Tải bản đầy đủ

Phát huy vai trò của đoàn viên tham gia sinh hoat tren dia ban dan cu va doan vien tham gia giu gin ATGT 2014

BÁO CÁO THAM LUẬN
Việc tổ chức sinh hoạt đoàn cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư
Và đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn an toàn giao thông
Kính thưa: - Đ/c …………………………..
- Đ/c …………………………..
- Lãnh đạo Hội nghị, cùng các bạn cán bộ Đoàn
thân mến.
Làm thế nào để mỗi tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư trở thành nơi hội tụ
của những lý tưởng sống tích cực và làm cách nào để thanh niên nâng cao được
nhận thức khi tham gia giao thông? Đây là một câu hỏi lớn mà bất kỳ một “thủ
lĩnh” thanh niên nào cũng đều phải trăn trở tìm ra giải pháp, mô hình tốt nhất,
hiệu quả nhất để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương mình, sinh hoạt, các chi
đoàn chọn ngày nghỉ để tổ chức sinh hoạt; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục - thể thao, làm vệ sinh môi trường,...
Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
không ngừng phát triển; hệ thống tổ chức Đoàn ngày càng hoàn thiện; đội ngũ
cán bộ Đoàn ngày càng đông về số, mạnh về chất; nội dung và phương thức hoạt
động của Đoàn ngày càng được cải tiến, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực
của thanh niên tại địa phương.
Chất lượng hoạt động của chi đoàn khu dân cư phụ thuộc vào sự năng
động, quyết tâm vượt khó của đội ngũ bí thư chi đoàn. Ngoài năng lực công tác

Đoàn, cán bộ đoàn cấp trên cần đến với thực tế hoạt động của chi đoàn cơ sở
hơn, để cùng sinh hoạt, cùng thấy những khó khăn của cơ sở; cần loại bỏ kiểu
làm việc “chuồn chuồn đạp nước” (xuống cơ sở nghe báo cáo) để rồi không có
hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đẩy
mạnh phát triển các mô hình kinh tế, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại
chỗ cho thanh niên để ĐVTN yên tâm gắn bó, tham gia hoạt động đoàn. Bên
cạnh đó, vai trò của cấp ủy ở cơ sở rất quan trọng đối với hoạt động của chi
đoàn. Nếu ở đâu cấp ủy cơ sở quan tâm cùng với sự nhiệt tình, năng động của
đội ngũ cán bộ Đoàn thì hoạt động chi đoàn ở khu dân cư đó có hiệu quả, việc
tập hợp thanh niên tham gia hoạt động đoàn trở nên sôi nổi, vững mạnh.
Bên cạnh đó, để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên
thanh niên tham gia chấp hành Luật an toàn giao thông, ngay từ đầu năm, các
cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, đặc biệt
là pháp luật về giao thông đường bộ. Chủ động đưa nội dung giáo dục pháp luật,
nhất là Luật An toàn giao thông vào các buổi tọa đàm, thảo luận của chi đoàn,
chi hội theo định kỳ và xem đó là một nội dung sinh hoạt trọng tâm, thường
xuyên. Cùng với đó, trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội, Tháng Thanh niên,
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các chi Đoàn đã tổ chức xuống đường
tuyên truyền, phát tờ rơi về những quy định mới của Luật Giao thông đường bộ
để cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn biết và chấp hành. Phát
động và triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn cuộc vận động “Đoàn viên, thanh


niên gương mẫu chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ”, “Thanh niên
với văn hóa giao thông”… Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên
truyền viên về an toàn giao thông, cam kết gương mẫu thực hiện và vận động
gia đình, xã hội chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông như: không
đi mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định, khi chưa có giấy phép lái xe,
không đua xe trái phép, uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.
Bên cạnh đó, tổ chức ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ cho
cán bộ, đoàn viên thanh niên tại các khu dân cư và coi đây là một trong những
tiêu chí để bình xét các danh hiệu thi đua. Qua đó, ý thức chấp hành luật của
thanh niên khi tham gia giao thông được cải thiện đáng kể. Bên cạnh việc tuyên
truyền nâng cao nhận thức trong thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng nhân
rộng các mô hình, tổ, đội nhóm thanh niên tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự
an toàn giao thông.
Đi cùng với đó, nội dung sinh hoạt và hoạt động của Đoàn cần sáng tạo
hơn nữa để bắt kịp với sự chuyển động của thanh niên. Cần đặc biệt chú trọng
xây dựng và triển khai mạnh mẽ các mô hình giúp thanh niên lập thân, lập
nghiệp; các mô hình sinh hoạt chi đoàn nông thôn. Nhà nước cần đầu tư hợp lý


nguồn kinh phí đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vốn phát triển kinh tế gia đình,
các tụ điểm vui chơi, sinh hoạt giải trí đối với lực lượng ĐVTN nông thôn. Cần
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất,
đạo đức và lối sống trẻ cho thanh niên. Xây dựng một đội ngũ cán bộ đoàn năng
động, tâm huyết cùng với những chương trình, dự án thiết thực, đem đến lợi ích
cho ĐVTN sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của Đoàn trong thời kỳ mới.
Tuy nhiên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm
qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: việc phát hiện các gương điển hình và
mô hình có hiệu quả để nhân rộng đôi lúc còn chưa kịp thời, một số cán bộ Đoàn
còn biểu hiện ngại khó, trông chờ, ỷ lại,…bên cạnh đó những vấn đề bức xúc
của Thanh niên như: lao động, việc làm, vui chơi giải trí, vẫn chưa được giải
quyết triệt để, một số thanh niên tay nghề còn yếu hoặc không có tay nghề dẫn
đến tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao, thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội ngày
càng gia tăng, nhận thức mơ hồ lệch lạc, dễ bị tác động, thiếu ý thức trách nhiệm
với gia đình và Xã hội. Trước tình hình đó, quán triệt Nghị Quyết TW 4 (khoá
VII) về “Tăng cường công tác thanh niên trong thời kì mới”, đặc biệt là từ khi
nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác thanh niên thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ra đời đã tạo
điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa bàn dân cư
được nâng lên rõ rệt. Thanh niên được tập hợp vào tổ chức Đoàn – Hội ngày
càng đông. Trong năm 2013, thực hiện sự chỉ đạo của BTV tỉnh đoàn, tiếp tục
thực hiện mô hình “Chi đoàn 4 chủ động”, BCH xã Đoàn đã xây dựng kế hoạch
và tổ chức triển khai đến tận các chi đoàn ấp trực thuộc đến nay đã có ¾ ấp được
công nhận đạt chuẩn 02 năm liền và 01 ấp đạt chuẩn 01 năm. Hằng năm 100%
đoàn viên Chi đoàn đăng ký thực hiện Chương trình RLĐV, kết quả có trên
95% đoàn viên được xét phân loại từ khá trở lên. Đồng thời chi đoàn cũng đã
phát động trong đoàn viên - hội viên - thanh niên đăng ký thực hiện “Không


mắc các TNXH và Không vi phạm luật giao thông ” do Đoàn cấp trên phát
động, có 100% ĐV – HV - TN tham gia đăng ký và thực hiện tốt.
Kính thưa: Quý vị đại biểu!
Việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, đặc biệt trong địa
bàn dân cư hiện nay là rất quan trọng và cấp thiết.
Xuất phát từ những kết quả đã đạt được, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một
số giải pháp như sau:
1/ Cấp ủy, chính quyền cần tích cực lãnh đạo tạo điều kiện, giúp đỡ tổ
chức Đoàn thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia vào các hoạt động, phong trào của
Đoàn, giúp họ lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển,
đổi mới.
2/ Các cấp bộ Đoàn cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để từ đó tìm
ra những giải pháp hiệu quả, đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng,
chính quyền hỗ trợ hoạt động của ĐVTN khu vực dân cư.
3/ Để công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên chấp hành
Luật an toàn giao thông tiếp tục đạt hiệu quả cao. Tập trung thành lập, duy trì và
đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích;
nhân rộng các công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự
an toàn giao thông. Đào tạo, trang bị kỹ năng cho thanh thiếu nhi khi tham gia
giao thông. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông… nhằm tạo chuyển đổi về
hành vi và nghiêm túc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông trong thanh
thiếu niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ khi tham gia
các hoạt động góp phần kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông và nâng cao ý thức
văn hóa khi tham gia giao thông tại cộng đồng. Bên cạnh các hình thức tuyên
truyền truyền thống như: treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các
tuyến đường đông người qua lại thì các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng phát huy
tính sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền bằng nhiều hoạt động như: tổ chức
“Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, “Hành trình an toàn giao thông”,
Hội thi “Tìm hiểu Luật an toàn giao thông”, sinh hoạt dưới cờ, ký cam kết
không vi phạm Luật giao thông,… thành lập nhiều đội hình thanh niên tình
nguyện tham gia hướng dẫn ATGT; Cổng trường ATGT. Qua đó nâng cao ý
thức, trách nhiệm và định hướng cho thanh niên có những hành vi đẹp, tôn trọng
pháp luật khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa của
thanh thiếu niên khi tham gia giao thông và góp phần xây dựng một xã hội giao
thông thân thiện.
Trước thềm năm mới Ất Mùi 2015, thay mặt Ban chấp hành xã Đoàn
Đa Phước xin gởi đến các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và gia đình các
đồng chí năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc
sống.
Xin trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×