Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (588)

Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................................1
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG.......................................................................................2
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG.......................................................................................4
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long.....4
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh công ty TNHH sản xuất và thương
mại Hải Long..................................................................................................................5
1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH sản xuất
và thương mại Hải Long.................................................................................................5
1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty..................................................................................9
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG................................................................17
PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG........................................................19
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI HẢI LONG..................................................................................................................19

Việc tổ chức thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán trong công ty
do bộ máy kế toán đảm nhiệm.Tổ chức bộ máy kế toán là việc tập hợp đồng bộ các cán
bộ kế toán để đảm bảo thực hiện khối lượng công việc của kế toán trong từng phần hành
cụ thể, trong bộ máy kế toán, mỗi nhân viên kế toán có chức năng ,nhiệm vụ, quyền hạn
riêng về khối lượng công tác kế toán được giao..............................................................19
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI HẢI LONG............................................................................................22
2.2.1. Các chính sách kế toán chung............................................................................22
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán....................................................22
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán....................................................24
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.......................................................24
(1) (1) (1).....................................................................................................................25
(2) (4)...........................................................................................................................25

SV: Võ Hồng Sơn
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

(3) (5)...........................................................................................................................25
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán......................................................................26
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ..............................................26
2.3.1. Kế toán tiền lương..............................................................................................26
2.3.2. Kế toán vật tư.....................................................................................................28
(5b) TK142,242...........................................................................................................28
2.3.3. Kế toán vốn bằng tiền.........................................................................................29
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC............................................30
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT.........................................30
VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG.........................................................................................30
3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN..........................................................30
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN...............................................31
KẾT LUẬN..........................................................................................................................32

SV: Võ Hồng Sơn

2
Lớp: KTTH 51BBáo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6

Từ viết tắt
SX & TM
BHXH
GTGT
TSCĐ
BCTC
CCDC

Nghĩa tiếng việt từ viết tắt
Sản xuất và thương mại
Bảo hiểm xã hội
Giá trị gia tăng
Tài sản cố định
Báo cáo tài chính
Công cụ dụng cụ

SV: Võ Hồng Sơn
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

LỜI MỞ ĐẦU
Hoà chung xu thế phát triển không ngừng về mọi mặt, nền kinh tế nước
ta không ngừng vươn lên để khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
Từ những bước đi gian nan, thử thách giờ đây nền kinh tế nước ta đã phát
triển mạnh mẽ. Một công cụ không thể thiếu được để quyết định sự phát triển
của nền kinh tế đó là công tác hạch toán kế toán.
Trong thời kỳ hiện nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng
nền kinh tế đa thành phần. Vì vậy, để có thể quản lý tốt nền kinh tế là một
thách thức đặt ra đối với các nhà quản lý. Trong cơ chế mới tài chính là tổng
hoà của các mối quan hệ kinh tế, trong đó hạch toán kế toán là một lĩnh vực
gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính nên nó có vai trò đặc biệt quan trọng
và cần thiết đối với hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
Công tác hạch toán kế toán vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ
thuật. Nó phát huy tác động như một công cụ sắc bén cung cấp các thông tin
kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và có độ tin cậy cao giúp doanh
nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động
của doanh nghiệp, trên cơ sở đó ra các quyết định kinh tế phù hợp với điều
kiện nước ta hiện nay.
Xuất phát từ những lý do nêu trên và nay có điều kiện tiếp cận với thực tế
tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long, trong quá trình thực tập
được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong công ty em đã hoàn thành
báo cáo tổng hợp này. Do trình độ hiểu biết còn hạn chế, em kính mong được
sự nhận xét, góp ý của cô để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

SV: Võ Hồng Sơn

1
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ
CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG
Tên công ty: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long
Địa chỉ ĐKKD; Tiểu khu Mỹ Lâm-Thị Trấn Phú Xuyên-Hà Nội
Điạ chỉ NM:khu Công Nghiệp Hà Bình Phương-Xã Văn Bình-Thường
Tín- Hà Nội
Số TK:2208201006212 ,ngân hàng NN &PTNT Huyện Thường Tín –
Hà Nội
Mã sổ thuế: 0500417176
Điện thoại:(04)2218405;22186410
Email:hailong@hailongglass.vn
VP1:315A Trần Khát Chân –Hai Bà Trưng-Hà Nội
ĐT:0435723838 –Fax:0437480234
VP2:Số 162 Hoàng Quốc Việt –Cầu Giấy–Hà Nôi
ĐT:0422456666-Fax:0437480234
Số 185 Nguyễn Văn Cừ -Long Biên – Hà Nội
ĐT:0423218888-Fax:0438737827
Số 369 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân –Hà Nội
ĐT:0421236888-Fax:0435510362
Số CBCNVC:422 người,trực tiếp sản xuất :356 người
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long được thành lập
ngày 30 tháng 5 năm 2001 theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp
số: 0500417176 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp,

SV: Võ Hồng Sơn

2
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

Cơ sở sản xuất đầu tiên đươc đặt tại tiểu khu Mỹ Lâm –Thị Trấn Phú
Xuyên –Huyện Phú Xuyên –thành phố Hà Nội.Hiện nay, nhà máy đã được
Chuyển đến khu công nghiệp Hà Bình Phương - Thường Tín -Hà
Nội.
Định hướng đúng nhu cầu phát triển ,Ban Giám đốc công ty đã mua
nhiều thiết bị cũng như đổi mới công nghệ sản xuất.Năm 2003 công ty đã
liên kết xây dựng nhà máy tại khu Công Nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm,lắp
thêm dây chuyền kính dán và kính cường lực.Vào thời điểm đầu tiên của
nghành công nghiệp kính an toàn trong nước, công ty đã sản xuất được các
sản phẩm kính dán an toàn và kính cường lực trong kiến trúc công trình và
các phương tiện giao thông vận tải như: ô tô, tàu hỏa.. chủng loại đa dạng,các
sản phẩm của công ty đang được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết
đến qua thương hiệu.
Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của khách hàng trong và ngoài nước,
đến năm 2008 công ty đã hoàn thành giai đoạn 3-xây dựng nhà máy mới
đầu tư toàn bộ máy móc và thiết bị hiện đại tại khu công nghiệp Hà Bình
Phương-Thường Tín- Hà Nội, có đội ngũ cán bộ công nhân viên đáp ứng bộ
nhu cầu của khách hàng.
Khẳng định thương hiệu của mình,vấn đề tổ chức sản xuất,chất lượng
sản phẩm, dịch vụ bán hàng được đặt lên hàng đầu.Từ năm 2009 đến nay
công ty đã 2 lần được tổ chức QUACERT đánh giá,chứng nhận hệ thống
quản lý chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2008
(Số:HT705/3.12.15).Được sự hỗ trợ của tổ chức JIKA Nhật Bản ,hiện nay
công ty đang thực hiện chương trình 5s có hiệu quả .
Nhà cung cấp kính an toàn uy tín, công ty chúng tôi luôn đảm bảo
chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng .Qúa trình hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty đươc đảm bảo bằng nguồn vốn lớn mạnh và đủ khả năng

SV: Võ Hồng Sơn

3
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

đáp ứng mọi công trình.Chúng tôi quyết tâm trở thành nhà gia công kính
hàng đầu việt nam.
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH sản xuất và thương mại
Hải Long.
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long với tuổi nghề còn non
trẻ và trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển Công ty đã gặp nhiều
khó khăn. Tuy nhiên nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty
cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên với mục tiêu phát huy nội lực, đẩy mạnh
phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ sự năng động sáng tạo của đội ngũ nhân
viên trẻ biết nắm bắt cơ hội của đất nước và quy luật của thị trường, Công ty
đã có những bước phát triển đáng kể trên thị trường , nhất là trong lĩnh vực
sản xuaart gia công kính.
Nhiệm vụ công ty đặt ra cho mình:
• Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ cho
toàn xã hội, đặc biệt là các sản phẩm gia công kính phục vụ khách hàng
• Chấp hành điều lệ, quy phạm, tiêu chuẩn kĩ thuật, chính sách giá cả và
các chính sách có liên quan của Nhà nước và xã hội.
• Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ bắt buộc khác,
thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định pháp luật.
• Có trách nhiệm thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành, báo cáo
thống kê theo luật định.
• Xây dựng quy hoạch phát triển công ty cho phù hợp với chiến lược
ngắn hạn và dài hạn của công ty.

SV: Võ Hồng Sơn

4
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh công ty TNHH sản xuất
và thương mại Hải Long.
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải Long hoạt động trong lĩnh
vực sản xuất và kinh doanh kính. Đây là lĩnh vực đòi hỏi nhà sản xuất phải
nhanh nhạy, luôn đổi mới để tìm ra nhưng sản phẩm mẫu mã thích hợp và
đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Nắm bắt được đặc điểm trên công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải
Long đã có một đội ngũ nhân viên thiết kế được đào tạo bài bản và chuyên
nghiệp, làm việc cần mẫn và đầy sáng tạo để thường xuyên ra những mẫu mã
đẹpvà đảm bảo chất lượng phù hợp với xu hướng của người tiêu dùng trong
nước và thế giới.
Để đảm nâng cao khả năng cạnh tranh công ty còn cử nhân viên học
thêm để nâng cao tay nghề.
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà công ty đã đăng ký thì
những lĩnh vực ngành nghề mà công ty kinh doanh như sau:
- Sản xuất và gia công kính..

1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH
sản xuất và thương mại Hải Long

SV: Võ Hồng Sơn

5
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

1.2.3.1 Dây chuyền sản xuất kính cường lực:

LƯU ĐỒ SẢN XUẤT KÍNH CƯỜNG LỰC

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
LỆNH SẢN XUẤT

CẮT

MÀI

KHOAN

RỬA

ĐỐT CL

PHUN CÁT
( Nếu có )

KHO KÍNH XÂY DỰNG

SV: Võ Hồng Sơn

6
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

1.2.3.2. Dây chuyền sản xuất kính Dán – Kính Hộp:

LƯU ĐỒ SẢN XUẤT KÍNH DÁN

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
LỆNH SẢN XUẤT

CẮT

RỬA

ĐỐT CL
( Nếu có )

DÁN + ÔLÂY

PHUN CÁT

( Nếu có )

MÀI
( Nếu có )

KHOAN
( Nếu có )

KHO KÍNH XÂY DỰNG

SV: Võ Hồng Sơn

7
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

lu ®å s¶n xuÊt kÝnh hép

kÕ ho¹ch s¶n xuÊt
lÖnh s¶n xuÊt

c¾t

®èt cl
( NÕu cã)

d¸n + «l©y
( NÕu cã )

kÝnh hép

Kho kÝnh x©y dùng

SV: Võ Hồng Sơn

8
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH
DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI
LONG
1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
- Bộ máy quản lý của Công ty bao gồm:
- Ban giám đốc: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc
Phòng chức năng bao gồm:
- Phòng kế toán tài chính
- Phòng kế hoạch
- Phòng cung ứng
- Phòng kinh doanh
- Phòng nhân sự
- Phòng thiết kế
- Phòng PR
- Xưởng sản xuất
- Kho thành phẩm
- Kho kính
- Kho phụ liệu
- Tổ cắt kính

SV: Võ Hồng Sơn

9
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

Sơ đồ 1.3 : Bộ máy quản lý của công ty TNHH sx & tm Hải Long

Giám đốc

Phó giám đốc phụ
trách sản xuất

Phó giám đốc phụ
trách tài chính

Phòng
kế toán
tài chính

Phòng
kế
hoạch

Phòng
nhân
sự

Xưởng
sản xuất

Tổ cắt
kính

Phòng
cung
ứng

Kho
thành
phẩm

Phòng
kinh
doanh

Phòng
thiết kế

Phòng
PR

Kho phụ
liệu

Kho
kính

Kết cấu chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban trong công
ty:
a. Ban giám đốc :


Giám đốc:Có vai trò làn nhà quản lý với ba chức năng chính: chức

năng liên kết con người, vai trò thông tin và vai trò ra quyết định.
Vai trò liên kết bao hàm những công việc trực tiếp với những người
khác. Giám đốc là người đại diện cho đơn vị mình trong các cuộc gặp chính
SV: Võ Hồng Sơn

10
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

thức, tạo ra và duy trì động lực cho người lao động nhằm hướng cố gắng của
các nhân viên tới mục tiêu chung của công ty ,đảm bảo mối quan hệ với các
khách hàng và các công ty đối tác khác.
Vai trò thông tin bao hàm sự trao đổi thông tin với những người khác.
Giám đốc không chỉ tìm kiếm những thông tin phản hồi cần thiết cho chính
mình mà còn chia sẻ thông tin với những người trong công ty và chia sẻ thông
tin với những người bên ngoài như truyền thông, khách hàng, đối tác…
Vai trò quyết định bao hàm việc ra quyết định cho cấp dưới, tìm kiếm
các cơ hội phát triển cho công ty, xác định vấn đề, chỉ đạo việc tiến hành các
hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến hành phân bổ nguồn lực hợp lý cho việc
hiện các dự án…
Vị trí: Giám đốc Công ty là người do đại hội đồng Cổ đông bầu ra, phải
chịu trách nhiệm trước các cổ đông của công ty về kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty, đời sống của các cán bộ công nhân viên công ty…
Nhiệm vụ:
- Quản lý tài sản, tiền vốn, lao động… đã được đại hội đồng cổ đông
giao
- Xây dựng kế hoạch kinh tế, kỹ thuật, tài chính trình đại hội đồng duyệt
và tổ chức thực hiện. Báo cáo với đại hội đồng về kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của đơn vị theo kỳ, quý, năm theo đúng quy định về chế độ báo
cáo của Công ty cổ phần.
- Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo kế
hoạch đã đề ra.
- Đề xuất với hội đồng thành viên phương hướng phát triển của công ty
và các giải pháp cụ thể để thực hiện.

SV: Võ Hồng Sơn

11
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

Quyền hạn:
- Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày
của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện
các quyền và nghĩa vụ của mình.
-Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên.
Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của
công ty.
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty.
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ
các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty.
Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên.
Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
Tuyển dụng lao động;
Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao
động mà Giám đốc theo quyết định của hội đồng thành viên.
- Trách nhiệm :Giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm trước hội đồng
thành viên về kết quả hoạt động của công ty và tình hình thực hiện các nghĩa
vụ đối với nhà nước, xã hội, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả của sản
xuất kinh doanh của công ty.
Nếu để xảy ra hậu quả xấu trong sản xuất kinh doanh của công ty về
người và tài sản hay cố ý làm trái pháp luật, để công ty làm ăn thua lỗ trong

SV: Võ Hồng Sơn

12
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

nhiều năm liền… thì tuỳ theo mức độ mà giám đốc sẽ chịu các mức kỷ luật
nặng nhẹ khác nhau.


Phó giám đốc: là người được bổ nhiệm theo đề nghị của giám đốc

công ty, có nhiệm vụ giúp Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
theo lĩnh vực được phân công.
Nhiệm vụ:
- Căn cứ vào nhiệm vụ được Giám đốc phân công phó giám đốc chủ
động triển khai công việc theo lĩnh vực được phân công.
- Đề xuất với Giám đốc về phương hướng phát triển công ty và phương
pháp, giải pháp thực hiện.
- Thường xuyên kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh
vực được giao và báo cáo giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất.
Quyền hạn:
- Được giao dịch, quan hệ với các cơ quan hữu quan để giải quyết các
công việc có liên quan đến các công việc được phân công.
- Có quyền quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn và ra quyết định các
vấn đề quan trọng khi có sự uỷ quyền từ phía Giám đốc.
Trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm trước công ty về kết quả và hậu quả của các công
việc được giao, được uỷ quyền giải quyết.
- Phải thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và phải chịu trách
nhiệm về các số liệu về các số liệu đã báo cáo.
Trong đó:
- Phó giám đốc phụ trách kinh tế, tài chính: phụ trách các hoạt động
tài chính của công ty.
-Phó giám đốc phụ trách sản xuất: phụ trách các vấn đề liên quan đến
sản xuất như sản lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa.
SV: Võ Hồng Sơn

13
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

b. Các phòng ban chức năng:


Phòng nhân sự: là một bộ tham mưu cho Giám đốc về việc tổ

chức lao động, quản lý sử dụng lao động và tiền lương, thực hiện các chính
sách, và chế độ xã hội đối với người lao động trong công ty.
Tổ chức nhân sự:
- Tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách khen thưởng và
kỷ luật.
- Quản lý nhân sự, hồ sơ CBCNV, quản lý các lao động thời vụ.
Lao động tiền lương:
- Tổ chức lao động, định mức lao động.
- Chế độ chính sách tiền lương công ty, chế độ phân chia tiền lương, tiền
thưởng, phân phối thu nhập cho CBCNV của công ty.
- BHYT, BHXH, BHTN.
Hành chính tổng hợp:
- Giúp giám đốc quản lý, sắp xếp, bố trí các công việc trong công ty.
- Công tác văn thư lưu trữ.
- Lập kế hoạch và chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc hội nghị, hội
thảo của công ty.
- Theo dõi và thay mặt công ty đăng kí tham gia đấu thầu các dự án mà
công ty có khả năng thực hiện được.
- Thường trực công tác Đoàn, Đảng và công tác xã hội khác.
- Quản lý các tài sản công ty và lao công tạp vụ.


Phòng kế toán tài chính:

Chức năng nhiệm vụ của phòng:
Kế toán:
- Kế toán vật tư, TSCĐ, thu chi.
- Kế toán ngân hàng, công nợ.
SV: Võ Hồng Sơn

14
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

- Kế toán giá thành.
- Kế toán tổng hợp
- Kế toán XDCB và các công trình xây lắp.
Tài chính:
- Quản lý, giám sát các hoạt động của công ty.
- Tổng hợp cân đối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Quản lý quỹ tiền mặt của công ty
- Lập kế hoạch tài chính hàng tháng ,hàng quý ,hàng năm cho công ty.


Phòng kế hoạch:

Chức năng và nhiệm vụ chính:


Về công tác kế hoạch:

- Xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty và các xí
nghiệp trực thuộc.
- Xây dựng kế hoạch giá thành, giá bán sản phẩm hàng tháng,hàng quý
cho sản phẩm của công ty.
- Xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch đầu tư và phát triển của
từng xí nghiệp của công ty.


Phòng vật tư :

Chức năng nhiệm vụ chính:
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ phụ tùng của công ty hàng ngày
hàng tháng ,hàng quý, hàng năm.
- Kí kết, thực hiện các hợp đồng mua nguyên vật liệu,công cụ, dụng cụ,
phụ tùng và các thiết bị khác
- Nhập, xuất kho nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ tùng, thành phẩm.
- Cân đối vật tư, quản lý vật tư tại công ty và các xí nghiệp trực thuộc
- Lập báo cáo tình hình sử dụng vật tư thiết bị định kỳ và theo yêu cầu
của giám đốc.
SV: Võ Hồng Sơn

15
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

Phòng kinh doanh :Chức năng nhiệm vụ chính:
- Tổ chức việc thực hiện bán hàng của công ty
- Giao hàng theo yêu cầu của khách hàng và hợp đồng kinh tế đã kí kết
- Theo dõi, thực hiện các hợp đồng bán hàng của công ty đã kí kết.
- Đối chiếu, thanh lý hợp đồng bán hàng của công ty với khách hàng với
các điều khoản hợp đồng đã cam kết.


Phòng PR:

Thực hiện quan hệ công chúng, tạo dựng, giới thiệu hình ảnh tốt
đẹp của công ty tới công chúng


Phòng thiết kế

Chức năng nhiêm vụ:
- Tìm hiểu xu hướng sử dụng kính trong nước và quốc tế
- Dự kiến xu hướng sử dụng kính trong tương lai
- Thiết kế mẫu sản phẩm đảm bảo chất lượng
- Dưa ra bảng chuẩn thông số kỹ thuật
- Phổ biến kỹ thuật cụ thể xuống xưởng sản xuất
Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức của công ty:
Ưu điểm: Công ty có mô hình cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình trực
tuyến chức năng, mô hình này phù hợp với quy mô và hình thức kinh doanh
của công ty hiện nay. Đa số các bộ phận chức năng thực hiện tốt công việc
được phân công. Việc tuyển chọn và bố trí lao động đã được quan tâm hơn,
đảm bảo sự phù hợp của người lao động với công việc nhằm tăng hiệu quả
công việc.
Nhược điểm: qua thời gian thực tại công ty em nhận thấy có một số
hạn chế về cơ cấu như:
Chuyên môn hoá công việc chưa cao, công việc giữa các phòng ban còn
có sự chồng chéo, sắp xếp lao động giữa các phòng ban chưa hợp lý và còn

SV: Võ Hồng Sơn

16
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

nhiều bất cập dẫn nhứng ảnh hưởng không tốt dến trách nhiệm trong công
việc.
Chất lượng lao động vẫn đang còn nhiều hạn chế , nhất là lao động ở
các xưởng sản xuất, công tác đào tạo đã được thực hiện nhưng chưa đáp ứng
yêu cầu công việc
Bên cạnh đó một điều thấy rõ là bộ máy chưa linh hoạt, chưa thích nghi
với điều kiện thị trường luôn luôn biến động, đây là một nhân tố đòi hỏi phải
có sự điều chỉnh kịp thời.
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần
đây:
Dựa trên một số chỉ tiêu về tài chính của công ty trong hai năm gần đây,
chúng ta có thể thấy được tình hình phát triển của công ty
Một số chỉ tiêu tài chính trong hai năm 2012, 2013
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu
1.Doanh thu thuần
2. Giá vốn hàng bán
3. Chi phí tài chính
4.Chi phí bán hàng
5. Chi phí QLDN
6. LN thuần từ hoạt động kinh doanh
7. Tổng LN trước thuế
8. Thuế TNDN phải nộp
9. LN sau thuế

Năm 2012
188070374082
179769884921
418435572
2444739927
4958134144
582932513
777404358
194352340
583057018

Năm 2013
206869037782
196137315050
3075817785
1896701024
4569906296
1292403402
1292403402
361872852
930530550

Thông qua một số chỉ tiêu trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh trên,
chúng ta thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2013 so với năm 2012 tăng
đi 1,6 lần tương ứng với 347.473.532 đ. Lợi nhuận sau thuế tăng do các chi
phí tài chính tăng, bán hàng giảm, quản lý doanh nghiệp giảm xuống. Một

SV: Võ Hồng Sơn

17
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

loạt chính sách mới của nhà nước về tăng lương tối thiểu vùng cho người lao
động (giá lao động tăng lên), việc huy động vốn được tăng lên nhằm đáp ứng
nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ, chủng loại hàng hoá kinh doanh phục vụ
nhu cầu tất yếu của khách hàng. Tuy nhiên đó cũng là điều tất yếu những
công ty mới bắt đầu đi vào hoạt động.

SV: Võ Hồng Sơn

18
Lớp: KTTH 51B


kế
toán
Báo cáo thực tập tổng
hợp
thuế

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN
TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG
Việc tổ chức thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán
trong công ty do bộ máy kế toán đảm nhiệm.Tổ chức bộ máy kế toán là việc
tập hợp đồng bộ các cán bộ kế toán để đảm bảo thực hiện khối lượng công
việc của kế toán trong từng phần hành cụ thể, trong bộ máy kế toán, mỗi nhân
viên kế toán có chức năng ,nhiệm vụ, quyền hạn riêng về khối lượng công tác
kế toán được giao.
2.1.1 Sơ Đồ Bộ Máy Kế Toán
Sơ đồ: Bộ máy kế toán công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG

kế
toán
công

kế
toán
tiền
lương

kế
toán
vật tư

kế
toán
kho

Kế
toán
tổng
hợp

nợ

SV: Võ Hồng Sơn

19
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

2.1.2. Chức Năng Nhiệm Vụ Của Từng Bộ Phận:
Kế toán Trưởng:
Tổ chức điều hành toàn bộ hệ thống kế toán của các bộ phận kế toán,
tham mưu cho giám đốc về hoạt động kinh doanh.
Phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản, quy định của chế độ tài
chính.
Chịu trách nhiệm về công tác tài chính của công ty trước giám đốc.
1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:
a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn
vị kế toán;
b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật lao động
c) Lập báo cáo tài chính.
2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng
kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh
phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy
định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:
a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị
kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật
người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ,
kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế
toán trưởng;
c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý
kiến của người ra quyết định;
d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế
toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị;
trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực

SV: Võ Hồng Sơn

20
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.
Kế Toán Công Nợ:
- Kiểm tra giám sát các nghiệp vụ mua bán, theo dõi công nợ, đối chiếu, cập
nhật các số liệu từ đó cân đối giữa thu và chi.
-Theo dõi các hợp đồng mua bán của công ty để đánh công văn đề nghị
thanh toán hợp đồng.
Kế Toán Thuế:
- Theo dõi chi phí đầu vào phát sinh và phân bổ, kết chuyển hợp lý các
chi phí. Theo dõi kết quả hoạt động cuối cùng của công ty nhằm phản ánh kịp
thời tình trạng hoạt động của công ty, từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp
-Xuất hóa đơn cho khách hàng.
-Kết hợp với kế toán trưởng tiến hành phân tích quyết toán của đơn vị,
lập báo cáo tài chính xác định kết quả kinh doanh .
Kế Toán Vật Tư:
Cập nhật và theo dõi tiến độ sản xuất của xưởng để kịp thời mua nguyên
vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho xưởng. Đồng thời đưa ra lệnh kịp thời cho
kế toán kho xuất vật tư đúng và kịp thời cho các xưởng.
Kế Toán Lương :
-Theo dõi tình hình công nhân viên đi làm, chấm công tính lương và
thanh toán lương.
-Làm hợp đồng lao động, đăng ký BHXH theo quy định của pháp luật.
Kế Toán Kho:
- Nhập kho nguyên vật liệu, vật tư khi nhà cung cấp giao. Xuất kho theo
yêu cầu của nhân viên kê toán vật tư. Lưu trữ giấy tờ xuất nhập kho.
Kế toán tổng hợp
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
-Kiểm tra sự cân đối giữ số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
SV: Võ Hồng Sơn

21
Lớp: KTTH 51B


Báo cáo thực tập tổng hợp
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết
- In số chi tiết và tổng hợp của công ty theo quy định
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG
2.2.1. Các chính sách kế toán chung
Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung để thực hiện việc ghi chép
hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát
sinh đều phải được ghi sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo
trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của
nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký chung để ghi sổ Cái theo
từng nghiệp vụ phát sinh. Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
khấu trừ và áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng
tồn kho. Đồng tiền sử dụng trong hạch toán là Việt nam đồng. Phương pháp
tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. Kỳ kế toán năm: Năm
tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31
tháng 12 năm dương lịch.
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long đã sử dụng chứng từ
kế toán theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của
Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ – CP ngày 31/5/2004 của Chính
phủ.
Công ty sử dụng hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán ban hành theo
Quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC và các
chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác (các mẫu quy định
về hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng thông thường, phiếu xuất kho chuyên
vận chuyển nội bộ…).
Một số loại chứng từ chủ yếu của công ty
- Chứng từ liên quan đến tiền tệ: giấy thanh toán tiền tạm ứng, giấy đề
nghị tạm ứng( mẫu số 03 – TT),phiếu thu( mẫu số 01- TT), phiếu chi( mẫu số
SV: Võ Hồng Sơn

22
Lớp: KTTH 51B


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x