Tải bản đầy đủ

So 01 BC thang 01 2013 doan TN

1


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN - PHONG TRÀO TTN
THÁNG 01 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 02 NĂM 2014
***
Căn cứ vào chương trình hành động năm 2014 của Ban thường vụ huyện Đoàn
An Phú.
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2014 của Khối Dân vận xã Đa Phước.
Thực hiện chương trình hành động năm 2014 của Ban chấp hành xã Đoàn Đa
Phước.
Nay BCH xã Đoàn Đa Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 01 năm 2014 như sau:
I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập QĐNDVN ( 22/12/1944 –
22/12/2013) cho đoàn viên thanh niên được 2 cuộc, có 102 ĐVTN tham dự.
II/ CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG:
1/ Chương trình : “4 đồng hành vì sự phát triển của thanh niên”
- Trong tháng, BCH xã Đoàn phối hợp với cán bộ ngân hàng chính sách xã hội
Huyện và các tổ trưởng làm việc với các hộ vay nợ quá hạn đước 5 lượt có 5 đ/c

tham gia.
- Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm ATV”
mỗi căn trị giá 35.000.000đ và 1 căn nhà Đại đoàn kết tại ấp Hà Bao 2, 1 đ/c.
- Dự hội nghị tuyên truyền nông thôn mới được 4 lượt, 1 đ/c.
2/ Chương trình: “5 xung kích tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ tổ quốc”:
- Tham dự hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở do BTG huyện uỷ tổ
chức, có 01 đ/c.
- Chi đoàn Công an, Quân sự tham gia tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội và an toàn giao thông trong toàn xã, kết quả có tuần tra được 05 cuộc,
với 22 lượt chiến sĩ tham gia. Tham dự công khai hoá 01 đối tượng có hành vi trộm
cắp tài sản kết quả là cải tạo tại địa phương trong thời gian 6 tháng.
- Tham dự mittinh ngày dân số Việt Nam tại sân vận động Huyện có 8 đ/v
tham gia.
- Tham dự lễ vinh danh “Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn” tại tỉnh An Giang, 1 đ/c.
III/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN:
- Làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn cho 1 đ/c.
IV/ MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN:
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐNDVN ngày
(22/12/1944 – 22/12/2013) BCH xã Đoàn tổ chức đá banh giao hữu giữa các chi
Đoàn trực thuộc, với sự tham gia của hơn 40 đv.
V/ XÂY DỰNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH:
- Liên đội các trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về bệnh tay,
chân, miệng, dịch sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác,… kết quả đã tổ
chức được 10 lượt, có 325 đoàn viên, học sinh tham dự.

2


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG
THÁNG 02 NĂM 2014
***
1./ Phối hợp chi đoàn trường học tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ cây mùa
Xuân 2014.
3./ Phối hợp văn hóa thông tin tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng
Xuân Giáp Ngọ năm 2014.
4./ Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN năm 2013.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi tháng 01 và phương hướng hoạt động tháng 02 năm 2014 của BCH xã Đoàn
Đa Phước.
* Nơi Nhận:


- Đ/c Đoàn Phú Trí – P.BT huyện Đoàn (báo cáo);
- Văn phòng Huyện Đoàn (báo cáo);
- TT. Đảng uỷ xã (báo cáo);
- Khối Dân Vận Xã (báo cáo);
- Các đ/c UVTV, UV. BCH xã Đoàn; (lãnh đạo thực hiện)
- Các chi đoàn trực thuộc (thực hiện);
- Lưu.

TM. BCH XÃ ĐOÀN
P.BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Thảo

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×