Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn sử 8 quận 9 thành phố hồ chí minh năm học 2017 2018 có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 9
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2017 – 2018
Môn: Lịch sử- Lớp 8 - Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3.0 điểm)
Học sinh hoàn thành nội dung ở bảng dưới đây:
Năm

Tên Hiệp ước

Nội dung cơ bản:
- Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông
Nam Kì và đảo Côn Lôn…

1862

Hiệp ước Giáp Tuất
1883

- Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, Trung Kì.
Hiệp ước Pa-tơ-nốt

- Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn
với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ
thuộc địa nửa phong kiến.

Qua những nội dung cơ bản của các Hiệp ước nói trên, em có nhận xét gì về tinh thần
chống Pháp của triều đình Nhà Nguyễn?
Câu 2: (3.0 điểm)
Cho bảng dữ liệu sau đây:
Thời gian
7/1885
Giai đoạn
1885 - 1888
Giai đoạn
1888 – 1896
1883 – 1892
1886 – 1887
1885 – 1895

Sự kiện
Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra lời kêu gọi văn thân và
nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.
Phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì
và Bắc Kì.
Phong trào vẫn được duy trì và dần quy tụ thành những cuộc khởi
nghĩa lớn có quy mô và tổ chức cao.
Khởi nghĩa Bãi Sậy.
Khởi nghĩa Ba Đình.
Khởi nghĩa Hương Khê.

a) Bảng dữ liệu trên đề cập đến phong trào yêu nước nào của nhân dân ta trong cuộc
kháng chiến chống Pháp cuối thế kỷ XIX? (0.5 điểm)
b) Em hãy trình bày đặc điểm của phong trào trên. (2.0 điểm)
c) Tên những người lãnh đạo của phong trào này được dùng để đặt tên cho các con
đường, ngôi trường trong cả nước đã nói lên điều gì? (0.5 điểm)


Câu 3: (3.0 điểm)
Trình bày chính sách khai thác thuộc địa về kinh tế của Pháp đối với Việt Nam trong
những năm 1897 – 1914. Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?


Câu 4: Lịch sử địa phương (1.0 điểm)

Học sinh xem hình trên và đọc dữ liệu sau đây:
“Tòa nhà là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng, được xây từ năm
1898 đến 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế. Thời Pháp thuộc, tòa nhà có tên
Hôtel de ville trong tiếng Pháp hay Dinh Xã Tây trong tiếng Việt. Công trình được thiết
kế theo dạng lầu chuông đúc cao - kiểu kiến trúc phổ biến ở miền Bắc nước Pháp. Giữa
mặt tiền có trang trí đắp nổi hình ảnh người phụ nữ cường tráng tiêu biểu cho nước
Pháp cùng đứa trẻ đang chế ngự thú dữ. Sau này hai lầu chuông ở hai bên, mang phong
cách pha trộn hai văn hóa Ý và Pháp thời kỳ Phục Hưng, được xây thêm vào và trang trí
bằng hai bức đắp nổi hai bên tiêu biểu cho nước Pháp cầm gươm đi chinh phục thuộc
địa. Phía trước công trình là bãi cỏ rộng có ghế đá và bồn kèn - nơi ban nhạc của hải
quân Pháp thường trình diễn cho công chúng xem trong những dịp lễ trang trọng…”
(Theo Báo điện tử VnExpress.net)
Em hãy cho biết:
- Tên gọi hiện nay của công trình kiến trúc này là gì? (0.5 điểm)
- Công trình kiến trúc này nằm ở địa bàn Quận nào của Thành phố Hồ Chí Minh? (0.5
điểm)
---Hết---


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 – HKII NH: 17 – 18
Câu

1

NỘI DUNG
Học sinh hoàn thành nội dung ở bảng dưới đây:
Năm
Tên Hiệp ước
Nội dung cơ bản
Hiệp ước Nhâm Tuất - Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh
1862
miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.
(0.5)
1874
(0.5)

Hiệp ước Giáp Tuất

1883

Hiệp ước Hác –măng
(0.5)

Điểm
3.0

- Pháp rút quân khỏi Bắc Kì; triều đình thừa nhận 6
tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp. (0.5)
- Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì,
Trung Kì.

- Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà
Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay
vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến.
* Nhận xét: Triều đình Nhà Nguyễn nhu nhược, không kiên quyết chống giặc, đầu hàng
giặc Pháp, chịu trách nhiệm về việc mất nước …(0.5)
1884
(0.5)

2

3

4

Hiệp ước Pa-tơ-nốt

Cho bảng dữ liệu…
a) Bảng dữ liệu đề cập đến Phong trào Cần vương.
b) Đặc điểm của Phong trào Cần vương:
- Phạm vi hoạt động: rộng lớn, chủ yếu là Trung Kì, Bắc Kì, về sau chuyển về vùng trung
du, miền núi. (0.5)
- Lãnh đạo: gồm các văn thân, sĩ phu yêu nước. (0.25)
- Mục tiêu chung: đánh Pháp, giành lại độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến.(0.25)
- Lực lượng tham gia: các văn thân sĩ phu yêu nước và nông dân, đồng thời có các dân tộc
thiểu số. (0.25)
- Hình thức đấu tranh: khởi nghĩa vũ trang. (0.25)
- Kết quả: phong trào kéo dài hơn 10 năm, gây cho địch nhiều thiệt hại nhưng cuối cùng đã
thất bại. (0.5)
c) Tên những người lãnh đạo của Phong trào này được dùng để đặt tên cho các con đường,
ngôi trường trong cả nước đã: thể hiện lòng cảm phục, biết ơn của nhân dân ta (0.25); đồng
thời thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. (0.25)
Trình bày chính sách khai thác thuộc địa về kinh tế của Pháp đối với Việt Nam trong
những năm 1897 – 1914. Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?
* Chính sách khai thác thuộc địa về kinh tế của Pháp đối với Việt Nam trong những
năm 1897 – 1914:
- Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền. (0.25)
- Công nghiệp: Tập trung khai thác than và kim loại. (0.25) Ngoài ra Pháp còn đầu tư một
số ngành như: xi măng, điện, chế biến gỗ. (0.25)
- Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt (0.25) để tăng
cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự. (0.25)
- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam....(0.25)
- Thuế: Đề ra các thứ thuế mới bên cạnh các thứ thuế cũ, (0.25) nặng nhất là thuế muối,
thuế rượu, thuốc phiện… (0.25)
* Mục đích: nhằm vơ vét sức người và sức của của nhân dân ta…
Lịch sử địa phương:
* Tên gọi hiện nay của công trình kiến trúc: Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
* Công trình kiến trúc này nằm ở địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.0
0.5
2.0

0.5
3.0
2.0

1.0
1.0
0.5
0.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×