Tải bản đầy đủ

Câu 1 bai CCHCNN

Câu 1: Từ xu thế CCHC của TG, anh (chị) cho biết VN đã vận dụng như thế nào?
Trả lời:
MB: Ngày nay, CCHC NN là một lĩnh vực được hầu hết các nước trên TG quan
tâm. Nhiều Quốc gia coi cải cách hành chính là một yếu tố quan trọg để thúc đẩy
sự phát triển KT – XH, đồng thời thông qua CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của NN; tăng khả năng phát triển KT – XH.
TB: CCHC là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mđ nhằm làm cho hệ
thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng,
nhiệm vụ quản lý xã hội của mình.
Mục tiêu tổng quát trong CCHC của tất cả các nước trên TG là hướng tới việc xây
dựng một bộ máy HC gọn nhẹ hơn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn, hướng
tới phục vụ tốt hơn các nhu cầu và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân và cả XH.
Xu hướng chủ đạo của các cuộc CC ngày nay là chuyển đổi nền HC công truyền
thống, được xây dựng trên nền tảng những nguyên tắc TC cơ bản của mô hình
“Bộ máyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×