Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1121)

DANH SÁCH CƠ QUAN THỰC TẬP VÀ ĐỀ TÀI
LỚP QLKT K42 KTQD - NHÓM THẦY HUY

STT

Họ và tên

Cơ quan thực tập

Dự kiến đề tài

Email

Điện thoại

1

Bùi Khắc Chiến

Công ty TNHH DVBV
An Khang


chiendaiphat@gmail.com

0906203266

2

Trần Trung Hà

NXB Y Học

ha.trantrung@yahoo.com.vn

0902073686

3

Nguyễn Trọng Giáp

Kho 205 – Cục Quân
Nhu – Tổng cục Hậu
Cần

songla_ngayve_3004@yahoo.com
.vn

0977974460

4

Hoàng Bá Đáng

Tập đoàn HTP

dangkdcamera@gmail.com

0934617768

5


Lê Trọng Hải

Cục Phục vụ ngoại giao
đoàn

6

Vũ Thị Dịu

Khách sạn Kim Liên

tanruoi1986@gmail.com

0987062008

7

Mẫn Thái Hà

UBND huyện Yên
Phong – Bắc Ninh

man.thaiha.bn@gmail.com

0986028112

0903437945


8

Email

Lê Hồng Giang

group:

chiendaiphat@gmail.com,

gianglehong34@gmail.com

ha.trantrung@yahoo.com.vn,

tanruoi1986@gmail.com, man.thaiha.bn@gmail.com, gianglehong34@gmail.com

songla_ngayve_3004@yahoo.com.vn,

0904812588

dangkdcamera@gmail.com,


NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
LỚP QLKT K42 KTQD - NHÓM THẦY HUY

STT

Họ và tên

1

Bùi Khắc Chiến

2

Trần Trung Hà

3

Nguyễn Trọng Giáp

4

Hoàng Bá Đáng

5

Lê Trọng Hải

6

Vũ Thị Dịu

7

Mẫn Thái Hà

8

Lê Hồng Giang

B/cáo tên
CQTT

BCTH bản
thảo

Tên đề tài +
Đề cương

BCTH bản
chính

(2/1)

(20/1)

(20/1)

(10/2)

Chuyên đề - Bản thảo

Chuyên đề - Bản chính

(25/4)

(15/5)CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN CHÚ Ý
1) Ngày 2/1: Nộp tên cơ quan thực tập, dự kiến tên đề tài và email cá nhân.
2) Ngày 20/1: Nộp bản thảo báo cáo tổng hợp cho GVHD và đề cương chuyên đề (1-2 trang)
3) Ngày 25/1: GVHD gửi lại bản thảo báo cáo tổng hợp để sinh viên sửa và gửi lại đề cương chuyên đề cho sinh
viên; Cả nhóm họp trên Khoa để hướng dẫn trực tiếp.
4) Ngày 10/2: Nộp bản chính báo cáo tổng hợp
5) Ngày 10/2: Sinh viên căn cứ vào đề cương GVHD đã sửa để bắt đầu viết chuyên đề.
6) Ngày 21/2: Nộp chuyên đề cho GVHD qua email (để kiểm tra tiến độ và nội dung làm)
7) Ngày 14/3: Nộp chuyên đề cho GVHD qua email (để kiểm tra tiến độ và nội dung làm)
8) Ngày 4/4: Nộp chuyên đề cho GVHD qua email (để kiểm tra tiến độ và nội dung làm)
9) Ngày 25/ 4: Nộp bản thảo chuyên đề (bản cứng) để giáo viên hướng dẫn sửa chính thức.
10)

Khoảng 2/5 (dự kiến): GVHD gửi lại bản thảo đã sửa cho sinh viên, giải đáp thắc mắc trực tiếp trên Khoa.

11)

Ngày 15/5: Nộp bản chính chuyên đề thực tập, kết thúc giai đoạn thực tập tốt nghiệp


MỘT SỐ CHÚ Ý KHÁC
1. Giai đoạn thực tập là giai đoạn học tập quan trọng, phải dành thời gian để tìm hiểu và làm bài.
2. Đọc kỹ kế hoạch thực tập của Khoa và bản hướng dẫn của thầy hôm phổ biến kế hoạch thực tập để bắt đầu làm
báo cáo tổng hợp.
3. Đúng tiến độ GVHD đặt ra để đảm bảo tiến độ chung của cả nhóm.
4. Nhóm trưởng đốc thúc các thành viên trong nhóm để thực hiện đúng nội dung thực tấp và đúng tiến độ.
5. Không sao chép của các bài khác, tài liệu khác mà phải viết theo ý hiểu của mình.

6. Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển viễn thông việt trungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x