Tải bản đầy đủ

đề cương ATLĐ nhóm d

CÂU HỎI NHÓM D
<152>: Cảnh báo nguy hiểm về chất nổ là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<153>: Cảnh báo nguy hiểm về chất gây ô nhiễm môi trường là:

A.
[
]

B.

C.


D.

<154>: Cảnh báo nguy hiểm về chất dễ cháy là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<155>: Cảnh báo nguy hiểm về chất ăn mòn là:

A.
[
]

B.

C.

D.

C.

D.

<156>: Cảnh báo nguy hiểm về chất oxi hóa là:

A
[
]

.

B.


<157>: Cảnh báo nguy hiểm về chất độc sinh học là:


A.
[
]

B.

C.

D

<158>: Cảnh báo nguy hiểm về nhiệt độ cao là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<159>: Cảnh báo nguy hiểm về bề mặt nóng là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<160>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng bỏng lạnh là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<161>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng cần trục trên cao là:

A.
[
]

B.

C.

D.

.


<162>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng vật rơi trên cao là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<163>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng đụng đầu là:

A.
[
]

B

.

C.

D.

<164>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng đứt tay là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<165>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng cánh quạt cắt đứt tay là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<166>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng cưa cắt đứt tay là:

A
[
]

.

B.

C.

D.


<167>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng cánh quạt cắt đứt tay là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<168>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng khu vực có tiếng ồn là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<168>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng khu vực sàn trơn trượt là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<169>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng bánh răng nghiền đứt tay là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<170>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng dây đai nghiền đứt tay là:

A.
[
]

B.

C.

D.


<171>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng dây xích nghiền đứt tay là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<172>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng ống ru-lô cuốn kẹp tay là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<173>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng xe nâng hoạt động là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<174>: Cảnh báo nguy hiểm về đề phòng điện cao thế là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<175>: Cảnh báo nguy hiểm về chiều cao giới hạn là:

A.
[
]

B.

C.

D.


<176>: Cảnh báo nguy hiểm về vật văng bắn là:

A.
[
]

B.

C.

D.

<177>: Cảnh báo nguy hiểm về khu vực phóng xạ là:

A.
[
]

B.

C.

D.

B.

C.

D.

<178>: Khu vực cấm lửa:

A.
[
]

<179>: Cấm dập lửa bằng nước:

A.
[
]

B.

C.

D.

<180>: Cấm đóng cầu dao điện:

A.
[
]

B.

C.

D.


<181>: Yêu cầu mặc quần áo bảo hộ lao động:

A.
[
]

B.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

C.

D.

<182>: Yêu cầu đeo mặt nạ phòng độc:

A.
[
]

B.

<183>: Yêu cầu đeo dây an toàn:

A.
[
]

B.

<184>: Yêu cầu đeo dụng cụ chống ồn:

A.
[
]

B.

<185>: Yêu cầu bắt buộc đeo kính bảo vệ mắt:

A
[
]

.

B.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×