Tải bản đầy đủ

BAO CAO THANG 10

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***
Số: 18-BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đa Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN - PHONG TRÀO TTN
THÁNG 10 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 11
NĂM 2014
***
Căn cứ vào chương trình hành động năm 2014 của Ban thường vụ huyện
Đoàn An Phú.
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2014 của Khối dân vận xã Đa phước.
Thực hiện chương trình hành động năm 2014 của Ban chấp hành xã Đoàn
Đa Phước.
Nay BCH xã Đoàn Đa Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 10 năm 2014 như sau:
I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

- BCH xã Đoàn tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và học
sinh, kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 –
15/10/2014) và kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
uỷ (15/10/1930 – 15/10/2014), cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay
chân miệng, được 1 lượt có 216 đoàn viên và học sinh tham dự.
II/ CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG:
1/ Chương trình : “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”:
- Hỗ trợ ngân hàng chính sách xã hội huyện làm việc với các hộ vay nợ quá
hạn được 2 lượt qua đó cho ký cam kết trả tiền hàng tháng được 17 hộ.
- Phân công 02 đoàn viên tham dự mittinh ngày toàn dân phòng cháy chữa
cháy do huyện đoàn tổ chức.
- Tham dự tập huấn về công tác xây dựng nông thôn mới, 1đ/c.
- Tham gia học nghị quyết TW8 khóa XI, 12 đ/c.
2/ Chương trình: “5 xung kích tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ tổ
quốc”:
- Chi đoàn Công an, Quân sự tham gia tuần tra bảo vệ an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trong toàn xã, kết quả có tuần tra
được 08 cuộc, với 10 lượt chiến sĩ tham gia.
- Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Đội trường học năm 2014 – 2015 và
triển khai kế hoạch năm học 2014 – 2015 và tổng kết đánh giá kết quả sinh hoạt
hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2013 do huyện Đoàn tổ chức có 02 đ/c
tham dự.
III/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN:
- Ra quyết định công nhận trưởng thành đoàn cho 5 đ/c.
1


- BTV xã Đoàn tham gia hội thi “Bí thư đoàn cơ và chi đoàn cơ sở” do
huyện Đoàn tổ chức, kết quả đạt giải nhất có 06 đ/c tham dự và cổ vũ.
- Tham gia cùng đoàn kiểm tra của huyện Đoàn kiểm tra công tác lưu trữ
hồ sơ của các xã, TT Đoàn năm 2014, có 1đ/c.
- Tham gia giao lưu kết nghĩa giữa Thanh niên huyện An Phú và Thanh
niên huyện Angkorbray tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, có 1đ/c.
IV/ MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN:
- Nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt
Nam (15/10). BCH xã Đoàn chỉ đạo cho các chi đoàn trực thuộc tổ chức Hội nghị
đoàn viên chi Đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2014 – 2015.
- Củng cố nhân sự chi hội ấp Hà Bao II.
V/ XÂY DỰNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH:
- Hội đồng đội xã tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội các


trường học, nhiệm kỳ 2014 – 2015.
- Liên đội trường THCS Đa Phước tổ chức thành công Đại hội Liên đội
nhiệm kỳ 2014 – 2015, có hơn 50 đoàn viên và học sinh tham dự.
- Liên đội các trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về bênh
tay, chân, miệng, dịch sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác,… kết
quả đã tổ chức được 12 lượt, 1.325 đoàn viên, học sinh tham dự.
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG
THÁNG 11 NĂM 2014
***
1./ Tham gia Hội thi “Bí thư Đoàn và chi Đoàn cơ sở” do tỉnh Đoàn tổ
chức.
2./ Phối hợp với các chi đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền cho đoàn
viên, hội viên và thanh niên chào mừng ngày thành lập Hội thanh niên Việt Nam
(15/10).
3./ Phối hợp Hội phụ nữ xã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành
lập Hội LHPN Việt Nam (20/10).
4./ Phối hợp NHCSXH huyện tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ ở các ấp.
5./ Tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công trình Thanh
niên “ Cải tạo cảnh quan môi trường” trước cổng UBND xã chào mừng Đại hội
Đảng bộ xã Đa Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
6./ Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh
Đoàn.
7./ Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi tháng 10 và phương hướng hoạt động tháng 11 năm 2014 của BCH xã
Đoàn Đa Phước.

2


* Nơi Nhận:
- Đ/c Đoàn Phú Trí – P.BT huyện Đoàn (báo cáo);
- Văn phòng Huyện Đoàn (báo cáo);
- TT. Đảng uỷ xã (báo cáo);
- Khối Dân Vận Xã (báo cáo);
- Các đ/c UVTV, UV. BCH xã Đoàn; (lãnh đạo thực hiện)
- Các chi đoàn trực thuộc (thực hiện);
- Lưu.

TM. BCH XÃ ĐOÀN
P.BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Thảo

3



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×