Tải bản đầy đủ

BAI GIANG DIEN TU chính tả LOP4


Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Chính tả : ( nghe – viết)

Viết bảng con : chăm sóc, biết nghĩ


Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Chính tả: ( nghe – viết)

Sầu riêng
Hoa sầu riêng trổû vào cuối
năm. Gió đưa hương thơm ngát như
hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu
vườn. Hoa đậu từng chùm, màu
trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy
cá, hao hao giống cánh sen con, lác
đác vài nhụy li ti giữa những cánh
hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn
trái sầu riêng lủng lẳng dưới
cành trông giống những tổ kiến.Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Chính tả: ( nghe – viết)
Sầu riêng
Hoa sầu riêng trổû vào cuối
năm. Gió đưa hương thơm ngát như
hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu
vườn. Hoa đậu từng chùm, màu
trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy
cá, hao hao giống cánh sen con, lác
đác vài nhụy li ti giữa những cánh
hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái.
Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới


Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Chính tả: ( nghe – viết)
Sầu riêng
Bài 2:
Điền vào chỗ trống:
b) ut hay uc ?
Con đò lá tr… qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
B… nghiêng, lất phất hạt mưa
B… chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.
Theo Hồ Hà Minh


Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Chính tả: ( nghe – viết)
Sầu riêng
Bài 2:
Điền vào chỗ trống:
b) ut hay uc ?
Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
Bút nghiêng, lất phất hạt mưa
Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.
Theo Hồ Hà Minh
TiẾT HỌC KẾT
THÚC


n thành cảm ơn các
giáo và các em học si
c sức khỏe và hạnh p
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×