Tải bản đầy đủ

Chủ đề 12

Chủ đề 12: Làm thế nào để phụ nữ giữ được hạnh phúc gia đình.
Điều quan trọng đối với phụ nữ lập gia đình là gia đình hạnh phúc, có
nhiều cách để giữ cho gia đình hạnh phúc. Phụ nữ đã lập gia đình phải ở nhà và
chăm sóc con cái, thay vì đi ra ngoài làm việc, theo ý tôi họ nên làm việc để
kiếm tiền và có ý thức vì điều này sẽ giúp cho họ giữ được gia đình hạnh phúc.
Một số người nghĩ rằng người chồng phải kiếm tiền cho gia đình. Tuy
nhiên 01 gia đình cần phải có nhiều tiền để có thể chi trả cho các hóa đơn hàng
tháng. Người vợ cũng phải đi kiếm tiền để chia sẻ tài chính với chồng và gia
đình có thể tránh được vấn đề khó khăn về tài chính. Nó là 01 trong những lý do
mà làm cho gia đình không được hạnh phúc. Bên cạnh đó họ cũng phải có tiền
để mua quần áo mới để làm cho họ tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội, mà
làm cho họ đẹp hơn trong mắt người chồng. Nếu họ không lo lắng về vấn đề tài
chính họ sẽ cảm thấy thoái mái hơn. Một số người tin rằng người chồng không
muốn họ làm việc ở bên ngoài bởi vì họ nghĩ có thể bị cám dỗ bởi những người
đàn ông khác và họ không thể tập trung vào gia đình. Tuy nhiên khi phụ nữ đã
lập gia đình đi làm việc bên ngoài họ mở rộng được kiến thức về xã hội, giao
tiếp, gia đình, chăm sóc con cái và các mối quan hệ mới. Họ có thể chia sẻ
những rắc rối và có sự bất đồng với chồng mình.
Mặc dù có nhiều khó khăn khi phụ nữ lập gia đình ra ngoài làm việc. Họ
phải mang nhiều gánh nặng gia đình khi ra ngoài làm việc, tôi nghĩ rằng họ nên
cố gắng ra ngoài làm việc để kiếm tiền và mở rộng kiến thức về cuộc sống giúp

cho họ trở nên tự tin và độc lập trong cuộc sống hôn nhân gia đình./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×