình viết tất cả
các chữ cái.
2.3Bài tập các kĩ thuật viết:
* Viết liền mạch:Khi viết các con chữ trong một chữ ta cần chú ý đến viết liền
mạch.Trong một chữ ta sử dụng kĩ thuật lia bút,rê bút,thuật kéo dài nét và thêm nét
phụ để viết cho liền mạch.Khi nối các con chữ trong một chữ xuất hiện hai trường
hợp: nét nối thuận lợi và nét nối không thuận lợi.
* Viết đúng khoảng cách:Có hai loại khoảng cách.
-Khoảng cách giữa hai chữ trong một từ:là 1 đơn vị chữ(1 ô li đơn vị)
-Khoảng cách giữa các con chữ trong một chữ: từ 1/4-1đơn vị chữ.
* Đánh dấu chữ và dấu ghi thanh.
- Kích thước dấu chữ và dấu ghi thanh:1/4 đơn vị chữ.
- Dấu chữ nào đánh sát với chữ ấy,ghi dấu thanh đánh ở vị trí âm chính của
vần.Viết liền mạch các nét chữ rồi mới đánh dấu chữ và ghi dấu thanh.
- Ngoài ra viết lướt bút,nhấn bút sẽ thể hiện rõ nét thanh nét đậm và tạo ra các đặc
tính riêng biệt của người viết.Để luyện viết chữ đẹp cho học sinhđạt hiệu quả
cao,người giáo viên đi vào trọng tâm(nét chữ,kĩ thuật)bồi dưỡng cho các em những
điểm yếu và điểm thiếu.
IV.TỔ CHỨC DẠY THỰC NGHIỆM
15/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
-Để vận dụng hệ thống bài tập đã nêu trên dựa vào thực tế dạy và học có hiệu
quả tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm sư phạm bằng cách soạn và dạy 1 tiết tập viết
trong chương trình lớp 1.Thông qua việc tổ chức các hoạt động làm bài tập viết
xem xét hiệu quả các bài tập với việc rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh
1.Chuẩn bị thực nghiệm
2. Chuẩn bị giáo án kế hoạch dạy.
Tôi tiến hành soạn giáo án cho bài dạy tập viết
Tập viết: Tô chữ hoa E,Ê,G
3.Phân tích giáo án.
Bài tập viết bao gồm có 2 phần
+ Phần 1: Tô chữ hoa đúng quy định, quy trình, ngữ liệu là sự tổng hợp các nét đã
học.
+ Phần 2: Phân tích, củng cố các vần, từ ngữ đã học theo các cỡ chữ trong bài tập
viết. Chữ viết đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các
con chữ và các chữ.
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH DẠY TẬP VIẾT
Tiết 25:Tô chữ hoa E, Ê, G
1. Mục tiêu:
HS tô đúng và đẹp chữ hoa : E, Ê, G
Viết đúng và đẹp các vần: ăm ,ăp, ươn ương . Các từ : chăm học, khắp vườn, vườn
hoa, ngát hương
Viết đúng theo mẫu chữ thường.
2. Chuẩn bị: Bảng phụ, chữ mẫu
3. Các họat động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
5’
1’
15’

Hoạt động học

1. Bài cũ:
- HS viết hạt thóc ,gánh đỡ
- 2. Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:
2.2.Hướng dẫn HS tập viết:
GV viết chữ hoa E Ê G lên bảng.
Đọc mẫu.
Hôm nay tô mấy chữ hoa ?
Viết mấy vần, mấy từ ?
Chữ hoa E,ấ có mấy nét, cao mấy ô ly?
GV tô mẫu HS quan sát.
Vần ăm , ăp có mấy con chữ, độ cao ?
Trong từ chăm học, khắp vườn tiếng
nào chứa vần hôm nay viết, dấu thanh
ghi ở đâu ?
16/21

- Nhận xét

3 chữ hoa:
4 vần
4 từ
Chữ hoa e cao 5 ô li có 3 nét
cong viết liền mạch.
E Ê G
2 con chữ con chữ ă, n độ cao


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .

17’

2’

Để viết được các từ có tiếng chứa vần
cô viết lại các vần.
GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình
viết.
* HS viết bảng con.
- GV quan sát chỉnh sửa
*Hs viết vở.
- 1 hs nêu cách ngồi viết.
- Nêu cách cầm bút.
- HS viết vở.
- Gv quan sát.
Hướng dẫn chữ hoa G tương tự.
Kiểm tra một số bài nhận xét.
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Về học bài và chuẩn bị bài sau.

của các con chữ đều cao 2 ô li.
ăm ăp ươn ương
Từ chăm học, khắp vườn có vần
ăm trong tiếng chăm, vần ăp
trong tiếng khắp
chăm học khắp vườn
vườn hoa ngát hương
Ngồi ngay ngắn.

-Để thực hiện được tiết dạy này có hiệu quả tốt tôi vận dụng 1 số phương
pháp dạy học kết hợp với nhau. Nhưng phương pháp chủ đạo là thông qua sự vận
dụng hiểu biết lý thuyết giao tiếp để thay đổi nội dung phù hợp với từng đối tượng
học sinh.
-Bài tập được tiến hành theo quy trình chung cần chú ý phần tô chữ hoa E, Ê,
G. ngoài ra cần chú ý đến phần luyện viết vần, từ ngữ ứng dung, là những vần từ
ngữ khó viết bởi chúng thuộc dạng bài tập viết liền mạch. Khi nhận xét cần khuyến
khích, động viên để học sinh có hứng thú học tập.
4. Chuẩn bị thực nghiệm
Đối tượng học sinh lớp 1D với phương pháp thực nghiệm.
-Nghiên cứu lý thuyết
-Lựa chọn bài tập thực nghiệm
-Nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, lựa chọn phương pháp và hình thức dạy
học.
-Soạn giáo án tiết dạy
-Tiến hành kiểm tra đầu vào
-Dạy và làm giáo án thực nghiệm
-Tiến hành kiểm tra đầu ra
-Tổng hợp các ý kiến của đồng nghiệp
-Rút ra kết luận
5.Dạy thực nghiệm.
*.Hướng dẫn viết chữ hoa
17/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
Chuẩn bị chữ mẫu hoặc viết sẵn chữ mẫu( mẫu theo đúng quy định) chữ E, Ê in và
chữ E, Ê viết hoa
Giới thiệu chữ E, Ê in hoa cho học sinh nhận biết
Hướng dẫn viết chữ E, Ê viết hoa. Vừa viết vừa nêu quy trình viết
-Chữ E: Điểm đặt bút giữa đường kẻ một, viết nét cong dưới rồi chuyển hướng
viết tiếp hai nét cong trái tạo thành vòng xoắn to ở đầu và vòng xoắn nhỏ ở giữa
thân chữ, phần cuối nét cong trái thứ hai lượn vòng lên giữa đường kẻ hai và ba rồi
lượn xuống dừng bút giữa đường kẻ một và hai.
- Chữ Ê:
+ Nét một giống như chữ E.
+ Nét hai viết dấu mũ tạo thành chữ Ê hoa
Viết chữ E, Ê hoa đến hai đến ba lần theo hướng dẫn.
Sửa những điểm viết chưa chính xác, nhận xét và khen học sinh viết đúng
* Hướng dẫn viết vần.
Viết vần ăm , ăp , ươn , ương, cỡ chữ nhỡ hai đến ba lần vào bảng con.
Sửa những điểm học sinh viết chưa chính xác. Nhận xét và khen những học sinh
viết đúng, viết đẹp.
Viết những từ có vần ăm , ăp , ươn , ương, cỡ chữ nhỡ hai đến ba lần vào bảng
con.
chăm học khắp vườn
vườn hoa ngát hương
* Vở tập viết
Viết từng dòng trong vở tập viết theo hướng dẫn.
Giáo viên quan sát,giúp đỡ và kiểm tra quá trình viết của học sinh.
Nhận xét và rút kinh nghiệm cho cả lớp.
C. PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN
I. KẾT QUẢ NGUYÊN CỨU.
Trong quá trình giảng dạy kể từ đầu năm học đến nay tôi đã áp dụng một số
biện pháp để rèn kĩ năng viết đúng – viết nhanh – viết thành thạo cho học sinh lớp
1.Qua việc vận dụng cách viết nối liên kết các chữ cái để tạo chữ ghi tiếng tôi thấy:
Chữ viết của tôi đẹp lên rất nhiều, tốc độ viết nhanh hơn, đúng mẫu chữ, đúng cỡ
chữ, chữ viết vừa đẹp vừa mềm mại. Trong thời gian qua tôi đã vận động bạn bè
đồng nghiệp cùng áp dụng các biện pháp rèn kỹ năng viết nối liên kết các chữ cái,
chữ viết của giáo viên trường tôi có nhiều tiến bộ. Nhờ có sự kiên trì bền bỉ luyện
tập của cả thầy và trò trong suốt năm học này, đặc biệt tôi đã áp dụng biện pháp rèn
kỹ năng này vào việc rèn chữ cho học sinh lớp tôi, kết quả nhiều em viết đúng cỡ
chữ, viết đều và đẹp, chữ viết mềm mại, tốc độ viết nhanh đến nay 100% học sinh
lớp 1D của tôi đã viết tốt tạo điều kiện cho các em học tốt các môn học khác. , Tôi
thật sự rất vui mừng vì thành quả đó.
Kết quảt so sánh đối chứng:
18/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
Khi nhận lớp khảo sát chất lượng tôi thấy kết quả đạt được như sau :
Tổng số
học sinh
lớp 1A
34

Loại A

Loại B

Loại C

Thời gian
khảo sát

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Tuần 1

5

14.7

19

55.9

10

29.4

Sau khi dạy kết quả đạt được như sau :
Tổng số
Loại A
Thời gian
học sinh
khảo sát
SL
TL
lớp 1C
34
Tuần 35
30
88.2

Loại B

Loại C

SL

TL

SL

TL

4

11.8

0

0

-Để nâng cao hiệu quả việc dạy và học môn tập viết đáp ứng nhu cầu đổi mới
giáo dục chương trình tiểu học có 3 định hướng lớn:
- Quan điểm giao tiếp.
- Quan điểm tích hợp.
- Quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh.
-Với 3 định hướng này cần đòi hỏi có sự đổi mới đồng bộ về nội dung, phương
pháp dạy học, sách giáo khoa và đổi mới các phân môn tập viết, phân môn giữ vai
trò quan trọng trong quá trình rèn chữ cho học sinh. Sách giáo khoa mới nhằm đáp
ứng nhu cầu rèn kỹ năng viết chữ sao cho phù hợp với thực tế học của học sinh và
nhiệm vụ dạy của giáo viên. Nghiên cứu để tổ chức xây dựng hệ thống bài tập rèn
kỹ năng chữ viết cho học sinh lớp 1 là nội dung chính của đè tài. Qua việc dạy thực
nghiệm đã chứng tỏ rằng việc vận dụng các bài tập hợp lý các phương pháp dạy
học mới góp phần nâng cao chất lượng
II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu và tiến hành thực nghiệm ,căn cứ vào sự
tiến bộ về kết quả học tập của học sinh ,về khả năng nắm bắt ,sự hiểu biết kiến
thức ,nghĩa của từ của học sinh .Tôi thấy việc nghiên cứu có ý nghĩa vô cùng to
lớn đối với sự nghiệp giáo dục, tôi đã rút ra được nhữngkinh nghiệm sau :
Cần phải cho học sinh:
- Ngoài ra giáo viên cần theo dõi thường xuyên và nhắc nhở các em luôn có
ý thức tự rèn trong khi đọc cũng như trong giao tiếp thường ngày.
- Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu và tiến hành thực nghiệm ,căn cứ vào sự
tiến bộvề kết quả học tập của học sinh,về khả năng nắm bắt,sự hiểu biết kiến
thức ,nghĩa của từ của học sinh .Tôi thấy việc nghiên cứu có ý nghĩa vô cùng to
lớn đối với giáo viên và học sinh .
- Rèn cho học sinh có khả năng tư duy,phẩm chất đạo đức tốt như ý thức tự
giác,tính kỷ luật,tính kiên trì,thói quen tốt,óc thẩm mỹ và bồi dưỡng cho các em
19/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
lòng yêu quý Tiếng Việt ,giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt qua việc phát âm
chuẩn và viết chuẩn các lỗi chính tả .
- Trong từng tiết dạy giáo viên phải xác định khối lượng kiến thức cần
truyền thụ cho học sinh, phải bồi dưỡng mặt nào cho các em thông qua bài học đó.
Khi thiết kế bài dạy cần lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, vận dụng được
việc đổi mới phương pháp trong giảng dạy đó là lấy học sinh làm trung tâm. Hay
nói cách khác giáo viên chỉ là người tổ chức các hình thức dạy học, còn học sinh
phải chủ động chiếm lĩnh tri thức. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cũng phải được
coi trọng hàng đầu.
-Để các em nắm chắc quy tắc giáo viên phải giúp các em có ý thức rèn luyện
cho bản thân cách đọc -viết không bị sai chính tả ,làm các bài tập chính tả
-Mở đầu tiết học cần giới thiệu bài một cách tự nhiên để gây sự hứng thú học
tập cho học sinh nhằm lôi cuốn các em vào nội dung bài học.
- Người giáo viên muốn dạy tốt thì phải phấn đấu cao độ với những phương
pháp dạy nghiên cứu không chỉ chứa đựng tính khoa học mà còn thể hiện sự say mê
sáng tạo của mỗi người .
- Cần đổi mới phương pháp đảm bảo việc dạy học thật sự sinh động linh
hoạt,đem đến cho học sinh những giây phút đầy hứng thú và hấp dẫn trong việc
tiếp nhận kiến thức mới.Có như vậy thì chất lượng dạy học phân môn tập viết lớp 1
cũng như các bộ môn khác sẽ không ngừng được nâng cao,tiến tới khắc phục được
hoàn toàn những lỗi chính tả mà học sinh thường mắc phải .Để giúp các em sử
dụng văn hoá Tiếng Việt đạt hiệu quả cao học tốt các bộ môn văn hoá khác và tạo
điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xã hội sau này .
* Qua các biện pháp rèn kĩ năng viết đẹp cho học sinh như trên tôi tin rằng
sang năm học lớp 2 tỷ lệ học sinh viết đẹp sẽ chiếm tỷ lệ cao .
III. KIẾN NGHỊ:
- Qua thực tế giảng dạy và việc nghiên cứu đề tài này tôi xin có vài việc kiến
nghị và đè xuất:
- Để thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng môn tập viết và chất lượng dạy
học giáo viên phải luôn có ý thực học tập, nghiên cứu để nâng cao chuyên môn cho
học sinh, phục vụ cho công tác được tốt hơn.
- Các cấp lãnh đạo cần quan tâm đến đầu tư các tài liệu, hệ thống bài tập, thông
tin về đổi mới các môn học ở tiêu học một cách kịp thời và hợp lý. Để công tác
giảng dạy của giáo viên đạt được kết quả tốt hơn,học sinh tiếp thu bài được tốt,tôi
rất mong sự giúp đỡ của các cấp,các ngành về cơ sở vật chất,tài liệu giảng dạy,các
tài liệu tham khảo ...
- Tuyên truyền rộng rãi công tác giáo dục trong toàn dân để tất cả mọi người cùng
tham gia vào sự nghiệp giáo dục .
- Xiết chặt mối quan hệ gia đình - nhà trường -xã hội .
- Sau cùng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của ban giám hiệu nhà
trường, của bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tôi ngày càng tiến bộ hơn.
20/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tôi xin cam đoan đây là
sáng kiến kinh nghiệm của mình
không sao chép của người khác.

21/21


Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một luyện viết chữ đẹp .

TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT
1
2
3
4
5
6

7
8

Tác giả
Lê A-Đỗ Xuân Thảo
Đỗ Xuân Thảo
Lê Hữu Tỉnh
Lê Phương Nga
Lê A-Đỗ Xuân Thảo
Đặng Kim Nga
Phan Phương Dung
Đặng Kim Nga
Đặng Thị Lanh
Hoàng Hòa Bình
Trần Thị Minh Phương
PGS.TS Lê A
Đặng Thị Lanh
Nguyễn Thị Hạnh
Lê Thị Tuyết Mai
Nguyễn Trí
Nguyễn Trại
Lê Thị Thu Huyền
Ban chữ Việt 31

Tài liệu

Nhà xuất
bản
ĐHSP
ĐHSP

Năm
xuất bản
2009
2009

Giáo trình phương
pháp dạy học TV 1

ĐHSP

2011

Hoạt động giao tiếp
với dạy học TV ở tiểu
2008học
Tiếng việt 1-tập 2

ĐHSP

2010

Giáo dục

2008

Tiếng việt 1-tập 2
Sách giáo viên Tiếng Giáo dục
Việt 1-tập 2

2011
2002

Thiết kế bài giảng Hà Nội
Tiếng Việt 1-tập 2
Bồi dưỡng luyện chữ
đẹp

2010

Giáo trình TV 1
Giáo trình TV 2

22/21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×