Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (796)

Chuyên đề tốt nghiệp

Mục lục
Lời mở đầu
Phần I:

Tổng quan về Công ty TNHH Dợc phẩm
Hoàng Hà .............3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công
ty ................................................3
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh
doanh.....................................................6.
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh
doanh...........................................................6.
4. Đặc điểm công tác kế toán Công
ty ..........................................................11.
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dợc phẩm
Hoàng Hà...............................................................................18
I. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm..................................18
1. Nguyên tắc lế toán chi phí sản
xuất................................................................18
2. Đối tợng hạch toán chi phí sản
xuất ..............................................................19

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải1


Chuyên đề tốt nghiệp

3. Trình tự tập hợp chi phí sản
xuất ..................................................................20
II.

.

Kế

toán

tập

hợp

chi

phí

sản

xuất

tại

công

ty ................................................21


1.

Kế

toán

tập

hợp

chi

phí

chi

phí

chi

phí

thành

sản

NVL..........................................................................21
2.

Kế

toán

tập

hợp

NCTT.......................................................................33
3.

Kế

toán

tập

hợp

SXC...........................................................................40
4.Thực

tế

công

tác

tính

Giá

phẩm..........................................................46
Phần III: Hoàn Thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng
Hà..........................................................................48
I..Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dợc phẩm
Hoàng hà........................................48
1. u
điểm:...............................................................................
.............................48
2. Nhợc
điểm................................................................................
.......................50

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải2


Chuyên đề tốt nghiệp

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế
toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty
TNHH

Dợc

phẩm

Hoàng

hà....................................................................................
.......................................52
1.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công
ty:.......................................................................52
2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập
hợp

chi

phí

sản

xuấttính

giá

thành

sản

phẩm:...............................................................................
53
Kết Luận

Lời nói đầu
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải3


Chuyên đề tốt nghiệp

Các sản phẩm y dợc là một trong những nhu cầu thiết yếu
trong đời sống của con ngời. Nó không chỉ đáp ứng đợc nhu cầu
của xã hội mà còn tạo lập đợc nguồn thu lớn cho ngân sách. Các
sản phẩm y dợc của chúng ta hiện nay không chỉ bó hẹp trong
phạm vi đất nớc mà còn đang ngày càng mở rộng ra các thị trờng
quốc tế. Vì thế, ngành y, dợc đang ngày càng chiếm giữ những
vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Cùng với sự phát triển của đất nớc, Công ty Dợc Phẩm Hoàng
Hà là một trong những doanh nghiệp thuộc ngành y, dợc đã thực
hiện tốt vai trò này. Cũng nh các doanh nghiệp khác trong cả nớc
bên cạnh hớng đi đúng đắn, Công ty Dợc phẩm Hoàng Hà còn
cần phải làm tốt công tác hạch toán kế toán, nhất là công tác kế
toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Bởi vì
giá thành có liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp,
đồng thời phản ánh khá chính xác hiệu quả của việc quản lý và
sử dụng chi phí trong kỳ. Nhận thức đợc điều đó nên trong thời
gian thực tập và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Dợc
phẩm Hoàng Hà, tôi đã đi sâu nghiên cứu tổ chức công tác kế
toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
các doanh nghiệp và đã chọn đề tài Hoàn Thiện kế toán tập
hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công
ty TNHH Dợc Phẩm Hoàng Hà.
Đề tài thực hiện ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham
khảo gồm ba phần :
Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dợc Phẩm Hoàng Hà
Phần II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản
xuất tại công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng Hà.
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải4


Chuyên đề tốt nghiệp

Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng Hà.
Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu học hỏi nhng do thời gian
nghiên cứu khảo sát không nhiều và kiến thức còn hạn chế nên bài
viết này còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận đợc sự chỉ dẫn
của các thầy cô giáo và ý kiến đóng góp chân thành của các bạn
để Đề tài đợc hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn GVHD Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hải đã
tận tình hớng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi cũng
xin cảm ơn các cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty Dợc
phẩm Hoàng Hà đã nhiệt tình giúp đỡ trong thời gian tôi thực tập
tại công ty.

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải5


Chuyên đề tốt nghiệp

Phần I:
Tổng quan về Công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng Hà
1. Lịch sử hình thành và phát triển tại Công ty TNHH Dợc phẩm
Hoàng Hà
Trong nền kinh tế có nhiều biến động của nớc ta, trên thị trờng đang diễn ra hoạt động trao đổi- mua bán với nhiều mặt
hàng cạnh tranh rất khốc liệt. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế
của nớc ta, Công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng Hà ra đời và dần
chiếm lính thị phần trong nền kinh tế quốc dân Hiện nay Công
ty TNHH Dợc Phẩm Hoàng Hà đang kinh doanh sản xuất với nhiều
mặt hàng kinh doanh các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là thuốc
chữa bệnh. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là hoạt
động kinh doanh Thơng mại còn hoạt động sản xuất chỉ là phụ.
Công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng Hà đợc thành lập
theo số 01012012394 ngày 29 tháng 04 năm 2000. Trong quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trờng và sự biến đổi của nền kinh tế mở thì Công ty TNHH Dợc
Phẩm Hoàng Hà với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh mở, lớn
rộng. Tuy nhiên trong bối cảnh đổi mới của đất nớc, doanh nghiệp
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải6


Chuyên đề tốt nghiệp

cũng phải đối phó với nhiều khó khăn, trở ngại và những thách
thức lớn về nhiều mặt, cộng thêm những khó khăn về điều kiện.
vốn đầu t, cơ sở vật chất của công ty mới chỉ có một phòng làm
việc của Trung tâm thông tin t liệu, nhà xởng sản xuất còn ít máy
móc, thiết bị. Từ đó Công ty phải huy động tiềm lực trong cán
bộ công nhân viên có khả năng về kinh tế, tài chính và có bề dầy
về kinh nghiệm, có lĩnh vực chuyên môn và có tay nghề cao cho
Công ty vay vốn để đổi mới khoa học công nghệ phục vụ phát
triển sản xuất kinh doanh sản phẩm .
Đến nay Công ty đã trải qua trên 5 năm phát triển đang trên
đà hội nhập nền

nền công nghiệp hoá hiện đại hoá, công

nghiệp hoá hiện đại với quy mô khá lớn với đầu t thêm vốn và trang
thiết bị vào sản xuất để mở rộng sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị
phần trên thị trờng mở ra các tỉnh phía bắc và phía Nam. Ngoài
ra công ty còn mở rộng sản xuất về trang thiết bị y tế.
Công

ty

lấy

tên

giao

dịch

đối

ngoại

HoàngPHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.
Trụ sở chính tại 82 ngõ Thịnh Hào 1 -Tôn Đức Thắng- Đống ĐaHà Nội.
Công ty Dợc Phẩm Hoàng Hà là doanh nghiệp sản xuất với
ngành nghề kinh doanh chính bao gồm:
-

Kinh doanh dợc phẩm.

-

Mua bán Mỹ Phẩm - trang thiết bị y tế.

-

Trồng cây nguyên liệu Dợc.

-

Dich vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dợc.

-

Sản xuất thuốc y học cổ truyền.

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải7


Chuyên đề tốt nghiệp

-

Kinh doanh Dợc phẩm.

Từ khi bắt đầu thành lập cho đến nay Công ty có t cách pháp
nhân, kể từ ngày đợc cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ
hạch toán độc lập, đợc sử dụng con dấu riêng, đợc mở tài khoản tại
Ngân Hàng theo quy định cuả Pháp Luật và hoạt động theo điều
lệ của Công ty Dợc Phẩm Hoàng Hà và Luật Doanh nghiệp. Hiện
nay tổng số lao động của công ty có 60 ngời trong đó số ngời có
trình độ Đại học và Cao đẳng và Trung cấp về ngành Dợc chiếm
tỷ lệ cao và một số nhân viên có trình độ kinh tế. Còn lại là công
nhân trực tiếp sản xuất. Có thể đánh giá hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu kinh tế nh sau:

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Nguồn vốn kinh doanh

đồng

Doanh thu bán hàng
Tổng quỹ lơng

đồng
đồng

Nguyễn Thị Huệ KTB

Năm 2004

Năm 2005

1.063.260

1.376.177.4

.000
4.589.875
62.120.00
.000

18
8.638.167.6
70.320.000
00

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải8


Chuyên đề tốt nghiệp
Thu nhập bình quân
TSCĐ / tổng Tài sản
TSLĐ/ Tổng TS
Nợ phảI trả/ Tổng nguồn vốn
NVCSH/ tổng NV
Khả năng thanh toán hiện hành
Khả năng thanh toán nợ dài hạn
Khả năng thanh toán nhanh
Khả năng thanh toán nợ dài hạn
Tỷ suất LNTT trên doanh thu
Tỷ suất LNST trên doanh thu
Tỷ suất LNTT trên tổng TS
Tỷ suất LNST trên doanh thu
Tỷ suất LNST trên NVCSH

đồng/ ngời
%
%
%
%
Lần
Lần
Lần
Lần
%
%
%
%
%

0
1.052.000
84,5
58,8
96,3
3,7
1,2
4,3
2,5
1,4
0,1
0,009
0,2
0,2
8

1.172.000
80,9
45,,7
97,8
2,3
1,1
2,1
1
2
1
2
0,1
0,25
11

Trong những năm qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty tuy là một Công ty có tuổi đời còn rất trẻ, nhng Công
ty TNHH Dợc Phẩm Hoàng Hà có những tiến bộ đáng kể. Từ chỗ
năng suất lao động thấp và thu nhập đời sống của công nhân
viên trong công ty gặp không ít những khó khăn cộng thêm cơ sở
vật chất còn thiếu sự đồng bộ. Nhng tập thể cán bộ công nhân
viên trong toàn Công ty đã cố gắng đồng lòng vợt qua mọi khó
khăn thử thách, đến nay công ty đã dần đi vào ổn định và ngày
càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lợng sản xuất. Với trang
thiết bị máy móc đợc nâng cấp cải tiến, đầu t thêm máy móc
thiết bị mới, từng bớc đột phá về công nghệ và chất lợng cũng nh
giá thành sản phẩm, dần tăng doanh thu để đảm bảo đời sống
cho cán bộ công nhân viên và tạo đợc niềm tin cho mọi ngời, thu
hút nhiều khách hàng tăng tích luỹ và mở rộng sản xuất, bên cạnh
đó Công ty có đội ngũ có chuyên môn về ngành Dợc cao đảm bảo
đợc chất lợng sản phẩm làm ra và đây cũng là thế mạnh của công
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải9


Chuyên đề tốt nghiệp

ty là một lợi thế để Công ty nâng cao thị phần của mình trên
thị trờng và tìm kiếm thêm bạn hàng tiềm năng để cung cấp sản
phẩm đến tay ngời tiêu dùng đạt đợc hiệu quả cao.
Đó là những thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của
công ty nhng bên cạnh đó Công ty gặp không ít những khó khăn
nh việc liên tiếp ra đời các công ty, các xí nghiệp sản xuất các
mặt hàng tân dợc làm cho giá cả và khách hàng của công ty bị
giảm sút vì sự phân chia về tỷ lệ hoạt động trong lĩnh vực
thuốc bị dàn mỏng hơn và sự cạnh tranh đó ngày càng mạnh mẽ,
do đó việc ký kết các hợp đồng ngày càng gặp nhiều khó khăn
hơn. Vì vậy một phơng hớng mới cho hoạt động lãnh đạo cũng nh
hoạt động sản xuất của Công ty là một công việc vô cùng cần
thiết để giữ vững đợc vị thế của Công ty hiện tại và trong tơng
lai.
Vì vậy, Công ty TNHH Dợc Phẩm Hoàng Hà đã đề ra những
phơng hớng nh sau:
-

Phát huy

thành tích đạt đợc trong những năm trớc để

đảm bảo và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trờng đang ngày càng
phức tạp, đồng thời phải đầu t theo chiều sâu về công nghệ
thiết bị mới tiên tiến

và thực hiện sự đồng bộ hoá các dây

chuyền sản xuất:
-

Liên kết các tổ chức kinh tế ứng dụng công nghệ mới.
Nắm bắt kịp thời các thông tin về thị trờng, giữ vững

nhịp độ sản xuất, tăng trởng kinh tế, tích cực trong việc hoạt
động sản xuất kinh doanh đồng thời cả trong lĩnh vực quảng bá
sản phẩm trên thị trờng.

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải10


Chuyên đề tốt nghiệp

-

Thực hiện các đờng lối chính sách của Đảng và nhà nớc

kịp thời bên cạnh sự đổi mới về t duy dám nghĩ dám làm trên cơ
sở pháp lý vững vàng trong thời kỳ mới.
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.1. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất.
* Chức năng: Công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng Hà có chức
năng sản xuất các mặt hàng thuốc chữa bệnh, trong đó chủ yếu
là hoạt động kinh doanh thơng mại là chủ yếu còn hoạt động sản
xuất chỉ là phụ.
* Nhiệm vụ sản xuất:
Cũng nh hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác,
Công ty TNHH dợc phẩm Hoàng Hà có một quá trình phát triển
không ngừng để tồn tại và khẳng định vai trò quan trọng của
mình trong nền kinh tế. Trớc kia từ khi mới thành lập Công ty
chuyên mua bán thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn tán tại các
tỉnh phía bắc và một số tỉnh phía nam. Đối tợng kinh doanh chủ
yếu là trao đổi mua bán với các công ty, xí nghiệp dợc khác, các
xí nghiệp Hàng năm Công ty còn thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã
đề ra cụ thể là các hợp đồng kinh tế. Ngoài ra Công ty còn thực
hiện chỉ tiêu một số mặt hàng chủ yếu cây con làm thuốc, đồng
thời vừa làm nhiệm vụ hớng dẫn, nuôi trồng, thu hái, chế biến dợc
liệu trong nớc. Công ty đã kết hợp mô hình

kinh doanh công

nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh thơng mại về thuốc chữa
bệnh đông tây y và xuất nhập khẩu. Các mặt hàng của Công ty
kể cả sản xuất lẫn đi mua về tại các phân xởng ngày càng phong
phú đa dạng và đầy đủ các chủng loại về thuốc. Bên cạnh đó,

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải11


Chuyên đề tốt nghiệp

các nguồn hàng thuốc quý hiếm cũng đợc chú trọng khai thác, thị
trờng hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng mở rộng.
Tuy nhiên hiện nay ngành nghề kinh doanh chủ yếu đem lại
doanh thu cho công ty là sản xuất kinh doanh Dợc phẩm, trang thiết
bị y tế và công ty TNHH Dợc Phẩm Hoàng Hà có 3 phân xởng sản
xuất riêng biệt gồm:
- Phân xởng thuốc viên : Nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất các
mặt hàng thuốc viên.
- Phân xởng đông dợc: Nhiệm vụ là sản xuất các mặt hàng
thuốc đông dợc.
- Phân xởng hoá dợc: chuyên sản xuất để chiết xuất các mặt
hàng chống sốt rét.
Do mặt hàng thuốc là các mặt hàng đặc biệt, nó liên
quan đến sức khoẻ con ngời nên quy trình sản xuất có giai đoạn
phải đảm bảo khép kín và vô trùng. Đặc biệt là đối với sản phẩm
thuốc viên, đơn vị của nó phải chính xác đến từng miligam,
mililit nhng lại có giá trị rất lớn, phải đảm bảo theo tiêu chuẩn dợc
phẩm Việt Nam.
Trong 3 phân xởng sản xuất đó thì phân xởng sản xuất
thuốc viên là phân xởng có sản lợng sản xuất lớn hơn cả, còn phân
xởng đông dợc và hoá dợc công việc sản xuất cha đều, sản lợng
sản xuất còn nhỏ. Mỗi một loại thuốc đề có quy trình sản xuất
khác nhau và đều có những tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của
ngành khác nhau. Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên là quy
trình sản xuất điển hình, rõ ràng qua từng khâu nên sẽ đi sâu
nghiên cứu tìm hiểu về quy trình công nghệ của phân xởng sản
xuất thuốc viên.
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải12


Chuyên đề tốt nghiệp

Cụ thể qua các giai đoạn sản xuất:
+ Giai đoạn chuẩn bị sản xuất
+ Giai đoạn sản xuất.
+ Giai đoạn kiểm nghiệm nhập kho thành phẩm.

Sau đây là sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất ra
một số sản phẩm chính tại 3 phân xởng:
* Quy trình công nghệ chiết xuất hoá chất :
Xử lý

Nguyên vật liệu

Nhập kho
thành phẩm

Chiết xuất

Đóng gói
thành phẩm

Cô đặc

Kiểm nghiệm

Tinh chế

Sấy khô

* Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên
Nguyên vật
liệu

Nhập kho
thành phẩm

Xay rây

Pha chế

Đóng gói
thành phẩm

Cốm sấy
khô

Kiểm nghiệm

Kiểm nghiệm bán
thành phẩm

Dập viên
ép vỉ

* Quy trình công nghệ bổ bổ sâm:
Nguyên
vật liệu

Thái, xay

Nguyễn Thị Huệ KTB
Giao nhập
thành phẩm

Kiểm tra
đóng gói

Làm ấm, ủ

Rút dịch

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải13
Kiểm nghiệm
ra lẻ

Pha chế


Chuyên đề tốt nghiệp

Từ một doanh nghiệp có quy mô sản xuất rất nhỏ, trong
những năm qua doanh nghiệp đã phát triển cả về quy mô và chất
lợng, bạn hàng ngày càng tăng, đó là do công ty đã mở thêm văn
phòng đại diện, tham gia liên doanh liên kết với các đơn vị khác.
Hơn nữa chính sách thuế ban hành đã đảm bảo hạch toán đầy
đủ mà không bị kê trùng và sót thuế, doanh nghiệp đã khai thác
triệt để khả năng hoạt động của máy móc thiết bị, tiết kiệm vật
t, đẩy mạnh tăng năng suất lao động, đầu t sửa chữa máy móc
duy trì sản xuất để nâng cao chất lợng sản phẩm, từng bớc hạ giá
thành, thu hút khách hàng, tăng tích luỹ và mở rộng sản xuất.
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty dợc phẩm
Hoàng Hà.
* Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Dợc phẩm
Hoàng Hà.
Bộ máy quản lý của công ty bao gồm nhiều bộ phận, giữa các
bộ phận có quan hệ chặt chẽ với nhau, đợc phân thành các khâu,
các cấp quản lý với những chức năng và quyền hạn nhất định
nhằm thực hiện các mục tiêu.
Bộ máy tổ chức của công ty đợc thực hiện theo mô hình quản
lý trực tiếp tập trung nên Ban Giám Đốc của công ty có thể nắm
đợc tình hình sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, tạo điều
kiện giúp Giám Đốc Công ty thấy rõ đợc thực trạng công ty.
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải14


Chuyên đề tốt nghiệp

* Sơ đồ bộ máy của Công ty Dợc Phẩm Hoàng Hà:
Giám đốc

Phó giám
đốc kỹ
thuật

Phó giám
đốc kinh
doanh

Khối sản xuất

Xởng
Đông d
ợc

Xởng
thuốc
viên

Xởng
hoá
chất

Phòng
kiểm
nghiệ
m

Phòng
kinh
doanh

Phòng kế toán

Ghi chú :

Phòng
xuất
khẩu

Ban
bảo
vệ

Phòng tổ
chức

Quan hệ chỉ đạo.
Quan hệ cung cấp.

* Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban nh sau
:
- Giám đốc: Là ngời đứng đầu trong bộ máy công ty, chịu
trách nhiệm cao nhất, là ngời đại diện cho cán bộ công nhân viên
trong công ty. Quản lý và điều hành mọi hoạt động chung của
công ty, ngoài ra giám đốc còn điều hành trực tiếp đối với phòng
xuất khẩu, phòng kế toán và phòng tổ chức hành chính.
- Phó Ciám đốc : Là ngời giúp việc cho Giám đốc, thay mặt
Giám đốc điều hành những công việc do giám đốc giao phó.

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải15


Chuyên đề tốt nghiệp

- Phòng Kế hoạch kinh doanh : Do phó giám đốc kinh doanh
trực tiếp làm trởng phòng và điều hành toàn bộ hoạt động kinh
doanh của công ty về hàng nhập ngoại, hàng mua và hàng bán,
giao các kế hoạch sản xuất cho các phân xởng, quản lý hệ thống
kho hàng, lập các kế hoạch mua bán hàng hoá.
- Phòng Kế toán : Đảm nhiệm chức năng hạch toán kế toán, tạo
nguồn vốn kinh doanh, giúp giám đốc thấy rõ mọi hoạt động kinh
tế của công ty, trên cơ sở đó giúp giám đốc phân tích hoạt
động kinh tế.
- Phòng Xuất khẩu : Có nhiệm vụ thăm dò thị trờng trong và
ngoài nớc, hàng ngày nắm bắt đợc tỷ giá hối đoái để điều hành
các mặt hàng xuất khẩu, nhanh chóng triển khai các hợp đồng
xuất khẩu đã đợc ký kết.
-

Phòng Tổ chức hành chính : Có nhiệm vụ tham mu cho

Giám đốc về vấn đề nhân sự.
- Phòng Kỹ thuật kiểm nghiệm : Có nhiệm vụ kiểm tra giám
sát sau đó kiểm nghiệm đối với tất cả các mặt hàng kể cả hàng
tự sản xuất lẫn hàng mua về, đảm bảo đúng chất lợng theo tiêu
chuẩn Dợc điển Việt nam quy định, đồng thời nghiên cứu ra các
mặt hàng mới, mẫu mã mới,
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
Công ty TNHH dợc phẩm Hoàng Hà có 3 phân xởng sản xuất ở
cùng một địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Do 3 phân xởng ở tại
một địa điểm nên sự quản lý và chỉ đạo sản xuất đợc thống
nhất và các thông tin về sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm
đợc nhanh chóng kịp thời. Công ty áp dụng mô hình kế toán theo
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải16


Chuyên đề tốt nghiệp

hình thức tập trung. Nghĩa là toàn bộ đợc tập trung tại phòng Kế
toán, không có bộ phận Kế toán riêng biệt mà chỉ có nhân viên
Kế toán làm nhiệm vụ hớng dẫn thực hiện kế hoạch ban đầu, thu
thập kiểm tra chứng từ và lập kế hoạch định kỳ chứng từ về
phòng Kế toán tập trung của công ty.

Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty
Kế toán trởng kiêm kế toán
tổng hợp

Kế toán
tiền lơng,
kế toán
vật t

Kế toán tiền
mặt, TGNH,
thanh toán

Kế toán chi
phí và tính
giá thành,
thành phẩm

Thủ quỹ

* Chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên:

- Kế toán trởng, kiêm kế toán tổng hợp: là ngời quản lý ,chỉ đạo
mọi hoạt động cuả Phòng Kế toán và là ngời chịu trách nhiệm
trực tiếp đối với công tác kế toán nói chung.
- Kế toán tiền lơng, kiêm kế toán vật t: là ngời tính lơng, các
khoản trích theo lơng cho cán bộ công nhân viên của công ty và
theo dõi chi tiết tình hình nhập- xuất tồn: vật t- hàng hoá về
cả số lợng lẫn giá trị.
- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kiêm kế
toán thành phẩm: có nhiệm vụ tập hợp tất cả các khoản chi phí
cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm, theo dõi tình hình
nhập xuất thành phẩm về cả số lợng và giá trị.
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải17


Chuyên đề tốt nghiệp

- Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, thanh toán; là ngời có
nhiệm vụ giao dịch với ngân hàng và theo dõi các khoản tiền vay,
tiền gửi, theo dõi thu chi tiền mặt và việc thanh toán với khách
hàng.
- Kế toán công nợ và Tài sản cố định.
Mỗi kế toán có chức năng và nhiệm vụ riêng song đều thực
hiện nhiệm vụ chung của bộ máy kế toán. Đó là:
+ Phản ánh các chứng từ, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, trung
thực, kịp thời theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ quy
định.
+ Thu thập, phân loại, xử lý, tổng hợp thông tin về hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty.
+ Tổng hợp số liệu, lập hệ thống báo cáo tài chính, cung cấp
cho các đối tợng sử dụng liên quan.
+ Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ
quản lý kinh tế nói chung,chế độ kế toán nói riêng.
+ Tham gia phân tích thông tin kế toán tài chính, đề xuất
kiến nghị hoàn thiện hệ kế toán tài chính.
+ Ngoài ra, bộ máy kế toán của công ty Dợc Phẩm Hoàng Hà
còn tham công tác kiểm kê tài sản, tổ chức bảo quản lu trữ hồ sơ
tài liệu kế toán theo quy định.
4.2. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán.
Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, vào
yêu cầu quản lý trình độ nghiệp vụ của các nhân viên và các
trang thiết bị phòng kế toán, đồng thời trên cơ sở nhận biết nội
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải18


Chuyên đề tốt nghiệp

dung, đặc điểm, trình tự và phơng pháp ghi chép của mỗi
hình thức sổ kế toán. Công Ty Dợc phẩm Hoàng Hà đã áp dụng
hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ Đây là hình thức kế
toán đợc xây dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tổng
hợp và kế toán chi tiết, đảm bảo các mặt kinh tế đợc tiến hành
song song, việc kiểm tra, sử dụng, số liệu đợc nhanh chóng, dễ
dàng. Do vậy, công việc kế toán đợc tiến hành kịp thời phục vụ
cho yêu cầu quản lý, đảm bảo số liệu chính xác và đảm bảo tiến
độ công việc ở các khâu.
* Hệ thống chứng từ kế toán.
Mặc dù công ty TNHH

Dợc phẩm Hoàng Hà là một doanh

nghiệp có quy mô khá nhỏ nhng các nghiệp vụ diễn ra khá đa
dạng, do vậy các loại chứng từ kế toán đợc tổ chức tại công ty cũng
rất đa dạng và phong phú, bao gồm cả hệ thống chứng từ kế toán
thống nhất bắt buộc và hệ thống chứng từ kế toán hớng dẫn.
Các chứng từ đợc lập tại Công ty dợc phẩm Hoàng Hà theo đúng
quy định chế độ (theo quy định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1
tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài Chính) và đợc ghi chép đầy đủ,
kịp thời, đúng với sự thực nghiệp vụ kinh tế, tài chính, đảm bảo
tính hợp pháp, kịp thời, hợp lý và hợp lệ của chứng từ làm căn cứ
ghi sổ kế toán và thông tin cho quản lý. Bên cạnh hệ thống chứng
từ bắt buộc, Công ty còn sử dụng các chứng từ hớng dẫn (nh là
phiếu sản xuất, bảng chấm công làm ngoài giờ...) cho phù hợp với
loại hình hoạt động và đặc điểm sản xuất của công ty, đồng
thời thuận tiện cho việc hoach toán kế toán góp phần nâng cao
hiệu quả của công tác hạch toán kế toán tại công ty. Các chứng từ
sau khi đợc ghi sổ và luân chuyển sẽ đợc lu và bảo quản theo quy
định hiện hành.
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải19


Chuyên đề tốt nghiệp

* Hệ thống tài khoản sử dụng:
Công ty TNHH dợc phẩm Hoàng Hà sử dụng hệ thống tài khoản
nh hệ thống tài khoản của doanh nghiệp sản xuất theo chuẩn mực
và chế độ quy định. Nhìn chung, hệ thống tài khoản của công ty
hợp lý và đã đáp ứng yêu cầu và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hệ thống kế toán của doanh
nghiệp.
* Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán
Hình thức sổ kế toán công ty là chứng từ ghi sổ. Theo hình
thức này, công ty sử dụng các loại sổ kế toán sau: Sổ thẻ kế toán
chi tiết : Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: chứng từ ghi sổ: sổ cái.
Các mẫu sổ, thẻ kế toán chi tiết đợc kế toán vận dụng căn cứ
phù hợp gốc để ghi sổ, thẻ kế toán chi tiết và các chứng từ đó
cũng là căn cứ để lập chứng từ ghi sổ và ghi sổ kế toán tổng
hợp.

Mẫu chứng từ ghi sổ đợc lập nh sau:

Công ty TNHH dợc phẩm

Chứng Từ ghi sổ

hoàng hà

Số..
Ngày ..thángnăm

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Tài khoản

Số tiền

đối ứng

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải20


Chuyên đề tốt nghiệp
Số
hiệu

ngày

N

tháng


1

2


3

4

Tổng

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập cho từng chứng từ gốc hay
nhiều chứng từ gốc có nội dung kinh tế gống nhau hoặc có thể
lập từ bảng tổng hợp chứng từ gốc. Chứng từ gốc đợc lập hàng
ngày hoặc định kỳ tuỳ thuộc vào số lợng nghiệp vụ kinh tế phát
sinh. Số hiệu của chứng từ ghi sổ đợc đánh liên tục từ đầu tháng
đến cuối tháng và đợc lấp theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ.
Ngày tháng của chứng từ ghi sổ là ngày lập chứng từ ghi sổ và
đợc đăng ký vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
- Cột 1: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Cột 2,3: Ghi số hiệu tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có của
nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Cột 4: Ghi số tiền nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng
quan hệ đối ứng Nợ- Có.

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải21


Chuyên đề tốt nghiệp

+ Sau khi phản ánh xong, kế toán phải ghi số lợng chứng từ gốc
đính kèm theo và chuyển cho phụ trách kế toán duyệt làm căn cứ
để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái.
+ Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc để lên các
sổ chi tiết cho từng tài khoản, đồng thời lên chứng từ ghi sổ.
Cuối tháng từ các sổ chi tiết làm cơ sở lên bảng tổng hợp và từ
chứng từ ghi sổ lên sổ cái và lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
* Hệ thống báo cáo tài chính:
Công ty Dợc phẩm Hoàng Hà sử dụng báo cáo tài
chính theo chế độ quy định. Do báo cáo lu chuyển tiền tệ là loại
báo cáo không bắt buộc, mặt khác do quy mô sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp khá nhỏ; dòng tiền vào ra ít; công ty
chỉ sử dụng đồng tiền hạch toán là việt nam đồng và tiền thu từ
bán hàng cũng nh tiền chi trả cho ngời bán chủ yếu là tiền mặt...
nên công ty không sủdụng báo cáo lu chuyển tiền tệ.
Cuối mỗi quý, sau khi đối chiếu đúng số liệu
ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (đợc lập từ các sổ thẻ kế
toán chi tiết) kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính quý.
Cuối năm tài chính kế toán tổng hợp số liệu từ
báo cáo tài chính quý và tiến hành lập báo cáo tài chính năm.
Báo cáo tài chính kế toán tổng hợp số liệu từ
báo cáo tài chính quý và tiến hành lập báo cáo tài chính năm.
Báo cáo tài chính đợc lập gồm:
-

Bảng cân đối kế toán ( mẫu B01- DN)

-

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( mẫu B02- DN)

-

Thuyết minh báo cáo tài chính(mẫu B09- DN)

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải22


Chuyên đề tốt nghiệp

Các báo cáo này đợc lập và nộp cho các cơ quan bao gồm: cơ
quan thuế; Cục quản lý vốn nhà nớc, cơ quan thống kê, cơ quan
chủ quản.

Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm của Công ty đợc hạch toán theo sơ đồ sau:

Chứng từ gốc
(Bảng TH chứng từ gốc
cùng loại)
Sổ quỹ

Chứng từ
ghi sổ

Sổ, thẻ kế
toán

Sổ đăng ký
CTGS

Sổ cái

Bảng tổng
hợp chi tiết

Bảng cân
đối số phát
sinh

Báo cáo tài
chính

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu

Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải23


Chuyên đề tốt nghiệp
Phần II:
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng Hà.
I. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty D ợc
phẩm Hoàng Hà.

1. Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Dợc phẩm
Hoàng Hà.
* Chi phí sản xuất: là một bộ phận quan trọng trong quá trình
tiến hành sản xuất của Công ty. Chi phí sản xuất của Công ty TNHH
Dợc Phẩm Hoàng Hà bao gồm nhiều loại với nội dung, tính chất khác
nhau. Khi phát sinh chi phí trớc hết đợc biểu hiện theo yếu tố rồi
mới biểu hiện thành khoản mục giá thành khi xác định giá thành
sản phẩm.
- Các yếu tố chi phí bao gồm:
+) Chi phí NVL: Là chi phí về NVL chính, vật liệu phụ, nhiên
liệu, phụ tùng thay thế, bao bì ... sử dụng cho sản xuất chế tạo sản
phẩm.
+) Chi phí nhân công: Là chi phí về tiền lơng, BHXH và các
khoản phụ cấp của công nhân sản xuất.
+) Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng cho sản xuất.
+) Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là chi phí mua ngoài phục vụ
cho sản xuất nh tiền điện, nớc, tiền bu phí ...
+) Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm toàn bộ chi phí khác dùng
cho hoạt động sản xuất ngoài các yếu tố trên.
* Phân loại chi phí sản xuất:
- Chi phí sản xuất sau khi đợc tập hợp theo yếu tố đợc phân
theo các khoản mục, giá thành là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,
chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải24


Chuyên đề tốt nghiệp

+) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên
vật liệu chính nh: Cảm Xuyên khung, bạch chỉ, đờng Glucoza,
Magie stearat, Na Citrat, KCl uống ... vật liệu phụ nh: PE 60*80, bao
PVC... bao bì trực tiếp dùng để sản xuất ra sản phẩm.
+) Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm chi phí tiền lơng và
các khoản phụ cấp của công nhân trực tiếp sản xuất, BHXH, BHYT,
KPCĐ phải trả cho công nhân sản xuất.
+) Chi phí sản xuất chung: bao gồm chi phí nhân viên quản lý
phân xởng, vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố
định, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác.
ở Công ty TNHH Dợc phẩm Hoàng Hà, chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp đợc tập hợp theo từng sản phẩm còn chi phí nhân công
trực tiếp và chi phí sản xuất chung đợc tập hợp theo toàn bộ các
phân xởng nên cuối kỳ kế toán phải tiến hành phân bổ cho từng
sản phẩm để tính giá thành sản phẩm.
Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí sản
xuất và giá thành sản phẩm, Công ty rất coi trọng đến công tác
quản lý chi phí. Với bề dày kinh nghiệm thực tế về chi phí sản xuất
của mình và căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
sản phẩm, Công ty đã xây dựng đợc định mức tiêu hao vật t cho
từng đơn vị sản phẩm trên cơ sở đó xác định lợng vật liệu định
mức để sản xuất ra từng loại phẩm
Về khoản mục chi phí tiền lơng công nhân trực tiếp sản xuất,
Công ty đã xây dựng đợc đơn giá lơng sản phẩm, các chi phí khác
cũng đợc quản lý một cách chặt chẽ, khoa học và hợp lý. Việc quản
lý chi phí sản xuất nh vậy giúp cho Công ty hạn chế đợc những lãng
phí không cần thiết về chi phí sản xuất đồng thời đảm bảo đợc
chất lợng sản phẩm, tính toán đợc kết quả tiết kiệm chi phí ở từng
Nguyễn Thị Huệ KTB

GVHD: THS. Bùi THị Minh Hải25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x