Tải bản đầy đủ

Giải trình tiến độ thi công

CễNG TY CP KHO ST V XY DNG USCO
--------------------------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

Số: KSXD/KTTH
V/v Phỳc ỏp cụng vn s 28/CV-CTY

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

Kính gửi: Cụng ty TNHH u t thng mi v thit k cụng trỡnh AT
Cn c hp ng kinh t s 1107/2017/HTCXD/AT-USCO ó kớ ngy
11/07/2017 gia cụng ty TNHH u t thng mi v thit k cụng trỡnh AT v
cụng ty C phn kho sỏt u t v xõy dng USCO.

Cn c vo tin ó c phờ duyt vi CT cụng ty c phn xi mng
Tõn Thng ngy 04/08/2017.
Cn c vo nht ký thi cụng cụng trỡnh.
Cn c vo tỡnh hỡnh tin thc t ti cụng trỡnh.
Cụng ty c phn kho sỏt v xõy dng USCO gi cụng ty TNHH u t
thng mi v thit k cụng trỡnh AT vn bn gii trỡnh tin thi cụng nh
sau:
1. Ni dung:
- nh hng tin do nguyờn nhõn khỏch quan:
Do iu kin thi tit ma khụng th thi cụng. C th vo cỏc ngy:
26/07, 27/07, 05/09.
nh hng bóo s 6 ngy 24/08.
nh hng vựng ỏp thp suy yu ca cn bóo s 7 ngy 29/08.
Do nh hng ca cn bóo s 10 ngy 15/09,16/09,17/09.
- Do mt s nguyờn nhõn ch quan:
B ỡnh ch thi cụng t ngy 09/08 n ngy 24/08 vỡ cỏc lý do:
Thiu bng ni quy thi cụng ti vn phũng cụng trng.
Cha cung cp h s xe, mỏy cho ch u t.
Phờ duyt nh thu ph vt liu, nh thu ph thi cụng phn múng quỏ
chm.
2. Gii trỡnh:
Cụng ty c phn kho sỏt v xõy dng USCO xin gii trỡnh cỏc nguyờn
nhõn nh hng tin thi cụng nh sau:


 Ảnh hưởng tiến độ doảnh hưởng vấn đề thời tiết là không thể tránh
khỏi, đơn vị thi công Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng – USCO
đã có các biệt pháp khắc phục ngay và khẩn trương đối với các ảnh
hưởng trên.
 Việc đình chỉ thi công, Tất cả các hồ sơ thuê xe, máy móc, vật liệu
đầu vào đều được kí bởi công ty cổ phần khảo sát và xây dựng –
USCO. Vào thời điểm trên, nhà thầu USCO chưa được chủ đầu tư phê
duyệt nhà thầu phụ, nên mọi hồ sơ giấy tờ kí bởi USCO chưa được
phê duyệt. Đến ngày 17/08/2017 chủ đầu tư mới đồng ý nhận hồ sơ
thuê xe, máy móc.
 Vật liệu đầu vào bao gồm cát, đá, xi măng đến ngay 04/9/2017 mới
được chủ đầu tư phê duyệt nên đến ngày 05/09/2017 đơn vị thi công
USCO mới mời được CĐT, TVGS lấy mẫu vật liệu thí nghiệm, tập kết
vật liệu về công trình.
Hiện tại, đơn vị thi công Công ty cổ phần khảo sát và Xây dựng – USCO vẫn


đang thi công đạt khối lượng theo tiến độ đã sửa đổi gửi chủ đầu tư và đơn vị
TVGS ngày 04/08/2017.
Căn cứ vào các nguyên nhân trên, đơn vị công ty cổ phần khảo sát và xây
dựng – USCO phúc đáp công văn số 28 của công ty TNHH đầu tư thương mại
và thiết kế công trình AT. Đồng thời, đơn vị thi công USCO đã lập lại Tiến độ
thi công chi tiết gửi quý công ty kèm theo công văn này.
NhËn ®îc công văn này đề nghị quý công ty TNHH đầu tư thương mại
và thiết kế công trình AT cùng phối hợp hỗ trợ để công trình đạt tiến độ đã đề
ra.

N¬i nhËn:
- Nh trªn
- Tæng Gi¸m ®èc Cty
- Lu TGV CPH, VP.

CÔNG TY CP KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG
- USCOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×