Tải bản đầy đủ

Chủ đề 3

Chủ đề 3: Phát minh đặc biệt đã thay đổi cuộc sống của tôi
Tôi cho rằng, chính sự ra đời của máy tính và internet đã làm cho cuộc
sống của tôi thay đổi.
12 năm trước, tôi đã không biết gì về máy tính cũng như cách sử dụng nó.
Khi vào học phổ thông cũng như Đại học, tôi đã không học máy tính. Vì vậy, tôi
không biết cách sử dụng nó. Mãi đến khi tôi đi làm thêm và khi tôi chuẩn bị tốt
nghiệp Đại học thì tôi mới đi học sử dụng máy tính. Tôi nhớ như in là tôi cảm
thấy rất hạnh phúc khi tôi hoàn thành bài học đầu tiên trên chương trình Word
2000. Sau đó tôi đã học cách sử dụng internet từ những đứa ban thân của mình.
Internet đã giúp tôi kết bạn với nhiều người trên thế giới. Máy tính và internet
đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Tôi đã tiết kiệm được nhiều tiền bạc và
công sức nhờ sự ra đời của máy tính và internet. Có thể nó cuộc sống của tôi đã
thay đổi rất nhiều nhờ vào sự ra đời của hai phát minh này./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×