Tải bản đầy đủ

Bài Tập Lớn Thi Công

Bài tập lớn tổ chức và quản lý thi công

GVHD: Th.S Phạm Ngọc Vương

PHẦN I: NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN
Môn học: Tổ chức thi công.
Ngày giao đề: 25/02/2016
Ngày nộp: 15/05/2016
Đề tài: Lập tiến độ thi công công trình “Nhà Văn Hóa 2 Tầng”
Mục đích
Lập tiến độ, vẽ biểu đồ nhân lực thi công công trình theo sơ đồ ngang (Áp
dụng phần mền Microsoft Project)
Số liệu ban đầu
- Cho một hồ sơ thiết kế công trình: Đơn vị tính là mét
Yêu cầu:
*Nội dung:
ST
T
1.

Tính toán khối lượng chi tiết phần móng


2.

Tính toán khối lượng chi tiết phần thân

3.

Tính toán khối lượng chi tiết phần hoàn thiện

4.

Lập bảng tính toán khối lượng tổng hợp

5.

Tra định mức xây dựng cơ bản 1776

6.

Xác định nhu cầu về nhân công cho từng công việc

7.

Xác định chế độ làm việc cho từng tổ thợ

8.

Biên chế nhân công cho từng công việc

9.

Xác định thời gian thi công của từng công việc cụ thể

10.
11.

Công việc

Áp dụng phần mền Microsoft Project để vẽ biểu đồ
tiến độ và biểu đồ nhân lực theo tính toán số liệu ở


trên
Chuyển biểu đồ tiến độ và biểu đồ nhân lực sang

Thời hạn
(tuần thứ)


Bài tập lớn tổ chức và quản lý thi công
ST
T

GVHD: Th.S Phạm Ngọc Vương

Công việc

Thời hạn
(tuần thứ)

phần mền AutoCAD để in ấn
* Quy cách:
1. Lập bảng để tính toán khối lượng, tra định mức, biên chế nhâ lực cho
các tổ thợ và tính toán thời gian thi công.
2. Thuyết minh chế bản khổ A4, bao gồm các phần theo trình tự sau:
- Bìa ngoài;
- Nhiệm vụ BTL;
- Mục lục;
- Nội dung tính toán;
- Tài liệu tham khảo.
3. Bản tiến độ, biều đổ nhân lực thi công công trình in khổ A2 hoặc A3
Thưởng, phạt:
* Thưởng:
- Áp dụng tin
học: ........................................................................................................
- Nộp
sớm: ....................................................................................................................
- Trình bày đẹp, đúng quy
cách: ...................................................................................
- Lý do
khác: ................................................................................................................
*Phạt:
- Không áp dụng tin
học: ..............................................................................................
- Chậm tiến
độ: .............................................................................................................


Bài tập lớn tổ chức và quản lý thi công

GVHD: Th.S Phạm Ngọc Vương

- Trình bày xấu, không đúng quy
cách: ........................................................................
- Lý do
khác: ...............................................................................................................

Giáo viên hướng dẫn

1.1

PHẦN II: TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN
I. Số liệu công trình
Tên công trình: Công trình Nhà Văn Hóa 2 Tầng.
Công trình nhà 1 tầng được thi công theo phương pháp đổ bê tông toàn khối,
móng được gia cố bằng cọc ép BTCT.
Kích Thước của công trình được thể hiện qua bản vẽ kiến trúc với các số liệu
như sau:
- Các kích thước được thể hiển trong hình vẽ.
II. Bóc tách khối lượng:
Bảng nội dung công việc và khối lượng thi công
BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG


Bài tập lớn tổ chức và quản lý thi công

GVHD: Th.S Phạm Ngọc Vương

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH: NHÀ VĂN HÓA
HẠNG MỤC: PHẦN MÓNG


Bài tập lớn tổ chức và quản lý thi công

GVHD: Th.S Phạm Ngọc Vương


m

Bài tập lớn tổ chức và quản lý thi công

GVHD: Th.S Phạm Ngọc Vương

HẠNG MỤC: PHẦN THÂN
Chế
độ
làm
việc
(Ca)

Biên
chế
(Người
)

Đơn
vị

Tổng

Định
mức

Nhu
cầ u
(Công)

tấ n

0.6685

16.78

11,217

1

12

1

100m2

0.643

31.9

20.512

1

21

1

m3

10.80

3.49

37.684

1

38

1

100m2

0.643

31.9

20.512

1

11

2

100m2 1.7832

34.38

61.307

1

16

4

Thời gian thi công (Ng

tấ n

4.7519

9.1

43.242

1

15

3

m3

18.23

2.56

46.674

1

47

1

100m2 1.7832

34.38

61.307

1

21

3

100m2 2.5048

26.95

67.505

1

24

3

tấ n

0.685

10.91

7.4732

1

8

1

m3

24.36

2.56

62.361

1

63

1

100m2 2.5048

26.95

67.505

1

14

5


Bài tập lớn tổ chức và quản lý thi công

GVHD: Th.S Phạm Ngọc Vương

HẠNG MỤC: PHẦN MÁI


Bài tập lớn tổ chức và quản lý thi công

GVHD: Th.S Phạm Ngọc VươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×