Tải bản đầy đủ

So 06 BC thang 4 2014 doan TN

1


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN - PHONG TRÀO TTN
THÁNG 4 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 5 NĂM 2014
***
Căn cứ vào chương trình hành động năm 2014 của Ban thường vụ huyện Đoàn
An Phú.
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2014 của Khối Dân vận xã Đa Phước.
Thực hiện chương trình hành động năm 2014 của Ban chấp hành xã Đoàn Đa
Phước.
Nay BCH xã Đoàn Đa Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 4 năm 2014 như sau:
I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
- Tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên – thanh niên kỷ niệm 39 ngày Miền
Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014) và Quốc tế
lao động 01/5, vận động thanh niên đăng ký danh sách thanh niên tuổi 17 chuẩn bị
nguồn cho tuyển quân NVQS, có 509 ĐVTN và học sinh tham dự.
II/ CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG:
1/ Chương trình : “4 đồng hành vì sự phát triển của thanh niên”

- Trong tháng, BCH xã Đoàn phối hợp với cán bộ ngân hàng chính sách xã hội
Huyện và các tổ trưởng tổ TT&VV làm việc với các hộ vay nợ quá hạn được 04 lượt
có 01 đ/c tham gia.
- Tham dự họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 – 26/3/2014) tại huyện, có 03 đ/c.
- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký vay vốn Quỹ tín dụng huyện An
Phú và vay vốn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi từ nguồn của tỉnh Đoàn; Hiện nay
đang chờ xét duyệt.
2/ Chương trình: “5 xung kích tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ tổ quốc”:
- Chi đoàn Công an, Quân sự tham gia tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội và an toàn giao thông trong toàn xã, kết quả có tuần tra được 12 cuộc,
với 42 lượt chiến sĩ tham gia.
- Phân công 04 đồng chí tham gia rãi đá mini đường nội đồng xã Vĩnh Lộc;
đồng thời vận động 12 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, kết quả hiến được 10
đơn vị máu; tham gia tốt giải bóng đá thanh niên do huyện Đoàn tổ chức; bên cạnh
01 đ/c tham gia Hội thao cán bộ Đoàn và tổng kết Tháng thanh niên năm 2014 tại
Tỉnh.
- Ngoài ra, Ban chấp hành xã Đoàn tổ chức tốt các công trình phần việc thanh
niên trong “Tháng thanh niên” 2014, như: Thu gom chai nhựa thuốc BVTV tại cánh
đồng Ấp Hà Bao 1, tổ chức cấp phát ảnh Bác Hồ cho hộ dân tại tuyến dân cư Phước
Quản,….
III/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN:
- Tổ chức kết nạp Đoàn cho 35 em đội viên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, nâng tổng số đến nay được 191 đoàn viên.
- Làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn cho 1 đ/v.
- Tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho 1 đ/v.
2


IV/ MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN:
- Tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thị trấn An Phú (Đại hội
điểm), có 01 đ/c.
- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ V, nhiệm
kỳ 2014 – 2019.
V/ XÂY DỰNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH:
- Liên đội các trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về bệnh tay,
chân, miệng, dịch sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác,… kết quả đã tổ
chức được 12 lượt, có 489 đoàn viên, học sinh tham dự.
- Phối hợp với Liên đội Trường THCS tổ chức thành công lớp học làm người
có ích cho 107 học sinh, với kinh phí hơn 9.000.000đ.


- Tổ chức Hội thi “Múa dân vũ” cho học sinh các trường tiểu học “A”, “B”,
“C”, kết quả BTC đã trao giải nhất, nhì, ba với tổng số tiền 500.000 đ. Ngoài ra, phối
hợp cùng các chi đoàn kết nghĩa tổ chức cất học bổng cho 05 em học sinh nghèo, với
số tiền 1.000.000đ.
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG
THÁNG 5 NĂM 2014
***
1./ Tổ chức xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động Sinh hoạt hè, mùa hè tình
nguyện đợt 1, đợt 2 năm 2014.
2./ Phối hợp NHCSXH Huyện tiếp tục làm việc với các hộ chay ì, quá hạn.
3./ Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi Quý I/2014 của các chi đoàn trực thuộc.
4./ Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và tiếp đoàn kiểm tra của
huyện.
5/ Tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi tháng 4 và phương hướng hoạt động tháng 5 năm 2014 của BCH xã Đoàn
Đa Phước.
Nơi Nhận:
- Đ/c Đoàn Phú Trí – P.BT huyện Đoàn (báo cáo);
- Văn phòng Huyện Đoàn (báo cáo);
- TT. Đảng uỷ xã (báo cáo);
- Khối Dân Vận Xã (báo cáo);
- Các đ/c UVTV, UV. BCH xã Đoàn; (lãnh đạo thực hiện)
- Các chi đoàn trực thuộc (thực hiện);
- Lưu.

TM. BCH XÃ ĐOÀN
BÍ THƯ

Hồ Sỹ Tấn

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×